Sinds Dinsdag 2 Mei is er door de internationale pers een miljoenen diefstal geconstateerd. Het vreemde is dat men niet oproept om de daders te straffen. Het bericht wordt voor kennisgeving aangenomen en welhaast als vanzelfsprekend gezien. Geen oproep om het gestolen bezit terug te geven, geen waarschuwingen of dreigingen aan de daders. Nee, na de aankondiging van de diefstal bleef alles rustig. Hoe kan de westerse cultuur overleven als niet eens het recht op bezit gewaarborgd is en als bij een diefstal van deze enorme omvang geen greintje verontwaardiging te bespeuren valt? Wat is hier precies aan de hand?

Op Dinsdag 2 Mei stond het volgende in de Volkskrant:
Morales nationaliseert exploratie natuurlijke hulpbronnen

ANP/EFE/APLA PAZ – Bolivia heeft zijn olie- en gasindustrie genationaliseerd. Dat heeft president Evo Morales bekendgemaakt tijdens een ceremonie op de Dag van de Arbeid. Het staatshoofd zei in de nacht van maandag op dinsdag dat ook de mijnbouw, de landbouw en de houtproductie genationaliseerd zullen worden.

Morales voert een links en anti-Amerikaans beleid. Bij de Boliviaanse olie-industrie zijn negen buitenlandse bedrijven betrokken. Het Latijns-Amerikaanse land produceert jaarlijks meer dan 11 miljoen vaten olie. Ook heeft Bolivia na Venezuela de op een na grootste gasvoorraden van Zuid-Amerika. Boliviaanse militairen hebben inmiddels de olievelden bezet.

Volgens een decreet, dat Morales maandag heeft getekend, moeten de buitenlandse bedrijven hun olievelden afstaan aan het Boliviaanse staatsoliebedrijf YPFB.

De Braziliaanse staatsoliemaatschappij Petrobas is een van de grootste investeerders in Bolivia. Ook het Spaanse Repsol, BG Group (voorheen British Gas) en het Franse Total zijn actief in het Zuid-Amerikaanse land. Shell heeft een minderheidsbelang (25 procent) in het gastransportbedrijf Transredes in Bolivia. Het is onbekend of de nationalisatie ook Transredes heeft getroffen.

Morales werd in december als eerste indiaan gekozen tot president van het armste land van Zuid-Amerika. Hij beloofde toen dat de Boliviaanse bevolking meer zou kunnen profiteren van de rijkdom aan bodemschatten van het land. De president van de Braziliaanse staatsoliemaatschappij Petrobas, José Sergio Gabrielli noemt de nationalisering van de Boliviaanse aardgasvelden een vijandige daad.

Petrobas is een van de grootste buitenlandse investeerders in Bolivia. De maatschappij heeft sinds 1996 omgerekend 1,2 miljard euro in het land geïnvesteerd. Gabrielli zei dat Petrobas haar positie in Bolivia nu zeer nauwkeurig onder de loep zal moeten nemen.
Hij brak een werkbezoek aan de Verenigde Staten dinsdag af om in Brazilië overleg te voeren met president Luiz Inacio Lula da Silva en andere leden van het kabinet.

Gabrielli zei ook dat de Boliviaanse overheid geen enkele aanwijzing heeft gegeven dat de aardgasvelden volledig genationaliseerd zouden worden. Hij voegde daaraan toe dat Petrobas alle benodigde maatregelen zal nemen om haar rechten te waarborgen.
——————————-

Toen in 1973 in Chili de nieuwe marxistische president Salvador Allende van plan was de banken te nationaliseren maakte een coup van het Chilleense leger gesteund door de CIA daar een einde aan. Het eindresultaat was een hoop ellende waar Chili nu nog de gevolgen van draagt.
Zal iets dergelijks ook in Bolivia gaan plaats vinden? Duidelijk is wel dat nationalisatie een slechte optie is. Ik voorspel een enorme armoedeval voor Bolivia op de lange termijn. Zeker als ook ook de mijnbouw, de landbouw en de hout productie genationaliseerd zullen worden. Deze rampzalige maatregel zal de doodsklap zijn voor de genoemde sectoren. Het kan even duren maar over een jaar of 8 zullen de gevolgen rampzalig zijn! Tegen die tijd zal Bolivia olie moeten importeren!

President Evo Morales heeft gezegd dat de oliemaatschappijen hun bedrijven kunnen terug krijgen als ze een contract tekenen waarin is bedongen dat er een substantieel deel van de opbrengst wordt afgedragen aan de staat.
Weigeren de oliemaatschappijen dat dwangcontract te tekenen dan moeten ze uit Bolivia weg blijven zegt Morales.

