Het kapitalisme en de vrije markt worden door velen verfoeid.
Ze zouden leiden tot grotere verschillen tussen arm en rijk en alleen de rijken zouden er van profiteren. Ontwikkelingslanden zouden er goed aan doen om vooral hun eigen markten te beschermen. Door de stijging van de welvaart en de opkomst van steeds efficiëntere machines en computers zou de werkgelegenheid dalen en het milieu zou flink te leiden hebben van de industrie.
Deze beweringen blijken allemaal niet te kloppen.
Kapitalisme en een vrije markt leiden juist tot meer welvaart voor alle lagen van de bevolking en tot een stijging van de werkgelegenheid.

Bovenstaande is het begin van een uitgebreide beschouwing van Harold Klink over het boek van Johan Norberg: “Leve het Kapitalisme”.
Zie www.libertarian.nl/NL/archi…
De punten die in de beschouwing ter sprake komen zijn onder andere:

Meer gelijkheid, minder armoede
Veel critici van de globalisering en de vrije markt beweren dat de kloof tussen rijk en arm de laatste decennia groter is geworden door de vrije markt en het kapitalisme. De feiten en cijfers bewijzen echter het tegendeel.

Nieuwe en meer werkgelegenheid
In een vrije markt kan eenieder zich concentreren op wat hij relatief gezien het beste kan en kan hij de geproduceerde goederen ruilen voor iets wat hij nodig heeft maar zelf niet kan produceren.

Kapitalisme: vrijheid, eigendomsrecht en rijkdom
De twee belangrijkste voorwaarden voor een goed functionerende vrije markt zijn de individuele vrijheid en de erkenning en registratie van het eigendomsrecht.

Het eigendomsrecht in ontwikkelingslanden
Het grote probleem voor veel derdewereldlanden is dat de overheid de eigendomsrechten niet erkent,

Het kapitalisme en de vrije markt in ontwikkelingslanden
Nergens anders dan in Oost-Azië kunnen we zien waartoe het kapitalisme en een geliberaliseerde markt uiteindelijk leiden. De levensstandaard in Japan lag in 2002 in vergelijking met 1950 ruim acht keer hoger en in China ruim zes keer.

De desastreuze gevolgen van protectionisme
Veel landen, zowel westerse landen als ontwikkelingslanden, hanteren allerlei regels en wetten om de eigen markt zoveel mogelijk te beschermen tegen goedkope producten uit het buitenland.
Een dergelijk protectionistisch beleid is veel ontwikkelingelanden helemaal funest geworden.
De Europese Unie heeft in totaal zo’n 10.000 protectionistische regels om de eigen markten zoveel mogelijk te beschermen.

Kinderarbeid en westerse bedrijven in ontwikkelinglanden
Kinderarbeid is een heel gevoelig punt in onze welvarende westerse wereld. Vooral socialisten zijn snel verontwaardigd wanneer kinderarbeid in ontwikkelingslanden ter sprake komt.

Ontwikkelingshulp
Met ontwikkelingshulp moeten we uiterst voorzichtig zijn, hoe goed ze ook is bedoeld. Veel geld verdwijnt uiteindelijk rechtstreeks in de zakken van corrupte regeringsleiders en ambtenaren.

Industrialisatie en het milieu
Criticasters die beweren dat industrialisatie slecht is voor het milieu hebben wel degelijk een punt. De geschiedenis heeft al aangetoond dat de voorspellingen van de vele milieurampen (o.a. door de Club van Rome) en de doemscenario’s rondom de zure regen en het gat in de ozonlaag in de praktijk grotendeels of zelfs geheel niet juist bleken te zijn.

Het kapitalisme werkt
Kapitalisme en de vrije markt zijn geen monsterlijke gedrochten die ongelijkheid creëren en arme mensen uitbuiten. Ze werken wel degelijk en zowel arm als rijk zal er over de gehele wereld van profiteren. Het Kapitalisme heeft nergens armoede gecreëerd, maar hooguit geërfd. Bovendien is het moreel gezien het enige rechtvaardige systeem om armoede en ongelijkheid te bestrijden en dat in de prakrijk ook doet.
Alle pogingen van socialisten om al deze feiten te verdraaien of anders te verwoorden ten spijt, dit zijn gewoon de keiharde feiten.

2 REACTIES

 1. Jij stelt
  De twee belangrijkste voorwaarden voor een goed functionerende vrije markt zijn de individuele VRIJHEID en de erkenning en registratie van het eigendomsrecht.
  +
  Kapitalisme en de vrije markt zijn geen monsterlijke gedrochten die ONGELIJKHEID creëren en arme mensen uitbuiten.

