“Het Nieuwsblad” (België) stelt vandaag deze vraag en verwijst naar een publicatie van Chris Bennett in een drugstijdschrift High Times.

In de oliezalf die Jezus gebruikte om wonderbaarlijke genezingen te doen zou Kaneh-boson gezeten hebben en dat is een cannabis-extract.

Een interessante conclusie van dit onderzoek van dit onderzoek zou zijn dat als Jezus inderdaad deze oliezalf promootte, dat dan de tegenstanders van cannabisgebruik beschouwd kunnen worden als antichrist!

Op het Internet konden we een (oudere) publicatie van Bennet, (en nog enkele anderen) vinden die op dit onderwerp dieper ingaat:
hightimes.com/ht/news/conte…

Het interessante punt zou echter zijn dat de vele christelijke politici die tegen vrije drugs zijn, nog eens goed moeten nadenken en hun verderfelijke koers van de “war on drugs” radicaal zouden moeten veranderen.

53 REACTIES

 1. [28]
  Al zouden die vlezige delen en de schedelvorm kloppen, dan nog is het een bewuste pesterij de man een stompzinnige gezichtsuitdrukking te geven: open mond, laag voorhoofd, toepetachtig haardekseltje, onnozele oogopslag en een drankneus.
  Dit heeft niets met wetenschap te maken, maar is een pseudo-wetenschappelijk statement.

 2. [15] Het NT is misschien een van de meest betrouwbare bronnen over Jezus maar het blijft in mijn ogen gemanupileerd. Hele stukken kunnen zijn weggelaten en verdraaid.

  Als iets niet in het NT staat betekent dat nog niet dat het niet gebeurd kan zijn. Ik vind het verder ook niet zo interessant om te gaan muggeziften welke dingen nu volgens de geleerden precies kloppen of niet. Het gaat er bij mij om wat het meest waarschijnlijk is. Dus als je naar het plaatje kijkt dan is het dus waarschijnlijker dat Jezus zo’n donkere ruwe kop heeft dan een fijn gevormde witte kop. Het klinkt bij mij ook helemaal niet gek in de oren dat men vroeger canabis of vergelijkbare planten gebruikten in genezende zalfjes.
  Dat betekend natuurlijk niet dat hij wiet zou hebben gerookt.

  En die epilepsie theorie is misschien nog moeilijker aan te tonen maar de paralellen liggen er met Mohammed die schuimbekkend en en op de grond liggend (tekenen van epilepsie) de openbaringen binnekreeg van god.

  Veel mystieke ervaringen gebeuren tijdens aanvallen van ziektes, grote vermoeidheid of mediteren. Als er dus kleine aanwijzingen zijn dat profeten aan epilepsie hebben geleden zie ik daar graag een patroon in.

  Dat is dus mijn versie van de waarheid gebasseerd op waarschijnlijkheden. Ik kan die waarheid ook makkelijk aanpassen als ik er weer wat bijleer.Ik zit iig niet vast in het idee dat het precies zo is als geschreven staat in het NT en andere bronnen totale onzin zijn.

 3. Bronnen en hun meest waarschijnlijke datering in chronologische volgorde van vermoedelijke tijd van ontstaan:

  1. Thomas Evangelie: wortelt in de mondelinge overlevering, oudste versie opgeschreven rond 50.
  2. Q (Quelle): wortelt in de mondelinge overlevering, gemeenschappelijke bron (=Quelle) voor de evangelisten Mattheus en Lucas. Als geschreven bron wellicht bestaan rond 50. Men maakt onderscheid tussen verschillende lagen in Q. De oudste laag wordt Q1 genoemd, de volgende Q2, de laatste Q3.
  3. Brieven van Paulus: geschreven tussen 50 en 65. Deze geschriften hebben geen directe relatie met de mondelinge overlevering.
  4. Marcus Evangelie: ontstaan rond 70, waarschijnlijk in Rome. De oudste handschriften van het Marcus-Evangelie (Codex Sinaiticus en Codex Vaticanus, begin 4e eeuw) eindigen zonder de verschijningen van Jezus na zijn kruisdood.
  5. Mattheus Evangelie: ontstaan rond 80. Mattheus gebruikt als bronnen het Marcus-Evangelie en Q.
  6. Lucas Evangelie: ontstaan rond 85. Lucas gebruikt als bronnen het Marcus-Evangelie en Q.
  7. Johannes Evangelie: onstaan tussen 90 en 110. In dit evangelie vinden we de theologie van de christelijke kerken uitgewerkt.

