Hirsi Ali Ayaan heeft gelogen! Taida heeft gelogen!

Of geldt nog steeds het “Liegen is altijd zonde”, dat we op de katholieke lagere school geleerd kregen?

Om te bepalen of liegen mag, moeten we duidelijk maken waar we het over hebben en in welke context.
Liegen is bewust onwaarheid spreken.
Of je mag liegen, hangt af of je dat beoordeelt op juridische, legale, gronden, of op morele gronden, en over wat en tegen wie.

Dit is een uitgebreid onderwerp en we beschouwen in dit artikel slechts een beperkt deel.
In het algemeen kunnen we stellen dat liegen in een vrije situatie, waarbij je iemand bedriegt, nadeel berokkent, altijd verwerpelijk is.
Maar als je in een onvrije situatie zit, verandert dat compleet. Stel er dringt een gewapende boef je huis binnen en vraagt waar je geld en sieraden liggen. Dan is liegen verstandig en volkomen moreel en juridisch verantwoord.

Maar als de belastinginspecteur om je geld komt vragen, en er komt uit dat je gelogen hebt, dan volgen nare consequenties. Je was immers legaal fout. Zelfs al is je moreel niets te verwijten!
Dit is een gevolg van de toestand in onze samenleving die zodanig ontaard is dat het legale en het morele helemaal niets meer met elkaar te maken hebben.

Moeilijker kan zijn de beoordeling van een leugen bij immigratieprocedures.
Stel dat je Nederland niet mag binnenkomen als je de waarheid vertelt over je herkomst, je situatie of wat dan ook. Door te liegen lukt het wel.
Is liegen dan niet verstandig?
Het is wel in strijd met de wet. Het is dus legaal fout. Net zo fout als je 51 km/u rijdt op een plek waar iemand gezegd heeft dat je maar 50 mocht rijden.

Maar is het ook moreel fout? Dat hangt af of de betreffende wet waarover je liegt, een morele wet is. Is het een wet die de soevereiniteit van ieder individu respecteert of niet? Als die wet dat niet doet, zoals in bovenstaand voorbeeld van de boef, dan is liegen ook hier moreel volkomen verantwoord.

Hirsi Ali heeft gelogen. Dat heeft ze zelf al jaren geleden bekend. Politici en wetshandhavers kunnen (moeten?) niets anders dan naar de lettertjes kijken. Vanuit dit standpunt zou Hirsi Ali haar Nederlanderschap ontnomen, en het land uitgezet moeten worden.
(Rita Verdonk heeft wel gezegd dat zij niets te vrezen heeft, maar zij gaat volgens de laatste RTL berichten toch een onderzoek instellen.)
Er zijn anderen al eerder om deze reden het land uitgezet, dus . . . ??
Dit lijkt me onzinnig. Maar het geeft wel aan dat de wet niet goed is.

Overigens denk ik niet dat Hirsi Ali zich zorgen hoeft te maken. Zij heeft inmiddels zoveel internationale bekendheid, dat de politici haar beslist niet het land uit durven te zetten.

67 REACTIES

 1. Het was de 17de eeuwse whig Algenon Sidney die in zijn ‘Discourses concerning government’ schreef dat de burger alleen de morele wetten van een land hoeft te gehoorzamen.

  De 19de eeuwse liberaal Herbert Spencer schreef het essay ‘The right to ignore the state’ hierover.

  Prima artikel Hub!

 2. NAAGH … de Hirsi Ali-s, Pormessen en Singh Varmas treffen werkelijk voor gog geen centje schuld en kunnen evenmin van onfatsoenlijk gedrag beticht worden.

  Het zijn immers de Nederlandse "kiezers", en vooral de geteisemme-politici, die totaal van de pot gerukt zijn … omdat zij van die hier aangespoelde STUMPERS zelf beter hadden willen worden …

  En als dat niet volledig schaamteloos, en een gebrek aan zelfrespect zowel als van eigenwaarde verraadt dat bovendien dom … dom … oerdom … is, dan weet ik het niet meer.

  Waar heeft Hub het over?

 3. Aangezien deze mevrouw de Nederlandse belastingbetaler tot op de dag van vandaag grote schade berokkent is in dit geval het liegen verwerpelijk geweest. Rest ons dus niets anders dan deze mevrouw linea recta op het vliegtuig naar Somalie (of Kenia) te zetten.

 4. [4] "Aangezien deze mevrouw de Nederlandse belastingbetaler tot op de dag van vandaag grote schade berokkent"

  Wim, kun je daar iets meer over zeggen? Welke schade en hoeveel?
  Is dat meer, andere, schade dan bvb. die van Marijnissen of van Verhagen?

