Het bekende verhaal van boetes, iedereen veracht ze maar het feest kent geen ophouden. De staat geeft ze en u betaalt ze, een systeem dat al sinds de oudheid werkt vanwege de simpele, doch effectieve aard.


Stel je eens voor, je zit in een mobiel openbaar toilet, namelijk de Amsterdamse metro. De coupe is vrijwel leeg dus besluit je je voeten op de lege plek tegenover je te zetten. Nu kunnen er verschillende dingen gebeuren maar het meest voor de hand liggend is dat de wereld door draait en deze gebeurtenis niets heeft betekent in onze werkelijkheid. Niemand in het heden of in de toekomst is benadeeld, sterker nog je zou zeer goed kunnen beweren dat dit nooit is gebeurd want het heeft geen waarde. Dit is wat er zou zijn gebeurd in de echte wereld, de wereld buiten de Nederlandse overheid om, de wereld die de meeste mensen als realiteit achtten.

Wat er jammer genoeg gebeurde was het volgende: De metro kwam aan op het perron en bleef erg lang stil staan. Uiteindelijk kwamen er medewerkers wiens enige taak het was om bonnen uit te schrijven voor mensen die hun voeten op stoelen hebben. Ze schreven een bon uit voor een bescheiden 50,- pleuro. Ze deden dit in alle ernst want het is van groot belang dat dit soort misdadigers keihard worden aangepakt. ‘ Protest opmaken kan’, lachte de medewerker ‘maar het is makkelijker gewoon te betalen’.

Het lijkt me dat alles aan deze situatie, ronduit verkeerd is. Daarmee bedoel ik:
– er zijn mensen wiens taak het is om specifiek deze boetes uit te delen
– deze boetes zijn 50,- pleuro ( ±F.120,- )
– deze mensen zijn onder de indruk dat ze recht spreken
– dit heeft niks met regels naleven te maken en alles met geld inzamelen
– zou ik iemand hebben neergestoken 5 meter verderop dan zou niemand opkijken

Ik vind dat in alle redelijkheid dat een openbaar vervoerdienst boetes mag uitdelen. Wel zou het fijn zijn als de reiziger dan in een ‘schone’ plek reist, dus geen pis/schijt/sperma over vloeren, stoelen en ramen. Als je dan ook nog eens veilig kunt reizen dan heeft zo’n bedrijf meer recht om boetes uit te delen lijkt me.

62 REACTIES

 1. [29] De wereld draait nog wel verder inderdaad, maar de leugen regeert ook nog steeds verder trouwens.

 2. [8]
  Krijg jij nou nooit eens hoofdpijn van al dat getob over het gesamenzweer wegens de olie?
  Ik krijg het al bij het lezen van al die manipulaties van allerlei, vooral Amerikaanse schijnbaar, marionettenspelende duistere figuren die via geheimzinnige organisaties het wereldtoneel zouden regisseren.
  Wat meer frisse lucht kan helpen.

 3. [15]
  Evenals hun vermogen de realiteit niet te willen zien.
  Ik parafraseer:
  Iemand is in een diepe put gevallen, kan er niet meer uit, en roept om hulp.
  Een hindoe komt langs en roept de man toe zijn lot te aanvaarden als gevolg van daden in zijn vorige leven. Aanvaarding zal zijn karma verbeteren in volgende levens.
  Een islamiet komt langs en zegt tegen de man dat hij zijn positie als een terechte straf van Allah moet zien. Allah zal hem helpen, indien hij dit verdient.
  Een boeddhist vervolgens zegt tegen de man dat zijn lijden een inbeelding is. En dat zijn gejammer een gevolg van het teveel op eigen wensen gericht zijn. Aanvaarding, daar komt het op neer.
  Christus komt langs, daalt af in die put, en haalt de man eruit.

