Meestal reageer ik niet op mensen die het libertarisme verkeerd neerzetten of begrijpen. In ieder geval niet als dergelijke misvattingen op radicaal linkse sites verschijnen. Maar als dit gebeurt in een artikel van een site waar ik sympathie voor heb, zoals de website Het Vrije Volk, dan wil ik me nog wel eens inspannen om een en ander recht te zetten. Gelukkig blijkt dan dat men open er eerlijk met je reactie omgaat en die zelfs compleet op de site zet. Mijn dank aan Duns Ouray en de schrijver van het artikel Guus Kroonen voor de sympathieke een rechtvaardige afhandeling.

7 REACTIES

 1. Op het Vrije Volk gaat het oa over milieurelativisme.

  Of libertariers milieurelativisten zijn, daar gaat het niet om. Sowieso is het woord " milieurelativist" een te vage term die op meerdere manieren uitlegbaar is, en daarom niet echt libertarisch.

  Libertariers gaan uit van ratio, en dat is de enige reden waarom het broeikasteffect door libertariers naar het rijk der fabelen verwezen wordt. Er is namelijk geen wetenschappelijke onderbouwing voor.

 2. Goed stuk, Henri. Eén kanttekening mijnerzijds.

  Jij schreef in je reactie op het Vrijevolk:
  "Want libertariers zijn ook tegen de oorlog in Irak."

  Het was beter geweest wanneer je dit had geschreven:
  "Want VEEL libertariers zijn ook tegen de oorlog in Irak."

  Ik ben namelijk een libertarier die volledig achter het Irak beleid van Bush staat.

 3. [2] Hoewel ook ik voorstander ben van de actie van Bush, ben ik wel van mening dat ze behoorlijk onlibertarisch was.

  Ik ben dus geneigd te zeggen dat ik 99% libertarier ben maar -voor goede redenen trouwens- toch achter de onlibertarische actie van Bush sta.

  Als je echter 100% zuiver in de leer bent, moet je als libertarier evenwel tegen de actie van Bush zijn.

  De reden waarom ik er toch voorstander van was, is simpelweg de enorme belangen die er op het spel staan en het feit dat de tegenstander zich niet als libertarier opstelt en het weinig oplevert jezelf voorbeeldig te gedragen als er geen level playing field is.
  Maar goed, daar wil ik het verder niet over hebben.

  Mijn punt is slechts dat libertariers wel degelijk tegen die oorlog zijn omdat daarbij geweld werd geinitieerd door Bush. Dus wanneer we dit toch goed vinden, dan zijn we misschien 99% libertarisch maar op dit punt even niet.

  Dat hoeft geen schande te zijn.
  Misschien is libertarisme wel onvolkomen.
  Misschien moet er her en der een nuance worden in aangebracht. Ik zou zeggen: sticht een nieuwe leer die z.g.a. volledig libertarisch is doch wel een rechtvaardiging voor de aanval op Irak heeft en noem die bv. Namarisme. Dan ben je 100% zuivere Namarist. Geweldig toch? Niemand die je nog kan verwijten inconsistent te zijn.

  Ik overweeg dat ook. Probleem is dat de Duitsers zo zouden lachen als ik me een Mist noem 😉

  Groeten,
  M

 4. [5] Henri,

  Dank voor de link.
  Heb er nu geen tijd voor.
  Misschien moet hij hier op de site wel onder de links opgenomen worden?

  Groeten,
  M

Comments are closed.