maar sommige dieren zijn méér gelijk dan anderen.

Een proclamatie die opgehangen werd door de varkens die de overheid vormden in het boek Animal Farm, van George Orwell.

Deze zin is een commentaar op de hypocritie van overheden die volstrekte gelijkheid zeggen na te streven voor hun burgers, maar macht en privileges verlenen aan een kleine elite.

Herinnert u zich nog de discussie van een paar jaar geleden over de “tweedeling in de gezondheidszorg”? En hebt u zich, net als ik toen, ook afgevraagd of ministers en leden van het koningshuis ook op wachtlijsten staan, of dat DIE wel met voorrang behandeld mogen worden?

Na het zingen van de Socialistische Internationale liet Wouter Bos gisteren weten dat “… het redelijk is dat ‘rijkere ouderen met grote pensioenen’ mee gaan betalen aan de AOW”. Ook wil hij dat mensen die dankzij hun hoge opleiding een hoog inkomen hebben meer bijdragen aan de samenleving. Dus: Hoe meer je verdient, hoe meer er van je afgepakt wordt om aan de mensen die minder verdienen te geven.
Het socialistische ideaal is: Iedereen even arm. Allemaal gelijk.

Nou ja, …… bijna allemaal.

Zoals Orwell al vaststelde in zijn kritiek op het communisme, zullen bepaalde dieren zichzelf als “iets meer gelijk” beschouwen dan de anderen. UW kinderen moeten in de buurt naar school ook als dit een ‘zwarte school’ is, maar de kinderen van politici mogen natuurlijk wel in een andere wijk naar een witte school. Het Nederlanderschap is niet zomaar voor iedereen weggelegd die uit het buitenland komt om met een Nederlander te trouwen, behalve als die Nederlander de kroonprins is.

Maar in de file zijn we natuurlijk wel allemaal echt gelijk. Een Mercedes of Bentley schiet echt niet harder op dan een Kya of Renault. Behalve natuurlijk als …

“De avondspits is voor het verkeer op de A13 Rijswijk – Rotterdam bijzonder moeizaam verlopen. Reden voor de extra drukte was dat over de gehele lengte van de snelweg de linker rijstrook afgesloten werd rond 16:45 uur, toen de avondspits net flink op gang was gekomen.

Aanleiding voor de afsluiting vormde het feit dat Koningin Beatrix rond die tijd de Groothertog van Luxemburg uitgeleide deed na diens bezoek aan Nederland. Via Rotterdam Airport vertrok de Groothertog weer uit ons land.”
(bron: VerkeersInformatieDienst)

Behoort u ook tot de 90% koningsgezinde Nederlanders? Hebt u ook uitbundig koninginnedag gevierd? Stond u vorige week ook vast op de A13? Mevrouw Beatrix niet, die kon lekker doorrijden. Op gratis brandstof in een gratis auto uit de staatskas uw belastinggeld.
Maar zij is dan ook wel een héleboel méér gelijk dan de andere dieren….

36 REACTIES

 1. Breek me de bek niet open over Bea en haar geprivilegieerde familie. 🙁

  Het totale bedrag van de Nassau’s wordt geschat op 3 miljard, geheel door belastinggeld verworven want toen Willem I op 21 september 1815 koning van Nederland werd was de familie compleet berooid!

  Dan in 1995 in haar kerst toespraak ging Bea te keer tegen de hebzucht, het materialisme en het egoïsme van de Nederlander!

  En dat terwijl zij voor een groot deel leeft van het geld van die hebzuchtige, materialistische, en egoïstische Nederlander.

  Waarom er toen geen volksopstand is uitgebroken en haar aftreden is geëist zal voor mij altijd een raadsel blijven.

 2. "Meer bijdragen aan de samenleving", ook weer zo’n suggestieve formulering van WB. Wat hij bedoelt is meer van het verdiende geld afstaan aan de staat. En vervolgens gaat dat naar "mensen die het echt nodig hebben".
  Ik dacht dat de PvdA ook voor meer helderheid was?

 3. [1]
  Henri,
  De leugen kan alleen regeren dankzij de domme massa.
  Raadsel opgelost ? Eerder dan je gedacht had ?
  Groet, Harry

 4. Koninklijke begrafenissen, dopen, huwelijken, koninginnedagen, prinsjesdagen,staatsbanketten, werkbezoeken met de daarbij behorende kleding, kapsels, hoedjes, sieraden, tasjes én niet te vergeten: het personeel (de lijfwachten, kindermeisjes enz.), worden voor de allergrootste en tevens allerrijkste uitkeringstrekkers van Nederland helaas nog steeds door ons betaalt. Buiten dit alles betalen deze koninklijke lieden geen successierechten, bijna geen belasting en zijn onschendbaar. Anno 2006?

