Elite wil macht Oranjes inperken

Dat is een conclusie uit een onderzoek van de Volkskrant, Nova en TNS Nipo.

Er zullen weinig libertariërs zijn die tegen de beperking van macht van Beatrix, Willem, of wie dan ook zijn.
Toch zetten we daar een vraagteken bij!

Uit een enquête onder 400 “invloedrijke bestuurders, topondernemers en politici, “elite” genoemd”, wil 56 % de monarchie, de koningin, alleen maar een ceremoniële rol laten spelen. Zonder invloed op de politiek.
Onder aanhangers van PvdA en D66 is er de meeste steun voor inperking van de macht van de Oranjes. Maar ook bijna de helft van de VVD’ers en 39 procent van de CDA’ers is het er mee eens.

Het is goed dat die macht wordt afgebroken. De vraag komt dan echter wat er met die “afgenomen macht” gaat gebeuren.
Is het een vooruitgang als die in handen komt van Wouter Bos? Of Jan Peter Balkenende? Of een andere politicus? Of een of ander politiek comité?

Komen we dan van de regen in de drup?

22 REACTIES

 1. Het is natuurlijk prachtig als ALLE politieke macht afgebroken zou worden, dus ook die van de koningin.
  Het is wel zeker dat Trix invloed heeft op de politiek, maar ik zou eigenlijk niet precies weten welke! Zouden we het verschil merken als zij geen invloed meer zou hebben op de politiek? Gaan we er dan op voor- of achteruit?
  Bovendien, als ze alleen nog maar ceremoniële functies mag verrichten (hahaha, Trix ‘will not be amused’, het paleis dreunt van het stampvoeten!), gaat haar "salaris" dan ook omlaag, ze werkt dan toch minder?

 2. Hoezat dat nou met HHH? Was deze oer-libertarier niet uiteindelijk voor de monarchie…omdat een monarch op de lange termijn betrokkener is dan de in 4-jaar-perioden denkende politici?

 3. [2] HHH is niet voor de monarchie, maar als alternatief voor de democratie is een niet-absolute monarchie volgens HHH nog niet eens zo slecht.

 4. Precies, we zouden geen verschil merken.
  Mensen, wat is er toch te doen om deze regering van zijn troon te stoten en echte wijze heren gaan neerzetten die het land met liefde besturen en niet uit macht?

 5. Is het niet de vorstin zelf die de knuppel in het hoenderhok gegooid heeft, haar zoon die volgend jaar 40 jaar wordt, kent zij immers van haver tot gort?

 6. Ik ben principieel tegen de monarchie.
  Trix moet dus weg. Ook ceremonieel moet ze weg. Ze hoeft dat leuke baantje niet te erven.

  Wat ervoor in de plaats komt?
  Vermoedelijk een half gare politicus (maar waarschijnlijk niet dommer dan prins pils).

  Maar die kan je tenminste wegstemmen.

  Uiteindelijk moeten we ook daar de macht dan verder van zien uit te hollen en proberen al maar verder richting minarchie (of anarcho kapitalisme) te evolueren, maar dat dit nog niet meteen bereikt is, hoeft natuurlijk geen reden te zijn om dan maar verder te doen met de monarchie.

  Just my 2 cents.

  M

 7. [6] "Ik ben principieel tegen de monarchie.
  Trix moet dus weg. Ook ceremonieel moet ze weg. Ze hoeft dat leuke baantje niet te erven."

  Ja, er moet niets geërfd worden wat je zelf niet (terecht) hebt!
  Maar de show, het sprookje van Prinsjesdag, met al die historische klederdrachten, is toch wel een kleurrijke happening waar veel mensen lol aan hebben.
  Het zou leuk zijn als de positieve kant daarvan bewaard zou kunnen blijven.
  Via een "vd. Ende-show"?

 8. [6] M. ik ben het volkomen met je eens. En bovendien die uitwassen!!!
  De familieleden van Balkenende mogen tenminste niet beschikken over regeringsfriendships om te gaan winkelen in Milaan.
  Ik ben principieel tegen erfopvolging en ik ben tegen de verschrikkelijke uitwassen van de monarchie.
  En Hub,dat ceremonieel kost miljoenen en miljoenen.En de verjaardag van bea ook al weer 650.000 in 1 gemeente, terwijl ze net voor 25 miljoen tot vervelens toe door het land is gesleept.Wanneer is de maat eens vol?
  Gelukkig zijn we vandaag weer een stapje dichter bij de republiek gekomen.Het kon wel eens in een stroomversnelling komen. Anne

 9. Ook hier in België gaan steeds meer stemmen op voor het ceremonialiseren van de monarchie.

  Persoonlijk vind ik dat een gevaarlijke strekking – ze hebben de federatie ingericht om te voorkomen dat het land uiteen zou vallen, en met de monarchie is het net zo.

