Elk leger gebruikt graag de beste wapens. Het nieuwe superwapen van moderne oorlogen is DU-munitie. DU-munitie is in Kosovo, Irak en Afghanistan in grote hoeveelheden gebruikt. Voorzichtige schattingen hebben het over 3.500.000 kg in Irak en 1.000.000 kg in Afghanistan.

DU-munitie is munitie met een Uranium kern. De Uranium kern wordt vanwege het enorme pantserdoorborende (zelfscherpend) vermogen gebruikt als zogenaamde penetrator in domme en slimme bommen (zoals de in Afghanistan veel gebruikte bunkerbusters), in (kruis-) raketten, in (tank-) granaten en zelfs in kogels. Onder de wapensystemen die de DU-munitie kunnen ‘afleveren’, horen de B2 en B52 bommenwerpers, Apache-helicopter, de A-10 tankbuster, de diverse pantservoertuigen zoals Abrams en Challenger-tanks, Bradley vehicle en de meeste jachtbommenwerpers.

DU staat voor depleted uranium, ‘verarmd uranium’. De term ‘verarmd’ is echter misleidend, het is (vervuild) Uranium-238 en radio-actief en zeer giftig. DU is de militaire term voor kernafval. Het gevaar dat het gebruik ervan met zich mee brengt kan daarom door niemand worden ontkend. Toch gebeurt dat wel. Wat er feitelijk gebeurt, is dat er kernafval wordt gebruikt op het slagveld en dan ook nog eens op een manier die de schadelijke werking ervan maximaliseert: reeds bij het verlaten van de loop en zeker bij inslaan op het doel ‘aerosolt’ de uranium-kern zodat het razendsnel de hele omgeving -water, grond en lucht- besmet en nauwelijks meer is op te ruimen. Het oorlogsgebied is vanaf dat moment voor de komende miljarden jaren besmet. De halfwaardetijd van DU is 4.5 miljard jaar.

DU-munitie voldoet aan alle kenmerken van een nucleair wapen en is verboden. In 1996 werd DU-munitie ook . Het gebruik ervan is een oorlogsmisdaad en onze regering is daarvan op de hoogte maar heeft ervoor gekozen te struisvogelen. Een eenvoudig voorbeeld kan echter alle twijfel over het misdadige en schadelijke karakter van het gebruik ervan wegnemen. Als iemand nu in jouw woonwijk bewust 500kg tot fijnstof vermalen kernafval zou verspreiden, zou dat alle calamiteitenplannen in werking stellen en resulteren in een grootschalige evacuatie. Gevolgd door gezondsheidscontroles, opruimingsacties door mannen is speciale overdrukpakken en, niet te vergeten, vervolging van de schuldigen. De woonwijk zou worden afgesloten en nooit meer worden gebruikt. In een grote bunkerbuster bom zit ongeveer 500kg kernafval, maar na het droppen van zo’n bom, vliegt het vliegtuig gewoon door, verschijnen er geen hulpdiensten en wordt er niemand vervolgd. De gevolgen zijn echter desastreus, zowel voor eigen troepen als voor de lokale bevolking.

De radio-actieve deeltjes die vrijkomen bij het gebruik van DU-munitie zenden alfa, beta en gamma-straling uit. Bij het inademen of inslikken of opnemen van deze deeltjes in het lichaam kunnen ze de cellen van het lichaam gaan muteren en allerlei aandoeningen van aanhoudende hoofdpijn en vermoeidheid tot dodelijke kanker en geboortedefecten gaan veroorzaken. Voor de rest van je leven, zelfs na 30 jaar nog kunnen de gevolgen zich ineens openbaren. De straling snijdt door je DNA als een DU-kern door tankpantser, je DNA bevat je erfelijke kenmerken. Vanwege de willekeurige celmutaties die optreden zijn de verschijnselen ‘niet-specifiek’, elke individuele besmetting kan een ander ziektebeeld opleveren en is dus als geval op zich moeilijk te herleiden tot besmetting met DU-deeltjes. Regeringen kunnen daarom hun daden en verantwoordelijkheden blijven ontkennen. Nu na de vele oorlogen en het grootschalige gebruik van de DU-munitie een totaalbeeld zichtbaar wordt, is ontkennen niet meer mogelijk. Het feit dat er inmiddels 325.000 (lees: drie-honder-vijf-en-twintig-duizend) militairen uit het leger van Schwarzkopf arbeidsongeschikt zijn verklaard (56% van al zijn militairen) wegens ‘niet-specifieke’ aandoeningen (Gulf-war syndrome) maar ook het feit dat het ongebruikelijk hoge percentage geboorteafwijkingen zowel bij Amerikaanse soldaten als bij Irakese en Afghaanse kinderen voor komt (zelfs bij dieren in het oorlogsgebied) maakt de gevaren van DU-munitie onontkenbaar. Er zijn naast de 325.000 arbeidsongeschikten al 11.000 Amerikaanse soldaten gestorven aan hun ‘niet-specifieke’ aandoeningen. Onder de Engelse en Italiaanse soldaten is het niet anders. Zie onderstaande documentaires.

