“Het Nieuwsblad” (België) stelt vandaag deze vraag en verwijst naar een publicatie van Chris Bennett in een drugstijdschrift High Times.

In de oliezalf die Jezus gebruikte om wonderbaarlijke genezingen te doen zou Kaneh-boson gezeten hebben en dat is een cannabis-extract.

Een interessante conclusie van dit onderzoek van dit onderzoek zou zijn dat als Jezus inderdaad deze oliezalf promootte, dat dan de tegenstanders van cannabisgebruik beschouwd kunnen worden als antichrist!

Op het Internet konden we een (oudere) publicatie van Bennet, (en nog enkele anderen) vinden die op dit onderwerp dieper ingaat:
hightimes.com/ht/news/conte…

Het interessante punt zou echter zijn dat de vele christelijke politici die tegen vrije drugs zijn, nog eens goed moeten nadenken en hun verderfelijke koers van de “war on drugs” radicaal zouden moeten veranderen.

53 REACTIES

 1. Qineman Besem kan zijn: Cinnamomum Zeylanicum oftewel Ceylon-kaneel.
  Qaneh Vosem (keneh bosum) kan ook zijn Acoras calamus, oftewel kalmoes.
  Kan ook zijn Cympopogan martini, oftewel gembergras.
  De statenvertaling spreekt over kalmoes en kassie (een kaneelsoort).
  Vertalingen die beslist juist kunnen worden genoemd.

  Slechts weinigen vertalen het als cannabis, aldus proberend dit geloof neer te zetten als een geloof gebaseerd op hallucinaties.

 2. Je krijgt gee hallucinaties van canabis. Het is een medicijn. En werd dus ook gebruikt in oude zalfjes.

  Waar men wel hallucinaties van krijgt zijn epileptische aanvallen. En er zijn veel aanwijzingen dat Jezus daar aan leed (net als veel andere profeten).

 3. [4]
  Ben ik toch wel benieuwd waar in het Nieuwe Testament Jezus leed aan de vallende ziekte.
  Wat een nonsens.

 4. [5] Het Nieuwe Testament die bij u thuis ligt is niet de enige bron waar Jezus in voor komt.

 5. [3]
  De King Jamesvertaling spreekt van cinnamon (vgl. Kinman bosem, Kinamon) en calamus, kaneel en kalmoes.

 6. Hub,

  Waarom plaats je eigenlijk steeds dat rare plaatje van die zogenaamde wetenschappelijke reconstruktie van Jezud als het over Jezus of Christendom
  gaat ?

  Buiten de vrijspreker ben ik die afbeelding nergens tegengekomen (het hele verhaal dat de RK kerk die afbeelding zou willen gaan gebruiken, lijkt mij dan ook nog steeds bizar).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 7. Bovendien is dat drugsverhaal met talloze andere zaken in het NT niet in overeenstemming te brengen, o.a. de regelmatig voorkomende oproepen tot nuchterheid en waakzaamheid.
  Vergetelheid zoeken wordt er nergens aanbevolen.

 8. [10] Canabis is vooral een medicijn met misschien wat neven effecten die men tegenwoordig heeft uitgebuit en daardoor is het tot drugs gebombardeerd. Als Jezus het gebruikte was het zeker als medicijn. En toevallig werkt het heel goed tegen epileptie.

 9. [8] ^^

  EMIL RASMUSSEN, Jesus. Eine
  vergleichende psychopathologische Studie,
  Leipzig 1905, 167 pp.
  Heb ik natuurlijk net even opgezocht maar het is in iedergeval geen totale onzin waar ik het over heb.

  Ook zijn er zelfde soort studies van epilepsie te vinden bij profeet Mohammed.

 10. [9] "dat rare plaatje van die zogenaamde wetenschappelijke reconstruktie van Jezus"

  Heel eenvoudig omdat dit het enige plaatje is dat ik van Jezus in mijn prentenboekje heb. En het schijnt "wetenschappelijk" gereconstrueerd te zijn. (Er is een vroeger stukje over op de Vrijspreker)

 11. [12]
  1. Dat hele cannabis verhaal is in hoge mate van waarschijnlijkheid niet waar, berustend op een foute vertaling.
  2. Dat Jezus aan epilepsie leed, is nergens op te baseren.
  3. Daarmee vervalt de conclusie dat Jezus hallucineerde, volgens jouw woorden.
  4. Daarmee vervalt elke noodzaak Bennets’ cannabiszalfje te gebruiken, dat m.i. niet alszodanig bestond.
  Kortom, ik ben zo vrij jouw opmerkingen als totale onzin te beschouwen. Zeepbellen gebaseerd op zeepbellen.
  Evenals het plaatje trouwens.

