Sgandalig hoe slegt studente met VWO dieploma sgreive kunne.

Se kenne heelemaal niet spelle!

Regte studente kenne in hun derde jaar beslisd geen goeie plijtnota sgreive.

Daarom wort er nu door de Erasmes Unieversitijt en de ooverhijt gewerkd aan ferbeetering.
Studente moete nou in het eerste jaar een oefening in een plijtnota make, en als daar geen voldoende voor gehaalt wort, moge se niet verder studeere.

IJndeluk wort het ministeerie ven onderweis is wakker geschut!

Maar fanwege dit voordurent falent overhijdts belijdt mot het onderweis gewoon onmidelijk worden geprifatieseert!

37 REACTIES

 1. Beste Huup, Deze proobleem is al lang opgelosdt. Er zyn vorige weeck stemmen opgegaan om het neederlandsch als verpligd vak te sgrappen. Over 4 jaren wil de poolietiek bij elke neederlander tot 70 jaar een VWO dieploma in de brievenbus stoppen! "Elke neederlander zyn eichen diploomaatje"…

 2. Tenslottu hept ieddereen regt op een uniefersiterru oplijding. Lefe het sosjaalismu!

 3. Als je bdenekt dat zefls de vlogrode van de lteters in een worod er volgnes de meset reecnte wteesnchap neit toe deot wat betrfet de lesebraaheid, wie gefet er dan nog om spleling? Als je maar bgerjipt wat imeand bedolet… 😉

 4. Ik hep regt op een professor dokter ingeeniejeur titel met eredokteraat van de unifersietijd fan hardurweik!!!!

  (Zou het toeval zijn dat de positie van Nederlandse en Europese hoger onderwijs instellingen steeds verder daalt op de internationale lijst van beste scholen?)

 5. Even zonder flauwe kul: Een half jaartje terug had ik een juridische kwestie aan de hand. Advocaat ingeschakeld, je kent dat wel. Nu kreeg ik van die advocaat steeds kopieen ter verificatie van de correspondentie tussen partijen uiteraard. Op een goed moment leest een mijner huisgasten (een 59 jarige interieurverzorgster!) een dezer brieven, net zoals alle overige aanwezigen op dat moment. Plots slaakt ze de kreet uit: "Ohhh, die taalfouten"! Welnu, ik had zeker niemand daarop geattendeerd, want daar ging het me ook helemaal niet om. En geloof het of niet; dit verzin ik echt niet. Het was werkelijk om te huilen! En voor zover van belang ging het ook nog eens om een niet gekleurde, autochtone Nederlander. Schiet mij maar lek.

 6. Hear, hear!

  Een greep uit mijn dagelijkse ervaring met het Nederlands vwo-onderwijs:

  Ik: "Mevrouw de onderwijzer, waarom heb ik maar een 6 voor mijn presentatie?"

  Mevrouw de onderwijzer: "Nou, omdat het niveau Nederlands van je presentatie te hoog lag voor de klas."

  Ik: "Maar dit is toch het hoogste niveau onderwijs van Nederland? Dan zou ik toch wel mogen aannemen dat men fatsoenlijk Nederlands kan verstaan?"

  Mevrouw de onderwijzer: "Neen, dat mag je niet; moeilijk taalgebruik is gewoon een middel van de elite om zich beter te kunnen voelen dan de rest van de samenleving en daarom trek ik daar punten voor af."

  Ik: niet te herhalen commentaar met veel uitroeptekens.

  De nivellering van het vwo valt perfect binnen het kader van dat walgelijk collectivistische begrip "solidariteit"; als 70% dom moet zijn, moet de andere 30 % dat ook maar meteen; wat houdt je over: 100% domheid.
  Geen wonder dat een groot deel van de politici de eigen kinderen naar de internationale school in Den Haag stuurt.

 7. [7] Lodderzat, in welke klas zit je nou, jongen? Toch 5 VWO. Dat je dat nog niet in de gaten had.

