Het is weer 5 mei, de dag waarop Nederland haar ‘vrijheid’ viert. Het woordje vrijheid moet je tegenwoordig tussen aanhalingstekens zetten, want echte vrijheid kennen we al lang niet meer. Hoe hard men zich ook op de borst klopt in Den Haag, uiteindelijk is de vrije Nederlander slechts een zorgvuldig in stand gehouden illusie. Zoals u dagelijks op de Vrijspreker kunt lezen.

Op 4 mei herdenken we hen die vielen in de strijd tegen de Nazi’s. Op 5 mei herdenken we het herwinnen van onze vrijheid die door de Nazi’s was ingeperkt. Nazi’s, de naam uitspreken doet menigeen huiveren. De term Nazi is zo’n beetje de ergste term die men maar naar iemands hoofd kan gooien. Terwijl het slechts een afkorting is voor Nationaal Socialisme. Het is niet verwonderlijk dat we het in Nederland altijd over Nazi’s hebben, want de echte term gebruiken zou te duidelijk maken dat ook Adolf Hitler gewoon een socialist was. Een socialist, zoals we er anno 2006 tallozen hebben rondlopen in openbaar bestuur, in scholen, op ministeries, op televisie, overal in de samenleving kom je ze nog tegen. Het socialisme is helaas niet tesamen met het derde rijk ten grave gedragen.

Socialisme is de ideologie die denkt dat het verstandig is om de beschikbare rijkdommen in een land te herverdelen. Daar zijn allerlei mooie slogan’s voor bedacht, waarvan de bekendste wel is dat de zwaarste lasten door de sterkste schouders gedragen moeten worden. Dit idee klinkt redelijk symphatiek, en krijgt daardoor veel navolging. Helaas, dit mooie sprookje van herverdelen kent een groot aantal duistere kanten.

Socialisme leidt namelijk onherroepelijk tot nationaal-socialisme. Dat de PvdA en SP zulke grote partijen zijn geeft dan ook slechts een ding aan: het Nazisme leeft nog volop bij de mensen.

Nu zullen linkse stemmers woest zijn als ze lezen dat hun partijen vergeleken worden met de bruine horden van destijds. Maar het is nu eenmaal zoals het is. Hun ongetwijfeld goede bedoelingen doen daar niets aan af.

De door socialisten gewenste herverdeling kan namelijk alleen plaatsvinden binnen bepaalde grenzen. Het zou voor de socialist niet prettig zijn om eerlijk te delen met de hele wereld, gewoon omdat er dan zo weinig over blijft. Consequent doorgevoerd zou het namelijk betekenen dat, gezien het aantal extreem arme mensen op de wereld, de verdeling ertoe leidt dat iedere Nederlander ongeveer 1 euro per dag mag overhouden. De rest gaat dan naar armen buiten onze grenzen. Dit is voor de socialist geen prettig scenario. Voor weldenkende mensen is het helemaal een dramatisch beeld.

Het gevolg van herverdelen is dat armen die dat kunnen vanuit de hele wereld hier proberen binnen te komen. In Nederland is iedereen, zelfs de zieke, de werkloze en de bejaarde, relatief enorm rijk. Zelfs de armste bijstandsmoeder heeft de beschikking over een dak boven het hoofd en schoon stromend water, kom daar maar eens om in Kenia. Zodra er in een land toch wordt herverdeeld door een overheid wordt de landsgrens daarmee automatisch van wezenlijk belang, en moet dus bewaakt worden. Er valt immers, voor de arme, wat te halen. De arme kun je dat niet kwalijk nemen, degenen die het herverdelen uitoefenen des te meer.

Het socialisme leidt zodoende per definitie tot het buitensluiten van een heel groot deel van de wereldbevolking. Dit buitensluiten gebeurt enkel en alleen op basis van de nationaliteit van iemand. Zodoende kun je de gevolgen van een socialistisch beleid op de vingers van een hand natellen: het socialisme werkt slechts binnen de eigen grenzen, en dus nationaal. Daarmee is de term Nationaal-socialisme verklaard. Socialisme heeft een diepe kern die simpelweg stelt: “Eigen volk eerst!” Zodra anderen dan socialisten zo’n slogan gebruiken is het land te klein.