Dat noemt president Evo Morales “De opbrengsten van de olie-industrie aan de bevolking terug geven”. Belachelijk natuurlijk, want de staat gaat met de winst strijken. Het is duidelijk dat het hier gaat om diefstal en afpersing. Het recht op bezit is het recht op een actie namelijk het recht om materie te verwerven, te gebruiken en van de hand te doen volgen het eigen oordeel, zolang men niet het initiatief neemt tot fraude en geweld.

Als president Evo Morales deze dictatoriale beperking op het recht op het bezit laat leggen dan is hij degene die bepaalt hoe het bezit gebruikt gaat worden, onder welke omstandigheden en door wie. Als hij dan niet ‘de jure’ de eigenaar is dan is hij dat toch zeker dan de ‘de facto’ eigenaar.

Zelf volgens de logica van Morales is het schandalig wat hij doet. Want een van de grootste investeerders in Bolivia is het Braziliaanse staatsbedrijf Petrobas! Het Spaanse Repsol echter is een privé maatschappij en zal zwaar getroffen worden door deze Boliviaanse staatsroof!

Wat ik echter het ergste vindt, is dat er nergens protesten te horen zijn. Niet van de VN of de VS, niet van de Europese Unie, en niet in de pers. Nergens! Blijkbaar is diefstal en afpersing heel gewoon als je maar zegt dat je het voor je volk doet. Na het communistische Oostblok debacle had de Westerse wereld ondertussen beter moeten weten. Blijkbaar hebben de wereld leiders een erg kort en selectief geheugen.

Het is te hopen dat het Boliviaanse volk haar vergissing snel zal inzien en deze gevaarlijk gek zal afzetten!

56 REACTIES

 1. Het probleem is meerledig.
  Enerzijds zou de definitie van het "eigendomsrecht" afhankelijk van het gebruik van de bodem kunnen worden gemaakt.
  Anderzijds blijven er daarna nog politieke aspecten over, bijv. "wie zijn de stakeholders ?" en "hoe en in welke mate kunnen de stakeholders (mee)profiteren ?"

  Zie de literatuur: http://commonsblog.org/arch

 2. [24] Als het Geolibertarisme leid tot collectief bezit zoals in het communisme is het natuurlijk een grote mislukking. Het is echter de bedoeling dat privé eigendom volledig blijft bestaan in die zin dat wat je doet met het land of grondstoffen jouw toekomt en van jouw blijft. Verder heeft de staat geen enkel recht de prijs die men betaald voor het gebruik van land of ongewonnen grondstoffen vast te leggen. Die prijs wordt volledig bepaald door de markt.

 3. [32]
  Jorge,
  Accoord, maar wat houdt volgens jou "privé eigendom" nu PRECIES in ? Ik bedoel: zijn die mineralen, (zwart) goud, etc. zelf jouw 100% onvoorwaardelijk "eigendom" of niet ?

  Zie: http://en.wikipedia.org/wik

  Groet, Harry

 4. [33] Het is privé eigendom in zoverre dat men het exclusieve recht op het winnen van een bepaald deel van de grondstoffen verkrijgt. In ruil daarvoor betaalt men de marktwaarde van de ongewonnen grondstoffen aan de gemeenschap die de oorspronkelijke eigenaar is. Alleen individuen en dus niet de staat kunnen zo,n exclusief gebruiksrecht verkrijgen (behalve misschien in geval van het wegennetwerk).

 5. Het lieft zou ik iets van de geschiedenis van de "voormalige" bedrijven willen weten. Ik bedoel, hoe is b.v. de mijnbouw, gaswinning en oliewinning in Bolivia tot stand gekomen.

  Waren dit de Westerse bedrijven die met hun technologie winning van deze bronnen mogelijk maakten?

  In dat laaste geval is er sprake van grove diefstal.

  Ik zou het dan ook dapper vinden als de huidige bedrijven zich zouden terug trekken (incl. alle kennis). Het lieft zou ik ook willen dat zij hun fabrieken zouden kunnen vernietigen, maar helaas het leger heeft dat al onmogelijk gemaakt. Maar men zal mogelijk toch wel weer kiezen voor een slavernij contract.

 6. [28] off topic:
  Ik denk ook dat het zo duidelijk mogelijk vermelden van de accijns zeker niet zonder gevolgen zal blijven. Misschien is het interessant te horen wat benzinemaatschappijen van jou idee vinden?
  AL zouden ze slechts het pure reeksje: "Benzine, Accijns, Totaal" overnemen.

 7. [30]
  Jorge,

  Hoe maak je onderscheid tussen de kosten, de winst, en de prijs van de ongewonnen en gewonnen grondstof? Kan een bedrijf niet hele hoge kosten maken, door hoge salarissen en overbodige werknemers, en dure apparatuur?
  En als de belasting 100% is, kan hij toch ook geen winst meer maken en wordt de hele onderneming van oliewinning toch onmogelijk?