 5. Tja, je kunt van Edwin de Roy van Zuydewijn natuurlijk van alles vinden, de man trekt momenteel wel een beerput open. Komt nog bij dat de afkomst van het koninklijk huis discutabel is.

 6. De gevolgde procedure op grond van artikel 10 van de Rijkswet is volgens de RVD tussen 1995 en april 2001 880 keer toegepast. Máxima heeft geen voorkeursbehandeling genoten, maar een "niet-standaardbehandeling in een bijzonder geval", aldus de dienst.

 7. [6] "niet-standaardbehandeling in een bijzonder geval",

  Is dan niet ieder mens uniek en daardoor een bijzonder geval?

 8. Beetje flauwe vergelijking.
  Het koningschap pretendeert namelijk niet de gelijkheid van alle functies.
  Terwijl communisten dit wel degelijk pretendeerden: allemaal kameraden!
  Intussen was de realiteit dat sommige kameraden voorrechten genoten die voor andere kameraden niet waren weggelegd.
  En dat er zelfs uberkameraden en unterkameraden bestonden. Zelfs non-kameraden.
  Hier pretendeert het koningschap wat het als functie is.
  Maar kunnen libertariers geen onderscheid maken tussen mens en functie?
  Ome Jaap mag mij niet bekeuren, behalve als hij in zijn functie van politieambtenaar is.
  Tante Greet heeft geen enkel recht mij tot 12 jaar cel te veroordelen, behalve als zij in functie als rechter is.
  Neefje Ronnie heeft geen enkel recht zijn fraaie buurvrouw open te snijden, behalve als hij in zijn functie van chirurg aan het werk is.
  Enz.

 9. [9] Beek,

  Dat zei Eichman ook : ambtenaar in funktie.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. [9] Jij vindt het prima wanneer het staatshoofd een vrije baan claimt (alsof hde weg haar persoonlijke eigendom is), terwijl de rest van de onderdanen in de rij staan?

  Waarin is zij meer dan jij of ik, en waaraan ontleent zij het recht de weg op te eisen?
  Nota bene terwijl jij en ik de belasting betalen waarmee die weg is aangelegd en wordt onderhouden….. ZIJ niet!

  Ik erken juist direct dat mevrouw Beatrix als mens rechten heeft (dezelfde namelijk als jij en ik), maar waar de rechten van een staatshoofd in functie vandaan komen? …….
  Geboorte? Erfopvolging? Voorzienigheid? zeg het maar…

 11. George Orwell is rightly credited with predicting a great deal, yet it is an indication of how far leftwards the West has travelled that his key prediction is often overlooked. Orwell saw that that the Cold War would end on the basis of a convergence between communism and capitalism – the very predicament in which we now find ourselves. At the end of Animal Farm the farmer, who symbolises the capitalist West, returns to the farm and plays cards with the pigs, who symbolise Communism. The shivering creatures outside "looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again; but already it was impossible to say which was which."

  http://www.lewrockwell.com/

  Groetz,

  Cincinnatus.

 12. [11] [9] Overigens pretendeert de
  Nederlandse grondwel wel dat iedereen
  gelijke rechten heeft :

  artikel 1 : Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

  artikel 3 : Artikel 3
  Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

  Groetz,

  Cincinnatus

 13. [10]
  Hoe durf je de acties van Beatrix met
  die van Eichman te vergelijken. [11]
  Ik betaal ook wegenbelasting. Toch kan ik begrijpen dat er ruim baan voor een ander staatshoofd gemaakt wordt: zo’n staatshoofd is immers een groot potentieel doelwit, i.t.t. andere weggebruikers.
  Ik vraag mij af welk ander criterium er zou moeten worden aangelegd m.b.t. de functie van staatshoofd.
  Meerderheid van stemmen?
  Wordt hier toch ook regelmatig bespuwd.
  We hebben een compromis: staatshoofd, zonder macht.
  Vooralsnog, dankzij Wilhelimina, Juliana en Beatrix, niet verkeerd.

 14. [12] Maar het ergste is dat wij slaafs de rol van "shivering creatures"spelen. Die slaafsheid,daar krijg je nou echt de "creeps"van.

  Wij zouden best kunnen doen wat Ghandhi deed: we wandelen op ons dooie akkertje met zo’n slordige 5 miljoen zich vrij voelende burgers gewoon over de door ons zelf betaalde snelwegen richting Den Haag. Om aan bea te te vragen: waarom gaan jullie niet gewoon weg?

  Toen in Roemenie de menigte begon te morren ipv te juichen,was Ceaucescu meteen vertrokken in zijn heli.
  En hoe snel was Marcos weg toen de mensen met bloemen in de handen de tanks tegemoet liepen.

