Er is een verhit debat gaande tussen voor- en tegenstanders van immigratie onder libertariërs. Terwijl anarcho-kapitalisten een absoluut vrije immigratie voorstaan geven klassiek-liberalen daarentegen de voorkeur aan een selectievere aanpak.

Als klassiek-liberaal kies ik natuurlijk zelf voor de selectieve aanpak. Alleen immigranten kunnen naar Nederland komen die een toegevoegde waarde hebben voor ons land en de economie. In elke klassiek-liberale maatschappij is dit van toepassing via de uitgifte van verblijfsvergunningen. Terroristen en criminelen horen hier niet thuis en moeten dus te allen tijde worden geweerd. Tevens worden mensen verbannen die terrorisme en criminaliteit hebben bedreven. Dit betekent de uitzetting van deze mensen na hun gevangenisstraf en hun schadevergoeding te hebben betaald. Kijken we naar klassiek-liberale landen als Andorra, Bermuda, Belize en Nauru dan gelden deze regels daar ook in een of andere vorm.

Op dit moment pleit ik zelfs voor een totale immigratiestop zolang de verzorgingstaat in stand blijft. Men kan immers niet verlangen dat lokale belastingbetalers opdraaien voor de kosten van immigranten, waarvan de meesten economische belangen hebben om hiernaar toe te komen. Anders is dit met onze landelijke extreem-collectivistische partijen, die graag een ongebreidelde immigratie voorstaan en waarvan de lokale bewoners het gelag moeten betalen. Dit is pervers en getuigt uiteraard van een verderferlijke ideologie.

Natuurlijk doen deze partijen dat alleen om aan de macht te blijven, want zoals iedereen weet worden deze partijen steeds meer afhankelijk van de stemmen van deze immigranten. Dit hebben we duidelijk kunnen zien tijdens de laatste gemeenteraadverkiezingen.

www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…

29 REACTIES

 1. Ook zolang het verderfelijke dwangverzekeringsstelsel gehandhaafd blijft, pleit ik nmiet voor een immigratiestop.
  Er kunnen immers op Schiphol en elders paspoorten en verblijfsvergunningen verkocht worden, waarvande prijs reflecteert alle voordelen die genoten worden ?
  Waanneer deze prijs aan de vrije markt overgelaten wordt, zullen kopers geneigd zijn bij het bedrag dat zij op tafel willen leggen de geldelijke waarde van de te genieten voordelen in te calculeren.

 2. In beide gevallen zijn de burgers van Nederland de verliezers. Enerzijds gaat het geld naar de overheid (paspoortopbrengsten), lees politici en anderzijds moeten de burgers nog meer opdraaien voor de lasten (uitkeringen voor de immigranten).

 3. Albert,

  Volledig mee eens.Dat is ook mijn positie.

  Groetz,

  Cincinnatus

 4. Ik geloof niet dat er tussen libertariërs echt zo een discussie is.

  Iemand die pleit voor immigratiebeperkingen, opgelegd door een overheid, is geen libertariër.

  Het is immers iemand die een illegitiem orgaan (de staat) vraagt om vrijheden van anderen (de immigrant) te beknotten.

  Sterker nog, de immigrant die hierdoor belet wordt om hier aan het werk te gaan, en de werkgever die belet wordt die immigrant aan te kunnen nemen, kunnen in een libertarische samenleving schadevergoeding eisen van diegenen die verantwoordelijk zijn voor de immigratiestop.

 5. [1] Dacht dat Hugo VOOR vrije marktwerking is? Waarom zouden wannabe immigranten dan waar maar ook niet de benodigde pampieren mogen kopen?

  Overigens, mensen die zich een wereld zonder lands en/of regionale grenzen wanen, zijn uiteraard eenvoudig waanzinnigen en realiteitsschuw. Al was slechts omdat zij uiterst inconsequent zijn. Want wonen zij dan zelf niet in straten, gebouwen en huizen … die ook nog van binnen zijn gepartitioneerd?

  Eerlijk gezegd begin ik werkelijk te BALEN van dit infantiele ZOGENAAMDE libertarisch gedoe …

 6. [4] Juistem, vind ik ook, wou ik ook schrijven, is niet meer nodig,

  uhh mvg Hyrominus

 7. [5]
  SBS= sick builiding syndrom. (maar dan in corec5t engels)

  Tegenwoordig zijn huizen zo goed geisoleerd in holland dat mensen ziek worden waneer zij niet allerlij ingrepen uitvoeren voor een gezonde leefomgeving.
  Landen zouden zich bestuurlijk vlakker en opener op moeten stellen, dit is ook gezonder. Nederland komt bijna arbijdsplaatsen te kort, maar zij wil alleen mensen die nutig zijn toelaten?
  gut ben ik niet nutig dan nu ik niet werk? Ik vermaak me prima, en heb geen uitkering maar krijg mijn eigen geld terug. (studifinancering) na 8 jaar werken.

 8. [4] Dat is een semantische discussie.
  Wat jij schetst als libertarisch is volgens mij anarcho-kapitalistisch.