 5. [5]

  Gemiddeld 3 a 4 bodyguards, die uiteraard meereizen naar het buitenland als mevrouw weer een of ander interview moet geven of prijs in ontvangst moet nemen.

  Haar vorstelijke toelage als kamerlid, idd niet anders dan Marijnissen of Verhagen.

  Een appartement van dik een miljoen Euro, waarvan de maandelijkse lasten niet door mevrouw zlef worden gedragen.

  Alles met de complimenten van de Nederlandse belastingbetaler.

 6. Als Nederland gewoon een liberaal immigratiebeleid kende dan hoefde je niet te liegen om hier binnen te komen.

  Hirsi Ali heeft door middel van een list de repressieve staat misleid, iets wat iederen belastingplichtige ook graag zou doen of wellicht doet. Bovendien vecht ze tegen islamofascisme en voor vrijheid. Kotom: Een *voorbeeld* voor een ieder die vrijheidslievend en staatshatend is. Waarom vraagt de LP haar niet als lijsttrekker?
  Helaas zie ik hier collaborateurs met het communistische repressieapparaat meehuilen en roepen om deportatie.

 7. Ayaan heeft de vrijheid genomen om te liegen, juist om uit een situtatie van onderdrukking te komen. In ons land heeft ze de vrijheid gekregen om te leven en te werken. Destijds kwam Ayaan in opspraak, vanwege haar leugens. Deze leugens heeft zij meerdere malen toegegeven, zowel in New York als hier in Nederland, bij Barend en Van Dorp in 2003. Toch steunde de VVD haar destijds. Terwijl het hele land toen al te horen kreeg dat Ayaan gelogen had. Ik hoor en lees reacties: ze moet het land uit, weg met die trut! Waarom? Hoor ik ook iemand over het falende asielbeleid? Over de wet die gewoonweg niet deugt? Denkt men nu werkelijk dat het merendeel van de asielzoekers de waarheid( en wat is waarheid? Het is in elk geval hun waarheid, wij kunnen niet beoordelen of iemand wel of niet in vrijheid heeft kunnen leven in het land van herkomst) spreekt? De meesten vluchten niet voor niets en willen alles wel doen om in vrijheid te kunnen leven. Niet dat ik liegen goedkeur, maar nood breekt wet voor sommige mensen. daar kan en wil ik niet over oordelen. Wel vind ik dat een ieder recht heeft om in vrijheid te leven. Het is nu 14 jaar later!!! Waarom is door de politiek dan niet eerder ingegrepen? Waarom pas na een uitzending van Zembla? Ik ben het echt niet altijd eens met Ayaan, maar ik vind haar wel een vrouw met ballen! Ze spreekt voor de rechten van de onderdrukte mens, voornamelijk voor de vrouwen, met veel lef. Ze neemt veel risico’s. Ze zegt waar het op staat en dat is wellicht iets waar sommige politici niet tegen kunnen. Is er wellicht angst om de vrijheid kwijt te raken? De vrijheid om de kiezer en de belastingbetalende burger te misleiden?
  Nogaaals, waarom wordt er nu zo’n ophef over gemaakt? ik krijg de indruk dat veel mensen voorbij gaan aan dit vraagstuk.

 8. [9]

  Inderdaad. Hirsi Ali is een heldin. Maar helden worden niet gewaardeerd. Niet door de Linkse kerk, maar ook niet door de Rechtse Kerk.

  heel duidelijk is blootgelegd dat overheidsingrijpen altijd tot narigheid leidt. In dit geval het overheidsingrijpen in de bewegingen van mensen over deze Aardbol. De hele repressie en deportaieindustrie gaat ook ten koste van onze belastingcenten en bovendien ten koste van onze vrijheid.

  Opdoeken dus, die deportatie en tegenhoud industrie. Voor iedere vreedzame Aardbewoner is hier plaats, en ZEKER voor een HELDIN als Hirsi Ali!!

 9. Ayaan heeft nog meer gelogen dan ze eerst al had toegegeven. Een familie die ook had gelogen over leeftijd en een valse naam had opgegeven is om die reden het nederlandschap ontnomen (november 2005) Alleen al vanuit rechtsgelijkheid moet dat bij haar dus ook gebeuren. Het staat zelfs in de Grondwet dat ieder die op leugens het nederlandschap heeft verworven,het ook weer mag worden ontnomen.
  Als de slijmerige en lafhartige politici Hirsi niet durven aan te pakken omdat ze zo "beroemd"is, dan meten ze dus weer met twee maten.
  En dan het leed dat deze dame anderen heeft aangedaan,met haar taktloze opmerkingen en smakeloze film,waar Theo het slachtoffer van is geworden.Ayaan is geen heldin, ze vecht alleen en uitsluitend voor zich zelf,zoal meerdere mensen al geprobeerd hebben naar voren te brengen.Maar die werden toen weer gauw de mond gesnoerd.Ayaan was heilig.Hoe heilig, dat konden we zelf van haar gezicht aflezen in Zembla.De leugens lagen er duimendik op.

