WALKING across a bridge, I saw a man on the edge, about to jump.
I ran over and said: “Stop. Don’t do it.”
“Why not?” he asked.
“Well, there’s so much to live for!”
“Like what?”

“Are you religious?” He said: “Yes.” I said: “Me too.
Are you Christian or Buddhist?” “Christian.” “Me, too.
Are you Catholic or Protestant?” “Protestant.” “Me, too.
Are you Episcopalian or Baptist?” “Baptist.” “Me, too.
Are you Baptist Church of God or Church of the Lord?” “Baptist Church of God.” “Me, too.
Are you original Baptist Church of God, or Reformed Baptist Church of God?” “Reformed Baptist Church of God.” “Me, too!
Are you Reformed Baptist Church of God, Reformation of 1879, or Reformed Baptist Church of God, Reformation of 1915?”
He said: “Reformation of 1915.”
I said: “Die, heretic scum,” and pushed him off.

50 REACTIES

 1. Mijn oom die voor de kerk actief is heeft me deze mop ook al eens verteld. Hij zou de man er meteen ingeduwd hebben.

  Hij is katholiek. 😉

 2. Er is ook veel moois in religie. Ayn Rand was wel atheistisch, maar was niet tegen religie gekant.
  Als agnost begrijp ik dat. Ik erken de maatschappelijke waarde van religie en de rol die zij gespeeld heeft in het tot stand komen van de westerse beschaving, die gekenmerkt wordt door individualisme, de bron voor libertarisme.
  Vergelijk het socialistische "iedereen is gelijk" met het christelijke "iedereen is uniek".
  Vergelijk het socialistische "verplichte solidariteit" met "naastenliefde".
  Dat wou ik effe kwijt op deze Paasdag.
  Zalig Pasen iedereen!

 3. Inderdaad Bud, religie kan een heel goede kracht zijn voor mensen, mits deze maar individueel en vrijwillig is. Onze westerse waarden stammen af van een joods-christelijke traditie en het humanisme. Erasmus was daarvan een bijzonder voorbeeld. Waar religies de fout in gaan is dat zij oproepen tot een collectieve drang tot bekering, waarvan een vorm van geweld uitgaat en in plaats van een individuele levensfilosofie te zijn het overgaat in een totalitaire samenleving. Dat was het jodendom tot aan 67AD, het christendom tot aan ca. 1500AD en is nog steeds van toepassing in de islamitische staten.

 4. Religie omvat alle aanbidding van ‘iets’ hogers, ‘iets’ spiritueels.
  Of men daar nu zomaar blij mee moet zijn…

 5. [3] Bud, je zegt dat Ayn Rand een atheïste was, maar niet gekant tegen religie.
  Kun je me vertellen waar je hebt gelezen dat ze niet tegen religie was?
  Bij mijn weten verfoeide ze elke vorm van mystiek, en religie drijft op mystiek.
  In een interview met Playboy heeft A.R. wel eens gezegd dat religie een vroege vorm van filosofie is, omdat de mens indertijd nog niet ver genoeg ontwikkeld was, maar wel onbegrijpelijke dingen wilde verklaren. Ze ging zelfs zover om te zeggen dat sommige religies hun waardevolle punten hadden, maar in een tegenstrijdige context en gebaseerd op een gevaarlijke basis, namelijk ‘geloof’.

 6. Saartje,

  Ik moet hierbij ook denken aan die bizarre geschiedenis waarbij Murray Rothbard zou hebben moeten scheiden van zijn vrouw…

  Nja….

  Groetz,

  Cincinnatus.

 7. [7] Cin dat is natuurlijk de kant van het vrhaal van Rothbard. Heb je de kant van Ayn Rand ook al gehoord? Die zou ik ook graag horen.

 8. Henri,

  Akkoord.Elk verhaal heeft twee kanten en ik moet bekennen dat mij niet bekend is wat Ayn Rand (of eventueel Nathaniël Branden die er ook bij betrokken was)hierover te zeggen had.

  En om volledig te zijn, moet ik zeggen dat ik dit bizarre verhaal ook niet van
  Rothbard zelf heb (uit z’n geschriften) maar van derden (ik meen-maar ben niet zeker-uit de bio van Rothbard op het "Mises Institute" ).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. Reliegie is een soort drug en moet derhalve toegelaten zijn. Maar als iemand onder invloed van LSD rare dingen gaat doen die an sich wel strafbaar zijn, dan moet dat dus wel aangepakt worden.

