Dubai is en blijft de succesvolste stad in de wereldgeschiedenis omdat het in de meest opzichten de vrijste is – Doug Casey


De Libertarische Partij nodigt u uit voor haar maandelijkse Bijeenkomst op dinsdag 2 mei aanstaande, in Den Haag, om 8 uur ’s avonds. (Voor Locatie en contact zie verder.)

Toine Manders zal spreken over zijn ervaringen met een bezoek aan Dubai.


“Zo, en geef ‘ns een voorbeeld van zo’n “Libertarisch Paradijs” maar dan reeël-bestaand ?” Deze vraag, die veelal tot nu toe een wat verlegen ” … uh” als antwoord uitlokte kan nu in plaats daarvan zonder aarzeling worden beantwoord met “Dubai!” Het voldoet namelijk per saldo beter aan libertarische maatstaven dan welk ander gebied dan ook.
Toine Manders heeft het onlangs bezocht en wil er graag over vertellen.

Het volgende is slechts een inleiding die daarom alleen in grote trekken op het onderwerp ingaat. (En op zichzelf al interessant genoeg is. En zal doen smaken naar meer!)

Dubai nr. 1
Waarom wordt Dubai vanuit libertarisch perspectief als nr. 1 in de wereld gezien?
En waarom heeft het de snelst groeiende bevolking ter wereld, nu meer dan 1 miljoen?
Wat wordt wereldwijd en universeel als meest aantrekkelijk gezien? Gezondheid? Rijkdom? Nee, het is de combinatie van maximale vrijheid met maximale veiligheid.

Geen ander gebied in de wereld komt dichterbij de verwezenlijking van deze eeuwige droom als Dubai.

De opeenvolgende Emirs van Dubai hebben in de afgelopen dertig jaar een obsessie ontwikkeld: van Dubai het meest aantrekkelijke en welvarendste gebied ter wereld te maken. Zij zijn daar al voor een belangrijk deel in geslaagd, en in hun streven hebben ze het ene na het andere Guinness record op gebied van infrastructuur en economie gebroken, en de komende jaren zal het tempo van dit recordbreken oplopen. Tevens is men hard aan het werk om op het gebied van het recht de in Dubai bestaande barrières voor vrijheid en veiligheid, verder te slechten. Dubai is nr. 1 in de wereld als het gaat om het opzetten van Vrije Zones; het heeft er nu zo’n twaalf waarvan een aantal gespecialiseerd in een bedrijfstak. De grootste van deze Zones is ook de grootste van het Midden-Oosten. Dubai heeft ’s werelds eerste ‘E-Zone’ (Elektronische Vrije Zone) opgezet, en is ook de eerste met een Vrije Financiële Zone die voor een groot deel een unieke -Engelse- rechtsstructuur heeft.

Waarop echter is in concreto het enthousiasme over vrijheid & veiligheid gebaseerd? Laten we het eens bekijken aan de hand van een aantal bekende libertarische maatstaven. Daarbij moet wel bedacht worden dat de conclusies in een aantal gevallen uitsluitend van toepassing zijn op de Vrije Zones, en op residente buitenlanders, en dat de gevolgtrekkingen zo kort mogelijk zijn gehouden.

De Vrijheden
Economische Vrijheden:

– Belastingen: geen (personen en bedrijven)
– Douanetarieven: 0% – 1%
– Ondernemingsrestricties: het absolute minimum. Niet meer dan 1 aandeelhouder is vereist, wiens aansprakelijkheid is beperkt tot het gestorte aandelenkapitaal. Geen Akte van Oprichting of Statuten zijn vereist. In- en uitvoer van kapitaal, winsten, en lonen zijn volledig vrij.
– Arbeid: Geen minimumloon. Geen vakbonden. Geen ontslagtermijn. Geen beperkingen op het aantrekken van buitenlands personeel.
– Eigendom: vrij voor personen en bedrijven, zowel wat betreft roerend als wat betreft onroerend goed, met uitzondering van land.