  Steeds vaker gaan mensen zeggen "ach, laat die koning nou, hij misdoet toch niets?" en steeds vaker gaat het populisme de overheid krijgen op de ware democratische aard en de individuele vrijheid.

  In een democratisch systeem dat gebaseerd is op persoonlijke vrijheid, zelfs als daar een vorm van representatie (dat te verwerpen valt) bij komt kijken, is het onmogelijk een openbaar ambt, in dit geval het ambt van staatshoofd, niet verkiesbaar (en aldus openbaar) te maken – zelfs al stemt 99% voor de monarchie.

  Weg met deze soort van repressie en gemakzucht! De koninklijke dynastieën moeten afgezet worden, en hun bezit verdeeld onder de bevolking. Voor Nederland komen daar eveneens Surinamers en Indonesiërs bij kijken, voor België Congolezen.

 10. In de derde paragraaf hoort "overheid" "overhand" te zijn – mijn excuses.

 11. [6] Ik ben ook principieel tegen de monarchie. Als ik gemakshalve even aanneem dat democratie en rechtstaat (kuch, ahum) betekent: gelijke rechten/vrijheden voor iedereen, dan is het bestaan van deze ‘bovenlaag’ niet te rechtvaardigen, net zo min als het beleid van moralisten-fascisten als Donner en Remkes.

  Over kroonprinsen gesproken, is het niet zo dat de afstudeerscriptie van prins pils de enige afstudeerscriptie in NL is die officieel tot staatsgeheim is verklaard (de rest kun je opvragen)? Jammer, ik had die scriptie wel eens willen lezen… Hoe zat het ook al weer in Belgie; was het niet zo dat de kroonprins (Flupke nogwat) daar nog steeds met speelgoedtreintjes speelt, zoiets las ik ooit. Lijkt mij wel een grappig duo die twee.

  Voor het jaarlijks feestgedruis stel ik voor dat de Dag van het Kapitalisme (of Tax Freedom Day) Koninginnedag vervangt…

 12. Voor mij en gelukkig voor steeds meer mensen die hun gezonde verstand gebruiken is het koninklijk huis een grote schertsvertoning, voor alle monarchisten onder ons, let 29 april a.s. heel goed op de koninklijke theatervoorstelling in Almere kosten 650.000 euro, de volwassen prinsen van tegen de 40 jaar lopen zoals ieder jaar met grijnzende gezichten kleuterspelletjes te spelen of het de normaalste zaak van de wereld is, de zogenaamde prinsessen lopen daarbij zwaar overdreven te lachen en de zwaaien, wat een feest. Ondertussen worden we allemaal gigantisch uitgelachen door deze "familie", triest is dat republikeinen nog steeds aan deze koninklijke soap verplicht zijn mee te betalen.

 13. Zolang mijn jaarlijkse toelage gehandhaafd wordt, zie ik geen problemen, minder werken, evenveel verdienen. Picobello! 😉

  Maar ff serieus, mijn naamgenoot lijkt me idd niet de meest slimme persoon om het land te besturen. Wat dat betreft ben ik ook wel tegen de monarchie als macht, als symbool vind ik het toch wel nuttig om lintjes door te knippen en staatshoofden te ontvangen (ik zie liever Bea naast Bush dan Balkenende 😉 ), maar ja, dat kan ook met een president…. Maar dat is minder "mysterieus en sprookjesachtig" en ach daar betaal ik dan wel een paar centen voor, kunnen we daar trouwens niet een aparte belastingaftrek van maken?

 14. Altijd maar de enquête als middel om een nieuwsbericht te creëren. Waarom wordt de waarde en rol van de koningin niet met een meer wetenschappelijke methode onderzocht? Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat er door Beatrix meer orders voor bedrijven binnenkomen bij buitenlandse missies. Wanneer uit een serieuze kosten-batenanalyse blijkt dat dat inderdaad zo is en dat dat echt miljarden scheelt, dan pleit dat voor handhaven. Er wordt ook gezegd dat de officieel partijloze Beatrix zorgt voor binding in het land. Ook dat moet te onderzoeken zijn. Maar in beide gevallen heb je meer nodig dan een puur-ceremoniële rol. Zowel binden als handel promoten hebben per definitie een politiek smaakje.