  Bovenstaande komt uit: http://www.thomasevangelie….

  [29] Als je kijkt naar het ontstaan van de teksten heb je dus gelijk, maar als je kijkt naar wat de oudste geschreven teksten van het marcus evangelie zit ik niet eens zo fout met mijn gok 3 eeuwen na Jezus. Zelfs die versie is dus nog anders dan de nieuwe testament versie.

  Het nieuwe testament is wat mij betreft selectie uit vele malen aangepaste en gemanipuleerde geschriften over Jezus aan de hand van wat toentertijd de opvattingen waren van de kerk over wie Jezus was.

  Daarom neem ik die bron dus nauwelijks serieus. Het is al helemaal onzin om te beweren dat als een uitspraak over Jezus niet terug te vinden is in het nieuwe testament of daarmee in tegenspraak is het daarom niet waar zou kunnen zijn (hoe ongefundeerd deze uitspraken ook kunnen zijn)

  Inderdaad het is juist omdat ik het nieuwe testament zo onbetrouwbaar acht, dat ik andere bronnen zoals het Thomas evangelie veel serieuzer neem, ook al doet die bron niet direct uitspraken over het leven van Jezus maar alleen over dingen die hij gezegd zou hebben. Bovendien is het Thomas evangelie een veel oudere bron zowel wat betreft ontstaansperiode als wat betreft oudste bestaande geschreven versie.

  Als een wetenschapper een uitspraak doet zich baserend op alle bronnen voorhanden, dan sta ik daar sceptisch tegenover maar ben ik toch geneigd die uitspraak minstens zo serieus te nemen als wat er in het nieuwe testament staat.

 4. [31] Ik denk niet dat ze Jezus bewust zo stompzinnig hebben gemaakt. Alle reconstructies zelfs al hebben ze beschikking over een schedel komen er uiteindelijk een beetje dommig uit te zien.

 5. Dames en Heren,

  Kan iemand mij uitleggen wat het belang van een dergelijk artikel is voor een libertatische site als vrijspreker.nl? De gehele discussie over waarheid of niet hoort er toch niet toe te doen. Het is toch aan een ieder om zijn waarheid te vinden. En hierna te leven zonder anderen hun principes op te dringen?

  Geeft verder niets, maar volgens mij zijn er meer libertarische onderwerpen te bespreken.

 6. [34]
  Ik ga maar es met een paar gereformeerden een Engelse ambassade in brand steken. Dat zal ze leren, die Engelsen.

 7. [36]
  Zoiets als dat niet gelovigen eeuwig zullen blijven branden in jouW hel.

  miep miep…..

 8. [37]
  Mijn hel? Wat een onzin toch.
  En wat een felle reactie op een ironisch bedoelde opmerking.

 9. [38]
  Ik zag plotseling een leuke analogie met de cartoonkwestie.
  Als door dit plaatje beledigde gereformeerden zouden besluiten een Engelse ambassade in brand te steken, zou dit, terecht, worden veroordeeld en bestraft.
  Als moslims hetzelfde doen, blijken EU-politici over te lopen van begrip.
  Dat was hier mijn punt. (zucht)

 10. [38]
  Voor mij bestaat die hel niet. Ironie in deze ?, laat me niet lachen, ken jou langer dan vandaag.