Dat de huidige generatie PvdA-ers zich niet verwant voelt met Hitler en zijn troepen is logisch. Hitler heeft, behalve de invoering van daadwerkelijk socialisme in Duitsland, ook een aantal andere zeer onethische dingen gedaan (understatement of the year lijkt me hier van toepassing). Zaken als de jodenvervolging spelen nog volop in ons collectieve geheugen. Maar feitelijk gezien was er onder Hitler in Duitsland sprake van daadwerkelijk socialisme. Met de kenmerkende nationalisatie van bedrijven, met uitkeringen, met mooie beloftes, met oudedagsvoorzieningen, met overheidsprojecten, met staatssteun voor de boeren, met veel aandacht voor het milieu, met propaganda, ja, zelfs met een actief anti-rook beleid! En welbeschouwd was Hitler’s gedroomde derde rijk natuurlijk een voorbode van de huidige EU. En juist de PvdA en Groen Links waren voorstander van de EU-grondwet.

Hitler’s programmapunten komen voor 95% overeen met wat de hedendaagse socialisten wensen te bereiken. Behalve dan op dat ene punt, de jodenvervolging. Het wordt tijd dat die waarheid eens duidelijk wordt bij de hedendaagse socialisten.

Het is 5 mei. De meest gehoorde reactie op een dag als vandaag: “Dat nooit meer!”. En een ieder die dat daadwerkelijk meent, zou het iets uitgebreider moeten maken: “Socialisme? Dat nooit meer!”

65 REACTIES

 1. Zoals ik van je gewend ben, een uitstekend artikel, Kim.

  Wat dat ene punt betreft, waarin het hedendaagse socialisme afwijkt van de NSDAP, is een verwijzing naar een salon nationaal socialiste als Gretta Duisenberg misschien de missing link om beide lage ideologien met elkaar te verbinden.

  Modern links is niet anti-semitisch, maar (fanatiek) anti Israel en pro elke vijand van Israel — men beschrijft dit als anti-zionistisme om dit voor de door het NOS journaal geindoctrineerde schapen sympathieker te laten klinken.

 2. Goed artikel, maar dat punt over de wereldwijd socialisme is een beetje vreemd.
  Ten eerste is het BNP per hoofd van de wereldbevolking zo’n 8000 dollar per jaar. Dus dat zou, bij geheel gelijke verdeling (waar zelfs de neocommunistische SP niet voor is) neerkomen op zo’n 22 dollar per dag, en 666 dollar per maand (per persoon, dus ook per kind). Voor 666 dollar kun je in Nederland een bijstandsuitkering krijgen.
  Ten tweede zou een wereldwijde markt zonder grenzen ertoe leiden dat de spotgoedkope producten uit de Derde Wereld kunnen worden ingevoerd, waardoor de koopkracht verbetert. Bovendien zou zelfs een academicus dan ook 666 dollar per maand verdienen, en dat heeft waarschijnlijk ook wel een drukkend effect op de prijzen.
  Dit werkt uiteraard nog veel beter in een vrije markt met wereldwijde vrijhandel. Maar dan zonder gedwongen herverdeling en zonder de misallocaties en ontwrichtingen die zouden ontstaan als de lonen niet langer hun functie van prijssignalen konden vervullen. Het zou immers niet langer in het loon en de winsten zichtbaar zijn aan welke beroepen en producten de meeste behoefte bestaat. Mensen in Nederland zouden massaal de goedkope producten uit de Derde Wereld kopen, en bedrijven zouden hun productie naar die lagelonenlanden verplaatsen, waardoor zowel de prijzen als de lonen in Nederland zouden dalen en de prijzen en lonen in de Derde Wereld zouden stijgen. Uiteindelijk zou de Derde Wereld aanzienlijk beter af zijn dan met ontwikkelingshulp en dumping van gesubsidieerde producten (die de Nederlander geld kosten), en Nederland als geheel zou ook rijker worden, maar dan met lagere lonen en een veel lager prijspeil.
  Ik zou dus niet een bij uitstek positief liberaal punt (wereldwijde markt) misbruiken om het socialisme te bestrijden. In feite gebruik je dezelfde drogredenering welke de tegenstanders van vrijhandel gebruiken, maar dan als "bewijs" dat wereldwijd socialisme nog slechtere resultaten zou geven dan nationaal-socialisme. Wereldwijd socialisme zou wel degelijk zelfs beter kunnen werken dan socialisme in één land. Alleen zou wereldwijde vrije markt en vrijhandel nog veel beter resultaat boeken.

