Het ondernemingsklimaat in Nederland scoort gemiddeld tot goed als het wordt vergeleken met dat van 19 andere industrielanden die behoren tot de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling. Dit blijkt uit een gepubliceerd rapport van het centraal bureau voor de statistiek.

Een belangrijk “knelpunt” van ons land is “een gebrek aan ondernemerschap”.
Aan de hand van 70 zogeheten indicatoren zijn de economische prestaties en het bijbehorende ondernemingsklimaat van de 20 landen in kaart gebracht. Nederland doet het goed bij de randvoorwaarden, zoals het functioneren van de overheid en de infrastructuur. Minder goed scoort ons land als het gaat om het aanjagen van economische groei. Dan blijken innovatie en ondernemerschap de grootste knelpunten te zijn.
“De kansen die markten en nieuw ontwikkelde kennis bieden lijken in Nederland onvoldoende te worden benut. Voorts blijkt dat ondernemers relatief weinig uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling, hetgeen het toekomstige innovatie- en groeivermogen onder druk zet”. Als belemmering voor startende ondernemers noemt het rapport dat er te weinig verstrekkers zijn van het zogeheten durfkapitaal.
Als het gaat om het beschikbaar stellen van kapitaal doen Zweden, de Verenigde Staten en Korea het beter dan Nederland.
Tot zover een gedeelte van het artikel in De Telegraaf.

De zogeheten 70 indicatoren ken ik niet, maar het is vreemd dat Nederland het goed schijnt te doen met betrekking tot het functioneren van de overheid en de infrastructuur. (Denk maar aan alle files.)
Het functioneren van de overheid gaat schijnbaar zo goed, dat het ministerie van economische Zaken een website, genaamd bedrijvenloket.nl, in het leven heeft geroepen.
De website wijst ondernemers de weg in de jungle van wetten, regels, verordeningen en vergunningen.
Hierdoor heeft elke ondernemer al een aardig startkapitaal en tijd nodig om aan bovengenoemde jungle te voldoen.
In een vorig artikel heb ik Francisco d’Anconia uit “Atlas Shrugged” geciteerd en wel als volgt:”Als u ziet dat men de toestemming nodig heeft van mensen die niets produceren, teneinde te kunnen produceren, dan kunt u weten dat uw samenleving verdoemd is”.
Wat weet het centraal bureau voor de statistiek van ondernemerschap?
Wat weet de Tweede kamer en de regering van ondernemerschap?
Wat weten de ambtenaren en de gemeenten van ondernemerschap?
Zij allen weten dat zonder ondernemers zei geen enkele macht op wie dan ook kunnen uitoefenen.
Alleen de ondernemers schijnen dat niet te weten.
Om Francisco d’Anconia nogmaals te citeren: “verwacht niet dat zij produceren, als productie gestraft wordt en plunderen beloond.
Zouden de nieuwe ondernemers dit wel weten en daarom gestopt zijn voordat ze zijn begonnen?

12 REACTIES

 1. Nederland heeft geen tijd om ondernemend te zijn omdat het enquetes van het CBS zit in te vullen die constant op je bureau vallen.
  Zoveel mogelijk ambtenaren direct de WW inzien te krijgen is de oplossing, dan kosten ze welliswaar ook nog geld maar richten ze in iedergeval geen economische schade meer aan.
  Kunnen we daarna weer eens gaan werken aan een echt ondernemend Nederland

 2. Simpel: Bijvoorbeeld de ouderen 40+ (bezie eerdere discussies alhier) hebben nagenoeg geen enkele kans op een ‘nieuwe’ baan. Zo’n oudere krijgt alleen al aan ww uitkering doorgaans 38 maanden lang gemiddeld ca 1300 euro netto = 49.400 euro! Plus de kosten van begeleidende ambtenaren, instellingen en instituten zoals CWI en UWV uiteraard. Na deze periode volgt dan de onvermijdelijke gang naar de bijstand met dito loket van ambtelijke PC-tikkers. Collectieve bijdrage totaal? Zegt u het maar!

  Indien de ww uitkering ineens zou kunnen worden aangewend als start- bedrijfskapitaal, dan weten we dat ca 25% van deze ondernemers in spe zal mislukken. 75 Procent zal echter slagen!!!

  Ben ik nu gek? Waarom is dit nog geen wet?

