In Nederland en in de Eu komen steeds meer “autoriteiten” die in feite een staat in de staat zijn.

De laatste dagen waren bvb in het nieuws de

NMa, de Nederlandse Mededingings autoriteit,

FMA, de Autoriteit Financiele Markten

VWA, de Voedsel en Waren Autoriteit.

Deze autoriteiten kunnen veelal geheel zelfstandig de regels (wetten) maken voor de bedrijven die onder hen vallen, die ze dan zelf op de naleving gaan controleren. Ze beoordelen of de bedrijven zich aan die regels houden, en dan bepalen ze ook nog de boete die zij vinden dat het bedrijf eventueel moet betalen.
Van een splitsing van de machten, een trias politicas, is al lang geen sprake meer.

De AFM was in het nieuws met de mededeling dat “Nieuwkomers op de financiële adviesmarkt moeten rekening houden met een langere wachttijd voor een vergunning. De wachttijd van 8 weken kan door de drukte oplopen naar 16 weken.
In totaal vroegen 11.000 bestaande en nieuwe adviseurs een vergunning wegens de nieuwe Wet Financiële Dienstverlening (Wfd).”
Nieuwe wetten maken is ook een van de hobby’s van autoriteiten

De NMa wil in 2006 alle boetes bouwfraude uitdelen
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wil nog dit jaar alle boetes hebben uitgedeeld voor de bouwfraude. De mededingingsautoriteit heeft vorig jaar de versnelde procedures afgerond in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) en in de installatiesector. De installatiebedrijven werden voor 40 miljoen euro beboet, terwijl de GWW-sector 100 miljoen euro aan strafbetalingen kreeg opgelegd.
Boetes opleggen is ook een van de hobby’s van autiriteiten.

Het is onduidelijk wie de autoriteiten controleert. Wel duidelijk is dat deze organen als een kankergezwel de vrijheid meer en meer belagen.

13 REACTIES

 1. Ik onderschrijf je artikel in essentie Hub. Feit blijft wel dat door wat ‘de bouwfraude’ is gaan heten enorme sommen belastinggeld van jou en mij in-direct door de bedrijven(!!) is besteedt ten faveure van de verkoop van hun producten. Ik zat er bovenop.

 2. [1]
  Bertus,
  Vergeet niet, dat die bouwfraude is UITGELOKT door overheidswetgeving ! Het is immers op zich redelijk, dat het werk om offertes te maken moet worden betaald, maar dat werd WETTELIJK verboden.

  Verder:
  Wat toezichthoudende autoriteiten betreft: de nieuwe zorgverzekeringswet voorziet ook al in een nieuwe autoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, die op de naleving van de Zorgverzekeringswet zal toezien.
  Groet,
  Harry

 3. [2] Die autoriteiten kunnen van mij allemaal de rug op Harry! Dat moge bekend zijn.

  t.a.v Die bouwfraude ging het niet om die offertes op zich. Het zit tot de dag van vandaag (!) ruwweg als volgt in elkaar:

  De GWW bedrijven hebben Nederland verdeelt in rayons. De afspraak is onderling gemaakt (ronde tafel overleg) om de rayons niet met alkaar te laten concurreren. Dit doen ze door bij aanvragen (offertes) van gemeenten BUITEN het toebedeelde rayon exhorbitant hoge prijzen te offereren. Door de concurrentie (gedeeltelijk) uit te schakelen wordt de prijs opgedreven. Daar bovenop komen de pepernoten van de leveranciers in het rayon onderling. Men kon in gezamelijk overleg exact bepalen, wie en tegen welke prijs er werd verkocht. De prijs die uiteindelijk van ons aller belastinggeld is neergelegd. De persoonlijke verrijking veler staatsambtenaren dan nog maar niet benoemd. De winsten van de GWW bedrijven stegen tot ongekende hoogten. Tot 2000.

 4. [3]
  Dank voor je uitleg Bertus. Ik wil zelfs wel toegeven, dat ik me in deze destijds ruwweg door een ideologisch besmette financier heb laten voorlichten. 🙂
  Groet, Harry

 5. [3] Mijn ervaring ligt vele jaren terug als ingenieursbureau in de "installatie-sector".
  We wisten toen echt hoe de installateurswereld in elkaar zat. Als we vermoedden dat er opzetjes gepleegd zouden worden, wisten we altijd wel een "buitenstaander" te vinden die met een goede prijs kwam.
  Ik denk dat als al dat overheidsgeregel er niet is, dat dan de vrije markt dit probleem helemaal oplost.

 6. Hub, jouw diagnose: "…organen die als een kankergezwel de vrijheid meer en meer belagen."

  Mijn (sombere) prognose: "…met uitzaaiingen!"
  Alleen opereren (lees: wegsnijden die ambtenarij) en een uiterst gezonde (lees: libertarische) levenswijze kan de patient (lees: Nederland) hopelijk nog redden!

 7. [5] ‘Ik denk dat als al dat overheidsgeregel er niet is, dat dan de vrije markt dit probleem helemaal oplost.’ Dat denk ik ook wel Hub!

 8. [1] Die bouwfraude is niets iets van de laatste jaren…. Het was al aan de orde in de begintijden van het CDA & PvdA.