  Politiek:
  Een socialist roept allerlei mensen op ook in een put te gaan zitten, terwille van de broederlijkheid.
  Een communist laat ook anderen putten graven en dwingt hen erin te gaan zitten.
  Een kapitalist roept de man toe zijn positie uit te buiten. Verzin iets waardoor mensen geld kunnen verdienen als ze je eruit halen.
  De bureaucraat roept hem toe dat zijn positie in strijd is met het bestemmingsplan, en dat hij derhalve in overtreding is.
  De conservatief zal hem toeroepen dat er altijd mensen in putten zullen vallen en dat dat altijd zo geweest is. Dat dit een gegeven is.
  Wat zal de libertarier zeggen? Dat die put de schuld van de overheid is? En dat hij zich tegen die overheid dient te verzetten?
  En Achilles?
  Die zal zeggen dat die man in opdracht van de Illuminatie in die put is gaan zitten, zodat Amerika hem eruit zal helpen, zodat die man voortaan die Amerikanen eeuwig dankbaar zal zijn en bereid zal zijn zich naar al hun wensen te voegen en zich als soldaat zal melden om de Amerikaanse oliebelangen veilig te blijven stellen.

 4. [32] Ik heb vandaag een rondje hard gelopen en dat helpt inderdaad! Vol nieuwe energie op zoek naar de waarheid. Bedankt. Maar ik zal me wat terughoudender opstellen met mijn zoektocht naart de waarheid. Als ik weer nieuwe schokkende info heb horen jullie mij weer!

  [33] En wat doet Beek?
  Die denkt dat de put 1 van de toegangen naar de schuilplaats van Bin Laden is. En dat de man een terrorist is die de toegangsgang bewaakt. Belt meteen het alarmnummer en laat de antiterrorismedienst polshoogte nemen.

 5. [31] Klopt. De leugen regeert overal verder, niet in de laatste plaats op deze site.

 6. [35] Gelukkig dat deze site er dan is, want dan ligt de waarheid in het midden, tussen de twee leugens (media leugens en internet leugens) in.

 7. [15] [18]

  De wat voor de hand liggende opmerking die ik vergat toe te voegen aan mijn toch al lange betoog is natuurlijk deze: Wanneer mensen besluiten hun ideëen kracht bij te zetten door her en der aanslagen te plegen zijn die mensen meestal geen boedhisten of Jehova’s getuigen. Ze zijn ook geen doopsgezinden, want die zijn pacifistisch. Het zijn bijna altijd moslims (of communisten, maar da’s een apart verhaal.).
  Dat wil niet zeggen dat je daarom alle moslims maar meteen moet afdoen als gewelddadige Jihad strijders. Het betekent wel dat je verdomd goed moet opletten waarmee je je inlaat wanneer je als land bewust inwoners van landen waar de Islam regeert binnenhaalt.

  Maar goed. We gaan off topic, deze thread ging over boetes, geloof ik.

 8. [33] De Libertariër zal de man in de put duidelijk maken dat hij, wanneer hij sterk genoeg is zelf uit de put komt. De libertariër zal overigens uit het libertarisme verder weinig kunnen halen over of hij betrokkene wel of niet moet helpen. Dat moet de libertariër lekker zelf weten.

 9. [26] Antisemitisme is van alle tijden. Vandaar de staat Israel. Dat heeft verder weinig te maken met wel of niet juist zijn in de Thora, maar vooral met willen overleven.

  Daarom zijn een stel mensen in de 19e eeuw al begonnen met het kopen van land in de toenmalige Ottomaanse provincie. Niet geheel onverstandig bleek later. Dat heeft minder met de B’nai Brith te maken dan met de Aliyah Bet.

  Het moet eens afgelopen zijn met dat samenzwerings gezanik op deze site.

 10. [39] ik ben het helemaal met je eens al kan ik niet alles volgen wat je zegt en die samenzweringstheorieen zijn wel grappig, UFO-, yeti- en big footverhalen zeg maar alleen dat ik wil opmerken dat ik een onfris ondertoontje meen te bepeuren.