  Bij religie is het niet anders. Als iemand katholiek wil zijn, is dat prima, zolang hij maar geen moord of aanslag pleegt (denk aan het IRA).

  Andere permanente geestesstoringen zijn toch ook niet strafbaar?
  Een gewone zwakzinnige wordt niet opgesloten tenzij hij aantoonbaar een gevaar voor de samenleving is.

  Groeten,
  M

 10. [10]
  Iets ongrijpbaars in zijn verwachtingen als ‘hoop’, mag ik vermoedelijk ook onder de noemer ‘opium voor het volk’ scharen?
  Want ook ‘hoop’ is, in zijn ijlheid, vatbaar voor misleidingen, niettemin een zeer sterke drijfveer voor het menselijk handelen.
  In dat geval mogen we deze M. ook rekenen onder geestesgestoorde zwakzinnigen en hoeven wij zijn uitlatingen verder niet bijzonder seriues te nemen. Papagaaisme, meer is het niet.

 11. [12] "Iets ongrijpbaars in zijn verwachtingen als ‘hoop’, mag ik vermoedelijk ook onder de noemer ‘opium voor het volk’ scharen?"

  Mee eens.

  "In dat geval mogen we deze M. ook rekenen onder geestesgestoorde zwakzinnigen"

  Je mag natuurlijk alles, maar een logische conclusie is het niet.
  Ik heb immers geen last van "hoop".

  Ik probeer van te voren scenario’s in te schatten en erop te anticiperen.
  Ik heb verwachtingen (doorgaans erg down to earth verwachtingen) en zolang iets niet zeker is, heb ik uiteraard een sterke voorkeur voor een bepaalde uitkomst en als ik zou mogen kiezen weet ik het wel. Taalkundig zou ik e.e.a. dan inderdaad formuleren als "ik hoop dat …"

  Maar van een zielig stukje irrealistische hoop die mij troost zou moeten brengen, heb ik als beroepscynicus nooit last gehad.
  (Sterker nog als er iets mij typeert -en dat zou je an sich inderdaad ook wel kunnen analyseren en bekritiseren- is het juist dat ik steeds van het meest negatieve uitga, zodat de sombere werkelijkheid dan achteraf al bij al nog wel meevalt, maar hoe dan ook is dit zowat het tegenovergestelde van met "hoop" vertrouwen op een goede afloop).

  Je aantijging is dus onjuist en lijkt me slechts ingegeven uit frustratie en drang om die ongelovige eens "terug te pakken". Blind fundamentalisme dus.
  Waarmee eens te meer is aangetoont wat de waarde is van uitlatingen van drugsverslaafden.
  Waarbij het verschil dan nog is dat tussen 2 roezen door een junk wel nog helder kan denken maar een fundamentalist permanent in een roes verkeert.

 12. [13]
  Je schiet in je eigen voet. Als jij je libertarier noemt, wat jij doet, geloof je hoopvol in een niet bestaande situatie.
  Waarbij je blijkbaar de risico’s liever aan anderen overlaat, in de hoop daarna ge-effende paden te mogen bewandelen.
  Dit is een constatering zonder een waardeoordeel.
  Ik zeg niet dat iemand die hoopvol ergens in gelooft zwakzinnig is. Dat waren jouw woorden, die m.i. op jezelf terugslaan.
  Wat je blijkbaar wilt bevestigen met het woordenspel in de slotalinea, dat met nuchtere feiten niets van doen heeft.

 13. [14] "Als jij je libertarier noemt, wat jij doet, geloof je hoopvol in een niet bestaande situatie."

  Ik "geloof" wel in de wenselijkheid en morele superioriteit ervan. D.w.z. ik beredeneer dat dit zo is (waarbij ik me uiteraard altijd kan vergissen). Maar met een "geloof" in de betekenis van blindweg aannemen heeft dit dus niets te maken.

  En hoop dat we ooit tot zo’n situatie komen heb ik al helemaal niet zoals ook uit mijn eerdere posts (over pragmatisme) moge blijken.

  Wat dan wel?
  Ik probeer in te schatten wat realistischerwijze nog wel tot de mogelijkheden behoort en probeer me in te zetten voor de meest wenselijke.