De mensen die ons voor de gevaren van DU proberen te waarschuwen zijn mensen met extreem veel kennis en ervaring op het gebied van DU-munitie. Dr. Drakovitc, ex US-kolonel is nu directeur van het Uranium Medical Research Center. Volgens hem is de besmetting gevonden in 2/3e van alle soldaten die hij testte. Dr. Rokke is de DU-expert en leider van het DU-project voor het Pentagon. Dr. Rokke is zelf ernstig besmet geraakt tijdens zijn werkzaamheden. De gereputeerde wetenschappers zijn echter geen partij voor de massale cover-up door het Pentagon en het bijbehorende verzwijgen van de mainstream media. DU-munitie en oorlog zijn immers big bussiness. Kostbare medische verzorging, schadeclaims en opruimacties daarentegen niet.

In de omgeving van Kandahar en Uruzgan, waar onze militairen heengaan, werden grote hoeveelheden DU-munitie gebruikt, vooral in de vorm van bunkerbusters op zogenaamde hard-targets, voorzichtige schattingen hebben het over een totaal van 1.000.000 kg voor de hele Afghanistan-oorlog. De kans dat Nederlandse militairen worden besmet is groot. Het dragen van de beschermende kleding en een gasmasker is niet voldoende. De deeltjes zijn zo klein dat ze zonder problemen door de filters van de gasmakers gaan. Het betreden van een met DU-munitie bestookt wrak of gebouw is levensgevaarlijk. Het oproepen van Amerikaanse hulp in gevechtssituaties is levensgevaarlijk omdat zij gebruik zullen maken van DU-munitie. Het drinken van niet gecontroleerd water of lokaal voedsel is levensgevaarlijk. Elke zandstorm of regenbui is gevaarlijk.

Onze regering heeft zich laten voorlichten over deze gevaren maar heeft besloten zich met een kluitje in het riet te laten sturen en de enorme bewijzen die er zijn over de extreme schadelijkheid van DU-munitie compleet te negeren. Ik ben geen expert op dit gebied maar het gevaar lijkt te groot om onze militairen aan bloot te stellen. Vooralsnog maakt het hieronder gegeven materiaal een te gedegen indruk om zomaar te worden genegeerd. Volgens mij zouden de militairen moeten overwegen niet deel te nemen aan de missie. Een beetje stoer rondrijden in een dor en droog gebied om de Trans-afghaanse Unocal-pijplijn en de drugsoogsten van de warlords veilig te stellen is voor een goed getrainde commando misschien best cool, zeker als je dat mag doen onder het mom van wederopbouw, maar lafjes en kansloos door de eerst de beste stofwolk te worden besmet met giftige Uranium-stof en je vriendin misschien zelfs ooit een misvormd kindje laten baren is toch niet zo cool…

ik wil niet discussieren over of die oorlog in Afghanistan nou wel of niet terecht is, maar ik vraag een ieder zorgvuldig te kijken naar de documenten en video’s die hier aangeboden worden. En vorm je eigen mening.

Documentatie

Met dank aan www.vkmag.com/zapruder/, waar alle documentatie te vinden is, inclusief films, documentaires, artikelen en feiten.

23 REACTIES

 1. Zou dat spul niet getest zijn of zo?

  Tacties gezien is het gewoon reuze onhandig om te gebuiken. Je eigen soldaten op deze manier uitschakelen is gewoon stom.