  [40] de bank de Rothschild is al lang van de ABN-AMRO, een duur label voor de erg welgestelden en wellicht hebben ze nog zo’n Roodschild voor de sier laten zitten, het poremt wel.

 11. Hee er wordt hier volop doorgepost 😀

  [39] Krijn, ik heb dan wel een probleem want ik zie de politiek als 1 grote samenzwering. Globalisering lijkt een natuurlijk proces, maar wordt wel degelijk gepushed door de internationale bankiers en oliearchen die hiervoor de politici (praatpoppen) voor inhuren.

  [41] Volgens mij is het juist andersom, ABN-Amro is van de Rothschilds.

  Maar goed daarom raad ik ook iedereen aan om fysiek goud te kopen, zodat de macht minder gecentraliseerd bij de centrale bankiers komt te liggen. Hoewel het niet veel uit zou kunnen maken.

 12. [37]
  De tragische geschiedenis van doopsgezinden die naar Rusland emigreerden, en daar in de revolutionaire gewelddadigheden terecht kwamen, maakt duidelijk dat ook aan hun pacifisme een grens was.
  Deze groepen verkozen steeds te verkassen als het bloedleger kwam rondmoorden, in naam van Jan de arbeider.
  Maar op bepaald moment was het pacifisme niet langer houdbaar: toekijken hoe vrouw en kinderen werden mishandeld en verkracht, werd als een ernstiger kwaad beschouwd dan het gewapend verdedigen van het gezin.

 13. De basis van de ‘satansgodsdienst’ is vanaf het begin van deze wereld tot op heden de overtuiging geweest dat de ‘satan’ op een dag de wereld openlijk regeren zal. Zijn heerschappij en macht kan de duivel echter niet zelf als ‘zichtbare persoon’ uitoefenen; voor dat doel heeft hij steeds weer zichtbare mensen nodig. Satan bedient zich bij voorkeur van invloedrijke mensen die zich in dienst van de zonde stellen. Met hun instelling en hulp weet hij op grote schaal andere mensen te manipuleren en op deze wijze zijn onheilsscenario steeds verder uit te breiden.
  Dit boek van de Nederlandse auteur Robin de Ruiter gaat over de ontwikkeling van een Nieuwe Wereldorde die ten doel heeft de hele mensheid te onderwerpen. Kort samengevat: geheel naar de traditie van de twaalf stammen van Israël, installeerde ‘satan’ zijn twaalf bloedlijnen, die tot ver in de voorchristelijke periode teruggaan. Deze ‘satanische bloedlijnen’ zijn in onze huidige wereld terug te vinden in meerdere machtige en wereldwijd invloedrijke families. De leden van deze exclusieve familiedynastieën beschouwen de duivel als hun enige en ware ‘god’. Zij behoren tot de toonaangevende satanisten van onze wereld en zijn de ‘wegbereiders’ van de antichrist .
  Een boven de twaalf satanische bloedlijnen gestelde ‘dertiende lijn’ is de allerhoogste en deze werd door ‘satan’ zelf ingevuld – uit deze lijn zal de antichrist voortkomen. Deze ‘dertiende bloedlijn’ gaat terug tot de tijd van de Merovingers, de Sicambriërs, het Romeinse Rijk, de Grieken en de stam Dan.
  Het boek riep in eerste instantie nogal gemengde gevoelens bij mij op. Aan de ene kant is het prettig leesbaar en door zijn grote aantal voetnoten en bronvermeldingen uiterst beredeneerd. Aan de andere kant komt de schrijver met feiten die zo beangstigend klinken dat je er van gaat huiveren – bijvoorbeeld het feit dat wereldwijd één op de vijf zelfmoorden een rituele (zelf)moord betreft. En dat alleen al in de Verenigde Staten jaarlijks veertigduizend tot zestigduizend slachtoffers vallen bij satanische rituelen! De meesten hiervan zijn babies en kinderen. Zulke feiten zijn amper te bevatten – en toen ik dat las, legde ik het manuscript eerst maar eens ter zijde om wat zaken op het ‘internet’ op te zoeken. Daarbij stootte ik op de Duitse site van Spiegel-Online waar gemeld werd dat in Londen maar liefst driehonderd kinderen van arme immigranten spoorloos verdwenen waren. Op dat moment moest ik ook denken aan de vijftigduizend kinderen en pubers die volgens de statistieken jaarlijks in de Verenigde Staten als vermist opgegeven worden – voornamelijk rond Halloween…
  Ik zette de feiten eens op een rij: veel tot dusver bekende gegevens over geheime genootschappen en wereldwijde samenzweringen pasten eigenlijk heel goed bij de theorieën van Robin de Ruiter. En zo belandde ik bij mijn belangrijkste overweging, namelijk waarom ik de uitgave van dit boek zo belangrijk vind. Er zijn honderden titels over wereldwijde samenzweringen verschenen; veel boeken overlappen elkaar en veel schrijvers gaan met hun fantasie op de loop. Robin de Ruiter doet dit echter niet. Hij weet zijn theorieën en gewaarwordingen in een groter plan te vatten. De Ruiter is van mening dat de macht van de geheime wereldheersers voortkomt uit en identiek is aan de macht van ‘satan’ en dat de eindtijd waarvan de Bijbel spreekt, en waarin de antichrist zal regeren, een onvermijdelijk gevolg is. Zaken als globalisering, de ontwikkelingen in Israël en het Midden-Oosten, de in sneltreinvaart opkomende observatie van het gedrag van burgers en bijvoorbeeld het implanteren van ‘RFID-chips’ worden ineens puzzelstukjes die passen in het beeld dat de bijbelse profetieën schetsen van de tekenen van de eindtijd. De ‘Nieuwe Wereldorde’ krijgt ineens een religieuze lading en het verband tussen de moderne globalisering en de bijbelse antichrist wordt met de dag duidelijker.
  Dit boek is gevaarlijk om meerdere redenen. Robin de Ruiter laat in dit boek niets of niemand onberoerd. Hij ontsluiert – aan de hand van talloze feiten – de ontluisterende gang van zaken achter de schermen van de wereldpolitiek en de alomtegenwoordige macht van een kleine elite: de wegbereiders van de antichrist.
  Niemand, en al helemaal geen godsvertrouwende mensen, kan zijn ogen sluiten voor de in dit boek beschreven feiten. Zij dienen de tekenen van de eindtijd te verstaan, zodat ze niet op een dag door de aangekondigde gebeurtenissen overrompeld worden.

