Maar ze zijn er nu eenmaal.

Dat gegeven zijnde, lijkt het me Bush’ taak om de belangen van US citizens te behartigen.

Niet die van de wereldburgers. Hooguit is het een randvoorwaarde dat je die niet (te veel) dupeert.

Maar vaak zijn belangen tegenstrijdig en moet dus een afweging gemaakt worden.

Dat is ook zo bij binnenlandse themata. Milieu versus werkgelegenheid, bv.
Maar ook internationaal. En daar is dan het verschil dat de buitenlandse betroffene geen electorale macht heeft.
Bush wordt niet verkozen door de Irakese bevolking. Misschien zou het een idee zijn om in het internationaal recht op te nemen dat burgers van een land waarmee men oorlog voert in het eigen land stemrecht hebben? 😉

Hoe dan ook: laten we even uitgaan van het standpunt dat Bush er niet is om de Irakezen democratie te brengen maar om de VS burgers hun belangen te dienen.
Dan zou men kunnen argumenteren dat het veiligstellen van de oliebevoorrading wel degelijk een zaak is van nationaal belang.

In een objectivistische wereld zonder mensen (en staatshoofden) met fanatieke religieuze opvattingen, zou het moeten volstaan de markt zijn werking te laten doen.
Maar in de praktijk is dat natuurlijk niet zo.
Heel wat Moslims zijn onverdraagzaam richting “ketters” en willen niets liever dan het Westen zo veel mogelijk schaden.
Dat hoeft niet steeds te gaan langs militaire weg, doch kan ook geschieden m.b.v. het oliewapen.
Als dit de uitgangssituatie is in de reële wereld, dan kom je niet ver met marktwerking en zijn wellicht andere middelen noodzakelijk om je doel (het veiligstellen van oliebevoorrading) te bereiken.
Dat is dan het doel en daar moet Bush op beoordeeld worden.
Uiteraard is het niet het doel om democratie te brengen in de wereld.

Maar helaas, er is nog meer imperfectie op aarde.
Niet alleen zijn vreemde burgers en staatslieden “inobjectivistisch” doordat ze lijden aan allerhande religieuze waandenkbeelden (vaak overigens ook erg intolerante), doch de eigen bevolking lijdt sinds ca. een jaar of 20 aan een andere geestelijke aandoening die hen belet helder te denken: political correctness, afgekort PC.

De PC-patient heeft helaas in hoge mate last van het ontkennen van de realiteit.
De voorbeelden zijn legio. Zelfs als alle feiten de andere kant opwijzen, zal hij blijven ontkennen dat de multiculture samenleving een flop is, dat Antilliaanse jongeren crimineler zijn dan Turkse bv., dat … .

Helaas bestaat het electoraat m.i. voor meer dan de helft uit PC-patienten.
Zij denken ook dat er iets verwerpelijk is aan het voorkomen dat een of andere fundamentalistische leider met een blinde haat tegen het westen erin slaagt de toevoer af te sluiten van (op water en lucht na) de belangrijkste grondstof voor de hele samenleving. Dus met hun SUV’s rijden ze dan naar Washington of naar het Malieveld om te demonstreren tegen het veiligstellen van de bevoorrading van de brandstof waarmee ze in hun SUV’s hun gevoel van vrijheid kunnen beleven. Begrijpe wie kan.

Als Bush van mening is dat die oliebevoorrading wel van nationaal belang is en denkt dat slechts d.m.v. oorlogsvoering dit belang veiliggesteld kan worden, dan heeft hij dus een probleem. De meerderheid van het electoraat lijdt immers aan “PC”.
Je moet dan al wel erg altruistisch zijn om je eigen carrière zo op het spel te zetten door dwars tegen de mening van het electoraat in, je oorlog te starten.
Dus wat zijn de opties?

1) hij kan besluiten het volk zijn zin te geven, maar dat impliceert dat hij de belangen van dat volk niet verdedigt. Hij doet dan wel wat zij willen, maar niet wat goed voor hen is. Het is alsof je als ouder van drie kinderen de wil van de meerderheid respecteert en hen de snoep geeft waar ze om vragen terwijl je weet dat het schadelijk is voor hun gebit en voor hun lichaamsgewicht en algehele gezondheid etc.