  Een oorlog voer je meestal met het iedee om te winnen maar op deze manier verliest iedeen.

 2. Ach de Illuminati kennen geen liefde, hun honger naar macht kent geen grenzen, wat kan het ze schelen dat de militaren aan kanker overlijden? Kost weer minder qua psychologische hulp.

  De olieprijs is lekker, Exxon maakt woekerwinsten, de Rockefellers vergroten hun macht, de Carlyle group (de grootste oorlogsindustrie ter wereld) van Bush sr maakt woekerwinsten, als die patronen en bommen nu eenmaal gemaakt zijn lijkt het me sterk dat ze weer gaan investeren in uraniumloze bommen en patronen ofzo

  Het vergroot hun macht namelijk niet. En de vernietigingskracht macht uiteraard niet verminderd worden.

 3. Kijk eerst eens even naar de feiten, Kim. Niet meteen in de hype geloven.

  Afgewerkt uranium is niet radioactiever dan gewoon uranium. Het is, wanneer verbrand, in poedervorm wel giftig. Het geeft nier en long problemen.
  Het gevaar is dus chemisch, niet radiologisch.

  Het gehalte aan rest elementen zoals americanium, plutonium en de 238 isotoop van uranium in een penetrator is nihil. Het stralingsverschil met gewoon uranium is .8%.

  En het golfoorlog syndroom… Niemand weet wat dit precies is. Het komt waarschijnlijk door een combinatie van inentingen tegen chemische wapens en een paar opgeblazen opslagplaatsen voor chemische wapens.

  Duitse militairen die in de Balkan met DU hebben geschoten hebben namelijk nergens last van. Net zoals de Amerikanen, Britten en weet ik wie die er mee gewerkt hebben. Lees deze link maar eens: http://www.nato.int/du/docu

 4. Het lijkt mij ook erg onlogies om je eigen soldaten bloot te stellen aan een gevaar dat ze niet kunnen zien. Je soldaten zijn je ogen en instrumenten waarmee je een oorlog wind.
  Een ervaren soldaat die je al eerder hebt gebruikt in een andere oorlog is meer waard dan een groentje. Mocht er dus gevaar zijn van deze munitie dan is het onwetendheid en een fout.
  Hellemaal in de VS waar voor iedere fout die de overheid maakt wel een instantie is die dit openbaar maakt en aanvecht zal het nooit de bedoeling zijn dat deze soldaten met open radioactief aval werken.

 5. NRC 5 JANUARI 2001

  Leukemie spookt door Europa

  "De ongerustheid over het militair gebruik van verarmd uranium bij vredesmissies neemt hand over hand toe. Toch is een verband met leukemie nooit aangetoond."

  "…Stralingsdeskundige A.Keverling Buisman, werkzaam bij het NRG, de nucleaire ‘poot’ van het Nederlands Energie Onderzoekscentrum, windt zich zelfs bijzonder op over het vermeende verband tussen uranium en leukemie. Het risico van DU- munitie in Bosnië of Kosovo schat hij nog lager in dan het roken van een sigaret. "Media en politiek hollen maar achter dat uranium aan. Ik voorspel dat er over twee jaar een dik rapport ligt waarin staat dat het daaraan niet ligt…"

  In elk geval slaat de stralingsdeskundige t.a.v. de voorspelling, weergegeven in de laatste regel,- de plank volledig mis. Dus, wat nu te denken van het overig gepresenteerde?

  http://www.nrc.nl/W2/Nieuws

  http://www.gammanieuwsdiens

 6. [5]
  Jeroemeke,
  "Hellemaal in de VS waar voor iedere fout die de overheid maakt wel een instantie is die dit openbaar maakt en aanvecht zal het nooit de bedoeling zijn dat deze soldaten met open radioactief aval werken."

  Ahum.
  Waarom is er nog steeds niemand gepakt voor de moord op JFK ?
  Waarom is er nog steeds helemaal niemand van de verantwoordelijke autoriteiten aan de tand gevoeld over de schromelijke "incompetentie" tijdens de aanslagen van 9/11 ?
  Dat is vragen om te geloven in de coincidentietheorie. Maar in dit soort zaken bestaat geen toeval.

