Kandidaat: Wouter Bos (PvdA) Fractievoorzitter 2e kamer

Nominatie: “Een omvangrijke publieke sector waaraan iedereen bijdraagt en waarvan iedereen …… profiteert. … en waarin alle burgers gelijk behandeld worden.”

Toelichting: Wouter was deze week zo nadrukkelijk in het nieuws dat hem de Vrijspreker Award voor Politicus van de Week bijna niet kon ontgaan. Zijn solidariteitsverklaring met Josef Stalin deed toen alle twijfel verdwijnen.

Wouter heeft deze week geopenbaard hoe hij denk straks Nederland te gaan hervormen. Als hij maar eerst de baas wordt. Hij noemt daarvoor een aantal maatregelen met voor iedereen iets leuks. Sommige daarvan lijken zelfs de overheidsinvloed een pietsje te verminderen en daar kwamen zelfs al enkele aarzelende goedkeuringen over. Vergis je niet. Lees het hele stuk dan begrijp je dat zijn overkoepelend verlangen de socialistisch/communistische heilstaat onder zijn leiding is.

Zijn hierboven geciteerde versie van Karl Marx: “van ieder volgens zijn capaciteit, aan ieder voor zijn behoefte” zegt in feite alles. Om goed te beseffen waartoe dit leidt, is het nuttig om nog eens het hoofdstuk in Atlas Shrugged te lezen waarin de geschiedenis van de “20th Century Motor Company” wordt verteld.

Als goed politicus weet Wouter alles zo voor te stellen alsof hijzelf en zijn trawanten niet schuldig zijn aan de nare situatie waarin Nederland terecht gekomen is. Bij voorbeeld stemden zij vóór de EU-grondwet, en vóór de militaire missie naar Afghanistan. Wouter demonstreerde vóór het vervroegd pensioen, en wil dat nu weer afschaffen..

Wouter is een draaier. Een goed politicus! Typerend is dat uit een onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat de steun voor zijn plannen bij GroenLinks nog groter is dan in zijn eigen partij!

Dit alles doet Wouter voor de tweede keer de Vrijspreker Award Politicus van de Week ruimschoots verdienen.

1 REACTIE

Comments are closed.