 8. [37] Ik weet niet hoe de geolibertariers daarover denken maar zelf denk ik op dit moment dat de beste manier is dat "de staat" het recht om een bepaalde hoeveelheid aan grondstoffen te winnen op en bepaalde plaats, verhandeld op de markt. Dan komt diegene die de laagste kosten verwacht (inclusief opportunity cost) in bezit van dat recht.

 9. [38] voorwaarde is wel dat de staat moet verkopen, ook al is er slecht 1 bieder en die bied 0. Daarnaast kan het verkregen recht grondstoffen te winnen slechts voor een bepaalde periode gelden.

 10. [40] Evo Morales is echter geen Georgist maar een marxist… en waar Henry George en de geolibertarians denken aan een beperkte grondbelasting, meent kameraad Morales dat de staat (indien in handen van de
  communisten) uiteindelijk het volledig eigendom over alle produktiemiddelen
  en grondrijkdommen toekomt….

  Groetz,

  Cincinnatus.

 11. Niet mee eens. In dit artikel word de president van Bolivia zwart gemaakt, terwijl de nationalisatie gewoon rieel is en logisch.
  Het is erg sociaal van hem om de opbrengsten eerlijker te verdelen. Hij heeft ongetwijfeld in zijn land een breed draagvlak.
  Bolivia is altijd een arm land geweest, misschien dat nu onder een verstandig beleid er beterschap komt.

 12. [42]
  SP stemmer,

  Vergelijk het BNP van Cuba in 1960 (toen Fidel aan de macht kwam) eens met haar BNP van nu. En vergelijk dan eens hetzelfde, maar dan van een willekeurig (relatief) kapitalistisch land.
  Als je in sprookjes wilt blijven geloven moet je dat zelf weten, en meer Morales ook. Maar als mensen als Morales hun bevolking in nog grotere ellende storten, zoals Castro heeft gedaan, hebben ze heel wat uit te leggen.

 13. [42]
  SP stemmer,

  Ik weet dat je me als SP’er niet wilt geloven, maar uiteindelijk is een vrije markt, met zo laag mogelijke belasting echt beter voor de economie en bevolking als geheel. Als jij al je geld mag houden, zul je het zodanig uitgeven dat je het meeste rendement daarvoor krijgt. En dan wordt het land als geheel dus rijker.
  Zelfs wanneer vooral de rijken rijker worden, worden de armen automatisch ook rijker. Als de rijkdom van een miljonair verdubbelt, heeft hij ook meer te besteden, en zal de armere werknemer daar ook van profiteren.
  Natuurlijk zul je als SP’er bezwaar hebben tegen een verschil tussen arm en rijk, maar zeg nu zelf, wat heb je liever: 1. Dat een communistisch land burgers heeft die allemaal even arm zijn, of 2. Dat een kapitalistisch land een groot verschil tussen arm en rijk kent, maar dat de armste burger nog altijd 4 keer meer verdient dan de gemiddelde burger uit zo’n communistisch land?

  Dat is dan nog afgezien van de grotere vrijheid in een kapitalistisch land, waar je met je bezit en je leven kunt doen wat je wilt. In een communistisch land ben je afhankelijk van wat de staat je geeft. Nationalisatie van landbouw kan alleen maar leiden tot macht voor de dictator, en de bevolking op rantsoen. Al vanaf het begin van Castro’s regime in Cuba zijn de Cubanen erop achteruit gegaan op ieder gebied. De voedselrantsoenen waren al minder dan een arme voor de revolutie kon krijgen, maar tegenwoordig krijgen ze zelfs niet meer de rantsoenen waar ze "recht" op hebben. Je moet een communistische\socialistische overheid niet zien als een weldoener, en het kapitalistisch zwijn van een werkgever als boosdoener. Een monopolistische overheid ís het kapitalistische zwijn van een werkgever, die je hele leven van A tot Z bepaalt. Een enkele kapitalistische werkgever heeft niet de absolute monopolistische macht.
  Bolivia was al een zeer socialistisch land met een hele grote overheid. In de jaren negentig werd dit juist beter en ging de economische groei eindelijk omhoog. Dat niet iedereen hier meteen evenveel van heeft geprofiteerd is jammer, maar in ieder geval zijn vele Bolivianen erop vooruit gegaan. Wat Morales lijkt te willen is niet alleen de klok terugdraaien, maar het zelfs nog erger maken dan het eerst was.

 14. [41] Dat ben ik natuurlijk met je eens. Ik weet niets van de situatie in Bolivia af maar als de president zelfs de landbouw wil gaan nationaliseren moet je voor het ergste vrezen.

