Oplossing voor de hogere criminaliteit in Wallonie en Brussel

In “Het Laatste Nieuws” (België) staat een studie vermeld va socioloog Jan Hertogen waaruit zou blijken: “Hoe meer vreemdelingen, hoe minder misdrijven” er in een gebied plaats vinden.

Dit is een voorbeeld van het onwetenschappelijk “groeperen van cijfers”, waar in dit geval het Vlaams Belang terecht een reactie op geeft.

Vreemdelingen en criminaliteit
www.vlaamsbelang.be/index.p…” alt=”vrijspreker” target=”_blank”>www.vlaamsbelang.be/index.p…

13.04.2006 16.04u – Heuglijk nieuws in Het Laatste Nieuws. “Hoe meer vreemdelingen, hoe minder misdrijven”, luidt de opvallende titel van een artikel. Zo staat het ook in een studie van socioloog Jan Hertogen.

Sociologen, politicologen, criminologen. Hoed u voor al die ‘logen’. Want onder het mom van de wetenschap wordt er niet zelden flink wat af… gelogen. Uit wat simpel rekenwerk van Jan Hertogen zou moeten blijken dat het aantal misdrijven niét stijgt naarmate er meer vreemdelingen in een gemeente, arrondissement of gewest wonen. Zelfs integendeel, beweert Hertogen.

Zet u schrap voor een stevige portie creatief rekenen. “In België werden per 100 inwoners in 2005 gemiddeld 9 misdrijven gepleegd. In Brussel waren dat er 17, in Vlaanderen 8 en in Wallonië 10. Als gekeken wordt naar het aantal inwoners van “vreemde afkomst” bedraagt dit 56 procent voor Brussel, 10 procent voor Vlaanderen en 17 procent voor Wallonië.” Maar, zo gaat Hertogen verder: “Van de 1,7 miljoen inwoners van vreemde afkomst in België wonen er 33 procent in Brussel. Van alle inwoners in België vinden er evenwel (maar) 17 procent in Brussel plaats. In Vlaanderen gaan 34 procent inwoners van vreemde afkomst samen met 49 procent van de misdrijven. In Wallonië vinden we 33 procent inwoners van vreemde afkomst en 34 procent van de misdrijven”. Simpele conclusie van Jan Hertogen: “hoe hoger het aantal inwoners van vreemde afkomst, hoe lager het percentage misdrijven”…

We zouden eens hartelijk lachen om zo’n giller, maar het is helaas niet om te lachen. Ga het maar eens vragen aan de slachtoffers in Antwerpen, Brussel, Gent of Mechelen. Andere studies – onder meer in Nederland – spreken trouwens een heel ander verhaal. Dezelfde Jan Hertogen liet zich eerder deze week al opmerken door zijn voorspelling dat het Vlaams Belang nu echt wel aan zijn electoraal ‘plafond’ zit. Dat zeggen sociologen en politicologen intussen al meer dan 10 jaar… Bovendien verheugde Hertogen zich over het toenemende belang van allochtone stemmen. “Allochtone kiezers redden de democratie door te vermijden dat het Vlaams Belang aan de macht komt”, klonk het euforisch.

Daarmee weet u meteen hoeveel het onderzoek van Hertogen waard is. Platte politiek onder de vlag van de ‘wetenschap’. “Hoe meer vreemdelingen, hoe minder criminaliteit”? Was het maar waar…We stellen voor dat Jan Hertogen zijn blijde boodschap even gaat vertellen aan de ouders en vrienden van de 17-jarige knaap die gisteren in het Centraal Station van Brussel door twee Noord-Afrikaanse jongeren werd doodgestoken omdat hij zijn MP3-speler niet wou afgeven!
——————————————————————–
Commentaar van M:
Wel dan stel ik voor de hogere criminaliteit in Wallonie en Brussel (10 resp. 17 misdrijven per 100 inwoners) t.o.v. Vlaanderen (“maar” 8) op te lossen door alle Marokanen uit Antwerpen en Turken uit Gent naar Brussel en Wallonie te laten verhuizen.

