Of is het een communistisch paradijs?

PvdA-leider Wouter laat weer eens van zich horen. Ook hij vindt dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met de verkiezingscampagne voor 2007.
Hij probeert de socialistische koers te zetten en tevens wat proefballonnetjes op te laten.

Zo wil hij de afspraken voor de “levensloopregeleling” waar hijzelf voor gedemonstreerd heeft, weer veranderen. “Afspraak is afspraak” geldt voor hem niet. (Overigens voor geen enkele politicus) Hij wil nu dat er niet meer gespaard mag worden voor vervroegd pensioen. Je mag wel sparen, maar het gespaarde geld mag je alleen maar uitgeven op een door toekomstig dictator Wouter goedgekeurde wijze.

Wouter kan er niet meer onderuit dat de socialistische CAO’s werkgevers inderdaad doen aarzelen om personeel aan te nemen en stimuleren om werk naar China en India uit te besteden. Daarom wil hij nu het “ontslagrecht” (!!!) soepeler maken. En voor de vakbonden heeft hij dan het doekje voor het bloeden dat mensen na ontslag weer snel aan werk geholpen moeten worden.
Nieuwe kosten! Nieuw geregel!

Wouter wil ook een “eerlijke verdeling tussen arm en rijk”. Wat zou Wouter onder “eerlijk” verstaan? Iemand van zijn geld beroven is niet eerlijk. Niet als een struikrover het doet. Maar als dat gebeurt met de goedkeuring van Wouter, dan is het eerlijk?

In de verkiezingen gebruik maken van jalousie en afgunst levert ook stemmen op. Wouter belooft daarvoor minder voordelen voor de hogere inkomens bij studiefinanciering, hypotheekrenteaftrek en pensioenen.
Wouter wil dat rijke gepensioneerden gaan meebetalen aan de AOW-premies. Terwijl de afspraak was dat de regeling voor iedereen gelijk zou zijn! Een contractbreuk meer of minder doet er niet toe.
Waarom heeft Wouter toch zo’n hekel aan rijke mensen? Iedereen die rijker is dan hijzelf!

Verder wil Bos meer belastinggeld voor onderwijs. Het gewone recept: Nu blijkt veel belastinggeld slecht overheidsonderwijs te leveren, dus moet er nog meer belastinggeld naar toe.
De studiefinanciering veranderen in een sociaal leenstelsel wil Wouter wel accepteren, met de mededeling dat RIJKE studenten hun leningen moeten terugbetalen.

Zo zijn er nog wat leuke dingen voor de mensen waarvoor Bos meer belastinggeld wil gaan innen. Bij voorbeeld voor kinderopvang. En hij wil “meer laagbetaalde banen”.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat moet. ALS een politicus productieve banen zou kunnen scheppen, dan zou toch de werkloosheid in vijf minuten opgelost zijn?
Maar dat kunnen ze niet. Ze kunnen alleen maar verschuiven; liefst zodanig dat ook de vakbonden aan hun trekken komen. De kiezers wordt zand in de ogen gestrooid om meer stemmen te krijgen en zo de macht van de politici te verhogen.

De socialistisch-communistische heilstaat komt er aan!

12 REACTIES

 1. Ik ben heel blij dat Wouter eindelijk (voor een deel) open kaart speelt.

  De ouderen vormen een grote groep die altijd nog trouw ging stemmen. Velen van hen hebben een redelijk pensioen opgebouwd en weten dus dat ze uigekleed zullen worden. Dit kost hem z’n linkse meerderheidskabinet.

  Ik weet trouwens niet of ik daar echt blij mee moet zijn: ik had me er eigenlijk al mee verzoend: 4 jaar echt links beleid zal zoveel schade aanrichten (een soort antisocialistische Verelendung) dat Nederland daarna voorgoed daarvan genezen zou zijn.

 2. </b>[/b]
  kijken of dit helpt.. 🙂

  Ik ga er altijd vanuit dat mensen eerlijk zijn, maar ik kan me niet voorstellen dat die Bos zelf niet weet dat hij een hoop onzin loopt uit te kramen. "Banen scheppen", "miljarden uittrekken", "koopkracht herstellen".. Het zijn allemaal sigaren uit eigen doos, alleen zijn ze al voor een derde opgerookt door degene die ze uitdeelt.

 3. Bos geeft hier mee an dat hij
  Volslagen Krankjorum is.
  Volkomen van de por gurukt. Dit is zo waanzinnig dat het bijna grappig is.