2) hij kan besluiten te doen wat hij denkt wat goed is zonder te veel electorale schade te leiden. Tja, dat betekent dat hij op zoek moet naar rechtvaardigingen die PC-patienten goed vinden. Hij kan dan niet gewoonweg zeggen “wij Amerikanen gaan onze Amerikaanse olietoevoer veiligstellen” maar moet iets verzinnen als “wij Amerikanen gaan in Irak democratie brengen”. Want gek genoeg is de PC-patient ervan overtuigd dat het fout is voor je eigen belang op te komen, maar dat het prima is om de belangen van een ander (zoals de Irakese bevolking) zomaar kosteloos te gaan behartigen en daar “eigen” levens voor te riskeren.
Te gek voor woorden? Mee eens. PC is een heel erge geestelijke aandoening.
Eigenlijk zou men zulke mensen onder curatele moeten plaatsen en net zoals overige mentaal gehandicapten geen stemrecht moeten geven, wegens een verstoord beoordelingsvermogen. Maar ja, hoe ga je dit bereiken in een democratie? Geen politicus die dit debat aandurft. Hij vreest dan immers de electorale toorn van de PC-leider die hij (na een grondwetswijziging en dus na de volgende verkiezingen pas) bepaalde rechten wil ontnemen.
Dus rest Bush in de realiteit waarin we leven niets anders dan maar een flink potje te jokken over de aard van zijn bedoelingen.

Als je dit inziet, heeft het verder geen zin om vervolgens te gaan beoordelen op het scoren op doelen die sowieso niet de eigenlijke doelen waren.
Dus wanneer de schrijver van het artikel wat je me stuurde de vraag stelt of het gelukt is om democratie te brengen in Irak, dan denk ik dat hij niet begrijpt waar hij het over heeft. Het is niet de taak van Bush om democratie in Irak te brengen. Dus hoef je hem er ook niet op af te rekenen.
Tenzij je PC-patient bent natuurlijk, want dan geloofde je echt dat dit het doel was en dan is het inderdaad logisch te kijken of dit doel nou bereikt is.

Tja, … zolang de mensen de werkelijkheid niet zien, heeft het m.i. niet veel zin Bush te gaan beoordelen want dan zijn de criteria simpelweg de verkeerde.
Het is zoiets als succesvol personeelsbeleid van een bank definiëren en later beoordelen aan de hand van hoeveel procent homo’s, vrouwen, allochtonen etc. in dienst werden genomen i.p.v. hoeveel mensen met de juiste diploma’s, ervaring, onderhandelingscapaciteiten, communicatieve vaardigheden etc.
Maar dezelfde PC-patient die meent dat winststreven bij ondernemingen onbelangrijk (ja zelfs ronduit verwerpelijk) is, en zij een soort beschermde werkplaats zouden moeten zijn voor allerhande zwakkere groepen in de samenleving, denken kennelijk ook dat het veiligstellen van zowat de meest cruciale grondstof voor het functioneren van de VS verwerpelijk is en dat de president van het land beoordeeld moet worden op hoeveel democratie hij in allerhande uithoeken van de wereld weet te brengen.

Er wordt wel eens gezegd dat een volk de politici krijgt die het verdient. Welnu, PC-mensen krijgen dan (als ze geluk hebben) leugenaars die doen wat ze moeten doen of (als ze pech hebben) eerlijke mensen die hen hun zin geven maar hun belangen verkwanselen (zoals de ouder die zijn 3 kinderen de snoep geeft waar ze om vragen en hun wens respecteert omdat ze nu eenmaal in de meerderheid zijn).
———————————————
Ingezonden door M.

23 REACTIES

 1. Net zoals bij de indianen, oude wijzen aan de macht.
  Mensen die eerlijk en rechtvaardig zijn. Geen oorlog maar vrede. Geen hebzucht maar iedereen gelijk.
  Maar de mensheid is al verziekt om nog zo te kunnen leven. De één wil meer macht als de ander m.b.v. het geldsysteem.