 8. [8]
  Peterk,
  idd 5 gym, ik heb al sinds de basisschool door dat het Nederlands onderwijs een schandaal is, probleem is dat met deze kennis de frustratie niet minder wordt, des te groter zou ik zeggen. Kennis is in dit geval geen zege.

  groet,
  Lodderzat

 9. [9] Er verandert dan toch nog iets op het VWO. In ‘mijn tijd’ (rond 1980) moest ik nog moeilijke woorden uit de krant halen en werd kennis over de betekenis daarvan nog gewaardeerd. Toen waren het kommunistiese geschiedenisleraren die te erg voor woorden waren met hun wartaal over klassenstrijd en zo. Nu heeft men dus na de geschiedvervalsing, taalverloedering tot norm verheven? Tragisch, deze genivellerde domheid…

 10. [9] Lodderzat, die kennis is wel degelijk een zege. Als jij 40+ bent en terugkijkt op de keuzes die je hebt gemaakt, o.a. op grond van je tegenwoordige kennis, zul je blij zijn met je keuzes. Dat zou wel eens anders kunnen zijn, als je je tegenwoordige inzicht niet zou hebben.

 11. Dank zei met naame de Partei van de Allogtoone zein het reppers uit het rifgeberchte die in dit lant de kriteeriejums en de norme bepale.

 12. [11] Peterk,

  Ik denk dat kennis over de ‘ware walgelijke wantoestanden’ in Nederland in het algemeen tweezijdig is;
  Enerzijds leidt deze kennis tot frustraties over ‘het systeem’ en anderzijds heb je gelijk dat de keuzes die je hierop baseert later een deugd kunnen blijken.

  Maar ik zie wel als ik 40+ ben en waarschijnlijk ergens in Dubai woon danwel in een Nederlands communistisch correctiecentrum zit opgesloten.

  groet,
  Lodderzat

 13. [9]
  Geen zege? Of geen zegen, waarde Lodderzat.
  Wil ik hierbij van de gelegenheid gebruik maken om 1 keer te zeuren over de werkwoordspelling: het is duidelijk dat de computer hier nog geen raad mee weet. Want het regelmatig gebruiken van onjuist gespelde vervoegingen, daarover bestaat bij de meesten hier grote eensgezindheid.
  (zelfs bij de Belgen, tot mijn grote verbazing)
  ’t Is dat het hier even over de spelling gaat,
  verder hoort u mij er niet over.

 14. [7]
  Lodderzat,

  Hoewel het excuus van die lerares te onzinnig en ergerlijk voor woorden is, zit er op zich wel een punt in. Bij een presentatie moet het niveau toch wel enigszins afgestemd zijn op het niveau van de toehoorder. Je probeert immers iets duidelijk te maken aan je publiek. Het gebruik van onbegrijpelijk vocabulair zal ze daar niet veel bij helpen.
  Al zou het natuurlijk geen reden zijn om een 6 te geven of een soort van Marxistisch klassenverhaal op te hangen.

 15. [14]
  Beek,

  Ik maak mijzelf ook regelmatig schuldig aan onjuiste vervoegingen. Zeker als ik mijn reactie niet eerst overlees voordat ik reageer. Dat vind ik op zich nog wel kunnen, omdat het hier om een discussie gaat, en niet een spellingswedstrijd.
  Wat ik soms wel een beetje ergerlijk vind, is dat ook de hoofdartikelen nogal eens behoorlijk wat spelfouten bevatten. En dan niet alleen verkeerde vervoegingen, maar ook overduidelijk abusievelijk toegevoegde letters en lettergrepen, en verwarringen tussen "ij" en "ei". Het lijkt me toch wel handig om voor plaatsing van die artikelen ze eerst even op fouten te controleren.
  Aan de andere kant vraag ik me af wie nu eigenlijk de "correcte" spelling bepaalt. De Taalunie? Waarom eigenlijk? In de tijd voor de taalunie konden er toch ook redelijk begrijpelijke boeken worden geproduceerd. En als je dan al standaardregels maakt, waarom dan niet zodanig dat het overgrote deel van de mensen die de taal hanteert dit op een begrijpelijke wijze kan doen. Taal is nu eenmaal geen elitaire bezigheid, maar wordt al sinds mensenheugenis gevormd door de massa. Het is in de eerste plaats een communicatiemiddel voor iedereen. En dat gaat een beetje lastig als je je altijd moet bezig houden met de vraag of een woord eindigt op een "d" of een "t". Zeker als dit fonetisch niet duidelijk is. Je kunt ook niet van een gemiddelde VMBO-leerling (de overgrote meerderheid dus) verwachten dat hij of zij weet dat een woord nu eenmaal zo gespeld wordt, omdat het volgens een theoretische vervoegingsregel, of wegens de herkomst uit een andere taal zo moet. Wederom willekeurig bepaald door de Taalunie.