 11. [42]
  Story of my life. Vroeg of laat overkomt mijzelf wat ik bij anderen bekritiseerde.
  Er bestaat blijkbaar nog gerechtigheid.

 12. [33] Jorge,

  Alhoewel deze zaak mij ten zeerste interesseert, ontbreekt het mij aan de zin om op deze kwestie op dit forum dieper in te gaan.

  Slechts opmerken dat die Q een hypothetisch document is (en als zodusdanig uiteraard niet onomstreden).Niemand heeft tot nu toe daar een explaar van gevonden.

  En ten tweede stappen de muggezifters alweer af van de vroege datering van dat Thomas-evangelie.Het wordt door velen geplaatst in de 2de eeuw en dat lijkt mij terecht.

  En hier laat ik het bij.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 13. [22] Wat kalmoes betreft, het is zeker een genezend kruid.Wordt door hartchirurgen (enkele dan) aanbevolen bij slechte werkzaamheid van de hartkleppen of na vervanging hiervan. Je kunt er natuurlijk thee van trekken,maar de meesten kauwen er op.Werd vroeger ook gedaan om het tabakpruimen te vervangen.En natuurlijk mag kalmoes in een goede Beerenburg niet ontbreken. Zal ook wel in Underberg zitten.
  Over epilepsie gesproken: maretak is daarvoor het kruid (bij vallende ziekte)
  Interessant ook is dat (maar dat staat alleen in het werk van Jakob Lorbeer beschreven) Maria van Magdala hieraan leed en daarbij ook nog dronk (en dat is vloeken in de kerk bij zo’n ziekte) waarna ze aanvallen kreeg.Daarvan is ze door Jezus genezen en daarna heeft ze zich bekeerd en werd een navolgster. Zij was heel rijk en had een bordeel voor rijke Romeinen,maar daar heeft ze wel een eind aan gemaakt en werd een van de beste vriendinnen van Maria.
  Het is onbegrijpelijk dat het Jakobus Evangelie in de vierde eeuw apocrief is verklaard,want dat is zo verhelderend. Lorbeer kreeg dit weer door in l848. Het was letterlijk overeenstemmend met de fragmenten die in oude oosterse bibliotheken bewaard zijn gebleven.Het is in Nederland uitgegeven onder de titel: De Jeugd van Jezus.
  Jakobus was de jongste zoon van weduwnaar Josef,die vijf jongens had.De twee dochters al getrouwd toen Maria aan Jozef werd toegewezen door de tempel. Hij nam haar als dochter op in zijn gezin.Zij was dus van de leeftijd van Jakobus,die dus uiteindelijk een stiefbroer was van Jezus en hem ook volgde.Later genoemd als Jakobus de Meerdere (vertaald:de oudere) .Maria kreeg na Jezus geen kinderen meer.Jakobus trok veel met Jezus op . Hij zal ook (samen met Johannes de Evangelist voor Maria hebben gedaan).Hij werd de patroonheilige van Spanje,Opmerkelijk in dit verband dat in de zesde eeuw een kist met eigendommen van Maria en Jezus naar Spanje werd gebracht.Pas in het jaar l000 werd deze kist door de toenmalige koning geopend en de inhoud geïnventariseerd.Hij bleek o.a. te bevatten de doek waarmee Veronica het gezicht van Jezus bette tijdens de kruisiging. Vandaar dat er nog altijd een comité is van historici en deskundigen van over de hele wereld,die eens in de twee jaar in Barcelona bij elkaar komen om dit gegeven te bestuderen,o.a. vergelijking met de lijkwade van Turijn e.d.
  Misschien interesseert het sommigen,vandaar deze lange info.
  Groetjes Anne

 14. [45] Leuk verhaal, dank. Over die lijkwade zijn stapels studies verschenen. Het gelaat dat uit de lijkwade geconstrueerd is, lijkt weer helemaal niet op de neandertaler hierboven.
  Interessante high-tech dat wel, maar wat moet je ermee?