 15. Ik vind het an sich een kwestie van tertiair belang.In principe ben ik voor een republiek maar indien de belastingen heel laag zijn,de staatsinterventie minimaal en er verder een "rule of law" is, maakt het mij in praktijk niet veel uit wie juist lintjes doorknipt of wiens kop op de postzegel prijkt.In Dubai hebben ze een emir maar als ik Toine Manders mag geloven, zijn ze daar goed bezig…
  nou ja, dan nemen we de emir maar bij.

  Uiteraard is elke eurocent dat zulk een staatshoofd krijgt er ééntje te veel maar dat geldt ook voor een gekozen staatshoofd.Als de Sire z’n geld incasseert en zich verder bezig houdt met in z’n paleis minaressen en schandknapen te bonken en voor de rest
  de vrije markt ruimte geeft, kan ik daar verder wel mee leven.Er zal altijd wel een regering of zoiets zijn, het is een onvermijdbaar kwaad
  vrees ik , maar zolang het overheidsgegraai binnen de perken blijft (met Benjamin Franklin vind ik 10 % de uiterste grens dat iemand totaal mag betalen aan (alle) belastingen…dus taxfreedomday niet later dan 6 februari), laat ik het er maar bij).

  Dat een koning niet democratisch gekozen is, interesseert me verder
  maar weinig daar ik zelf geen democraat ben maar voorstander van een laissez-faire minarchie , ingericht als polybian republic met een beperkt cijnkiesrecht (en dan nog enkel stemrecht voor voor wie minstens 3 Belgische , voor 1991 reeds "Belg" zijnde grootouders kan voorleggen met uitsluiting van alle communisten,socialisten en groenen).

  Ook in een sociaal-democratische welfare-state maakt het me in principe niet zo veel uit of het staatshoofd gekozen of erfelijk is : ik denk niet
  dat de belastingen omlaag gaan of de
  overheidsdwang en bemoeienis met mijn eigendom en leven zou afnemen indien België een president krijgt.Echter in de welfare-staat-situatie komt er een
  element van rancune bij : indien ik een mediocriteit als Bert Coburg (aka Albert II) buiksprekerspop hoor spelen
  van collectivistische regeringen en
  preken over "solidariteit" en het belang van de éénheid van België (zodat de Waalse politici hun profitariaat Vlaams geld kunnen blijven toestoppen), heb ik iets van : "hou toch je bek, jij met
  van werkende Belgen gestolen
  belastingsmiljoenen , grote sier makende corrupte hansworst" en wens
  Bert Coburg toe dat hij en zijn nog meer indolente zonen Flupke de taaie en Laurens op een (voor mij) mooie dag uit hun paleis zullen worden gesleurd, richting Grote Markt in Brussel en aldaar op jacobijnse wijze zal worden geschoren.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 16. [14] Tofuburger,

  Heel die cultus van handel promotende
  blauwbloedigen lijkt mij lichtelijk overdreven : ondernemers kunnen de verkoop van hun produkten zelf wel af zonder zo’n gesubsidieerde jonker of freule erbij (afgaande op de verhalen van een vriend die een tijdlang directeur van een kamer van koophandel is geweest, kunnen die staatsgesubsidieerde kvk’s ook maar best worden opgeheven).

  In België begint dat besef te dagen en
  gaan er bij ondernemers serieuze stemmen op om prins (carnaval) flupke de taaie in de toekomst maar thuis te laten want op handelsmissies loopt deze stoethaspel met z’n gehannes behoorlijk in de weg.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 17. [15] Hoi Cin,

  Ben het in grote lijnen met je eens. Maar die nationaliteitsvereiste is mij te onlibertarisch. Het cijnskiesrecht volstaat.

  Als een neger uit de Congo productief is, en mee belasting betaalt in Belgie (of beter: Vlaanderen want ik wil Belgie liefst splitsen), zie ik geen grond hem geen stemrecht toe te kennen.
  Hetzelfde geldt voor een Marokkaan. Of een Nederlander, een Duitser, een Chinees …

  Enfin, voor mij maakt het niet uit want ik vind nationaliteiten toch maar een achterhaald concept aangezien ze nu eenmaal voortvloeien uit het bestaan van naties en dat zijn op zich onlibertarische constructies die hoogstens uit praktisch oogpunt soms wel een nut hebben maar eigenlijk ideologisch moeilijk verdedigbaar zijn.

  Dus net zoals iemand niet minder rechten moet hebben als hij kontneuker is of als zij vrouw is, zo zie ik ook niet in waarom een hard werkende belasting betalende neger o.i.d. geen stemrecht zou mogen hebben alleen omwille van zijn afkomst?