 4. "Zo wil hij de afspraken voor de "levensloopregeleling" waar hijzelf voor gedemonstreerd heeft, weer veranderen. "Afspraak is afspraak" geldt voor hem niet."

  Ik weet het niet zeker, maar had Wouter zich toen niet op het laatste moment teruggetrokken van de Museumpleindemonstratie? En dat hij toen door zijn vrienden van de vakbonden en partijen als GroenLinks en de SP het woord laten doen? Overigens was hij toen inderdaad niet tegen de mogelijkheid om de levensloopregeling voor vervroegd pensioen aan te wenden.

  Wat een vreselijk eng mannetje is het toch ook. Alles om maar premier te worden.

 5. Tja, in de DDR was geen werkloosheid, in de Sovjet-Unie ook al niet, ook Hitler had het werkloosheidsprobleem opgelost… en allemaal op dezelfde manier, die gewoon neerkomt op slavernij. De effecten zijn ook bekend, afbraak en armoede. En Wouter wil bovendien de overheid laten groeien. Uiteraard is dat zijn "oplossing" van de werkloosheid. Inderdaad goed dat hij iets van zijn masker laat zakken, er komt gewoon een ordinaire stalinistische dictator te voorschijn. Bovendien met de werkwijze van Hitler, de laatste had het over het jodenvraagstuk, Bos heeft het over het Rijkenvraagstuk. En ook Bos streeft naar een Endlösung. Wellicht dat veel vanouds PvdA-stemmende eigenhuisbezitters zich nog eens achter de oren krabben zodra ze ontwaren dat ze financieel volkomen de boot in gaan.

 6. [5] Een dictatortje schakelt ook al vlot alle dissonanten uit wanneer het even niet uitkomt: "PvdA-leider Wouter Bos wil dat politici van de PvdA alleen nog de door de partij gewenste boodschap uitdragen."* Roepen dat alle kamerleden hoognodig een auto met chauffeur moeten krijgen mag dus even niet van de Grote Leider. "Er wordt nagedacht over het type vragen en er wordt geoefend op de beantwoording". Dit geldt uiteraard tot en met die vreselijke verkiezingsdag.

  *http://www.elsevier.nl/nieu

 7. [7] De definitie van fascisme die je daar aantreft is dus een aperte leugen. Fascisme is om te beginnen gebaseerd op het collectief, verheerlijkt de arbeider, verheerlijkt de groepsgeest, en gaat uit van een grote roerganger. Het woord is afgeleid van de fasces, oftewel de bundel roeden, wat staat voor het ééndrachtige volk. Wat men daar beweert is wel zo dom te noemen, dat het kapitalisme fascistisch zou zijn, dat ik niet eens de moeite ga nemen dat te ontkrachten. Wel ga ik vertellen dat als je nauwkeurig analyseert wat het socialisme voorstaat, dat het zeer nauwe verbindingen met het fascisme vertoont. Dat vinden de socialisten natuurlijk niet zo’n leuk gegeven, dus proberen ze andere groepen verdacht te maken door ze fascistisch te noemen. In werkelijkheid is Bos in Nederland momenteel de grote fascist, hij probeert zondebokken neer te zetten om die de schuld te geven van individuele omstandigheden waar de mensen die het aangaat om te beginnen zelf voor verantwoordelijk zijn. Hij speelt op exact dezelfde wijze in op de gevoelens van onwetenden als toentertijd Hitler.

 8. [3] "De AOW gerechtigde moet (vooralsnog vrijwillig)langer doorwerken, en als tegenprestatie krijgt deze van KWouter belastingcompensatie". Belastingcompensatie…

  Er wordt bij je ingebroken, je mist 10.000 euro en de dief geeft achteraf 50 euro terug. Jij raakt door dit gul gebaar van menslievendheid en compassie dermate geemotioneerd dat je de dag nadien een advertentie laat plaatsen in de landelijke dagbladen met de omroep om vooral DEZE inbreker te boeken. De tekst zou kunnen kuiden: "Stem Wouter Bos"!