 7. Je verhaal bevat best wat steekhoudende argumenten t.a.v. het gevaar van deze munitie,maar vooral een aantal onwaarheden wat betreft de radioactieve gevaren. Je hebt het over verarmd uranium, en dat kun je geen kernafval noemen: eerder het
  tegenovergestelde, namelijk: minder radioactief gemaakt "natuurlijk" uranium. Dit verhaal doet me daardoor denken aan een vorm van kwakzalverij waarbij men wetenschappelijke beweringen doet die nergens op slaan. Welk alleen tot doel hebben om de onwetende menigte te overtuigen. Duik wat beter in de materie als je hier iets zinnigs over wilt zeggen, want dit komt mij zeer onbetrouwbaar over.
  Ik wil hiermee overigens niet de gevaren van verarmd uraniumstof ontkennen, die zijn er zeker, maar dan vooral chemisch (de giftigheid). Bij veel contaminatie kan ik me ook voorstellen dat de lichte radioactiviteit van het verarmd uranium op termijn schade kan geven. Ook de overdrijving van de hoeveelheden stof die nog in Afganistan op de grond liggen zijn naar mijn idee niet mogelijk. Als er nog stof aanwezig is zal dat toch van grotere afmetingen zijn dan de gevaarlijke airosolen, en dat zal veel minder schade veroorzaken, en bovendien snel uit het lichaam worden afgedreven, net als alle andere stof die je elke dag inademt. Alleen bij inslag van een projektiel komen deze nanodeeltjes uranium vrij en heb je dus kans om ze in te ademen.
  tot zover komentaar op je verhaal.
  Een andere doofpot-affaire dichter bij huis die met verarmd uranium van doen heeft, is de bijlmerramp. De slachtoffers en de hulpverleners die daar aanwezig waren hebben vrijwel zeker airosolen van onder andere verarmd uranium ingeademd, omdat het israelische toestel in de neus verzwaard was met verarmd uranium. Het RIVM (dat de onderzoeken m.b.t. de bijlmerramp heeft uitgevoerd) heeft echter stellig ontkend dat verarmd uranium gezondheidsrisico’s heeft. Dit terwijl je de chemische specs met alle risico’s prachtig meegeleverd krijgt als je een pot chemisch zuiver verarmd uralium koopt. Ik heb me altijd verbaast over deze onwaarheid die het rivm heeft rondgestrooid en daarmee de slachtoffers moedwillig een loer heeft gedraaid.
  Je ziet, de overheid heeft zelf zijn wetenschappelijke kwakzalvers!

 8. [9]
  ELKE Boeing 747 heeft D.U. aan boord als balans gewicht, evenals een Hercules (nooit iets van gehoord, na DIE ramp), of een DC 10, of zeilschepen (kiel ballast), of de Abrams M1 (bepantsering) etc. etc.
  Tijdens de Bijlmer enquete had een ter zake deskundige een stukje D.U. meegebracht (ben zijn naam even kwijt).

 9. Alsjeblieft! Geen conspiracy-theories op de Vrijspreker! Zelfs niet als ze waar zijn, wat ik in dit geval nog niet goed kan beoordelen. Maar voor conspiracy-theorieen zijn andere sites en artikelen als deze ontnemen mij, en anderen, de lust om deze site aan anderen aan te raden. Zo worden we namelijk nooit serieus genomen.

  Nogmaals, zelfs al is het waar dan nog lijkt mij dit niet de plaats om het aan de orde te stellen. Je artikelen over concreet, en voor iedereen waarneembaar, falend overheidsbeleid zijn een stuk beter.

 10. Goed zo, Kirk. Lekker binnen je aangewezen kadertje blijven, zoals de overheid graag ziet. Eigen terrein afbakenen om met het eigen kluppie samen te zweren – lol

  Begrijp me niet verkeerd, dit is niet om je persoonlijk aan te vallen. Als ik dat wil, dan neem ik een willekeurige kommaneuker uit bovenstaande discussiekunstenaars onder handen, maar dat is ook niet leuk.

  Het gaat mij erom dat ik al langer de zogenaamde theoriën bestudeer, en er zeker van ben dat het ons directer raakt dan alles wat de overheid doet. Het is hier juist van belang wat de overheid niet doet, en dat is spreken over dit onderwerp!