 2. oliebevoorrrading veilig stellen? geloof jij niet in de markt?

  milieu? is dat een taak van de overheid?

  "Heel wat Moslims zijn onverdraagzaam richting "ketters" en willen niets liever dan het Westen zo veel mogelijk schaden."
  Hoe is Aristoteles tot hier geraakt? Via Cordoba en daarvoor via Bagdad. Ja, de Renaissance heeft geprobeerd het warm water heruit te vinden. Daarna kwan Rene D., dan Immanuel K. and the rest is history. Amen!

  Er is nu eenmaal onrecht. Dus ik moet dat aanvaarden? En dat allemaal met gestolen belastinggeld.

  Ik stop. het maakt mij ziek. Zot was ik al.

 3. Libertarisme is dat niet "Thou shalt not aggress"? Jij laat Bush toe om onschuldigen te agresseren (misschien is dat met 2 gs en was to aggress met maar een g) omdat hij enkel daardoor zijn oliebevoorrrading zou kunnen veilig stellen. Hij mag zijn oliebevoorrrading veilig stellen okee, maar enkel indien hij dat kan doen zonder de rechten van anderen te schenden. Waarom zou Iran verplicht moeten worden om aan de VS van A te leveren?

  Omdat oliebevoorrading een zaak is van nationaal belang van de VS van A? Is Iran gebonden door het nationaal belang van de VS van A? Het is een ding om intern (in de "natie") te stellen dat er zoiets zou bestaan als het algemeen belang, het wordt totaal ludicreus als men een land laat opdraaien voor het algemeen belang van een ander land.

  Maar jij bent objectivist en geen liberteir natuurlijk. En objectivisten stellen objectief, in navolging van St. Ayn, vast dat de VS van A het enigste morele land is op deze aardbol en dus moet iedereen daarvoor opdraaien.

  Ik verkies Jacques Brel "Les bourgeois, c’est comme les cochons”. En den andere: “Et merde pour la reine d’Angleterre qui nous déclaré la guerre”.

 4. Bush,de wijze staatsman die de USA redt…hmmm …zou Hub de vrijspreker verkocht hebben aan Rupert Murdoch ?

  Dat niet oil maar Trotsky ( http://www.chroniclesmagazi… ) de drijfveer achter Bush z’n oorlog is (en met andere woorden hij bloedserieus is als hij spreekt over z’n "war for democracy" waarbij democracy staat voor een slavenstaat waarbij iedereen slaaf is van de "volonté générale" representerende Big Brother-staat )schijnt de schrijver te ontgaan maar goed, dat zien we verder door de vingers…onwetendheid verdient geen blaam.

  Wickedness echter wel en wicked is de
  schrijver beslist waar hij Macchiavelli
  aanziet voor een libertariër en een doel-heiligt-de-middelen-theorie neerzet waarbij het blijkbaar gepast is
  dat politici liegen en bedriegen wanneer het (naar het oordeel van deze politicus) in het belang van het volk is.De schrijver schijnt te menen dat
  wickedness een voordeel en integriteir
  een nadeel en schort dus ff z’n principes op….Echter principes die in het grote niks waard zijn,zijn ook niks waard in het kleine….Als een politicus mag liegen en bewijsmateriaal vervalsen inzake "oorlog en vrede" waar
  tienduizenden mensenlevens rechtstreeks mee gemoeid zijn, waarom zou hij dan niet mogen liegen en bedriegen in andere dossiers ?

  Wickedness baart wickedness.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 5. Heel goed artikel M, alleen wel een slechte, doch realistische conclusie. Maar die PC-en hebben iig wel goeie, gezondere en betere idealen dan jou.

  Toch moet je wel uitkijken, immers de nazi’s waren ook zo agressief bezig om meer levenruimte creeren. En och die waren zo slecht..
  Nu doen de Amerikanen precies hetzelfde. Alleen in een ver land. En wat slimmer, zij liegen meer.