  Dizán Vazquéz

 14. [45] Beste Dizan, je hebt helemaal gelijk, alleen weet bijna niemand dit.
  Ben blij dat je dit kenbaar hebt gemaakt.
  Niet alleen vermiste kinderen vallen vaak ten prooi aan satanisme, ook elke abortus is een ‘offer’aan satan, meestal onbedoeld natuurlijk!
  Afgelopen 25 jaar zijn zo meer dan 2 miljard!!!! kinderen(bijna allemaal ongeboren kinderen)vermoord.
  We leven in een afschuwelijke wereld, helaas weet ik ook het een en ander.
  Hoe meer je weet, hoe moeilijker het word!
  Wil graag dat boek lezen. Waar kan ik die bestellen?
  groetjes

 15. [45] Ik kan het ook bijna niet geloven, maar sinds ik tijdje loop te surfen en werken van wijlen Anthony C. Sutton lees dan is dat gewoon een bewijs dat de nazi’s en de communisten gefinancierd zijn door westerse grote bedrijven, dan moet het wel bijna zo zijn dat we door satanische figuren geleid worden.

 16. [45] Hoewel Dizan, die Robin de Ruiter heeft wel theologie gestudeert,het lijkt me een redelijke Christen fundamentalist net als Fritz Springmeyer. Op Springmeyer heeft hij zijn boek toch op gebaseerd?

  Maar het is op zijn minst het onderzoeken waard.