  Al enige tijd vraag ik me af,hoe is het mogelijk dat iedereen maar klaagt over de eigen hoge lasten,dankzij dit kabinet en dat er nooit eens een opmerking komt over inderdaad die bodyguards,die peperdure flat en vergeet niet dat ze ooit ook nog eens met een bommenwerper het land uit is gebracht.Dat kost zeker niks.

  Intussen schrijft ze boek na boek,maakt films, verschijnt overal,hoord dat allemaal bij het kamerlidmaatschap,een ambt dat in haar geval niet mag worden uitgeoefend omdat haar nederlandschap in strijd is met de Grondwet.

  Ze is beroemd tot in Amerika toe.Die dwepen met haar,dus kan ze altijd daar terecht.

  En dan tenslotte, Ayaan had een superjeugd,in mooi huis en zat op een van de beste scholen in Kenia.Ze had het daar ook vergeschopt,maar Ayaan was een rupsjenooitgenoeg en had allang gepland dat ze naar het ingedutte nederland moest,want daar waren ze toch "een beetje dom".Op de vrijspreker zijn ze altijd tegen economische vluchtelingen, dus….

  Rm wie kan mij uitleggen dat zij in 5 weken een status had en dat haar beste vriendin in Nederland van dat moment dat nooit heeft geweten?

  Anne

 10. [10] Gelukkig zijn er nog meer mensen die dus vinden dat voor elke vreedzame aardbewoner een plaats moet en kan zijn. Helaas zijn er mensen die overal macht en geld uit willen halen en zeer zeker uit de immigratie en terugplaatsing van mensen. Zowieso gaat het verkrijgen van politieke macht altijd ten koste van de "goede" mensen. De VVD heeft zich redelijk goed herstelt na het vertrek van Van Aartsen. Nu met de strijd tussen Rutte en Verdonk, lopen de cijfers behoorlijk op in de opiniepeilingen. Om de VVD nu te pakken te nemen voor de verkiezingen, wordt dus moeilijk. Zou Ayaan hiervan het slachtoffer kunnen zijn? tenslotte zitten er in de top van de Vara, oudgedienden van PVDA.
  Links wil tenslotte wel erg graag regeren. En Nawijn zal hier op één of andere manier wel brood in zien. Bovendien kan hij zijn eigen falen op deze manier mooi verdoezelen. Het is te zot voor woorden dat dit kan in ons land: Ayaan werd en wordt bedreigd door een deel van de islamitische bevolking, moet onderduiken etc. Vervolgens mag ze van haar buren niet meer in haar huis wonen, want de buren voelen zich bedreigd? Ze vindt een bondgenoot, in haar strijd tegen de onderdrukking van de islam, door Theo van Gogh. Die vervolgens wordt vermoord. En nu is de dupe van de Linkse onderzoekjournalistiek van Zembla, die in haar kielzog ook nog eens de politiek een trap na laat geven.
  Fijn he? Die vrijheid in ons land!

 11. [7] Ja, dat zijn kosten die inderdaad op de belastingbetaler worden verhaald.

  Maar worden die veroorzaakt DOOR Hirsi Ali, of door de "Nederlandse Samenleving" (????) die kennelijk haar leven in gevaar brengt en pogingen doet om haar te beveiligen?

  Lees ook de commentaren van KL en Monique, [8] [9] [10]

  Als je vindt dat de kosten van de vorstelijke toelage kamerlidmaatschap afgeschaft moeten worden, kan ik het daarmee eens zijn.
  Zullen we dan alle 150 kamerleden maar naar Somalie verbannen?

 12. [6] Liegen is de oppervlakkige steens des aanstoot, maar niet de reden dachtik … Bovendien treft die Ayaan, weerzinwekkend ik haar ook vind ,weinig blaam … Des te meer echter de Nederlandse zum kotzen machtswellustelingen … Maar daar horen wij niets van … van Hub …

 13. [12] Monique is dunkme nog meeer in de war dan een vleermuis op klaarlichte dag …

  Eersten, waar hebben wij in dit ongelukkig overvolle land nog immigranten voor nodig?