  Wat indien vrijheid (niet: (on-)gelijkheid) het GEVOLG (niet: de voorwaarde voor) was van het kapitalisme?
  Duidt het bestaan van underground economies er niet op dat vrijheid geen noodzakelijke voorwaarde is voor het kapitalisme?
  En die condoom die ik zojuist gekocht heb, moet ik die ook laten registreren?

  Hoe registreren we? Door wie laten we registreren? Door de overheid? Hoe wordt die gelegitimeerd?
  Neem nu het voorbeeld van een notaris. Deze middeleeuwse stiel wordt in de lage landen vereerd. Is dat dan geen bureaucraat? (Mis-)Handelt de notaris niet in naam van de Koningin?

  Voor David Friedman luidt het dat
  systems of law would be produced on the open market, just as books are published today
  (”The Machinery of Freedom”, Arlington House, 1978, p. 159).

  Murray Rothbard schrijft dat
  the basic legal code in the future libertarian society would have to be established on the basis of acknowledged libertarian principle of nonagression against the person or property of others, in short, on the basis of REASON rather than mere tradition
  (“For a New Liberty”, 1978, rev. ed., p. 230)

  Betekent dat dat ook het eigendomsrecht over je lijf en je condoom niet overeenkomstiig de traditie mag gebeuren? Neen, het nonagressiebeginsel lijkt in te houden dat het eigendomsrecht over je lijf IN THEORIE nog steeds overeenkomstig de traditie beoordeeld wordt.

  Robert Nozick verwijst naar Locke’s theorie van verwerving. Wanneer je je arbeid met iets mengt, word je er eigenaar van OP VOORWAARDE zegt Locke, in paragraaf 27 van zijn Second Treatise on Civil Government
  that there be enough and as good left in common for others
  (”Anarchy, State and Utopia”, Basic Books, 1973, pp.174 – 175)

  Locke believes that “quarreling about Title” or about “the largeness of Possession” of property is the major source of those controversies among individuals that make it necessary to institute government as an umpire to resolve them
  (Richard Ashcraft, “Locke’s political philosophy”, in: Vere Chappell (ed.), “The Cambridge Companion to Locke”, Cambridge University Press, 1994, 226, p. 248)

  Daar zitten we weer met de Vijand. Hoe geraken we daar nu eindelijk van af zonder bommen?

  In “Defending the Undefendible” (New York, Fleet Press Corporation, 1978) heeft Walter Block een hoofdstuk over de counterfeiter, maar dat gaat enkel over haar die het papierenoverheidsgeld (dus niet verbonden aan een objectieve maatstaf zoals het goud of zilver of bierkaartjes) namaakt. Dat vals geld kan niet vervalst worden, zegt Walter. Wat nu met valse eigendomstitels? Natuurlijk als je op je euro-biljet ECB ziet staan, weet je dat het vals is en dat je die mag namaken. Maar hoe weet je dat de eigendomstitel vals is. In sommige gebieden van de wereld, zoals op het paradijseiland waar ik woon, zijn er gewoon geen eigendomstitels van onroerende goederen. Van de grond waarop ik vier jaar geleden mijn huis heb laten bouwen, heb ik pas twee jaar later de eigendomstitel verkregen, de eerste eigendomstitel die ooit voor dat perceel werd afgeleverd.
  Voor je iets (in rechte) kan betwisten, moet dat iets bestaan.
  Moeten we dan alle eigendomsrecht afschaffen zodat de Vijand niet meer kan gelegitimeerd worden en wegkwijnt? (Hahaha, Ivo komt bij liberteiren de afschaffing van het eigendomsrecht bepleiten.)

  Laat me toch iets anders proberen. De Vijand moet wegkwijnen? Jaja, maar eer de Vijand kan wegkwijnen moet zij bestaan. Ik heb zonder goevernementele eigendomstitel kunnen uitmaken dat de grond die ik inmiddels gekocht heb eigendom was van de persoon die mij die wilde verkopen.

  In tegenstelling tot wat Locke beweert is hier geen “quarreling about Title”. Ja natuurlijk er was geen titel. Is het juist daarom dat er geen quarreling was about the property rights to the land?

  DIT WAS ENKEL EEN DENKOEFENING.
  EXCOMMUNICEER MIJ NIET ONMIDDELLIJK.

  Ivo Cerckel de Siquijor
  philmigrator@yahoo.com

Comments are closed.