 15. Owl,… ‘1. Dat een communistisch land burgers heeft die allemaal even arm zijn, of 2. Dat een kapitalistisch land een groot verschil tussen arm en rijk kent, maar dat de armste burger nog altijd 4 keer meer verdient dan de gemiddelde burger uit zo’n communistisch land?’…

  heeft nog even door mijn hoofd gespookt. Uiteraard het laatste, geen misverstand. Maar toch had ik het gevoel in de context van Bolivia, dat het niet compleet was. En nu weet ik waarom niet.

  Vergelijk het met de voetbalcompetitie. Deze is zo ingedeeld dat relatief gelijkwaardige partijen met elkaar de strijd aan gaan. Dat is spannend en aantrekkelijker voor de bezoekers en spelers. Maar stel nu eens dat Ajax, Feijenoord of PSV tegen het 4e 11-tal senioren uit Appelscha zou moeten spelen. Elke week weer opnieuw, tot in de lengte van jaren. Volgens jou redenering kan je stellen dat het 4e senioren uit Appelscha blij moet zijn dat het in de competitie speelt en zodoende een inkomen verwerft, welke een stuk minder zou zijn indien de grote clubs niet zo veel bezoekers zouden trekken. Natuurlijk is dat ook zo. Anderzijds kun je je natuurlijk ook afvragen wat de geestelijke gesteldheid van het 4e senioren Appelscha zal zijn na de 3245e week op een rij verloren te hebben, met fenomenale cijfers, zonder uitzicht op verbetering EN OP EIGEN TERREIN! Ik bedoel, we moeten realistisch zijn: dat is ook niet houdbaar.

 16. [9] Je kunt aandelen Shell kopen! Een aandeel Nederland kun je niet kopen.

  Ook hoef je geen Shell producten te kopen, je kunt ook naar Mobil of een andere aanbieder gaan.
  De Nederlandse staat kun je niet ontwijken.

 17. [46]
  Bertus,

  Wat bedoel je daar in de contekst van Bolivia mee?
  Waarom zou Bolivia niet kunnen meespelen met de economische grootmachten? Ik ga er toch van uit dat Bolivianen niet een lager IQ hebben dan de meer welvarende landen, en ook niet lijden aan bijzondere handicaps. Een buitenlands bedrijf kan altijd profiteren door haar productie naar Bolivia te verplaatsen, door de lage lonen en een groot reservoir aan onopgeleide mensen die opgeleid kunnen worden in het noodzakelijke beroep. Door dat soort investeringen kan Bolivia zich ontwikkelen tot een "team" van formaat, net als ieder ander land dat een vrije markt en vrijhandel omarmt.
  Juist door alleen binnen de eigen competitie te spelen, en zichzelf volledig af te schermen van het buitenland, zullen de spelers nooit verbeteren, geen goede spelers van buiten aantrekken, en er zal geen geld zijn om het clubhuis te renoveren.
  We gaan er toch ook niet van uit dat de 10% armste Nederlanders beter af zouden zijn wanneer we ze samen in een provincie stoppen, alles daarbinnen hun collectief bezit maken, en de grens dichtgooien?
  Het overgrote deel van de Bolivianen leeft al praktisch in totale armoede. De huidige armoede verdelen en afschermen van de buitenwereld zal slechts een marginale, of helemaal geen verbetering betekenen voor het overgrote deel van de bevolking. Een arme Boliviaan zal bij wijze van spreken nu misschien een dollar per dag krijgen in een volledig vrije markt, net genoeg om van te overleven. Maar wanneer het land rijker wordt, of zelfs alleen de betere "spelers" rijker worden, zullen ook de armere spelers profiteren. Een extra miljoen voor een Boliviaanse international, betekent dat hij een miljoen Bolivianen van een extra dollar per dag kan voorzien. Hij zal zijn geld toch moeten uitgeven, waarbij hij werkgelegenheid en hogere salarissen schept. Of hij zal het moeten investeren. En de meest logische plekken om te investeren, met het hoogste rendement, zijn relatief arme landen met een veilig en open vrije markt. In beide gevallen zullen de slechtere spelers van Bolivia beter af zijn. Voor zover ik weet leidt een vrije markt en vrijhandel altijd tot de grootste welvaart. Niet per se de meest gelijk verdeelde welvaart, maar wel de grootste welvaart. En mits je genoeg verdient om van te leven plus wat extra, ook de grootste vrijheid en kansen om je situatie te verbeteren. Zonder dat je daarbij andermans bezit moet nationaliseren.
  Ook als meneer Morales erop staat te herverdelen, is er met een vrije markt en vrijhandel heel wat meer te plukken van de volvette kapitalistische gans, dan van de uitgemergelde, kale, communistisch kip.

Comments are closed.