  Tweedens, waarom komen die uit de onderste maatschappelijk lagen en zijn bovendien ook nog barmhartig en veroorzaken hier niets als ellende.

  Derdens … wie heeft er nu echt behoefte aan een geboren leugenaar en uitgesproken parasiet als een Ayaan Hirsi Ali

  Vierdens … waarom blijft het meerendeel van het electoraat voor de politieke machtswellustelingen stemmen, behalve dat zij aan de vangnetten zijn verslaafd en/of baantje die de overheid voortovert …, terwijl dat duidelijk naar ondergang en verdoemmenis leidt …

  Vijfdens … waarom neemt Monique het voor Hirsi Ali op? Zijn zij geestens of anderzijds aan elkaar verwant of zo?

 14. [14] ACP loog:

  "Bovendien treft die Ayaan, weerzinwekkend ik haar ook vind ,weinig blaam … Des te meer echter de Nederlandse zum kotzen machtswellustelingen … Maar daar horen wij niets van … van Hub …"

  PARDON??????????????

  Ben jij blind of zo?
  Waarom denk je dat Hub dit weblog begonnen is?

  Zie hier al zijn artikelen over de Nederlandse machtswellustelingen:

  http://www.vrijspreker.nl/b

 15. [4] Volledig mee eens.

  Persoonlijk heb ik deze dame van dag 1
  gezien als een complete "fraud" en het
  blijkt weer es te kloppen…

  Groetz,

  Cincinnatus.

 16. [17] Merkwaardig,Cincinnatus,ik vond dat ook vanaf dag 1 en een heleboel andere mensen ook,die ik inmiddels heb gesproken. En toevallig zijn dat allemaal mensen die niet klakkeloos achter de regerende kliek aan lopen en een eigen mening durven uitte spreken tegen het gros van van het klootjsvolk in.\Niet toevallig allemaal provo’s van het eerste uur.
  Eens provo,altijd provo denk ik. Je hebt het of je hebt het niet.
  Anne

 17. [10] KL,

  Complete onzin.

  Jouw "heldin" is 1 van de 150 (of 149 als we Wilders het voordeel van de twijfel geven) tyrannen en maffiose criminelen die dag in dag werkend Nederland besteelt en uitbuit om met dat geld zich een aanhang te kopen en
  hun in marxisme gedrenkte sinistere social engineering schema’s op te dringen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 18. [19] Hmmm….een nogal krakkemige zin
  maar ondanks de lekke zinsopbouw toch duidelijk….

  Groetz,

  Cincinnatus

 19. [19] Wat is nu precies die "onzin"? Ik lees dat KL net het werk van die "tyrannen en maffioso" ook veroordeelt. En als zodanig kun je daar H.A. ook bij betrekken.

  Dat KL vindt dat H.A. een "heldin" is, is een andere zaak, en is zijn beoordeling. In ieder geval is zij geen laffaard!

 20. [16] Henri probeert de zaak te vertroebelen, issie niet goed snik of zo? Want wij zijn inmiddels al aan de tweede ronde …

  Hub had het er over dat Hirsi loog, ik zeg dat haar begunstigers veel erger zijn, maar dat Hub daar aan voorbij gaat. Komt Henri met puur onzin aan …

 21. [11]
  Mag ik er op wijzen dat ook Wilders helaas strenge bewaking nodig heeft?

 22. [24] Ja Beek, maar hij heeft niet gelogen over zijn identiteit.Dat zij zo veel kost is des te schrijnender omdat zij hier onder valse vlag is gekomen.

  Als wij als nederlandse burgers een washandje bij de Hema stelen komt er een politiewagen met gillende sirene om ons te beboeten,maar kennelijk kun je wel andere vormen van misdaag begaan en dan ook nog worden bewierookt en in watten worden gelegd.

  Ik bedoel maar ……

  Anne

 23. Hebben we nu nog niet door dat de afrikanen veel slimmer zijn dan de blanke westerling?

 24. [25]
  Vier zaken die eigenlijk niets met elkaar te maken hebben, maar hier in 1 adem genoemd worden.

 25. Ter informatie:
  Een gelogen ontdekking
  Sylvain Ephimenco, Trouw.nl, 13 mei 2006

  Onderzoeksjournalistiek vereist veel tijd, middelen, doortastendheid en integriteit. Over tijd en middelen (vooral geld) beschikt het Vara-onderzoeksprogramma ’Zembla’ zeker.