Burgerlijke Vrijheden:
– Pers: formeel geen restricties
– Godsdienst: men mag geen zending bedrijven, voor het overige is ieder vrij
– Vereniging en vergadering: in de praktijk weinig of geen beperkingen
– Demonstraties: in de praktijk weinig of geen beperkingen
– Prostitutie: in de praktijk weinig beperkingen
– Migratie: vrij. De overheid overweegt de mogelijkheid om permanent-verblijfsstatus toe te staan

Veiligheid
Wat betreft veiligheid, in 2003 was Dubai de veiligste vakantiestad ter wereld volgens het leidende reizigersblad Conde Nast Traveler, en het wordt als een van de veiligste steden ter wereld beschouwd op het gebied van misdaad. Met 5 miljoen toeristen per jaat heeft men in Dubai er ook belang bij dat dat zo blijft.
Ook in gezondheidsopzicht is het een veilig gebied. Het heeft een goed-ontwikkeld systeem van ziekenhuizen en klinieken. Dubai heeft ’s werelds eerste Vrije Zone op gebied van gezondheidszorg, Dubai Healthcare City.
De gevarieerdheid van economische activiteiten samen met de politieke stabiliteit, zorgt ervoor dat het ook in economisch opzicht een zeer veilig gebied is. De plaatselijke valuta, de dirham, is gekoppeld aan de dollar (1 $= 3,67 dirham).

‘Naast vrijheid en veiligheid zijn er echter nog andere zaken van belang in ’t leven’
De aantrekkelijkheid van een land, stad of gebied, berust echter niet alleen op de mate van vrijheid en veiligheid. Daarom hierna in ’t kort een selectie van andere belangrijke elementen.

Wonen & werken
Het spectaculairste voorbeeld van residentiële ontwikkeling is het Palm Islands-complex, het grootste kunstmatig-eilandproject ter wereld, in de vorm van een palmboom. Buitenlanders mogen echter overal gaan wonen hetgeen in de praktijk betekent dat ook in de Arabische wijken waar het wonen nog betaalbaar is, veel buitenlanders wonen.
Er is voortdurend een grote vraag naar werknemers, en verrassend in zijn veelzijdigheid is het aantal beroepen waar vraag in bestaat, en waarvan het gewoon is dat buitenlanders deze vervullen.

Infrastructuur & verkeer
Verbindingen en wegen zijn goed. Opmerkelijk, in vergelijking met soortgelijke landen, is de toereikende mate waarin het openbaar vervoer in de vraag voorziet. De komende jaren wordt er in Dubai een uitgebreide ondergrondse worden aangelegd omdat het wegennet overbelast is geraakt. De nieuwe Jebel Ali-luchthaven wordt over 20 jaar geacht 120 miljoen passagiers per jaar te kunnen verwerken, anderhalf keer zoveel als Atlanta’s Hartsfield nu doet, de wereldleider, en 10 keer zoveel als Dubai International nu.

De toekomst
De kritiek die het vaakst genoemd wordt op de huidige situatie, is dat Dubai een oliezeepbel is. Dat is echter een gevolg van de overschatting van de rol van dit mineraal voor het emiraat. Slechts 6% van de het overheidsinkomen komt uit de oliewinning; een veel belangrijker inkomensbron bijvoorbeeld, is het toerisme. De veelzijdigheid van economische activiteiten samen met de locatie van Dubai tussen Europa en Azië, en de politieke op meer vrijheid gerichte stabiliteit, staan er garant voor dat Dubai zeer resistent is tegen economische schokken, van welke hoek die ook komen. Dat wil niet zeggen dat Dubai immuun is voor tegenvallers; op 14 maart onderging de beurs van Dubai de grootste daling op een dag, van 12%, maar dergelijke tijdelijke tegenslagen zijn gebruikelijk voor een onstuimig groeiende economie.
______________________________________
Op de LP Bijeenkomst dinsdag 13 juni om 20.00 u. geeft Henri Serton een lezing met de titel:
Anarcho-kapitalisme en de legitimatie van de staat: geschiedenis, theorie en praktijk”
In deze lezing zal Henri zich buigen over de geschiedenis van de legitimatie van de staat en de haalbaarheid van een anarcho-kapitalistische samenleving. Is dit een onrealistische utopie of heeft dit vrijheidsideaal ook nut en betekenis voor het hier en nu?
Na zijn lezing zal Henri uitgebreid vragen beantwoorden over het anarcho-kapitalisme en de staatslegitimatie.