Ik hecht er -zelfs in al mijn anonimiteit- wel belang aan niet als VB-er te boek te staan.,
De m.i. meest libertarische (of minst onlibertarische) partij is Vlott, de one man show (vooralsnog) van dissident ex-VLD-er Hugo Coveliers.
—————————————
Ingezonden door “M”

7 REACTIES

 1. Het is altijd nuttig om de gesubsidieerde studies van allerlei logen en van "Wetenschappelijke Raden" zeer kritisch te beschouwen.Wie heeft het onderzocht, voor wie, met welk doel?

  Zijn er ooit ook studies gemaakt over wie meer of minder misdaden begaan: Protestanten of Katholieken?

 2. [1] In Nederland hebben ze om dat soort groteske rapportjes te produceren zelfs een ‘Wetenschappelijke’ Raad voor het Regeringsbeleid.

 3. Waarschijnlijk zijn ze de valse declaraties van EU-ambtenaren als criminaliteit mee te rekenen.

 4. In een artikel in The Economist stond eind jaren 80 eens een goede opmerking m.b.t. de ‘misdaadcijfers’. Als misdaden een lage oplossingsgraad kennen en dat is in Nederland, wellicht ook België, dan is men niet meer bereid om aangifte te doen van deze misdaden, omdat het toch geen soelaas biedt. Dus de criminaliteit kan welig tieren en toch dat het aantal aangiften kan dalen. Nu is sociologie natuurlijk geen wetenschap of studie, maar een hobby. Ik zou de heer Jan Hertogen willen meegeven om eens te kijken naar landen waar wel een hoge oplossingsgraad is en dan deze studie daar te doen met het oog op criminelen van buitenlandse afkomst. We hoeven alleen maar te kijken naar het aantal buitenlanders in Nederlandse gevangenissen en daar zit zo’n 70% van allochtone afkomst. Dat moet toch boekdelen spreken.

 5. Allemaal prachtig, en ik ben (om verschillende redenen) geen voorstander van geheel vrije immigratie (nog niet), maar ik heb toch wel enige moeite met het afschilderen van groepen mensen als meer of minder crimineel. Leuk om te weten dat onder laagopgeleiden of mensen met een lager inkomen gemiddeld vaker crimineel gedrag voorkomt, maar de overheid is nu bij uitstek de enige instantie die niet naar groepen, maar naar individuën hoort te kijken. Dat iemand een laagopgeleide islamitische Marokkaan is met een laag inkomen kan best een kans geven van 20% dat het een crimineel is i.p.v. 10% onder hoogopgeleide, atheïstische autochtonen met een hoog inkomen. En hetzelfde kan gezegd worden over de veiligheid van een omgeving met veel of weinig van een bepaalde (menselijke) factor. Maar dat betekent dat nog altijd 80% van die groep niet crimineel is. Ook is het indelen van mensen in groepen volkomen arbitrair. Je kunt niet kiezen om als Marokkaan te worden geboren, en in zekere mate ook niet of je laagopgeleid of arm bent. Godsdienst en cultuur wordt je meestal ook in je jeugd ingegoten.
  Als libertariërs voorstander zijn van een vrije samenleving, dan is het oproepen tot groepsdiscriminatie en de criminalisering van bepaalde groepen waarvan het merendeel (of zelfs maar een minderheid) geen criminele daad heeft gepleegd, niet echt de geëigende oplossing. Mensen eindeloos inprenten dat ze zullen mislukken of crimineel zullen worden omdat ze een bepaalde eigenschap bezitten of in een bepaalde groep zitten (door eigen keus of niet), zal ook juist kunnen leiden tot moedeloosheid en fatalisme dat deze eigenschappen juist versterkt.
  Wat willen we eigenlijk met deze informatie (die overigens o.a. voor verzekeraars en mensen die overwegen ergens te gaan wonen heel handig is) van de overheid? Ik zit niet echt te wachten op preventief beleid tegen onschuldige groepen. Of "speciale aandacht" voor onschuldige individuën. Het consequent aanpakken van echte misdrijven lijkt me nuttiger, maar daarvoor is het niet relevant welke persoon uit welke groep die misdaad pleegt.

 6. [6] Goed opgemerkt Owl, helemaal mee eens.
  Ieder mens is een uniek individu, is verantwoordelijk voor zijn eigen daden en kan daar op afgerekend worden.
  En niet op de daden van zijn voorouders.

Comments are closed.