“Al moet ik daar met bruut geweld doorheen breken, die vrouwelijke generaal komt er.”

Dat waren de strijdlustige woorden van onze staatssecretaris van defensie Cees Van der Knaap in November 2004. En van der Knaap hield woord.

Leanne van den Hoek werd in Augustus 2005 benoemd tot de eerste vrouwelijke generaal binnen de Nederlandse krijgsmacht. Binnen een jaar aangekondigd en gerealiseerd: de overheid in de vijfde versnelling.

Dergelijk succes smaakt natuurlijk naar meer. De vrouwen mogen er wederom eens goed voor gaan zitten. Want wat blijkt? Van der Knaap wil het aantal vrouwen in het leger opkrikken van 9 naar 12 procent, aldus het feministische blad Opzij. Maar daar blijft net niet bij, want vrouwelijke collega’s hoeven van Van der Knaap ook nog eens niet deel te nemen aan buitenlandse missies. Ook mannen moeten binnen bepaalde grenzen -bijvoorbeeld als ze kinderen hebben- vrijstelling kunnen krijgen. “Anders bevestig je toch weer dat stereotype rolmodel dat vrouwen er zijn voor de kinderen en mannen niet”. Met deze uitspraak doet charmeur Van der Knaap ongetwijfeld menig vrouwenhart smelten.

Dat er met meer vrouwen en vaders in het leger dus minder soldaten zijn die je op gevaarlijke missies kunt sturen als het er echt op aankomt, daarover houdt Van der Knaap wijselijk zijn mond. Je moet natuurlijk geen slapende honden wakker maken, want gelijkheid tussen mannen en vrouwen op alle gebieden is een nobel streven. Welke liefdevolle feministe geeft onze staatssecretaris de bevredigende beloning waar hij nu toch zo langzamerhand wel recht op heeft? Voor wat hoort wat dames!

Sinds het feminisme in de jaren ’90 in volle hevigheid in politiekcorrect Nederland om zich heen greep, worden vele typische mannenberoepen deels ingevuld door vrouwen. Zowel bij de brandweer, de politie als defensie werden de mannelijke werknemers verblijdt met vrouwelijk schoon. Dat de (fysieke) eisen voor vrouwen naar beneden werden aangepast, zodat deze
vrouwen ook daadwerkelijk een kans konden krijgen om toegelaten te worden, kan voor het gemak even buiten beschouwing worden gelaten. Dat dit leidt tot een ondermijning van de kwaliteit van de geleverde diensten en tot ongewenste gevaarlijke situaties -vrouwen zijn van nature nu eenmaal niet zo goed in staat om fysiek en gevaarlijk werk op te knappen als mannen, een enkele uitzondering daargelaten- is de prijs die onze maatschappij met liefde en plezier zal betalen. Mannenbolwerken zijn er tenslotte om afgebroken te worden en het doel heiligt te allen tijde de middelen.

Het wachten is nog op de eerste minister of staatssecretaris die zich hard gaat maken voor vrouwen in de bouw, ook al zo’n mannenbolwerk dat nodig geslecht moet worden. Vreemd genoeg heeft nog geen enkele politicus of feministe dit probleem aangekaart, waardoor dergelijk prestigieus en eervol werk voorlopig nog even door mannen gedaan moet worden. Al jaren wacht feministisch Nederland tevergeefs op haar moraalridder op het witte paard die dit onrecht zal bestrijden. Een regelrechte schande!

Weet u welke politicus deze taak het beste op zich kan nemen of voelt u zich wellicht zelf geroepen om de vrouw de bouw in te helpen? Mail dat dan naar voorlichting@tweedekamer.nl of info@opzij.nl. Namens feministisch Nederland dank ik u alvast hartelijk voor uw medewerking.
———————————————
Ingezonden door Snake Plissken

5 REACTIES

 1. Het wordt tijd voor de eerste mongool met een IQ van minder dan 70 als minister president; de discriminatie op grond intelligentie loopt de spuigaten uit tenslotte.

  Oh wacht…

 2. Mannen niet uitzenden als ze kinderen hebben t/m drie jaar is het plan. Alleen kinderen die op eigen benen kunnen staan en een X aantal jaar het beeld van hun omgekomen vader vast kunnen houden.
  Ik vermoed dat de percentage richtlijn in een kantoor te Brussel hangt en de reden onder het bureau. Of het consumptie geile Brussel moet van mening zijn dat er nog steeds te weinig vrouwen hun "bijdrage" leveren, dus meer lokvallen zetten.

 3. Het valt mij steeds weer op dat de feminazi’s (m/v) vooral uit zijn op ‘gelijke behandeling’ en ‘door het glazen plafond heenbreken’ in chique of prestigeuze beroepen. Net als de krakers die bij voorkeur kraken in chique buurten. Over de oververtegenwoordiging van vrouwen in het onderwijs hoor ik de emancipatiehelden nooit…

  Overigens als ik goed heb opgelet, heeft Nederland op dit moment 45.000 soldaten en 111 generaals om daar leiding aan te geven. Volgens mijn rekenmachine is dat 1 generaal op 405 soldaten. Is dat niet een beetje overdreven? Ik voel mij in elk geval niet veilig in een land waar het leger overdreven veel officieren (bureaucraten) heeft en dat zich meer zorgen maakt om omgangsvormen in Afganistan en zorgtaken dan om de primaire legertaken. Of is dit (natuurlijk) weer de schuld van de politiek?

 4. En defensie is weer een stapje dichterbij de status van sociale werkplaats gekomen…

  Militairen niet uitzenden omdat ze kleine kinderen hebben. Bullshit!
  Iedereen is uitzendbaar, punt.

  Wanneer de politiek correctheid het bij defensie overneemt, berg je dan maar. Voor je het weet krijgen we politiek officieren. Of hadden we die al en heetten die ‘vertrouwenspersoon’?

 5. Wat de feminisering van de samenleving betreft, ben ik van mening, dat daar nog een schone taak ligt voor de ministers van sociale en van economische zaken.

  1) het verbaast me nog steeds, dat ik nooit stratenmaaksters bezig zie.

  2) Ook putjesschepsters en dakdeksters ontbreken in het moderne straatbeeld.

  3) Verder begrijp ik niet, dat er nooit heren achter de ramen zitten.

Comments are closed.