  Wees gerust: door het cijnskiesstelsel valt 90% van het buitenlands profitariaat toch zonder stemrecht. Maar dat is dan de juiste 90% waar we ons terecht aan ergeren.
  Maar de minderheid van allochtonen die zich wel degelijk verdienstelijk maakt en o.b.v. cijnsrecht dus wel nog kan stemmen, kan je toch niet zomaar gaan benadelen o.b.v. hun komaf? Hen louter o.b.v. een ras in een hokje indelen vind ik nogal collectivistisch (en dus verwerpelijk).

  Ik moet bekennen dat je me vandaag wel verbaasd hebt.

  Groeten,
  M

 18. [17] M,

  Ik meen niet dat ik het gehad heb over ras.

  In de laissez-faire minarchie die ik voorsta, is "stemrecht" geen recht maar een privilege dat enkel toekomt aan hen die als de enige legitieme taak van de overheid onderkennen en vastbesloten zijn die te handhaven het verdedigen van het recht op leven en eigendom van de ingezetenen.

  Als een anti-communistische, laissez-faire kapitalisme voorstaande, eigendomsrecht en vrijheid van godsdienst respecterende,pro-gun, zelf in z’n inkomen voorzienende Ali
  zich aanmeldt,zou ik er zeker genegen zijn z’n deelname aan het landsbestuur (in een minarchie valt er overigens weinig te besturen) te versnellen maar ik vrees (tot mijn grote spijt overigens) dat dezulken niet al te dik gezaaid zijn en dus lijkt het mij het beste, met erkenning van éénieders fundamentele rechten , ff te wachten
  met het toekennen van stemrecht tot men blijk geeft van niet vijandig te staan t.o.v. de inboorling hetgeen na een assimilatieproces een tiental generaties wel zal in orde zal zijn gekomen.

  Daarbij gaat het per definitie om
  verdienstelijke allochtonen daar klaplopers en criminelen m.i. reeds
  in een heel pril stadium na de vestiging van "vrijstaat Vlaanderen"
  vriendelijk doch beslist aangemoedigd zijn elders hun geluk te beproeven.

  Om niet de indruk te wekken in deze te
  discrimineren verwijs ik wat de autochtone crimineel betreft naar mijn
  vroegere verhaal over de "vader van de 500" of anders gezegd de moordenaars en dieven die libertaria worden uitgezet, zijn de gelukkigen !

  Maar dit alles zijn natuurlijk fantasieën en (droge) dromen mijnerzijds.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 19. Het zijn mooie woorden waarin men zijn of haar onmacht tot het veranderen van het koninkrijk in de Republiek Nederland verpakt. Een reden is daar niet meer voor, sinds op 14 september 2000 de eerste republikeinse partij in Nederland werd opgericht. Het is de Republikeinse Moderne Partij website: http://home.tele2.nl/rmp/
  Genoemde verandering naar de Republiek Nederland is niet moeilijker dan lid of donateur worden van de RMP, want met 100 leden en genoeg geld haalt de RMP de Tweede Kamer. De druk ook internationaal, is daarna zo groot dat een referendum over de staatsvorm snel is afgedwongen. Na een ruime gunstige uitslag voor de Republiek Nederland, is het de minister-president die het allemaal kan regelen. Op de website http://home.tele2.nl/rmp/ staat uitvoerig beschreven hoe dit allemaal moet. Degene die de Republiek Nederland willen raden wij aan; leest de website van de RMP en meldt u aan.

 20. per direct elke vorm van monarchie en dergelijke oplichterspractijken (net als bush) afschaffen…… Dit is geen democratie. Ik moet kunnen zeggen wat ik wil> Al wil ik iemand de huid rot schelden. Ik heb het recht van freedom of speech. en dat is hier niet, onze mond wordt ook nog eens gesnoerd!!!

 21. De Engelse monarchie is tenminste nog van adel. Niet dat dat het erfrecht rechtvaardigt. Maar in NL is de boel al zo vaak verbastaardiseerd (Willem III en later nog eens Willem III) dat dit zootje charlatans geen enkel bestaansrecht heeft. Bananenmonarchie NL kan per direct worden afgeschaft, en daar hoeft NIETS voor in de plaats te komen.

  Dat er meer dan ceremoniële belangen spelen mag blijken uit het Bilderberg-gekrakeel, op basis waarvan ‘de Marmot’ tot de gelederen mocht toetreden, een gangsterliefje dat elke zichzelf respecterende familie absoluut buiten de deur had gehouden. Maar Bilderberg maakt andere belangen interessanter. Lintjes knippen is leuk voor het volk, maar heeft absoluut niet de interesse van deze club.