 9. [8] The 14 Defining Characteristics Of Fascism
  by Dr. Lawrence Britt

  Dr. Lawrence Britt has examined the fascist regimes of Hitler (Germany), Mussolini (Italy), Franco (Spain), Suharto (Indonesia) and several Latin American regimes. Britt found 14-defining characteristics common to each:

  1. Powerful and Continuing Nationalism – Fascist regimes tend to make constant use of patriotic mottos, slogans, symbols, songs, and other paraphernalia. Flags are seen everywhere, as are flag symbols on clothing and in public displays.

  2. Disdain for the Recognition of Human Rights – Because of fear of enemies and the need for security, the people in fascist regimes are persuaded that human rights can be ignored in certain cases because of "need." The people tend to look the other way or even approve of torture, summary executions, assassinations, long incarcerations of prisoners, etc.

  3. Identification of Enemies/Scapegoats as a Unifying Cause – The people are rallied into a unifying patriotic frenzy over the need to eliminate a perceived common threat or foe: racial , ethnic or religious minorities; liberals; communists; socialists, terrorists, etc.

  4. Supremacy of the Military – Even when there are widespread domestic problems, the military is given a disproportionate amount of government funding, and the domestic agenda is neglected. Soldiers and military service are glamorized.

  5. Rampant Sexism – The governments of fascist nations tend to be almost exclusively male-dominated. Under fascist regimes, traditional gender roles are made more rigid. Divorce, abortion and homosexuality are suppressed and the state is represented as the ultimate guardian of the family institution.

  6. Controlled Mass Media – Sometimes to media is directly controlled by the government, but in other cases, the media is indirectly controlled by government regulation, or sympathetic media spokespeople and executives. Censorship, especially in war time, is very common.
  7. Obsession with National Security – Fear is used as a motivational tool by the government over the masses.

  8. Religion and Government are Intertwined – Governments in fascist nations tend to use the most common religion in the nation as a tool to manipulate public opinion. Religious rhetoric and terminology is common from government leaders, even when the major tenets of the religion are diametrically opposed
  to the government’s policies or actions.

  9. Corporate Power is Protected – The industrial and business aristocracy of a fascist nation often are the ones who put the government leaders into power, creating a mutually beneficial business/government relationship and power elite.

  10. Labor Power is Suppressed – Because the organizing power of labor is the only real threat to a fascist government, labor unions are either eliminated entirely, or are severely suppressed.

  11. Disdain for Intellectuals and the Arts – Fascist nations tend to promote and tolerate open hostility to higher education, and academia. It is not uncommon for professors and other academics to be censored or even arrested. Free expression in the arts and letters is openly attacked.
  12. Obsession with Crime and Punishment – Under fascist regimes, the police are given almost limitless power to enforce laws. The people are often willing to overlook police abuses and even forego civil liberties in the name of patriotism. There is often a national police force with virtually unlimited power in fascist nations.

  13. Rampant Cronyism and Corruption – Fascist regimes almost always are governed by groups of friends and associates who appoint each other to government positions and use governmental power and authority to protect their friends from accountability. It is not uncommon in fascist regimes for national resources and even treasures to be appropriated or even outright stolen by government leaders.

  14. Fraudulent Elections – Sometimes elections in fascist nations are a complete sham. Other times elections are manipulated by smear campaigns against or even assassination of opposition candidates, use of legislation to control voting numbers or political district boundaries, and manipulation of the media. Fascist nations also typically use their judiciaries to manipulate or control elections.

 10. [10] 1 – naadloos van toepassing op de PvdA, de knuist met de rode roos

  2 – In Nederland vlekkeloos aan de hand, er worden talloze rechten geschonden voor de "rechtvaardige zaak". Onder andere het recht op de vrucht van de eigen arbeid.

  3 – Het is in Nederland bijna een misdaad rijk te zijn, dat moet direct worden bestraft met hoge belastingen. De zondebok in Nederland is de vermogende. Klopt ook weer feilloos.

  4 – Nederland is inderdaad ook een politiestaat. De politiestaat houdt zich onder andere bezig met het treiteren van de burgers door ze boetes te geven. Het geven van boetes is zelfs verheven tot norm.

  5 – Over dat sexisme, in Nederland is dat op een andere dwangmatige manier aan de hand, de vrouw die er voor kiest huisvrouw te zijn en gewoon thuis voor haar kinderen te zorgen wordt scheef bekeken. Het punt zit niet per sé in de specifieke rol die de sexen plegen als wel in het door de samenleving opgelegd zijn van die rol. Ook dat is in Nederland reeds lang gewoon van toepassing.