  De mens heeft gewoon te maken met natuurwetten, geboortebeperking voorkomt zeker oorlogen. Er is dan immers minder schaarste en een grotere welvaart per individu. Zo simpel is het.
  Als de babyboomers niet aan geboortebeperkingen hadden gedaan, hadden we nu zeker weer meer spanningen in Europa gehad.

  Maar wellicht moeten we meer naar de liefde van Jezus luisteren en meer naasteliefde creeren, en minder individueel materialistisch eigenbelang nastreven?

  Maar daar bedoel ik dan dus ook mee: minder kinderen per persoon. Veel kinderen krijgen is ook een egoistische vorm van eigenbelang (individuele pensioenvoorziening). Wat armoede en oorlog bevordert.

  Maar hoe kun je geboorteplanning bepleitten in een arm land waar kinderen je enige kans op overleving zijn….

  Maar die aids epidemie in Afrika zorgt, hoe hard ook, wel voor een hogere welvaart per individu.

  Kortom zou Jezus voor geboorte planning zijn?

  Ik denk van wel!

  Zalig pasen!

 6. [5] Voor de duidelijkheid de oplossing voor dit alles is dus meer naasteliefde, minder rijkdom nastreven, en minder kinderen krijgen, wat uiteraard ook een vorm van rijkdom is.

  Maar hoe krijg je dat uitgelegd aan 6,5 miljard olieverslaafde mensen?

  Waarvan maar 1 miljard van de wereldbevolking : de VS, Europa en Japan, goede toegang hebben tot deze verslaving?

  Groet, Achilles

 7. [5]
  Ben zo vrij dit nonsens te vinden.
  De wereld was 100, 200, 300, 400, 500, 600 enz. jaar geleden niet bepaald dicht bevolkt. Toch was er ook destijds regelmatig sprake van wapengekletter.
  A.H. vond ook dat er schaarste was: daarom streefde hij naar wat meer ‘lebensraum’. En ruimde daarbij concurrenten uit de weg. Ik begrijp nu dat dit alles geheel volgens de natuurwetten is gebeurd? Dat vond A.H. destijds ook, eigenlijk.
  Lees je de golven van kritiek die in Amerika over JW Bush heengaan? Allemaal in vrijheid mogelijk daar.
  Daar zou A.H. niet bijzonder van gediend zijn, die had daar zo zijn eigen oplossingen voor.
  Wat is er verkeerd aan grote gezinnen?
  Er is ruimte genoeg.
  Of is China jouw grote voorbeeld. Waar men het economisch onvermogen van het systeem oploste door het aantal consumenten drastisch te verminderen, onder dwang, uiteraard, anders lukt het niet.
  Dat meer kinderen armoede en oorlog bevorderen is m.i. totale quatsch, ook te horen in de linkse kringen.
  Inderdaad, zalig Pasen toegewenst, maar dan vermoedelijk in een andere betekenis dan jij bedoelt.

 8. [5] Minder kinderen brengt natuurlijk wel het pensioenstelsel in gevaar.
  Op de een of de andere manier is er dus een probleem. Something has got to give.
  SOMETHING.

 9. Waar het goud is, verzamelen zich de gieren.
  Ook zonder ‘over’bevolking.

 10. [7] 100 200 300 400 en 600 jaar geleden was er nog geen oliewelvaart en viel er dus minder welvaart te verdelen, de mindere welvaart was enkel gebaseerd op kolen en hout. Waardoor er eerder sprake was van schaarste. En dus oorlogen. Maar ik ben met je eens dat de mens vroeger wel om mindere redenen een oorlog startte.

  De agressiviteit van nazi-Duitsland blijft een vaag iets, ik weet ook niet hoe arm Duitsland nu precies was. Maar op dit moment ruimt Amerika ook een hoop concurrenten weg. Maar dat gebeurt bij iedere wereldmacht aan de top.
  Er is gelukkig kritiek op Bush ja, gelukkig, het kan nog, Amerika is nog rijk genoeg. Maar dat neemt niet weg dat de propagandamachine op de televisie daar op volle toeren draait.
  Het internet is dan ook een lastig nieuw medium voor de machthebbers.