  IMHO is `libertariers` een soort verzamelnaam voor anarcho-kapitalisten, minarchisten, klassiek-liberalen en misschien ook sommige conservatives alsook objectivisten.

  Al dezen zouden redelijk tot zeer gelukkig zijn in ieders ideale systeem.

  Hans Herman Hoppe schetst interessante denkbeelden over een anarcho-kapitalistische samenleving waarin immigratie beperkt is. De kerngedachte bestaat erin dat de bewoners van een gebied de eigenaars ervan zijn en dus kunnen bepalen wie wel en wie niet gewenst is.

 9. [8] Wat ik schets is libertarisch.

  Het enige wat ik respecteer, is het eigendomsrecht en het feit dat je geen geweld (bijv. beperken van bewegingsvrijheid van immigranten) mag initieren. En zeker niet met behulp van een criminele organisatie als de staat!

  Die mensen die dat (beperken van vrijheden van immigranten met behulp van de staat) willen, handelen onlibertarisch door geweld te initieren tegen andere mensen en zijn dus geen libertariers, maar een soort veredelde vvd’ers of sp’ers etc.

 10. [4] Klopt niet.
  Een libertariër mag zichzelf verdedigen. Aangezien er nog steeds een verplichting is om mee te betalen aan immigranten, is tegen immigratie zijn slechts zelfverdediging.

 11. [10] Niemand bestrijdt dat een libertariër zich mag verdedigen. Maar pas op dat je niet de verkeerde aanziet voor je bedreiger. De bedreiger is de staat, niet de immigrant.

  De fout die jij maakt, is dat je symptomen aan het bestrijden bent. Een symptoom van de falende staat is o.a. de immigrant, waar sommigen zo een moeite mee schijnen te hebben. Pak die staat aan, en laat de immigrant met rust. Die komt namelijk vanzelf niet meer als hij
  economisch niet van nut is in dit land.

 12. [9] Egor dat is anarcho-kapitalistisch. Dat is een deelverzameling van de libertariers.

 13. Njaaagh … de hindus in India hebben ook niets tegen de, van de honger creperende, parias … en zij stappen iedere morgen eenvoudig en zonder een spier te vertrekken letterlijk over de lijken in de straat heen … en even later komt de ophalldienst het allemaal weghalen.

  In Moffenland had men eerder een spreuk dat verklaart dat Arbeit Frei macht, waardoor alle grenzen vervallen, en dat doen de libertariers nu dus ook … Of niet soms?

  Anderzijds is daar dat slappe libertarisch geloel weer dat stelt dat men zich mag verdedigen ….Want om dat te doen moet men immers een verdedigbare perimetrie hebben, en dus ook verdedigbare grenzen,,,

 14. Het grote probleem ligt in Afrika. Daar wonen heel veel mensen die in hun eigen land niet het welvaartspeil kunnen bereiken wat ze willen. De oorzaak, zegt men, is het lage niveau van de overheden daar en met name het hoge corruptieniveau. Er is economische potentie genoeg, zie bijvoorbeeld de ontwikkeling van de bloementeelt in Kenia. e oplossing ligt in elk geval niet in straatnieuwsverkopende Afrikanen in Nederland.

 15. [2] Dıt kan ik niet volgen.
  De opbrengsten worden
  immers door de overheid als inkomsten geboekt en verlichten dus het budget.
  Overigens tendeert van dergelıjke immigranten het inkomensniveau sterk te stijgen.
  Hugo van Reijen

 16. natuurlijk 100% mee eens Albert.
  [5]

  ook mee eens.

  totaal geen beperkingen op immigratie leggen zal de ondergang van onze cultuur nog meer bespoedigen dan nu al gaande is en enkel half garen pleiten daarvoor. wat overblijft is een totaal verweesde maatschappij, niks meer als los zand.

  nou fantastisch hoor, zo’n ‘kosmopolitische’ samenleving.

 17. [16] Hierover heeft Hernando de Soto een zeer interessant boek geschreven, getiteld "Het mysterie van het kapitaal". Waarom het kapitalisme wel werkt in het westen, maar niet in de rest van de wereld.

  Een zeer verhelderend en interssant boekje, waarin o.a. de geschiedenis van het ontstaan van het eigendomsrecht in de VS (denk aan de Homestead Act) wordt beschreven.

  De Nederlandse uitgave is niet meer te koop, maar met een beetje geluk nog wel te leen in de bibliotheek. "The Mystery of capital" is de Engelstalige uitgave.