 17. NIEUW

  ROBIN DE RUITER

  DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION

  De auteur ontmaskert in dit boek één van de meest explosieve en controversiële geschriften uit de geschiedenis:

  De Protocollen van de Wijzen van Sion

  De Protocollen handelen over een wereldwijde samenzwering om de bestaande ‘wereldorde’ te vernietigen en zo de weg vrij te maken voor een Nieuwe Wereldorde. Miljoenen mensen zullen slachtoffer van deze Nieuwe Wereldorde worden.

  De algemeen heersende opvatting is dat de Protocollen een vervalsing zijn. Niets is minder waar!

  Een nauwkeurige bestudering van alle Protocollen toont aan dat de vraag naar de echtheid van het geschrift een absurde vraag is. Wanneer men namelijk het tijdsstip, waarop de Protocollen opgeschreven werden, in ogenschouw neemt, moet men, wanneer het om een vervalsing gaat, vaststellen dat de auteur een fout beroep gekozen had. Hij had dan namelijk profeet moeten worden. Het werkelijk bewijs voor de echtheid wordt geleverd door de inhoud van de Protocollen zelf en de dodelijke precisie van hun toekomstvoorspellingen.

  De Protocollen bevatten een exact programma dat onverbiddelijk ten uitvoer is gekomen. De schrijver van de Protocollen moet een fantastische profeet geweest zijn die ruim een eeuw geleden de volgende gebeurtenissen intuïtief heeft zien aankomen: de Eerste Wereldoorlog, de val van de tronen in Rusland, Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en Spanje, de oprichting van de Volkenbond, de economische wereldcrisis van 1929, de Tweede Wereldoorlog, het verdwijnen van veel Europese adel en monarchieën, de bewapeningswedloop en zelfs de oprichting van een internationale politiemacht (de Blauwhelmen). Bedenk wel dat deze voorspellingen aan het eind van de 19e eeuw gedaan werden!

  De onbekende auteur van de Protocollen voorspelde ook de volgende ontwikkelingen: toenemende jeugdcriminaliteit, de invoering van moreel verwerpelijke ideologieën zoals het liberalisme, een verder moreel verval, vergaande verseksualisering van de samenleving, de ontwikkeling van de pornografie welke inmiddels tot een grootschalige industrie is uitgegroeid, de zogenaamde hulp aan de Derde Wereld, de controle van de staat over de opvoeding en de daaruit voortvloeiende beperking voor particulier onderwijs, de legalisering van abortus, de manipulatie door de media, ons huidige politieke systeem en het feit dat in het dagelijks leven met terrorisme rekening dient te worden gehouden.

  Wie zich werkelijk in de Protocollen verdiept, kan amper geloven dat de anonieme auteur ervan een vervalser was. Het lijkt er namelijk veel meer op dat we te maken hebben met iemand die goed op de hoogte was van allerlei geheime plannen. Een terugblik op de gebeurtenissen van de laatste honderd jaar laat zien dat nagenoeg alle plannen zoals vermeld in de Protocollen, op wonderbaarlijke, vaak schrikbarende wijze zijn uitgekomen. Leest men de Protocollen, dan wordt er een verbijsterende profetische waarheid geopenbaard.

  OVERTUIGT U ZELF…….

  In dit boek wordt in de bijlage een Nederlandse vertaling van de Protocollen uit 1933 opgenomen.

  ISBN-13: 978-90-801623-7-2
  Pagina’s 318
  Prijs €22,00

  VANAF 28 FEBRUARI VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKHANDEL

  DIRECT BESTELLEN: Ontvang 5 EURO korting door 17,00 EURO over te boeken, onder vermelding van ‘protocollen’ en uw naam en adres, op bankrekening-nummer 44.84.56.729 op naam van Mayra Publications.