  Met linkse idealen is op zich niks mis mee, alleen willen ze het net als bij de communisten aan anderen opleggen, en dan heb je een dictatuur, wat niet goed is uiteraard. Mensen moeten vrijwillig minder welvaart en minder kinderen nastreven. Daarom ben ook niet links, zeker qua binnenlandse politiek niet, alleen qua buitenlandse politiek, mag het van mij wel wat minder hard met het uitschakelen van concurrenten.

 11. Michielsens,

  Daar heeft de linxe kerk een perfecte oplossing voor gevonden :

  Ten Zuiden van de middellandse zee heeft men een overschot aan jonge snaken…we halen gewoon dat overschot naar hier en die zullen wel werken opdat de pensioenen van onze grijsaards
  betaald zullen worden.

  Een masterplan ware het niet dat de nieuwe intreders in het pyramide-pensioenen stelsel iets wat mijns inziens wel essentieel is om de carroussel draaiende te houden , verbondenheid met diegenen voor wie ze moeten werken.

  Nu is dat voor een linxe rakker geen probleem want die vindt de eigen cultuur toch maar niks…allemaal het werk van blanke heterosexuele mannen…
  vermoedt dat anderen daar ook zo over denken en de eigen beschaving en het eigen volk ook maar niks vinden en net zoals de linkeslaar steeds klaar staan om het eigene te vertrappen maar ik
  vrees dat dat een misvatting is.Dat als Ali werkt, hij niet zozeer zich tot doel stelt te zorgen dat de bedplassende oude linkselaar een nieuwe
  met gouddraad gestikte luier omkrijgt maar wel dat zijn eigen vader een goede
  oude dag kent, dat hij opkomt voor "eigen volk" (Ik hoor onze huislinkselaar Owl zich al verbazen : Cincinnatus, wat zeg je nu ? Er bestaan alleen individuen…volken bestaan toch niet??? )en de "blanken", de europeanen (waarvan de linkselaar hem vertelt heeft dat ze verantwoordelijk zijn voor alle kwaad) gewoon laat verrekken.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 12. Het evangelie van den apostel Achilles : mensen moeten minder welvaart nastreven !

  Nou kerel, ik stel voor dat jij es het
  goede voorbeeld geeft.Laat ff het adres
  van je kluizenaarsgrot in de Vogezen weten en ik stuur je wel (per postduif) een kaartje !

  groetz,

  cincinnatus.

 13. [10]
  Waarom moet schaarste noodzakelijk tot oorlog leiden?
  Men kan toch ook andere oplossingen zoeken?
  Ik noem handeldrijven (erop uit gaan), emigreren, hogere productie bewerkstelligen, andere middelen zoeken.
  De dief hoeft toch ook niet te stelen? Hij kan zijn energie toch ook anders inzetten?
  Is Chavez eigenlijk goed bezig met het onteigenen van de oliemaatschappijen?
  Ten bate van eigen volk, toch?
  Volgens een natuurrecht?
  Dat crimineel gedrag blijkbaar rechtvaardigt?

 14. [8]
  Ja 2 child ideaal is natuurlijk wel belangrijk uiteraard.

  [12]
  Ho excuses, niets moet natuurlijk, vrijheid is heeeel belangrijk.

  Haha, vredesduiven zijn altijd welkom!

  Maar sorry, met welvaart nastreven is op zich niks mis mee, alleen op dit moment is de welvaart wel erg oneerlijk verdeelt, alhoewel Azie nu ook opkomt, kortom de welvaart wordt wat eerlijker verdeeld inderdaad, dus de vrije markt is een goed iets. Nu die landbouwsubsidies nog en wellicht een ander geldsysteem, en alternatieve energie voor minder spanningen in M.O. en elders.

  En wat meer verlichting en naastenliefde uiteraard!