 3. Prima artikel, Kim.
  [6]
  Owl,
  Wereldwijd socialisme is al volop in werking krachtens de Patriot Act en uitgevoerd door de Home Security Dept. in het binnenland van de VS en de internationale verdragen en de "War on Terror" in het buitenland.

  Het heet "New World Order", een term, die sinds de Bush-dynastie in zwang is geraakt en waarvoor de grondslagen gelegd zijn onder en door Woodrow Wilson.

  Groet, Harry

 4. Fantastisch artikel, ik heb genoten. 100 karmapunten. Zoals Friedrich Hayek al schreef: ,,We kiezen allen voor een systeem, waarvan niemand de resultaten ervan accepteert."

 5. [5] Een goed voorbeeld van wat er bij "wereldwijd socialisme" gebeurt, wordt beschreven in het verhaal over de "20th Century Motorcompany" van Ayn Rand in Atlas Shrugged.

 6. Voor wie de tijd neemt even te lezen:

  http://jonjayray.netfirms.c

  De eerste etappe in de strijd tegen het juk van het huidige socialisme is de mythe wegnemen dat Nationaal socialisme extreem rechts zou zijn.

  Nationaal Socialisme stond hoogstens ietwat rechts van het Bolshewisme.

 7. Laat je toch niet verleiden tot die ouderwetse links rechts verdeling. Hitler, stalin, Mao, het waren allemaal statisten en stonden in die zin lijnrecht tegenover het libertarisme dat ook niet links of rechts is.

 8. [12] Inderdaad belangrijk te begrijpen dat het allemaal "statisten" zijn. Het is steeds He individu tegenover het collectief.

 9. Prachtig artikel en wat mij betreft nu al een klassieker.

  Suggestie aan Hub:
  Zet dit elk jaar opnieuw op je site op 4 of 5 mei.

  Groeten,
  M

 10. Voor het historisch bewijs van de stelling: "Socialisme leidt namelijk onherroepelijk tot nationaal-socialisme. Dat de PvdA en SP zulke grote partijen zijn geeft dan ook slechts een ding aan: het Nazisme leeft nog volop bij de mensen" en het verband tussen socialisme en racisme zie:
  http://www.vrijspreker.nl/b

 11. [16] Wat ik dan niet begrijp is dat redelijke mensen (nog steeds) niet is opgevallen dat: historisch de rode draad en de macht, meer dan duidelijk, loopt van … pre-1848 feodale monarchie … naar majesteit en nazionale politieke pachters en regenten … en die dus defacto allen eenvoudig Nazies en NAZI-partijen zijn, ook als zij zich telkens even anders noemen (varierend van sjitsjiaal danwel demekratische dit of dat, tot confessionele loelos). En vandaar is overgestapt naar … het nasjionaal-sjhitsjialisme dat men nu shitsjiale demkrasjie noemt, edoch duidelijk een pot nat is. ( ook al noemt men zich lijst zus en zo)

  Daarom zijn vandaag de dag letterlijk ALLE Nederlandse politieke "partijen" in feite ook (binnen het kader van o.a. verzorginsstaat en de multikul) nauwverwante neo-NSB partijen, die uiteraard geen echte potente noch (aan het volk) loyale oppositie kennen.