  Van Robin de Ruiter zijn eerder verschenen:

  1. DE VERBORGEN MACHT ACHTER DE AANSLAGEN VAN 11 SEPTEMBER 2001
  (ISBN 90-801623-3-7).

  2. DE 13 SATANISCHE BLOEDLIJNEN
  (ISBN 90-801623-4-5).

  3. WIE VERMOORDDE SLOBODAN MILOSEVIC…. EN WAAROM? (ISBN: 90-801623-5-3).

 18. [51]
  Mayra Abarca is de vrouw van Robin de Ruiter, veelschrijver in het Spaans en af en toe ook in het Nederlands over samenzweringsgerelateerde theorieën.
  Robin is lijkt me zo een boeiend persoon, al denk ik dat aan de bewijsvoering het een en ander rammelt.

 19. [52] nee he, toch niet weer de samenzweringzweringtheorieen van hoe DE Joden de wurreld willen overteken.

  En ik voel al aan wie er allemaal Milosovitch hebben vermoord en dat zullen DE joden wel weer zijn geweest en die satanische bloedlijnen zullen ook wel weer DE Joden zijn.

  Ik vraag mij af waarom een redelijk nuchtere site als de Vrijspreker hier doorlopend allerlei volslagen idioten aantrekt met dit soort redeloze waanzin. Zijn er geen andere sites waar men zich beter hiermee kan uitleven ?

 20. [53]
  Wladi, trek het je niet aan. De reden voor de aantrekkingskracht van de Vrijspreker op het echtpaar de Ruiter is prozaïscher: een podium om de verkoop van de opera van manlief te bevorderen.
  Heb vertrouwen in het zelfreiniggende vermogen hier. Ondermaatse aardappels verdwijnen vanzelf, zolang de kwaliteitsnormen gehandhaafd blijven.

 21. was ik nog vergeten, de aanslagen van 11 september zijn natuurlijk ook door DE Joden gepleegd. Het zijn wel drukke baasjes hoor, die Joden. Hebben ze nog wel tijd om te eten met al die samnezweringen om de wereldmacht te grijpen, vraag ik mij af.

  Tip voor meneer de Ruiter: het broeikaseffect is ook een Joodse samenzwering. Joden zijn namelijk woestijmensen die goed tegen hogere temperaturen zijn bestand, in tegenstelling tot de Edelgermanen (familie van het edelhert). Door de temperatuur op aarde samenzweerderig te laten stijgen krijgen deze Edelgermanen het warm en kunnen dan niet meer goed denken zodat DE Joden, die geen last hebben van de warmte, de wereldheerschappij kunnen overnemen.

 22. [55]
  ROFL, Wladi.
  Twee dagen geleden nog een film op tv… het broeikaseffect wordt veroorzaakt door aliens om de aarde bewoonbaar voor ze te maken.
  Er is duidelij een markt voor dit soort merde.

 23. [57]
  Uit Hollywood? Nope, ik moet ze nageven dat ze in ieder geval geen jodenhaters zijn. Dit was weer de zoveelste door Hollywood-democraten geëntameerde propaganda-actie om de greenhouse fear er doorheen te rammen.

 24. [55] "was ik nog vergeten, de aanslagen van 11 september zijn natuurlijk ook door DE Joden gepleegd. Het zijn wel drukke baasjes hoor, die Joden. Hebben ze nog wel tijd om te eten met al die samnezweringen om de wereldmacht te grijpen, vraag ik mij af."

  Wladi, je hebt helemaal gelijk. Ik heb de afgelopen maanden diepgaand onderzoek gedaan op deze wetenschappelijke site:

  http://www.jewsdidwtc.com/

  Ik kan deze site zeer aanraden aan Achilles, voor zijn onderzoek!

  De rest van de lezers moet vooral hun hoofden in het zand blijven steken!!!!!!!!!!

 25. [55] Nuttig neveneffect is dat de voortplanting van die Edelgermanen wordt gehinderd door de opwarming van hun gereedschap, dat zoals bekend kwaliteit en kwantiteit beïnvloedt ;-). Die joden hebben daar uiteraard geen last van.

Comments are closed.