  De meer gelijke varkens dan de andere varkens ontlenen hun macht uitsluitend aan de varkens die hen laten geloven dat zij meer gelijk zijn. Anne

 15. [14] Beek,

  Rustig kerel.Ik vergeleek niet Trix met Eichman maar wees erop dat jouw
  al te nadrukkelijk onderscheid maken tussen funktie en persoon ook de verdediging van Eichman was.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 16. [16]
  En daarmee vervalt ieder onderscheid tussen functie en persoon???
  Wat heeft die Hitler ons tot op heden zo vreselijk in zijn greep.
  Misbruik van een gegeven zou dit gegeven moeten verwerpen?
  Het lijkt wel of ik de socialisten hoor babbelen.

 17. [15]
  Beatrix vergelijken met Marcos en Ceausescu? Ben je blind of zo? Of gewoon socialist?

 18. [20] Wel opmerkelijk dat ons koningshuis hartelijke bezoekjes aan de familie Ceausescu aflegde. Maar ja, ze wisten natuurlijk ook niet hoe de toestand daar was ten tijde van de dictator. Of, hoe was dat ook al weer? "Je kan beter in gesprek blijven in een poging iets te veranderen…" Ja, ja, natuurlijk.

 19. [20]
  Beek,
  Je hebt groot gelijk hoor: schaamteloosheid laat zich niet gaarne ontmaskeren. Daar moet je compassie mee hebben, nietwaar ?

 20. [14] Beste Beek,

  Als de staat de eigenaar van de weg is, en zij is het staats-hoofd, dan heeft ze het volste recht om een weghelft tijdens de avondspits te laten afzetten.

  Maar DAT de staat eigenaar is, heeft de staat zelf bepaald, zoals de koning vroeger zelf vaststelde dat hij eigenaar van ALLE grond was.

  Ik trek dit in twijfel. Ik vraag me af waarom zij meer recht op die weg zou hebben dan alle andere weggebruikrs. En als ze dan door willen kunnen rijden, ga dan ’s middags of juist ’s avonds laat. Waarom moet ze precies in de spits haar gast op het vliegtuig zetten?
  Tja, misschien had hij nog wel een afspraak staan…. maar misschien die andere weggebruikers ook wel.

  Alles wat ik in het artikeltje wilde zeggen is dat ik niet begrijp waarom zij meer recht op een vrije baan heeft dat de rest van de gewone stervelingen, en dat terwijl in dit land juist zo gehamerd wordt op gelijkheid.

  OFWEL we zijn gelijk, maar dan zij ook. OFWEL we zijn niet gelijk, en dan kan iedereen het recht op vrije doorgang kopen, of het recht op snelle behandeling in het ziekenhuis etc.

  Maar dan wel met z’n EIGEN geld betalen a.u.b.

 21. [20] Beek, je kunt niet lezen. Ik vergelijk bra helemaal niet met die lui, alhoewel ze er inderdaad rustig mee ging theedrinken of op jacht. Denk ook nog eens aan Hirohito etc.

  Ik sprak over de MENSEN,BURGERS dus,die het heel gewoon vinden dat een elite bevoorrecht wordt en zich daar ook nog een vals gevoel van nationalisme aanmeten.Deze elite "regeert"uitsluitend bij de macht van het volk. Natuurlijk heeft een groot deel van dat volk niets met die elite. Ik stel daarom voor dat wij ons laten registreren als republikein of monarchist.De monarchisten krijgen dan een extra heffing per jaar waaruit het sprookje wordt betaald.
  Anne

 22. [20] Beek, je kunt niet lezen. Ik vergelijk bra helemaal niet met die lui, alhoewel ze er inderdaad rustig mee ging theedrinken of op jacht. Denk ook nog eens aan Hirohito etc.

  Ik sprak over de MENSEN,BURGERS dus,die het heel gewoon vinden dat een elite bevoorrecht wordt en zich daar ook nog een vals gevoel van nationalisme aanmeten.Deze elite "regeert"uitsluitend bij de macht van het volk. Natuurlijk heeft een groot deel van dat volk niets met die elite. Ik stel daarom voor dat wij ons laten registreren als republikein of monarchist.De monarchisten krijgen dan een extra heffing per jaar waaruit het sprookje wordt betaald.
  Anne

 23. [24] Uitstekend idee Anne!! De hele verzorgingsstaat zou tot een opt-inn systeem hervormd moeten worden. Eens kijken hoe lang het zaakje zou blijven staan…

 24. [19] Beek,

  Zullen we es aan de founding fathers vragen wat zij dachten van "erfelijk koningschap" ? Of waren Patrick Henry, Jefferson,Mason, Hamilton en Franklin ook socialisten ?