 9. [6] Inderdaad, naast die ‘Autoriteiten’ zijn er nog Ambtocraten. De Politiek is daarbij vergeleken slechts een feestneus.
  (Heel aardig artikel over Ambtocratie door Corny Bob: "Mijn stelling is dat Nederland in feite geen democratie is maar een Ambtocratie. Menigeen associeert ambtenarij met Paarse Krokodillen maar mijn stelling gaat verder. Het zijn de ambtelijke organisaties die feitelijk de macht hebben en niet het volk. Politieke partijen zijn daarom niet meer afhankelijk van hun kiezers en kunnen schaamteloos hun electoraat schofferen ten gunste van de ambtenarij.")*

  * http://hoeiboei.web-log.nl/

 10. [8] Het is vrijwel direct na WO2 begonnen. Alle regeringen tot 2000 wisten drommels goed dat het speelde maar wilden er niets aan doen omdat de consequenties overduidelijk waren en men er zelf bovendien (persoonlijk – politiek) voordeel aan had. De consequenties waar we nu dus uiteindelijk met zijn allen mee worden geconfronteerd. Krokodillentranen, krokodillentranen, korkodillentranen!

 11. [9]
  Mike Madison,
  Op die weblink lees ik:
  "Uiteindelijk hebben partijen voor hun machtsbehoud meer te duchten van ambtenaren dan van kiezers."
  De schrijver schijnt één ding te vergeten:
  Het merendeel van de leden van politieke partijen IS ambtenaar (of aanverwant) en -als ik mij niet vergis- IS het merendeel van de ambtenaren lid van een politieke partij.
  Verbazingwekkend ? Dacht het niet.
  Groet, Harry

 12. [11] [10]
  Het is veel erger dan je (of ik) kan bedenken. Ten tijden van de jaren 70 stemde bijna elke ambtenaar in Rotterdam op de PvdA (De Partij). Vragen als: "Ga je ook op De Partij stemmen?" kwamen zeer vaak voor. Men vond het dan ook zeer raar als je dan antwoordde: "Sorry, maar elke partij bedoel je?". "Nou, gewoon, De Partij".

  Vele grote villa’s in Hillergersberg die normaal miljoenen kostten, werden gewoon onder de ambtenaren verdeeld onder een zacht huurprijsje van een paar honderd gulden per maand. A’dam idem. Ambtenaren zorgen goed voor hunzelf. Dat is wel feit.

  Als je voor een verbouwing van je huis materialen moest hebben. Nou, dan ging je gewoon naar je werkgever (gemeente) toe. Daar kreeg/krijg je die dingen gewoon gratis. Hoef je helemaal niet zo moeilijk te doen over Inkomen uit natura of zoiets. Belastingvrij heet dat…..

  Qua zwendel verschilt Nederland echt niet zoveel als in Italie. Het enigste verschil is echter dat ze het in Italie eerlijk toegeven en het normaal wordt gevonden. In nederland is dat recht echter alleen voorbehouden aan de ambtenaar. De burgers zelf moeten zich wel gewoon aan alle regeltjes houden. Ambtenaren natuurlijk niet. Hoe kom je erbij?

  Waarschijnlijk is het CDA aan kop met de zwendel. Daarna komt de PvdA. En pas daarna de rest. Ik geloof dat de SP en de SGP een van de weinige partijen zijn die zich van dit soort zwendel weerhouden…….

  Je zou vanaf het begin WW2 tot heden een goed boek erover kunnen schrijven (De Black history of the Netherlands). Maar hoe kom je aan de informatie? Iedereen houdt z’n kop stijf dicht. Er zijn mensen die voor de oorlog een hele straat in bezit hadden (vastgoed belegging) waarna die straat tijdens WW2 werd geconfisqueerd. Maar worden die huizen (of ook goederen natuurlijk) dan na de oorlog aan de rechtmatige eigenaar of nabestaanden weer teruggegeven? Neeh!, Tuurlijk niet! Eens gestolen blijft gestolen toch!!!??

 13. Ik zal je eens een rekensommetje meegeven om over na te denken. Een sommetje over betonstraatstenen waarvan (bijna) elke gemeentelijke straat die niet van asfalt is wel van is voorzien.

  Een gemiddeld straatproject is zo’n 3.000m2 groot. Er gaan ca 45 stenen in 1 m2. Dat zijn dus 135.000 stenen. De gemiddelde prijs van zo’n steen bedraagt (afgerond)0,50 eurocent. Project kost dus 67.500 euro aan bestratingsmateriaal. Indien we nu uitgaan van 20(?) procent prijsopdrijving, betekent dit een extra last voor de belastingbetaler van 13.500 euro PER straat! De gemiddelde levensduur van zo’n straat is ca 10 jaar. Dan moet deze weer worden vernieuwd. Vanaf WO2 is elke straat in Nederland dus 5x vernieuwd. Inflatie buiten beschouwing gelaten: Elke Nederlandse straat heeft de belastingbetaler 5 x 13.500 = 67.500 euro TE VEEL aan bestratingsmaterialen gekost. Welnu, hoeveel straten zijn er in Nederland? Ik weet het niet. Honderdduizend? Indien het er 100.000 zijn, tel dan even mee: 100.000 x 76.500 euro = 7.650.000.000 ALLEEN AL AAN STRAATSTENEN IS ER VANAF WO2 BIJNA 8 MILJARD! TEVEEL BETAALD AAN KEIEN! Door jou en mij….en de ambtenaar draaide zich om en bleef nog een dagje thuis…

  Een boek zeg je Mike? Dat moet je verfilmen voor het nageslacht!!!

Comments are closed.