 15. [13] Bij schaarste is vaak sprake van alles of niets, je hebt het binnen ja of de nee. Ik of de ander. Men kan zeker naar oplossingen zoeken, maar in de jaren 30 werd er veel handel gedreven met Duitsland, een hoop staal werd geleverd aan Duitsland. Wat dus ook verkeerd kan uitpakken.

  Alleen er werd in de jaren 30 dan ook veelvuldig aan marktbescherming gedaan. Waardoor Duitsland zijn producten niet kon afzetten? Of produceren, tekort aan grondstoffen? Weet ik helaas niet precies.

  De vraag is vaak wie de dief is.
  Wie plundert wie? Daarbij is olie gewoon vage/vuile business. Is internationaal handel drijven vaak goed of is isoleren en regionaal handeldrijven niet beter voor een derde wereldland?

 16. [11] Hallo Cincinnatus,

  Ja. Daar heb je gelijk in, MITS we de sociale zekerheid afschaffen.

  Dat is het verschil tussen de EU en de VS.

  Wie (legaal of illegaal) naar de VS emmigreert, doet dit omwille van de kansen die er liggen. Men weet dat men er op niks kan rekenen en wie er dus toch heen gaat, moet dus wel bereid zijn de handen uit de mouwen te steken.
  Alleen het juiste (d.w.z. productieve/gemotiveerde) type immigrant is daar in geinteresseerd. De rest besluit dat hij net zo goed thuis kan blijven.
  Of … beter naar Europa kan emmigreren alwaar hij zich comfortabel in de sociale zekerheid kan nestelen. Daardoor wordt ons stelsel nog zwaarder belast en glijden we nog sneller naar de economische rampspoed af.

  In de huidige context trekt de VS dus selectief alleen de werklustige migranten en Europa de parasieten.

  Daarom dat de VS groot geworden zijn dankzij de immigratie en wij eraan tenonder dreigen te gaan.

  Mits je onze ruif niet meer toegankelijk maakt voor immigranten (of sowieso afschaft – ook voor "eigen" volk), dan trek je alleen nog de gemotiveerde Mahrebijn aan die wat mij betreft dan ook meer dan welkom is.

  DIE mensen binnenhalen is dus een goede zet. Maar zomaar iedereen binnenhalen lijkt me onverstandig.

  Kortom: mits we de sociale zekerheid (minstens voor migranten) afschaffen, ben ik het eens met je oplossing.

 17. [15]
  Door wie werd dat staal dan wel geleverd; Thyssen, Krupp, Schulte?

 18. [2] "oliebevoorrrading veilig stellen? geloof jij niet in de markt?"

  Ik denk dat M gelijk heeft wanneer hij niet gelooft in een markt waar een kartel als OPEC aan de supply kant zit en "de markt" bepaald wordt door figuren als Saddam, Achmedinejad, Chevez, Putin etc.

  Of je tegen zulke schurken dan maar Bush, Blair en Berlusconi moet plaatsen is dan maar de vraag.

  Dat zijn zeker geen libertarische jongetjes, maar zijn Saddam, Achmedinejad & Co. dat wel dan?

  Hoewel je nooit zeker weet hoe de wereld er anders had uitgezien als … ben ik het met M eens dat in deze omstandigheden een realpolitik vermoedelijk de beste oplossing was, ook al was die niet libertarisch.
  Maar goed, dat was dan de onlibertarische aanpak van een onlibertarisch probleem dat zich stelt als je in een conflict zit met onlibertarische tegenstanders die niet bereid zijn een libertarisch level playing field te accepteren.