 3. Prima artikel, Louis. Goeie citaten.
  Een avondje TV of enkele NOVA-uitzendingen zijn al voldoende om te weten, dat het ondernemersklimaat door geregel en geleuter in dit land in zijn geheel is verpest.
  [3]
  Inderdaad Sander, Jij bent niet gek: in dit land bepaalt de 40+ -er niet zijn nieuwe toekomst.
  Dat doen de bureaucraten van CWI/UWV.
  Daar had ex-SER-voorzitter Herman Wijffels op Buitenhof enkele weken geleden een punt: die had het over de "transitionele arbeidmarkt" : de "ex-werknemer"/ uitkeringsgerechtigde zou in staat moeten zijn tijdens zijn produktieve periode een persoonlijk kapitaal opzij te leggen om bij werkloosheid te kunnen aansluiten op de ontwikkelingen in de (arbeids-)markt. De vraag wie dat moet betalen is wel weer een ander verhaal.
  Groet, Harry

 4. [3] Het is inmiddels wel zo dat als iemand met een WW-uitkering iets wil opzetten, hij daarin gesteund wordt door het CWI, dat met een doorbetaling van de uitkering zolang het nog niet genoeg oplevert, en startkrediet. Punt is dat de nederlander zo langzamerhand een echte overheidsslaaf is geworden, en er op rekent dat vadertje staat alles voor hem regelt. Zulke mensen ontbreekt het stomweg aan lef, de veilige deken van de overheid wordt dan immers weggetrokken. Het volk is zo langzamerhand dermate staatsafhankelijk geworden dat het eigen initiatief vakkundig om zeep is geholpen, de rooie droom zeg maar. Iedere dag weer tonen we in Nederland met zijn allen aan dat socialisme inderdaad misdadig is.

 5. Altijd fraai die Newspeak: ‘gebrek aan ondernemerschap’ i.p.v. het door de overheid volledig onaantrekkelijk gemaakt om voor jezelf te beginnen.
  Een ondernemer is meer tijd kwijt aan regeltjes, vergunningen en andere gemeentelijke obstakels dan dat hij aan zijn bedrijf kan wijden. Mocht het hem lukken om winst te maken dan moet hij die naar zijn grootste kwelgeest overmaken.
  Overigens gebruikt de overheid het ondernemerschap wel als nuttig instrumenten om wat kansloze werklozen uit de steun te gooien. Zo verwijst het UWV ‘klanten’ door naar de KvK om een bedrijf te starten. Een van de redenen waarom het grootste gedeelte van de starters het eerste jaar niet overleeft. Onvoldoende kennis, ervaring en kapitaal in combinatie met belastingdruk en het regeltjesoerwoud zijn een garantie voor persoonlijke en maatschappelijke fiasco’s. Maar de overheid kan zijn uitkeringscijfers weer oppoetsen, niet waar?

 6. [5] ‘Het is inmiddels wel zo dat als iemand met een WW-uitkering iets wil opzetten, hij daarin gesteund wordt door het CWI, dat met een doorbetaling van de uitkering zolang het nog niet genoeg oplevert, en startkrediet.’ Dit zijn de plannen voor 1-7-2006: gedeeltelijk ondernemersschap is mogelijk (1-2-3 dagen in de week) met doorgroei en de uitdrukkelijke wens tot full-time. De (gedeeltelijke) ww uitkering kan worden genoten naast de (gedeeltelijke) ondernemersschap inkomsten voor de duur van de ww. Het ‘startkapitaal’ waarover jij spreekt bestaat uit een ‘budget’ dat geldt voor ELKE ww’er, zodra die na 6 maanden in het zgn. verplichte, ‘re-integratie-traject’ stapt. Per 1-1-07 komt er nog meer activiteit op dit gebied. Kortom: er is beweging, maar het gaat allemaal verrekte traag en overheidsinzichten verranderen van dag tot dag. Het lijkt wel of ze er wat mee in de maag zitten…

 7. [6]’ Maar de overheid kan zijn uitkeringscijfers weer oppoetsen, niet waar?’ Precies!

 8. Toevallig is er in Vlaanderen beroering om hetzelfde onderwerp (nouja, beroering…)

  Rector Oosterlinck van de Korrecte Universiteit Leuven kreeg een gepeperd antwoord van bestuurslid Rudi De Ceuster van de klassiek-liberale denktank Novacivitas.org

 9. Een aardige graadmeter voor de vermeede ondernemersmentaliteit in NL zijn de diverse vrijmarkten op koninginnedag. Dan mag je 1 dag zonder vergunning je gang gaan – al is dat ‘gang gaan’ al aardig beperkt door de regelzucht. Ik ken genoeg mensen die best ondernemer/freelancer willen zijn, maar geen zijn hebben in om hun tijd te moeten besteden aan allerlei verzuurde zeikregeltjes van de ambtenarij. Ze kiezen dan maar liever voor een bestaan als loonslaaf of ambtenaar. Want ach ja die ‘zekerheid’…

Comments are closed.