  P.S. Ik had even geen tijd om dit bericht op spelfouten te controleren. 😉

 16. [16]
  Natuurlijk kan men zich van alles afvragen m.b.t. het nut van spellingsregels en/of het nut van bepaalde spellingsregels.
  En in naam van de ‘vrijheid’ kun je een aanvaarde correcte spelling onbelangrijk vinden.
  Socialisten beschouwden zich ook als heldhaftige verzetsstrijders door ‘anders’ te gaan spellen dan die verdoemde bourgeoisie hen ‘dwingend’ voorschreef.
  Maar ik vraag mij wel eens af in hoeverre het een aanwijzing voor iemands denkvermogen is, als iemand niet in staat blijkt de tamelijk eenvoudige regels voor de werkwoordspelling op een juiste wijze toe te passen.
  En wat die VMBO-ers betreft: ooit werd de werkwoordspelling er gewoon ingestampt: oefenen, oefenen, oefenen en nog eens oefenen, tot men er ziek van werd.
  Maar ja, dat mocht niet meer in het moderne onderwijs: het was niet ‘leuk’.

 17. [17]
  Beek,

  Is al dat stampen dan niet een beetje verspilling van productieve tijd, of productiviteit, die die VMBO-ers beter aan het aanleggen van bijvoorbeeld centrale verwarming kunnen besteden?
  Inderdaad kan een slechte spelling (behalve misschien bij dyslexie) wijzen op lagere intelligentie, of lagere ontwikkeling, of slordigheid, maar ik vraag me toch af of al de moeite en tijd die wordt besteed aan een correcte spelling voor groepen mensen die later nauwelijks met correcte correspondentie te maken krijgen de maatschappij zoveel oplevert.
  Het genoemde voorbeeld van een advocaat die niet kan spellen vind ik wel vrij schokkend, aangezien precies taalgebruik in dat beroep zowel ontontbeerlijk is als handig voor de presentatie.

 18. [19]
  Dit is dus een voorbeeld van wat er gebeurt wanneer je te snel typt en vergeet de spelling na te controleren.
  En ik weet niet of mijn c’s en k’s wel kloppen volgens de laatste fatwa’s van de Taalunie.

 19. [18]
  Toch zullen de meesten graag ‘correct’ willen kunnen spellen. Dit heeft eerder met een zekere trots en eigenwaarde te maken, dan met iets vaags als ‘nuttig voor de maatschappij’.
  Probeer alles, maar forceer niet.
  Dat vind ik een beter uitgangspunt dan ‘het heeft toch geen nut’.
  Zeker als het gaat om iets elementairs als taalvaardigheid.
  Zo werden fraaie handschriften er ook ingestampt, en vele ouderen (ook die weinig scholing hebben gevolgd) kunnen er nog trots op zijn.

 20. [20]
  ‘Juist’ en ‘correct’ zijn wel relatieve begrippen, dat zie ik ook wel. Zie het meer als afspraken, net als er afspraken zijn bij spelletjes.
  Wie tijdens het voetballen de waarde van de spelregels wil gaan bediscussieren, komt nergens en oogst slechts hoon.
  Zolang de afspraken staan, wil elke speler daar kwalitatief in meegaan.
  En wordt zijn kwaliteit daaraan afgemeten.
  En als zou worden besloten het doel smaller te maken, dan worden daarmee niet alle in-de-hoek-schieters van voor die tijd gediskwalificeerd tot minkukels.
  Binnen bestaande kaders wordt vakmanschap gewaardeerd en vastgesteld.

 21. [7] Weet je dat het eigenlijk best wel oplucht dat er ook nog mensen als jullie op een vwo zitten, het lijkt me bloedirritant tussen al die marxisten.