Bio van Henri Serton (1958):
Henri Serton werd in Eindhoven geboren en begon op 16 jarige leeftijd als schilder op de bouw. In 1979 kocht hij als fervente hard-rockliefhebber het album 2112 van de Canadese hard-rock band Rush. Op de binnenhoes van dat album werd verwezen naar de Amerikaanse filosofe Ayn Rand.
Via Ayn Rand leerde hij schrijvers als Ludwig von Mises en Henry Hazlitt kennen. Later ontdekte hij de libertarische beweging. Begin jaren-90 startte Henri met de HBO-opleiding voor geschiedenisleraar en haalde hij later zijn tweedegraadsbevoegdheid. Hij is een ‘Vrijspreker’-schrijver en geeft sinds februari van dit jaar ook lezingen. Filosofisch is hij een objectivist met een anarcho-kapitalistische insteek in de politiek.
_____________________________

LOCATIE :
Libertarische Partij , p/a Haags Juristen College
Landgoed Marlot , Leidsestraatweg 77A
NL-2594 BB ‘s-Gravenhage

Telefoon : 070-4262600
vrijh@wanadoo.nl
www.LibertarischePartij.nl

Toine Manders, Voorzitter Libertarische Partij

7 REACTIES

 1. Zijn er hier werkelijk mensen die geloven dat Dubai een libertarische staat is? Ik kan het me haast niet voorstellen.
  Ondanks de economische vrijheden die ze tot op zekere hoogte wel hebben komt het niet eens in de buurt van een libertarische staat.

 2. Ik denk niet dat je daar van je geloof mag afvallen. Juist dat wat het meest belangrijk is, is dus niet vrij: namelijk je eigen beslissingen nemen.

  Zeer, zeer slecht!!

 3. [3] [4] Zie in bovenstaand resumé de "Burgerlijke Vrijheden".
  Ik neem inderdaad aan dat daar op de bijeenkomst nog wel het een en ander over gezegd zal worden.
  Er lijkt inderdaad nog wel wat te verbeteren eer je het echt libertarisch kunt noemen. Ik ben benieuwd!

 4. Kan je ook de Dubaise nationaliteit gemakkelijk verwerven? hoe zit dat met "vrije eigendom, behalve land"? Kan je er dus geen huis kopen, of een bedrijfspand, of een vakantievillaatje? Dat is ver van libertarisch uiteraard.
  Waarom denk ik dat het eigenlijk maar een moslimstaatje is waar de sharia niet al te opvallend in de praktijk wordt toegepast zolang het Meneer de Emir zint?
  Wat vindt Hans Herman Hoppe van Dubai? Past het in zijn opvattingen over vrijheid in kleine vorstendommen?

 5. Ayn Rand wees er al op dat "zuiver kapitalisme" nooit heeft bestaan en
  dat waar kapitalisme werd toegepast, het toch steeds gepaard ging met collectivische elementen…echter in deze gemengde economie bestaat er wel
  variatie in de verhouding tussen de componenten : afgaande op wat Manders erover schrijft, zit er in Dubai toch flink wat meer "kapitalisme" dan "collectivisme" in het mengsel
  maar Dubai is natuurlijk geen libertaria en de rol van de staat lijkt mij er nog veel te groot…. maar hetgeen ik zoal lees over de economie en belastingsdruk bevalt me wel en het
  lijkt er me economisch een stuk vrijer dan in België en je houdt er op het eind van de maand is je spaarvarkentje er een stukje vetter…en dat lijkt mij wel leuk.

  Ok, je zal er geen heroïne kunnen kopen
  op de straathoek of niet openlijk kunnen trouwen met je plastieken pop
  of vrolijk kinderporno bekijken
  hetgeen uiteraard een verschrikkelijke belemmering van de persoonlijke vrijheid is en voor de echte libertatians reden tot eindeloos klagen en zagen is maar ik til daar toch niet zo zwaar aan eigenlijk….

  Goe bezig daar in Dubai !

  Groetz,

  Cincinnatus

Comments are closed.