  Dat is nou net het verschil tussen mezelf en sommige meer principiele mensen hier (althans in woord – in daad weet ik zo nog niet) die me juist verwijten te pragmatisch te zijn.

  Wat die vermaledijde slotalinea betreft: het lijkt me een feit dat iemand die echt geheel van een visie doordrongen is, daar permanent door beinvloed wordt i.t.t. een junk die tussen 2 roezen door nog wel helder kan denken.

  Je mag dat als woordenspel willen kenschetsen maar inhoudelijk heb ik daarmee geen tegenargument gehoord.

  Groeten,
  M.

 14. [15]
  Vurig geloven in een wereldwijd statenloos libertarisme en tegelijk geloven dat dit nooit gerealiseerd zal worden, lijkt me een fraai voorbeeld van blind, tamelijk zinloos, geloof.
  Als op ‘hdgfer mvbjf gjtueuvf nndnfnfqwerty’ inhoudelijk niet valt te reageren, valt ook op een wooordenspel inhoudelijk niet te reageren.
  Toch, 1 kleine uitleg:
  Men HEEFT een visie, men IS niet zijn visie.
  Maar ik doe verder niet moeilijk en ben bereid je als een echte intellectueel te beschouwen.

 15. [16]
  Waarbij jouw bewering dat alle gelovigen geestesgestoord en zwakzinnig zijn, wonderwel inpasbaar blijkt.
  Of dit overeenstemt met de feiten? Ach, dat doet er niet toe.
  Dat men dit maar gelooft, daar gaat het om.

 16. [16] "Vurig geloven in een wereldwijd statenloos libertarisme"

  Ik ben er door beredenering van overtuigd. Dat is wat anders dan "geloof" in het bestaan van professor Barabas o.i.d.

  Maar overtuigd zijn van de morele superioriteit en betere werking van een systeem en het voor waarschijnlijk achten dat dit ideaal ooit bereikt zal worden zijn twee totaal verschillende dingen.

  Een godsdienstwaanzinnige kan misschien echt geloven dat ooit het rijk van de heer zal komen maar iemand met wat zin voor realisme beseft dat een puur libertarische wereld altijd wel een ideaal zal blijven.
  Dat neemt niet weg dat hij zijn best kan doen de wereld in de gewenste richting te doen opschuiven.
  En aan mensen die met kleine stapjes een beetje weten op te schuiven in de goede richting heb je misschien meer dan aan allerlei don Quichote achtige fantasten (reliegieus of anderszins).

  "hdgfer mvbjf gjtueuvf nndnfnfqwerty"

  Ik weet niet waar dit op slaat. Was dit weer een goddelijke ingeving die je ontving?

  "Maar ik doe verder niet moeilijk en ben bereid je als een echte intellectueel te beschouwen."

  Als deze sneer van iemand kwam die niet in sinterklaas geloofde, zou ik me natuurlijk beledigd voelen, maar nu beschouw ik haar bijna als compliment.

 17. [18]
  Allemaal kleine stapjes naar…. het onbereikbare? Waarom is de weg naar het onbereikbare de goed richting?
  Hier spreekt een gelovige.
  Je doet alleen stapjes in een richting als je hoop hebt. Wie begint aan een hopeloze onderneming?

 18. [18]
  Ach, beek levert in deze wederom het bewijs dat je niet aan een boom hoeft te hangen om een eikel te zijn.
  En daar doet zelf Sinterklaas niets aan. 8)

 19. [19] Dat zie je weer helemaal verkeerd.
  Laat ik het proberen met een eenvoudig voorbeeldje.

  Stel je ideaal is het totaal afschaffen van alle belasting.
  Vermoedelijk zal dit wel nooit helemaal gerealiseerd worden.
  Maar als je erin slaagt om in stapjes
  – successierechten af te schaffen
  – BPM af te schaffen
  – een flat tax te hebben van 30%
  – het flat tax trief te verlagen tot 20%
  – een enkel btw tarief te hebben van 15%
  – dit tarief te verlagen tot 10%
  – …

  Ben je dan beter af dan vandaag? Ja of nee? Is het dus de moeite om in de goede richting te evolueren? Ja of nee?