  Voor verdere ideeen over "wat als" verwijs ik naar mijn eerdere reacties op
  http://www.vrijspreker.nl/b

 19. [11]
  Cincinnatus,

  Je had ook wel in de relevante thread op mij mogen reageren hoor.
  En ik heb dus NIET gezegd dat groepen niet bestaan. Ik zei duidelijk dat dat soort informatie allemaal heel nuttig is voor allerlei berekeningen, maar niet voor beleid van de overheid. Tenzij je er geen bezwaar tegen hebt dat de overheid jou voortaan speciaal in de gaten gaat houden, beleid op je gaat uitvoeren en je (verplicht uiteraard) burgerschapscursussen gaat geven, je kinderen extra "ondersteuning" zal geven en scherp hun "gezonde en evenwichtige" ontwikkeling gaat controleren omdat je als element van een libertarische\conservatieve groep een hoger risico bent? Van mij mag iedereen en iedere organisatie discrimineren op groepen: van verzekeraars tot werkgevers, huisbazen en horeca-eigenaren. Maar niet de overheid. Ik heb geen enkele behoefte dat door de overheid alle burgers geclassificeerd worden in risico-categorieën die in meer of mindere mate gecriminaliseerd worden zonder dat ze een echte misdaad hebben gepleegd. Dat onzalige voorstel van De Boer en De Geus om niet-criminele, niet-uitkeringstrekkende jongeren zonder werk of diploma in concentratiekampen op te sluiten en tot "gedisciplineerde" burgers om te vormen, is een gevolg van de vergevorderde acceptatie van dergelijk groepsdenken en preventiementaliteit. En denk maar niet dat ze daar zullen stoppen. Dat jij toevallig autochtoon bent zal je niet redden.
  Blijkbaar is alles en iedereen die niet jouw merkwaardige mengelmoes van conservatisme en libertarisme accepteert "links". Zo wordt de libertarische beweging (toch al niet bepaald een massale onderneming) wel heel erg klein.

 20. Owl,

  Het ging niet specifiek over het deze of gene vandaar dat ik niet in een andere thread reageerde maar eerder het aanhalen van zienswijze die erin bestaat dat men geen bos ziet maar een verzameling bomen en geen strand maar een hoop toevallig op elkaar liggende
  zandkorrels.

  Ik ben geen voorstander van de door jou
  genoemde maatregelen, wel van een strikte migratie-beperkende politiek waarbij ff wordt (werd) gewacht met het naar hier halen van hele volkstammen tot men elders ook is (was) overgegaan tot een owliaans individualisme.

  Libertarisme is geen gedeponeerd merk
  dus inderdaad kunnen luitjes van uiteenlopende slag zich "libertariër" noemen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 21. [20]
  Er ligt hier nog een Markerwaard te wachten op inpoldering.
  Woestijnen kunnen tot bloei worden gebracht.
  Er schijnt nog voor honderden jaren aardgas in de bodem te zitten.
  Ontzilten van zeewater kan steeds beter.
  De zon schijnt nog steeds gratis.
  De natuur geeft ons nog steeds het veelvoudige van wat we erin stoppen.
  Electronica kan met steeds minder energie steeds meer leveren.
  De bewoonde ruimte in Europa benadert nog lang niet de dichtheid van Nederland, terwijl men in dit land toch goed kan overleven.
  Alternatieve energie ligt overal te wachten op rendabele gebruiksmogelijkheden.
  Mogelijkheden genoeg, mits… de politiek ruimte geeft.

 22. [21]
  Cincinnatus,

  Ik ben ook voorstander van een gematigde immigratiepolitiek. In ieder geval zolang we hier een verzorgingsstaat hebben en het erg aantrekkelijk is voor de hele Derde Wereld om zich hier te vestigen.
  Hoewel ik op zich er geen bezwaar tegen heb een gematigd of links libertariër genoemd te worden, ik ben immers meer (links?-)liberaal dan hardcore libertariër, heeft de term "links" en "linkselaar" op de meeste libertarische fora een pejoratieve betekenis. Daar ben ik dus niet zo blij mee.
  Het is ook absoluut niet dat ik het bos niet zou zien, of de realiteit zou willen ontkennen. Ik ben echter geen voorstander van het besproeien van het hele bos met Agent Orange, als er slechts een deel van de bomen ziek is. Het feit dat in bos A 10% van de bomen ziek is en in bos B 20%, geeft voor mij geen logische reden om dan maar 100% van bos B uit te roeien of in quarantaine te plaatsen, i.p.v. gewoon de 10% van A en 20% van B te bestrijden.

Comments are closed.