  En laat nu het einde van das dritte Reich in 1945 juist in een enorme opduvel resulteren doordat men van het begrip nasjionaal sjisjialisme NAADLOOS kon overstappen tot dat va INTER-nasjionale sjosjiialisme (e.e.a. naar marxistische denkbeelden …)

  En DAT nu wordt telkens op 5 Mei grootschalig gefeteerd. Het is ook wat een 80% van de bevolking de voorkeur aan geeft. Dus wie zijn wij om aan te dringen op de oude glorie van een onafhankelijk en soevereine land en volk zoals zelf hele kleine landen als IJsland en Singapore zijn …

  De stelling: "Socialisme leidt namelijk onherroepelijk tot nationaal-socialisme." is helemaal geen "stelling", maar eenvoudig de realiteit waarmee wij van af 1945 hebben moeten leven … Alleen is dat nasjionall sjosjialisme ge-evolueerd tot "internasjionaal sjosjialisme" en verder tot "sjosiaal demekrasjie" … Immers de zelfde dwangregels zijn nog steeds van kracht … en iedereen nu naar marxistische begrippen … een eubermensch. Das viertes Reich eurropas is duidelijk … hier .

 12. [17]
  ACP,
  "De stelling: "Socialisme leidt namelijk onherroepelijk tot nationaal-socialisme." is helemaal geen "stelling", maar eenvoudig de realiteit waarmee wij van af 1945 hebben moeten leven …".

  Precies, je hebt gelijk.
  Maar wat voor de één realiteit is, moet door de ander nog als vaststaand feit erkend worden. Ik vrees, dat >99% van de Europeanen over die realiteit nooit zijn ingelicht. Die zullen dat feit eerst bewezen willen zien.
  Groet, Harry

 13. [7] Harry,

  Over die afschuwelijk Woodrow Wilson
  schreef de amerikaanse, aan CATO verbonden, onderzoeker Jim Powell een uitstekende studie : voor meer info zie

  http://www.lewrockwell.com/

  Groetz,

  Cincinnatus

 14. [19]
  Cincinnatus,
  H. Dank.
  Zeer educatief, dit actuele artikel van vandaag.
  Gelezen en begrepen,
  Groet, Harry

 15. [18]
  Harry,

  Ach, de meerderheid in pleuropa hangt aan het infuus van "die" verzorgingsstaat.

  Alexander Tyler schreef al in 1787; democratie kan zichzelf niet in stand houden.

  Helaas is het m.i. wachten tot de boel zich vanzelf de nek omdraait. 😆

 16. [21] Jetze,

  Het aan Alexander Tyler toegeschreven citaat, verdient om es volledig neergezet te worden.Bij deze :

  A democracy cannot exist as a permanent form of government. It can only exist until the voters discover that they can vote themselves money from the public treasure. From that moment on the majority always votes for the candidates promising the most money from the public treasury, with the result that a democracy always collapses over loose fiscal policy followed by a dictatorship.

  Verder ben ik het-tegen wil en dank- met je eens : het zal wachten zijn tot de boel zichzelf de nek omdraait 🙁

  Groetz,

  Cincinnatus

 17. [22] Die Tyler loelt ongelooflijk stom uit zijn nek, hij weet echt niet waar hij het over heeft, want:

  1. Dictatoriaal gezag kan alleen bestaan waar geen checks en balances zijn, en dus geen effectieve tegenwicht … laat staan ware tegenmacht om gewipt te worden.