  Kalmoes:
  En niet te vergeten de toepassing als afrodisiacum, Anne!
  Voordat iedereen nu op de Berenburg afstormt en gelooft ook wonderen te kunnen verrichten: ‘k ben bang dat deze werking gebaseerd is op de signatuurleer en nergens anders op 🙂
  http://en.wikipedia.org/wik

  Verder niet te veel van de wortel snoepen.
  D’r zit ’n mescaline-achtig stofje in.
  DE FDA heeft het nodig gevonden om te waarschuwen tegen al te levendige internet handel in kalmoes. http://www.fda.gov/bbs/topi… (onder Bliss Ecstacy)

  Huub

 15. [47] Dank je wel Huub voor nadere informatie. Natuurlijk geldt voor alle kruiden en evt. aftreksels van wortels dat het met mate moet worden gebruikt.Ik heb zelf een kruidenwinkel en de praktrijkervaring leert dat kleine hoeveelheden maar zeer regelmatig gebruikt heel effektief zijn.

  Het intrigerende aan het hoofddoekenverhaal in Barcelona vind ik zo interessant,omdat hiervan absoluut vaststaat dat de kist afkomstig is van Jakobus de Meerdere,dat hij tot l000 ongeopend is gebleven,vervolgens onder toezicht van de koning en met groot respekt is geopend en geïnventariseerd en weer gesloten, waarna ik denk pas in de afgelopen eeuw de geleerden zich hiermee bezig houden.
  O.a. hebben ze het vergeleken met de stof van de lijkwade. Het is vandezelfde tijd en van hetzelfde materiaal,maar volgens de omstreden koolstofmethode is de lijkwade in de middeleeuwen gedateerd.Waar ik (met veel anderen,ook wetenschappers) mijn twijfels over heb. De lijkwade is nl.ooit uit Edessa gehaald en vervolgens via Franse en Engelse adel in Turijn terecht gekomen.
  Ik vind het wel aannemelijk dat Jakobus als stiefbroer van Jezus over de bezittingen van Maria en Jezus heeft gewaakt,waarna zijn volgelingen deze kist in veiligheid hebben gebracht in de zesde eeuw in het land waarin Jakobus werd vereerd.
  Dat de lijkwade in Edessa is geweest, is ook niet zo onaannemelijk omdat dat een toevluchtsoord werd voor de eerste christenen en Abgarus,koning van deze stadstaat,in een vroeg stadium christelijk is geworden. Die plek ergens in Turkije dus is hee huis met een kelder met doopvont,dat als pelgrimsoord dient omdat volgens overlevering Maria en de evangelist Johannes daar mensen zouden hebben gedoopt.Ik heb meerdere documentaires op de BBC gezien daarover,maar ik weet de plaatsnaam niet meer. Overigens heb je daar niet zo maar toegang en wordt de boel bewaakt.

  Anne

 16. [48] O ik zie dat ik in de haast stukjes in de zin heb overgeslagen,sorry.Anne

 17. [48] Anne,

  Een kennis van mij die nogal erg bezig is geweest met de lijkwade (hij heeft er een boek over geschreven) bracht die lijkwade in verband met het Mandylion,een doek die in Byzantium
  voor de kruisvaarten zou worden bewaard geweest zijn.Wat denk jij daarvan ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 18. jezus was gewoon parenoide geworden.
  wie anders kan dan bedenken had hij een zoon is van de hoogste macht in het universum.

  het is ook gewoon een feit dat wiet je zintuigen beduvelt, dat is hallucineren, dat je zintuigen de verkeerde waarneming doorgeeft aan de hersenen. die vervolgens geen draad aan vast kunnen knopen.
  als hij dacht dat hij echt kon genezen, kon hij dat ook… na een dikke joint

  en al die mensen hem maar gelofen, we hebben al die tijd de verkeerde persoon gevolgt. dit is de grootste grap in de menslijke geschiedenis als het echt waar zou zijn.

Comments are closed.