  Maar na de aflevering van afgelopen donderdag ’Heilige Ayaan’ gezien te hebben moet ik constateren dat sommige Vara-programmamakers gebrek aan doortastendheid of integriteit vertonen. De als revelaties gepresenteerde feiten over het valse vluchtverhaal van Ayaan Hirsi Ali bleken niets anders dan een uitgekauwde versie van onthullingen die de betrokkene jaren terug zelf deed. Ja, Hirsi Ali loog toen ze in 1992 een asielaanvraag indiende: ze kwam niet uit het oorlogsgebied Somalië maar uit het ’veilige’ Kenia. Niet netjes van de toen 22-jarig Soma-lische en voor haar geldt wat ik eerder over de Bosnische Taïda Pasic schreef: ze heeft zeer fout gehandeld en zelfs gefraudeerd maar zowel Ayaan als Taïda heeft intussen bewezen dat ze van Nederland zijn en hier horen. Als ’Zembla’ zich had beperkt tot het morele aspect van deze zaak had niemand mij gehoord. Maar ’Zembla’ schond journalistieke codes. Het tv-programma begon met de melding dat ze veel gereisd hadden (Kenia, Somalië en Canada) en dat ze ’tegenstrijdigheden’ in het vluchtverhaal van Hirsi Ali hadden ’ontdekt’. Kern van de zaak: ze loog over Kenia. Je moet het toch durven om iets te ’ontdekken’ wat al jaren bekend is. Op 11 september 2002 al vertelde Hirsi Ali bij Barend en Van Dorp dat ze hierover gelogen had. Vervolgens werd in talrijke publicaties hier aan gerefereerd. Ik citeer de eerste de beste uit alles wat ik gisteren in de PCM-databank heb gevonden. Algemeen Dagblad, 7 dec. 2002: „Om een verblijfsvergunning te krijgen, moet ze liegen over haar vluchtverhaal. Ze vertelt dat ze rechtstreeks uit het door burgeroorlogen geteisterde Somalië komt en zwijgt over haar verblijf in Kenia.” Geen moment wordt er door de voice-over van ’Zembla’ gemeld dat Hirsi Ali haar leugen zelf en veel eerder had onthuld. Een journalistieke doodzonde dat op een grove en dure (reisjes naar Afrika en Noord-Amerika) manipulatie neerkomt. Mijn conclusie: of de ’Zembla’-journalisten zijn domme onderzoekers van het ergste soort, of ze liegen doelbewust over hun valse ontdekking om oude zaken als nieuwe te kunnen voorstellen en hun onderwerp politiek te beschadigen. Ook het feit dat Ayaan haar naam Magan in Ali had veranderd is in oude krantenpublicaties terug te vinden. De suggestie van de Vara dat Hirsi Ali niet tegen haar wil werd uitgehuwelijkt maar welwillend was, is slinks en wordt door de feiten gelogenstraft (ze vluchtte naar Nederland vóór het huwelijk werd geconsumeerd). De Vara is geen politiek ongebonden omroep. Dat geeft deze organisatie nog niet het recht om politieke tegenstanders (wegens partijbelangen?) te vloeren, door karaktermoord op hen te plegen en feiten te verdraaien. Ook het Journaal, dat ruime aan-dacht en free publicity aan de ’Zembla’-aflevering schonk, heeft in deze list een merkwaardige rol gespeeld. Meer dan ooit is er in Nederland behoefte aan een onafhankelijke en ongebonden publieksomroep. Een neutrale organisatie die het geld van de belastingbetalers niet voor haar duistere zaakjes gebruikt.
  Zie ook: http://www.elsevier.nl/opin

 26. [26] En heel vaak een stuk GEWETENLOZER ook … Zij waren bij de eersten in de menselijke geschiedenis … maar zijn nog steeds de hekkensluiters. Ook de Eskimos in het barre noorden en de "indianen" in de Amazone jungle zijn hun ver vooruit wat "beschaving" betreft …

 27. [25] Het punt van dit artikel is: "liegen mag t.o.v. een immorele situatie of wet."

  Dan begrijpen een aantal mensen dat niet, en gaan vertellen dat [23] "haar begunstigers veel erger zijn,"

  Mee eens, O.K., maar so what? Stalin en Hitler waren nog veel erger. Helemaal mee eens. Dat verandert toch niets aan de zaak waar het hier over gaat?
  En dan komt het wel erg dom over als Henri daar op wijst dat dan iemand (ACP) dit ervaart als
  [23] "Komt Henri met puur onzin aan …"

  De Vrijspreker heeft nog een schone taak om over te brengen dat veel mensen eerst moeten leren om zuiver te discussieren, en pas daarna kunnen begrijpen waar het libertarisme, de soevereiniteit van ieder individu, over gaat!

Comments are closed.