 12. [12] Reint,

  De studie jij noemt, is niet hetgeen
  historici een "bron" noemen maar (in het beste geval) secundaire literatuur die steunt op bronnen dus herhaal ik
  mijn vraag : welke bronnen (naast het
  NT) over Jezus ken jij (en leiden jou of dhr Rasmussen tot de conclusie dat hij een epilepsie patiënt was ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 13. [15] Volgens mij is er maar 1 andere bron. In die tijd was er nl een geschiedschrijver die (iets) over Jezus Christus had geschreven….. Helaas weet ik z’n naam niet meer 🙁 Ik had het een paar jaar geleden gehoord van iemand die dat soort dingen van vele godsdienten uitzocht.

 14. [16]
  We hebben minstens 4 geschiedschrijvers!
  Dat zijn Johannes, Lucas, Marcus en Mattheus. Meer dan over enig ander historisch figuur kan worden gezegd. Toevallig zijn hun getuigenissen gebundeld, maar zij blijven 4 onafhankelijke getuigen.

 15. Dat plaatje is nou typisch weer zoiets. Een paar ovegesubsudieerde werkloze ‘wetenschappers’ gaan na hoe de mensen daar in Israel in die tijd eruit zagen en maken o.a onderhand daarvan een conclusie hoe z’n gezicht er uit zag. Volkomen onzinnig en belastingverspilling. Een typisch voorbeeld dat dit soort wetenschap eigelijk een soort geloof is. Misschien wel de agressiefste. Ik refereer weer aan Kyoto. Een zelfde vorm van overgesubsudieerde onzin. Maar owe als je zegt dat het grote onzin is. Je wordt dan gelijk bestempeld als een idioot, asociaal, milieubarbaar, etc. Niet zelden in combinatie met fysiek geweld met soms een mogelijke dood (moord) opvolgend.

 16. [16] Mike,

  Bij Flavius Josephus, Tacitus en (misschien) bij Suetonius komen we korte verwijzingen naar Jezus tegen.

  De echtheid van de passage bij Flavius Josephus wordt betwist (persoonlijk denk ik dat ze gedeeltelijk echt is) ,
  Suetonius heeft het ober een zekere Chrestus die ten tijde van Claudius voor onrust onder de joden in Rome zorgde en Tacitus vermeldt Jezus in de
  context van de brand te Rome (door Nero).

  Vanaf de 2de eeuw is er een hele Jezus-literatuur , de zgn apocriefe evangelieën maar die zijn zeer onbetrouwbaar en gaan ook anderen (bijv Celsus, de Talmoed, enz…) zich voor hem interesseren.Ook bij kerkvaders vind je nog sprokkels info maar uiteindelijk zijn we voor kennis van Jezus aangewezen op de evangelieën en het NT.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 17. Hennep is een godsgeschenk, letterlijk of figuurlijk zo u wilt. Of dhr. J. Christus nu wel of niet heeft gebruikt zegt niet veel. Dat de werkzame stoffen uit hennep synthetisch worden nagemaakt t.b.v. medicijnen zegt mij des te meer.

  Deze plant heeft ons méér te bieden dan alleen maar plezier van de toppen. Denk aan o.a: textiel, papier, voeding, olie en respect, voor wat de natuur(god?) ons schenkt.

 18. [9] Wat is er voor raars aan dit plaatje ? Het gelaat op dit plaatje lijkt waarschijnlijk meer op de echte Jezus dan de afbeeldingen van de blonde man die ik in vele folders, op vele kalenders en elders aantref. Dat zijn pas rare plaatjes, want zo zag Jezus er in ieder geval NIET uit!
  De door Hubert geplaatste plaat lijkt mij dus een grote vooruitgang.

 19. [23] Hugo,

  Hoe kun je een "wetenschappelijke reconstruktie" maken hoe iemand die 2000 jaar geleden leefde er heeft uitgezien als je niet eens beschikt over beschrijvingen, een schedel, DNA, enz… ? Dit plaatje is evenzeer fantasie als de afbeeldingen van de blonde man die jij op vele kalenders
  en folders aantreft.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 20. [15] Nee dan het nieuwe testament, DAT IS EEN SERIEUS TE NEMEN BRON.
  not

  De bronnen uit het nieuwe testament zijn pas veel later opgeschreven. Drie eeuwen na Jesus of zo. Dus ook niet echt uit de eerste hand.