  Verder citeerde ik de Nederlandse grondwet : artikel 3 :
  "Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar"
  en dan kijkende naar Trix constateer ik dat-zoals Jodocus terecht stelde-zij blijkbaar toch wat gelijker is dan anderen.Dat jij dat ok vindt, doet niks af van het feit.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 25. [18] Beek,

  Nou…ieder onderscheid zou ik niet zeggen maar als regel zou ik toch stellen dat wie in funktie "immoreel"
  bezig is, ook al persoon immoreel bezig is.

  En dat geldt zeer zeker voor Trix : onder alle wetten die in Nederland zijn gemaakt (en daar zijn er toch vast bij die zelfs jij immoreel zal vinden bijv de abortus-wet) zet Trix haar handtekening en bekrachtigt ze.

  Dat is Trix in funktie, zeg jij dan.

  Nee, zeg ik, daar zijn veel wetten bij die ronduit immoreel zijn…al die belastingsmachtingswetten bijv of wetten die het subsidiëren van allerlei duistere projekten bekrachtigen enz… een moreel persoon liet zich nog liever de hand afhakken
  dan die te ondertekenen.

  Trix is inderdaad verschillend van Ceaucescu of Marcos in die zin dat die
  heren dictators waren die zelf de touwtjes in handen hadden en diegenen waren die beslisten.
  Trix haar macht is veel kleiner en
  inplaats van zelf diegene te zijn die
  beslist, is ze de zetbaas en buiksprekerspop van de werkelijke leiders.In ruil voor haar geld en aanzien doet ze gewillig wat haar politieke meesters zeggen wat ze moet doen en ondertekent ze gewillig elk dwangdecreet, elke kapersbrief die
  die de politici haar voorleggen.
  Ze heeft haar eer verkocht voor geld en aanzien.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 26. Merkwaardig dat hier het gelijkheidsbeginsel wordt gehanteerd om bepaalde privileges van de vorstin te hekelen.
  Want er is inderdaad (zoals het artikel stelde) een discrepantie tussen dit gelijkheidsstreven en de realiteit. Die realiteit is dat er grote verschillen bestaan in functies.
  De functie van staatshoofd is per definitie uniek en ongelijk, maakt niet uit hoe dat staatshoofd er is gekomen.
  De uitoefening van die functie vereist privileges die inherent aan de functie zijn.
  Dat geldt voor tal van functies.
  Ik zeg dat dit verschijnsel een gegeven is.
  Opponenten blijken plots vurige verdedigers van het gelijksheidsbeginsel.
  Terwijl ik zou zeggen dat dit gelijkheidsbeginsel beter betwijfeld zou kunnen worden.
  Dat een staatshoofd als gast een vrije baan krijgt is inherent aan die functie van gastheerschap t.o.v. staatshoofden.
  [28]
  Stel dat de vorstin op bepaalde momenten zou weigeren haar handtekening te zetten. Dat zou werkelijk van een dictatoriale houding getuigen en minachting voor de democratische spelregels.
  Tijdelijk aftreden van de Belgische koning was inderdaad een elegante oplossing.
  Maar ik vermoed dat juist dan het staatshoofd verweten kan worden politieke ivloed te willen uitoefenen, door ‘regelamtig’ tijdelijk af te treden bij ongewenste wetten.
  Vanwaar dat ‘zelfs jij’? Wat weet jij van mijn morele standaard? Misschien loop ik er wat minder mee te koop dan de zich moreel superieur voelende libertariers.

 27. [29] Beek,

  JIJ : Stel dat de vorstin op bepaalde momenten zou weigeren haar handtekening te zetten.

  IK : Na hooguit 2 keer was ze koningin af.Echter een fatsoenlijk mens zou ervoor bedanken om nominaal hoofd te zijn van een regering die aan de lopende band inbreuken pleegt op de
  rechten op leven en eigendom van haar ingezetenen of z’n handtekening te zetten onder de misdadige wetten die
  die tweede kamer zoal stemt.

  JIJ : Dat zou werkelijk van een dictatoriale houding getuigen en minachting voor de democratische spelregels.
  IK : Het zou getuigen van respekt voor
  de rechten op leven en eigendom van anderen.

  JIJ : Vanwaar dat ‘zelfs jij’? Wat weet jij van mijn morele standaard?
  IK : Onder libertariërs bestaat er eensgezindheid dat het merendeel van hetgeen de staat nu doel illegitiem is
  en velen zijn het er mee eens dat "belastingsherffing" diefstal is.Aangezien jij duidelijk maaktn geen libertariër te zijn, ga ik er niet automatisch van uit dat jij deze visie
  deelt maar veronderstelde toch dat er
  wetten zouden zijn die ook jij immoreel vindt vandaar het "zelfs jij".
  Een misvatting mijnerzijds echter want
  wat belangrijk is, zijn de "democratische spelregels"…waarvan akte, Beek.

  Groetz,

  Cincinnatus.

  Groetz

Comments are closed.