 22. [14] Beek,

  Hoewel mijn spelling nogal eens te wensen over zal laten, betreft het hier een typ-fout en niet een spelfout, zij het een kwalijke gezien de betekenis van het woord hierdoor verandert.

  [15] Owl,

  Wat ik vergat te zeggen in mijn verhaal is dat het een presentatie voor het vak Nederlands binnen het thema eloquentie betrof en dat bovendien een groot deel van mijn klasgenoten mijn verhaal wel degelijk begrepen had. Mevrouw de onderwijzer voelde zich echter meer solidair met de leerlingen die het níet begrepen en heeft het thema eloquentie dan ook geheel genegeerd.
  Ik ben het met je eens dat in het algemeen een presentatie op de aanhoorders gericht moet zijn, echter als je punten voor welbespraaktheid krijgt, ligt dit anders.

  groet,
  Lodderzat

 23. Volgens mij kan ik als lbo-er(en ondanks mijn spelfouten) ,met zeker de helft van jullie vwo klasgenoten een iq test aan en ik ben zeker niet de slimste.
  Er zaten bij mij in de brugklas vroeger een paar leerlingen die daar echt niet thuishoorden, ze haalden alleen maar tienen en negens, als ik dan nu loddderzat lees over zijn klasgenoten???
  Volgens mij wordt dat met het het jaar erger en heeft het alles met maakbaarheid of Neo-marxisme e.d. te maken.

 24. [25] Iq is vaak niet het probleem met de vwo-ers, het vwo is het probleem.
  Waar een leerling 40 jaar terug in de 2de klas een boek direct uit het Latijn naar Nederlands kon reciteren, doet een leerling uit de 6de klas tegenwoordig meerdere minuten over slechts één zin (ik ook overigens).
  De intelligentie van de leerlingen is er niet op achteruit gegaan, het niveau van het onderwijs echter wel.

  Dit alles is inderdaad te wijten aan het neo-marxisme dat we in de mammoetwet en in de algehele nivellering van het onderwijs terugzien. Dit alles ligt niet ver van de intellectuelenvervolgingen in de USSR en is al net zo beangstigend.

  groet,
  Lodderzat

 25. [26] Maar we hebben tegenwoordig wel google, waardoor ik sinds tien minuten weet wat eloquentie betekend.
  En dat kan geen neo-marxist tegengaan.

 26. [27] lol!
  Ikzelf heb ook besloten waar mijn school in gebreke blijkt, mijzelf te onderwijzen. Google en Wikipedia zijn daarbij handige hulpmiddelen. Ook al geef ik voorkeur aan het ouderwets lezen van bijvoorbeeld filosofische literatuur.

  "En dat kan geen neo-marxist tegengaan"
  Wellicht in Nederland (nog) niet, maar in marxistische landen wordt dit wel degelijk tegen gegaan. Men verbiedt simpelweg internet. Het tegengaan van kennisvergaring door het volk is een van de basisvereisten voor een succesvol dictatoriaal regime. George Orwells ‘1984’ gaat hier voor een groot deel over.

  Ik vraag me overigens af of dit laatste (internetverbod) ook op Wit-Rusland van toepassing is(?)

  groet,
  Lodderzat

 27. [15] Het niveau van een presentatie (of een andere vorm van communicatie) moet niet worden afgesteld op de toehoorder maar op het doel wat de presentator hoopt te bereiken met zijn presentatie. Als je bv probeert de incompetentie van een aantal collega’s aan te tonen zou je in een presentatie bv termen/concepten kunnen gebruiken waarvan je weet dat ze die niet begrijpen terwijl ze die gezien hun functie wel zouden moeten begrijpen. Of door zaken expres extra complex te maken zouden mensen niet meer begrijpen wat je bedoelt om zo jouw status in hun ogen hoger te maken dan hij feitelijk is, vooral ambtenaren zijn hier goed in.

 28. [29]
  Patrick,

  Dat is waar. Ik weet echter niet of Lodderzat die vergelijking met arrogante hete lucht producerende ambtenaren en politici erg zal waarderen. 😉

Comments are closed.