  2. Dat de kiezers defacto reeds bijvoorbaat effectief politiek gecastreerd, is slechts mogelijk omdat zij nooit eerder ook maar ooit iets voor het zeggen hebben gehad … laat staan dat zij zouden hebben kunnen "kiezen" voor de politici die het meest beloven …

  3. In Nederland kwam, na Napoleon, de monarchie weer aan de macht en zijn nog steeds . Evenals de regenten en de politieke pachters die heden ten dage allen slechts minimale varianten zijn van de NSB. En ZIJ zijn de enigen die de oorzaak zijn van dictatoriaal gezag … NOOIT de kiezers die geen eens een echte keuze hebben zoals in Nederland …

 18. [23] ACP,

  Hum…jij blijkt dus een uber-democraat met heel veel vertrouwen in de "kiezers" (hetgeen je deelt met
  Karl Marx en JJ Rousseau) die vindt dat Nederland geen "democratie" is
  (hetgeen je deelt met hele hordes
  anarchisten en marxisten).

  Ik meen echter dat Nederland zeer zeker een democratie was en dat bovenstaand citaat zeer wel beschrijft
  hetgeen er aan de gang is.

  Mannen als Alexander Tyler (een beroemd Schots rechtsgeleerde) en zijn tijdgenoten de US founders hadden geen
  hoge pet op van "democratie" hetgeen
  voortkwam uit hun uitstekende klassieke scholing : uit Thucydides Xenophoon en Polybios hadden ze de
  opkomst en ondergang van de Atheense en andere Griekse democratieën geleerd
  en wisten hoe het door demagogen opgehitste mob Athene in de afgrond hadden gestort, ze wisten hoe de oude Romeinse republiek met de opkomst van
  volksmenners als de Gracchen ten onder was gegaan (en later hadden ze trouwens in het jacobijnse Frankrijk waar linxe zwetsers als de pokdalige
  compte Mirabeau, Danton, Marat,Saint Just en Robespierre het gepeupel ophitsten en een democratisch gelegitimeerd terreurregime vestigen totdat uiteindelijk de dictatuur van Bonaparte opzette, een eigentijds praktijkvoorbeeld) en wisten dus wel
  waar "democratie" op uitdraaide :
  op mob rule waarbij twee wolven en een
  lam stemmen over wat er op het menu komt.

  Jouw naîef vertrouwen op de "kiezer" is het zich willen laven aan een "fata morgana".Je zou beter es Polybios bestuderen die meer dan 2000 jaar geleden deze zaken heel helder zag :

  Here’s how the political cycle works, according to Polybius….

  Starting from a state of disorder, the strongest man emerges as the leader of the people, who look to him to bring order. If he succeeds, his position becomes a monarchic institution.

  Over time, kings devolve into tyrants;… so the bravest and strongest men overthrow the tyrant and take over the government as an aristocracy.

  Time sees the aristocracy become an arbitrary, greedy oligarchy. So the people overthrow the oligarchy and establish a democracy. Over time the democracy degenerates into mob rule, and then disorder; and a strong man is found to put things right, starting the whole cycle all over again.

  Rome tried to avoid this by creating a blended form of government. As much as he admired this system, Polybius foresaw failure: the political cycle continuing its mindless revolutions.

  The Collapse of Rome’s Republic
  When the state “achieves supremacy and uncontested sovereignty,” Polybius wrote, and order and prosperity, and life becomes more luxurious, then “rivalry for office … will become fiercer than it should.”

  With no foreign power able to threaten Rome, and domestic political problems solved insofar as was humanly possible, the quest for public office and preeminence would become an end in itself. This “craving for office,” plus the intense humiliation felt by the losers — the Roman equivalent of each party trying to impeach the other party’s winners — plus the ostentation and extravagance seen everywhere, “will usher in a period of general deterioration,” said Polybius.

  The “principal authors of this change will be the masses, who … will believe that they have a grievance against the greed of other members of society” — fueled by the “class warfare rhetoric” of competing political candidates — and “are made conceited by the flattery of those who aspire to office,” Polybius said.

  To win elections, candidates would have to vie with one another in offering bigger and better favors to the electorate: new entitlements, to use today’s term. And the masses, “roused to fury … constantly swayed by passion,” will no longer obey their leaders, but will demand more favors.