  Terwijl er voldoende materiaal beschikbaar is hoor je niets via de reguliere kanalen. Ook weer zoiets. Het zijn natuurlijk wel gruwelijke verhalen, maar de andere kant op kijken kost levens. Dadelijk is het dodenherdenking en hoor je weer het welbekende "Dat nooit weer!" Nou, schiet mij maar lek want ik zie het zo weer gebeuren als we niets doen, vandaar dat je zoveel enthousiaste mensen ontmoet die overal deze verhalen neerplempen, ik ben er één van vele en dankbaar voor elke stem die de waarheid spreekt. 😉

  (Bronnetje: Beyond Treason –> http://video.google.com/vid… )

 11. [12]
  Neem me maar onderhanden, maar kom dan wel met feiten, slap lullen kan iedereen, zoals jij in deze laat zien.

 12. [13] Je voelt je toch niet aangesproken?

  Onder mijn slap gelul heb ik netjes een bronnetje gehangen, duidelijker kan ik het niet maken. Het ziet er naar uit dat je reactie, 16 minuten na die van mij, niet gaat over de opgesomde feiten uit die documentaire, maar over de vorm van mijn reactie. Daar schieten we niet veel mee op, lijkt mij.

 13. [15]

  Mijn feiten staan er al een dag, je weigert erop te klikken.

 14. [12] Waarom post je hier dan zo’n stuk, als je niet eens bereid bent om met een kommaneuker (lees:iemand die aan het waarheidsgehalte twijfelt) in discussie te gaan. Veel plezier met je ego

 15. [18]

  Discussiëren op het internet is net als meedoen aan de ‘special olympics’, zelfs als je wint heb je nog altijd een handicap.

  Ik ben geen schrijver maar een spreker. Dat ik een stuk neerpen en ook kom kijken of er reacties zijn op de film zegt dus genoeg over mijn betrokkenheid bij dit onderwerp.

  Graag had ik jullie vermaakt met een kwalitatief stuk zoals Pamela Hemelrijk dat kan, maar ik ben tegelijkertijd realistisch genoeg om te beseffen dat ik dat bij lange na niet ga halen. Zeker niet bij nare shit als dit.

  [19]

  Als je het eens bent met: "Geen conspiracy-theories op de Vrijspreker! Zelfs niet als ze waar zijn", dan ben je dus tegen vrijspreken. Gelukkig verspil je niet veel energie tijdens het schrijven van een vier karakters tellende steunbetuiging. Heb je niet toevallig een komma ergens verkeerd zien staan? 😉

 16. [17]
  "Als ik dat wil, dan neem ik een willekeurige kommaneuker uit bovenstaande discussiekunstenaars onder handen, maar dat is ook niet leuk."

  Leuk zo’n filmpje, had hem al eerder gezien doch jij hebt mij nog steeds niet "onderhanden" genomen met jouW ? feiten. En dat vind ik pas echt leuk!

  Vrijspreken?

  Kom eens met (jouW) feiten, blijf nu eens niet raaskallen met jouw anti oorlog filmpjes.

  Kortom, what’s up dock…..

 17. [21]

  Jetze, hoe kom je er uberhaupt bij erbij dat ik naar jouW? verwijs met kommaneuker? Als je goed de reacties bekijkt dan is dat meer van toepassing op iemand die het volgende schrijft: "
  Tijd voor een spelling-checker plug-in…." of raaskal ik weer?

  Maar goed je wilt een feit;

  Er wordt radioactief afval gedumpt in het midden oosten, in de vorm van munitie.

  Of het nu 40 of 90 procent straling opleverd zal mij echt worst wezen. Of het alleen giftig is als zwaar metaal is een detail.

  De misvormingen in nageslacht zijn gewoon feiten die men liever niet ziet. Ik snap wel hoe en waarom het liever wordt stilgehouden, maar mijn geweten als mens is niet zomaar te sussen.

  Downplayen is een veel gebruikte truuk, ik ben resistent geworden – lol.

 18. [22]
  Lood is ook een giftig zwaar metaal, de meest gebruikte munitie bestaat uit…. Lood, omvat door het even giftige koper.

  Maar hoe zit het dan volgens jou met bijv. ANTIE PERSONEEL MIJNEN…….

Comments are closed.