 22. Overtuigd republikeinen rest niet veel anders dan het likken van de wonden en het wachten op betere tijden. Deze vloed valt voorlopig niet meer te keren. En het moet erkend: links heeft het in deze discussie af laten weten. De PvdA (maar die kunnen we dan in dit verband ook moeilijk tot links rekenen) wierp zich op als de ultieme redder van de monarchie,. Groen Links zette in op het wegblijven van de oude Zorreguieta en zal nu haar stem geven aan de goedkeuringswet voor het huwelijk. De SP liet af en toe horen dat ze eigenlijk voor de republiek is, maar zal bij de stemming in het parlement een politiek griepje voorwenden en afwezig zijn. Ook buiten de parlementaire kringen was er weinig van een principiële oppositie te merken.

  Een van de meest storende aspecten van de hele show was de manier waarop Wim Kok carte blanche vroeg en kreeg om het parlement buiten spel te zetten om vervolgens door de hele volksvertegenwoordiging (met uitzondering van de SP) geprezen te worden voor zijn tactische optreden.

  Symboolfunctie
  Republikeins links liet zich geheel verschalken door de wijze waarop de discussie werd gevoerd. Niet het principe van het erfelijk koningsschap stond ter discussie maar de mate van foutheid van de vader van de bruid. In plaats daarvan hadden natuurlijk de antecedenten van de Oranjes ter discussie moeten staan. Nederlandse monarchisten hameren er steeds op dat het koningsschap vooral een symbolische functie heeft. En daar hebben ze groot gelijk in. Maar wáár zijn de Oranjes dan precies een symbool voor?

  Op die vraag komt nooit een echt duidelijk antwoord. De eenheid en continuïteit van de Nederlandse natie? Onze democratische en tolerante traditie? De christelijke beschaving? Het lijkt een grabbelton waar iedereen kan hopen iets van zijn gading tussen het zaagsel aan te treffen. Met de feitelijke historische rol van de Oranjes heeft het over het algemeen weinig te maken.

  De mythevorming begint al bij de stamvader van het huis: Willem van Oranje. Hij was niet de moedige vrijheidsstrijder die de Nederlanden voor ging in de strijd voor nationale onafhankelijkheid, maar vooral de vertegenwoordiger van de stroming die keer op keer bereid was het op een akkoordje te gooien met de Spaanse heersers en een democraat was het zeker niet. Ook zijn nazaten die vervolgens de troon bezetten valt veel aan te rekenen, maar op een overdreven democratische gezindheid zijn ze moeilijk te betrappen. Wat ze vooral kenmerkt is het vermogen om hun macht te gebruiken voor het verrijken van zichzelf en hun huis. Wat de Oranjes vooral symboliseren is de Nederlandse koloniale expansie met zijn op grondstofroof, slavenhandel en koelie-arbeid gebaseerde superwinsten.

  De familie van Oranje Nassau is niet voor niets een van de rijkste ter wereld. Die rijkdom is afkomstig van de winsten van de Nederlandse Handelsmaatschappij (de voorloper van de ABN); de koninklijke Shell; de koloniale winsten uit Suriname enz. Wie die kant van het Nederlandse verleden en heden wil symboliseren kan zich inderdaad geen beter boegbeeld dan een Oranjevorst voorstellen. Maar kom dan niet aan met verhalen over democratie, verdraagzaamheid en beschaving.

  Staatshoofd
  Een tweede vraag die we ons moeten stellen is of er überhaupt wel iets gesymboliseerd moet worden. Het is die vraag die door de republikeinen – van welk genootschap dan ook – wordt ontweken. Zij komen niet verder dan de stelling dat we in plaats van een gekroond, een gekozen staatshoofd moeten hebben. Maar waarom zou een democratische staat een hoofd moeten hebben? Hebben we dan ook staatsvoeten, of een staatshart. Waarom zou er één iemand moeten zijn die altijd en overal namens de Nederlandse staat optreed. Behoort het juist niet tot de democratische beginselen dat vertegenwoordigende functies roulerend door gekozen vertegenwoordigers worden uitgeoefend?

  In plaats van te pleiten voor een soort gekozen koning, moeten echte democraten pleiten voor het afschaffing van het koningshuis én van de functie van staatshoofd. Alleen een dergelijk consequent democratische stellingname geeft overtuigende ammunitie tegen allerlei gelegenheidsargumenten voor het koningshuis, zoals: ‘anders krijg je zo’n engerd als Chirac’ en ‘een president is veel duurder’, tot ‘een president is nooit echt een nationaal symbool dat boven de partijen staat’.

  Dus: weg met het koningshuis, weg met het staatshoofd, voor de democratische republiek.

  Mail mij gerust: Leocramer@hotmail.com of voeg mij toe aan uw MSN lijst.

Comments are closed.