  Het grote probleem in ontwikkelingslanden is het opzetten en onderhouden van een goed eigendomssysteem, zoals wij dat kennen. De erkenning van het eigendomsrecht zorgt ervoor dat mensen veel eenvoudiger geld kunnen lenen en kunnen investeren in meer arbeid en betere productiemiddelen, bijvoorbeeld door de aanschaf van machines. Op eigen grond of gebouwen kan men immers een hypotheek nemen en het verkregen kapitaal kan geïnvesteerd worden. Ook investeerders zullen veel sneller toehappen om kapitaal beschikbaar te stellen als iemand kan aantonen dat hij de wettelijke eigenaar is van een stuk grond of een pand. Als deze mogelijkheden ontbreken, zal het investeringskapitaal geheel zelfstandig verdiend moeten worden, wat een vrijwel onmogelijke opgave is. Eigendomsrechten zijn ook nodig voor bijvoorbeeld telefoon- en electriciteitsaansluitingen. Volgens De Soto werkt ongeveer 50-75% van de bevolking in ontwikkelingslanden in de informele sector en zou zo’n 80% van de grond en huizen niet op naam van de feitelijke eigenaar geregistreerd staan.

  Zie http://www.meervrijheid.nl/

 18. [17]

  … die ook had moeten vermelden dat tegenwoordig minder dan de helft van het BNP uit echte netto en nieuwe (echt-geld-in-het-laatje) nasjionaal inkomen bestaat, en dat dit land en volk zichzelf reeds flink aan het kanibaliseren is. Wat een fatale trend is …

  Zulks omdat inmiddels een zestig procent van BNP door de overheid wordt uitgegeven die daarop alle activiteiten die daarvan het gevolg zijn … NOGMAALS als "inkomsten" boekt en het bij het BNP bijtelt. Zoals die daar zijn: de Bureaucratie, de "voorzieningen", het infrastructuur en overheidsstructuur.

  Op een gegeven moment houdt het op want dan hebben wij inmiddels onze eigen vingers, tenen en ledematen opgesouppeert … Op die basis is BNP dichter bij de 499 miljard dan de 600 dat men adverteerd.

 19. [4] Ik vraag niet om ‘immigratiebeperkingen’, maar om een immigratiestop, omdat in een extreem-collectivistisch systeem van verzorgingstaten de burgers NOOIT mogen opdraaien voor de kosten van uitkeringen van immigranten, of er nou wel of niet voor een paspoort wordt betaald. De immigratie kan weer worden hervat als de verzorgingstaat is afgeschaft en er zoals in alle klassiek-liberale staten zoals Andorra, Kaaiman Eilanden, Nuie, Bahama’s en Bermuda een selectieve immigratie kan plaatsvinden.

 20. [4] Ook moet je een verschil maken tussen libertariërs van anarcho-kapitalistisch signatuur en die van het klassiek-liberalisme. In het laatste geval is er NOOIT een vrije immigratie geweest, dat kan ook niet als je mensen met totalitaire ideologieën (terrorisme) of criminelen wil beletten het land binnen te komen. Dus kan natuurlijk van vrije immigratie nimmer sprake zijn.

 21. [9] Als je het boek van Hans Hermann Hoppe hebt gelezen "Democracy, the God that failed" dan staat er duidelijk dat een gemeenschap het recht heeft om bepaalde lieden te weigeren om toegang te verlenen tot hun eigendom. Dat is ook het verschil tussen anarchie en klassiek-liberalisme. Daarom bestaan er wel klassiek-liberale staten en geen anarcho-kapitalistische.

 22. [17] Dat is immers in het verleden nooit het geval geweest. De overheid soupeert het geld op en de belastingen en uitkeringen blijven hetzelfde. De paspoortopbrengsten worden als een extraatje gezien en met liefde gebruikt door de politici voor leuke dingen voor hun achterban. Bedenk wel dat in onze massa-democratie de immigranten uit eigen belang zullen blijven stemmen op extreem-collectistische partijen die deze belastingen en uitkeringen tot grote hoogte zullen laten stijgen om maar hun enorm vergrote stemvee te kunnen bekoren.

 23. [16] Inderdaad Tofuburger, we zetten de gehele zaak op de kop door ongelimiteerde immigratie toe te passen. Het is zaak dat de landen waar de immigranten vandaan komen te laten aanpassen aan het liberalisme, dat wil zeggen vrije markt en onbeperkte im- en export van goederen. Dankzij de opheffing van onze verzorginstaten (incl. de Europese Unie) zal het de ontwikkelingslanden mogelijk worden gemaakt om naar ons alles te kunnen exporteren. De drang tot emigratie wordt weggenomen en de westerse consumenten kunnen genieten van goedkopere producten. Iedereen is een winnaar. Als je daarentegen de verzorgingstaten (incl. de EU) in stand blijft houden met hun protectionisme en enorme bureaucratie, incl. een massa-immigratie dan voorspel ik het einde van de westerse welvaart en zullen onze landen ondergedompeld worden in armoede, verbittering en geweld, alhoewel dit al een tijd gaande is uiteraard.

 24. [22] [23] Albert,

  Hier ben ik het volledig mee eens.

  Groetz,

  Cincinnatus

 25. hallo
  ik moet een taak maken voor nederlands.
  argumentere over immigratie kunnen jullie misschien een paar argumenten voor en tegen opschrijven voor mij?

  dank jullie wel

 26. We gaan geen huiswerk voor je maken.
  Er is genoeg te vinden mbv. Google en zelfs in dit topic staat genoeg.

Comments are closed.