  Hoeplijk kreeg je tijdens het lezen niet opnieuw een "hdgfer mvbjf gjtueuvf nndnfnfqwerty" van bovenaf door want dan krijg ik weer zo’n lullige reactie die me doet vermoeden dat Jetze gelijk heeft.

 20. [23] Leuk dat je het inziet.
  Vanwaar ineens die heldere bui?
  Heeft god misschien vrijaf vandaag?
  ’t Is voor hem tenslotte ook 2e paasdag…

 21. [23]
  Zoiets als een pulpkast (T.V.), je blijft vrij om "het" buitens huis te houden.

  Daarintegen blijft jouw pulp mij lastig vallen.

  "De ziel is in het bloed.
  Een foetus ontwikkelt eigen bloed, onafhankelijk van de moeder.
  Daar begint al het nieuwe leven. Het is geen ‘onderdeel’ van moeder!
  Om een woning voor de geest, in opbouw, al vroegtijdig opzettelijk te willen vernietigen, dienen er wel zeer zwaar wegende redenen te zijn.
  Zelfbeschikking is een slecht criterium.
  Ook pasgeborenen beschikken nog niet over zichzelf".

 22. Alle gelovigen zwakzinnigen en geestesgestoord ??

  Wanneer deze mening dominant is in de Nederlandse libertarische beweging,wil ik graag mijn lidmaatschapskaart inleveren.

  Niet mijn clubje.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 23. [24]
  Je blijft bij jouw kwalificaties geestesgestoord en zwakzinnig m.b.t. de gelovigen?
  [25]
  Voel je vrij het niet te lezen. Of propageer je hier 1-zijdig schelden op geloofszaken? Dan weet ik waar ik aan toe ben.

 24. [22] Het nemen van kleine stapjes maakt een staat nog niet libertaristisch. Wij beiden weten nl dat het libertarisme pas echt werkt als het in z’n geheel wordt ingevoerd, niet voor een deel. Een staat dat voor 90% libertarisch is, is, hoe je het ook wend of keert, helaas niet libertarisch.

 25. [27] "Je blijft bij jouw kwalificaties geestesgestoord en zwakzinnig m.b.t. de gelovigen?"

  Ik zal het nog eens met een voorbeeldje uit te leggen. De vorige keer leek dat immers te helpen.

  Stel iemand vereert ene professor Barabas omdat die almachtig zou zijn. Hij zou mensen zomaar naar andere werelden en tijdperken kunnen heen en weer flitsen. Als dat geen opperwezen is!

  Je vraagt hem enigszins sceptisch waar hij zulks vandaan heeft en hij overhandigt je een boek.
  "Hier kijk zelf: HET bewijs".
  (en inderdaad het staat er allemaal gedrukt!)

  Wat zou je echter van zo’n Suske & Wiske lezer denken?
  Dat er ergens een steekje los zit bij die vent, toch?

  Goed, vervang nu professor Barabas door Jezus of God en het stripalbum door de Bijbel.
  En wat is dan je mening over iemand die zweert bij alle flauwekul die in dat boek bijelkaar geschreven staat?

  Goed, ik ga het niet helemaal voorkauwen.
  Ik hoor het je liever zelf zeggen.

  Groeten,
  M

  PS "Voel je vrij het niet te lezen."
  Grappig dat je dat tegen Jetze zegt, terwijl ik in mijn eerste post begon met een algemeen statement maar jij je wel geroepen voelde om te reageren met "… geval mogen we deze M. ook rekenen onder geestesgestoorde zwakzinnigen". Maar ondertussen Jetze wel verwijten dat ze op geloofszaken zou schelden.
  Oh ja, stel je voor, zeg. Schelden, dat zou jij natuurlijk nooit doen, he?

 26. [28] Klopt. Maar ze is wel beter dan de huidge. Dus elk klein stapje is toch maar mooi meegenomen. En vele kleintjes maken een groot. En een totale radicale ommezwaai overnight zal er toch niet komen

  Dat zou wel kunnen maar niet geweldloos en dus zou een revolutie met bloedvergieten in elk geval een onlibertarische weg zijn die een principieel iemand afzweert.

  Dus als het niet met een big bang komt, dan zal het toch met kleine stapjes moeten. En wellicht wordt ons ideaal nooit voor de volle 100% verwezenlijkt, maar dan in elk geval beter 90% dan niets. Ook beter 40% dan niets trouwens.

  Groeten,
  M

Comments are closed.