  At that point, Polybius said, “the constitution will change its name to the one which sounds the most imposing of all, that of freedom and democracy, but its nature to that which is the worst of all, that is the rule of the mob.”

  (overgenomen van http://www.chalcedon.edu/ar… )

  Groetz,

  Cincinnatus

 19. [24] Laat ik heel eerlijk en onpretentieus zijn … Om precies te zijn … dat ik letterlijk niks van democratie afweet, nada, zilch, nothing … en ik ga dus daarover ook niet dik doen. Ongeacht wie of wat daar ooit wat van gezegd of geschreven hebben …

  Wat ik echter weet … is dat als er expliciet WEL een evenwicht van en tussen machten bestaat, de kans het allergroots is dat alle partijen aan hun trekken komen. Bewijs het tegendeel maar…

  Maar laat ik mijn hele leven lang toevallig zeer intensief gebruik (moeten)maken van alle vormen van differentiaal rekenen, van variance anayses en van het onderkennen van (al dan niet acceptabele) deviaties …

  Daaruit weet ik dus dat wanneer er GEEN krachten-evenwicht is (dat ook aan de democratie ten grondslag ligt) ook van democratie geen sprake kan zijn. Zo simpel is dat … Is het wel het geval dan wordt vanzelf veel minder eenzijdig en arbitrair opgetreden . Dus kom mij NIET aan met geleuter in de ruimte … over "kiezersgedrag" en dat soort nonsense … Laten wij het zo eenvoudig mogelijk houden …

  Zo weet ik bijvoorbaat ook dat het libertarisme altijd een ideaaaaalogie en een natte droom zal blijven, gezien het feit dat het in elk opzicht totaal impotent is en incapabel … om wat maar ook enige defacto, echte en reele tegenwicht te leveren

 20. [21] [24] [25]
  jetze, Cincinnatus, ACP,
  Ik zou wel wat voelen voor de redenering:
  "Het is democratisch besloten, dat die staatsvormen democratisch genoemd worden, die geen democratie zijn." Definities, randvoorwaarden en spelregels kunnen te allen tijde gerelaxeerd worden.

  Hieruit zouden de volgende definities kunnen worden afgeleid:
  Democratisering is het politieke proces van de ontaarding van de staat of instituut.
  Ofwel: "Democratie" is de "ontaarde staat".
  Weer anders gezegd: Democratie is "mob rule".
  Nietwaar ?
  Groet, Harry

 21. [26] Noem het wt je wilt, in Nederland hebben de machthebbers de macht en heeft het volk geen een ruk te zeggen ook al denkt men van wel.

  Nu willen die machthebbers met alle geweld aan das viertes Reich in Brussel, dat beginnend op 5 mei 1945 op de fundamenten (en NIET de ruines) van het nazidom werd opgericht ..

  Daarom wordt 5 mei elk jaar uitbundig gevierd.

 22. [27]
  ACP,
  Het enige wat ik doe is proberen in voor jou meer gebruikelijke terminologie aan te geven, wat onder "democratie" zou kunnen worden verstaan.

  Je hebt natuurlijk gelijk als je zegt, dat "in Nederland de machthebbers de macht [hebben] en heeft het volk geen een ruk te zeggen [heeft] ook al denkt men van wel."

  Over de oorsprong van de "eenheidsstaat" Nederland zie:
  http://www.parlement.com/92
  Een soortgelijke machtscentralisatie speelt zich nu af op Europees niveau.

  Maar ik vind het commentaar van de historicus Cincinnatus niet te versmaden.
  Groet,
  Harry

 23. [27] ACP,

  Het "volk" is een abstrakt begrip, het "individu" daareentegen is een concreet persoon.

  In Nederland (en Europa) zie je de
  merkwaardige situatie dat hoe meer
  het "volk" (in casu het door het volk bij algemeen stemrecht gekozen bestuur) te zeggen krijgt , hoe minder rechten het "individu" overhoudt.

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.