  Er zijn een heleboel bronnen die over Jesus schrijven die toen het nieuwe testament werd samengesteld er niet in zijn opgenomen. Daarnaast zijn er in de laatste paar eeuwen ook nog nieuwe bronnen gevonden die over Jezus en vergelijkbare sekten schrijven. Ik heb ze niet gelezen en ik weet niet of er iets over epilepsie in staat maar de andere bronnen buiten de bijbel die over Jezus gaan en uit ongeveer de zelfde tijd stammen bestaan wel degelijk.

  Over Mohammed heb ik wel al eerder gehoord dat ie aan epilepsie leed. Dat zou dan gewoon in de Koran of de hadit moeten staan. Maar ja die ga ik zeker niet lezen.

 21. [24] Inderdaad! Voor hetzelfde geld was het een pikzwarte neger. I don’t care!

 22. [24] Deze fantasie staat in ieder geval dichter bij de waarheid dan het tot nu tot op de markt gepresenteerde.
  De professor in Engeland die deze reconstructie vervaardigd heeft, heeft een serieuze poging gedaan om het gelaat te reconstrueren aan de hand van alle uit die tijd bekende gegevens over postuur, gelaatstrekken, kleur, etcetera.
  Men ontwaart in het gereconstrueerde gelaat bovendien de fanatieke trekken die wij zo goed kennen van de zendelingen die op zondagochtend aanbellen om de bewoners van een huis lastig te vallen met geloven en opvattingen die de hunne niet zijn en ook nooit de hunne zullen worden. Een mij bekende dame placht de tuinslang met een ferme en gerichte straal te zetten op dergelijke lieden die daarna druipnat vertrokken.
  Hugo van Reijen

 23. [26] Jorge,

  Prima en dan herhaal ik even mijn vraag : over welke bronnen heb je het ?

  Dat er veel oud materiaal is dat niet in het NT is opgenomen geweest, stem ik graag toe maar het gros van dat materiaal is niet meer beschikbaar en
  kunnen we niet meer raadplegen (bijv van de geschriften van Papias die een heel boek heeft geschreven over de oudste kerk waarvan maar een paar fragmenten zijn bewaard).

  Dat er de laatste eeuw veel ontdekt is
  dat nieuw licht op de beginjaren van het Christendom liet schijnen,stem ik graag toe : de qumran-rollen,de Nag Hammadi-geschriften , het Thomas-evangelie en talloze apocrieve evangelieën maar of die buiten het NT
  kunnen dienen als bron over de figuur van Jezus denk ik niet MAAR uiteraard hoor ik het graag van jou.

  Dat het NT zou geschreven zijn 3 eeuwen na Jezus is een…nou ja, interessante stelling te meer daar zowat alle onderzoekers die zich met de zaak hebben bezig gehouden de NT-geschriften een paar eeuwen vroeger dateren.Er zit een speling van een paar decennia in maar "men" is erover
  eens dat de synoptische evangelieën in ieder geval in de eerste eeuw zijn geschreven.Ook hier ben ik benieuwd naar jouw argumentatie.

  Mohammed en epilepsie…je hebt al wel eerder gehoord dat ie daar aan leed.Prima en van wie heb je dat gehoord en waar wist die het van ? Die heeft wel de Koran en hadit gelezen ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 24. [28] Hugo,

  Behoudens dat de jouw bekende dame duidelijk kenbaar heeft gemaakt (bijv bord aan haar deur) dat "zendelingen" niet welkom zijn en haar erf niet mogen betreden, lijkt het mij onnodig, bot en onbeschoft.Mijn moeder placht
  gewoon te zeggen : "Sorry meneer of mevrouw Ik ben niet geïnteresseerd" en
  dan ging men gewoon verder.Het is nooit nodig geweest om mensen van ons erf te spuiten.

  Zelf maak ik, als de tijd en omstandigheden mij toestaan ,wel graag
  een praatje met zendelingen allerhande
  waarbij ik graag es naga wat die mensen zoal geloven en vaak leer ik vanalles (voor mij) interessant bij of is het een stimulus om me in het één en ander es te verdiepen.Zo ben ik gaan lezen over India en het hinduïsme
  na es gesproken te hebben met Hare Krishnah’s en ben ik n.a.v. een stimulerende ontmoeting met een mormoonse zendelinge es gaan kijken in het wondermooie Utah (voor alle duidelijkheid : ik ben nooit mormoon of hindoe geweest of heb zelfs nooit overwogen het te worden)
  Dat mensen mij daarbij proberen te
  "bekeren" tot hun geloof, stoort me geenszins.Zolang daarbij geen geweld of dwang gebruikt, behoort zoiets in een vrije samenleving gewoon te kunnen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.