  6 – In Nederland wordt de media sinds jaar en dag gecontroleerd door de PvdA. Het wordt natuurlijk nooit open en bloot gezegd, maar het blijkt bijvoorbeeld uit de overdreven aandacht die er is voor de verhaaltjes van Wouter Bos, en de enorme ijver die de media aan de dag legt om niet linkse politiek zwart te maken. Het is de voorbereiding voor een socialistische éénpartijstaat.

  7 – Kijk eens om je heen, en zie hoe angst voor terrorisme Nederland beheerst. Zie ook hoe met slogans als "de rijken worden rijker en de armen worden armer" het publiek langzamerhand wordt vergiftigd.

  8 – Laatst gezien hoe Wouter Bos verklaarde de religie in de politiek te willen halen? Overigens is socialisme zelf een behoorlijk irrationeel getinte religie. Zelfs als de meest harde bewijzen op tafel komen dat aannames niet deugen, dan nog blijft de linkse kerk geloven.

  9 – Gegeven de echte macht in Nederland, dat zijn de multi nationals, is dat reeds aan de gang. Overigens hebben multinationals geen draad met kapitalisme of vrije markt te maken. Zie waar Wouter Bos voorheen zijn emplooi had, Shell is dat. Welloicht is hij zelfs door Shell met een speciale opdracht uitgestuurd.

  10 – De knoet ligt er in Nederland al stevig overheen, de PvdA wil dat nog aanscherpen. Ze willen alles bedisselen en regelen. Inmiddels is in Nederland reeds geregeld wat de gewone man/vrouw mag verdienen, en ook wat hij na zijn/haar werkzame leven aan pensioen mag ontvangen. Tevens is geregeld waar men mag/moet wonen, wat het huis mag/moet kosten, welk deel van het inkomen aan wonen mag/moet besteed worden… klopt wederom feilloos.

  11 – Zie hoe er wordt aangeschopt tegen Balkenende, vermoedelijk degene met de meeste hersens in de regering. Zie hoe de wetenschap an de kant wordt geschoffeld om het eigen geloof in allerlei milieuzaken er door te drukken. Zie hoe het onderwijs stukje bij beetje verloedert, dat ten einde een willige domme massa te kweken. Zie het aandeel van de PvdA hierin, dat is groot.

  12 – In Nederland mag de verdachte tijdens het verhoor bijvoorbeeld niet worden bijgestaan door een advocaat en worden mensen zonder dat er een overtuigend bewijs is geleverd jarenlang opgesloten. Burgers worden geterroriseerd met verborgen camera’s en hoge boetes.

  13 – Zonder meer van toepassing in Nederland. Er is een uitgebreid netwerk van PvdA-vriendjes aanwezig. Dit netwerk is zo sterk dat als het in het bestaan wordt bedreigd een moord niet is uitgesloten, waarna de media worden ingezet om nadrukkelijk te verklaren dat de kogel vooral niet van links kwam.

  14 – De rol van de PvdA tijdens verkiezingen is inderdaad smerig te noemen.

  Het is heel grappig dat je het lijstje met punten hebt neergezet, er is namelijk aan jouzelf mee duidelijk te maken dat in Nederland de voorbereidingen voor een socialistisch fascistisch regime al lang aan de gang zijn, dan wel voltooid. Verder zijn je posts gewoon spam, je zet er immers totaal zelf niets bij. Verder, zo’n lijstje met kenmerken vertelt zeker niet wat fascisme is, het laat slechts zien wat de opsteller van zo’n lijstje opvalt aan fascistische regimes. Het gaat bijvoorbeeld niet in op de ideologie. En die ideologie heeft zeer veel punten van het socialisme.

 11. [11]
  Zomaar een idee waarvan ik echt hoop dat hij niet de werkelijkheid vertegenwoordigt :
  Nationaal socialisme wordt momenteel als natuurlijke tegenpool gecreert en neergezet van het neo-conservatisme met behulp van de verdeel en heers technieken (terreurdreiging/manipulatie v. media en stemgedrag) om meer geld en macht te verkrijgen voor het private investeringswezen en om aldus ook te kunnen investeren in edele mineralen van bepaalde landen waarin de slaven- arbeid en belasting zo laag mogelijk dienen te zijn (china/polen) opdat onze nationale te verdelen koek groter wordt alsook om aan onze politieke financiele steun met betrekking tot de oorlog in iraq te kunnen voldoen.

Comments are closed.