Het KNMI heeft 4 nieuwe klimaatscenario’s voor Nederland aan de staat aangeboden zodat deze maatregelen kan treffen om de gevolgen van de voorspelde klimaatveranderingen vooral met milieuheffingen op te vangen. Kennelijk is er geen grens aan de grootheidswaanzin van de politici hier die pretenderen dat ze zelfs het klimaat op aarde met belastingheffing kunnen beïnvloeden.

Dat het hier om 4 scenario’s gaat die ieder iets totaal anders voorspellen komt omdat het KNMI het ook niet weet en dat geven ze volmondig toe op hun website www.knmi.nl/klimaatscenarios .

Deze scenario’s zijn volgens het KNMI wellicht de meest waarschijnlijke maar dan vraag ik mij af waarom 4 volkomen verschillende scenario’s en niet 1 en welk van die 4 dan het juiste zal blijken zijn. Kortom, ze gissen maar wat omdat niemand in de hele wereld (en dus ook de onderzoekers van het KNMI niet) ook maar een begin van benul heeft welke factoren er allemaal van invloed zijn op het weer/klimaat en daarom heeft het KNMI doorgaans zelfs de grootste moeite om het weer van morgenochtend te voorspellen, laat staan het klimaat van over 50 jaar. Overigens zijn die scenario’s over 50 jaar allang weer vergeten en/of door andere vervangen zodat het voor het KNMI altijd wel goedkoop scoren is omdat ze toch niet aan hun voorspellingen gehouden zullen worden.

Een van de voornaamste voorspellingen is dat de winters natter zullen zijn. Natter dan wat en hoe is dat dan bepaald vraag ik mij dan af en verder zal volgens het KNMI de langdurige hevige regenval toenemen maar die zin betekent volgens mij helemaal niks omdat de langdurigheid en hevigheid van regens nietszeggende begrippen zijn en daarom niet gemeten kunnen worden. Ook is het volgens het KNMI absoluut zeker dat de zomers droger of natter (dan wat ?) zullen worden en dat is een prachtige waterdichte prognose die altijd wel uit zal komen.

Verder zouden volgens het KNMI deze scenario’s voorgaande scenario’s bevestigen en dit is een fantastisch stukje logica: voorspellingen die voorgaande voorspelling doen uitkomen, geweldig. Stel ik voorspel dat ik de volgende staatsloterij ga winnen en na enige tijd voorspel ik dat weer. Deze tweede voorspelling bevestigt de eerste zodat de eerste voorspelling volgens de gehanteerde KNMI-logica dus waar is en ik de staatsloterij ga winnen. Volslagen waanzin dus maar wordt wel als wetenschap door het KNMI verkocht.

Vreemd is ook dat het KNMI beweert een duidelijke temperatuurstijging sinds 1975 te bespeuren terwijl de NASA weersatellieten sinds die tijd geen enkele merkbare opwarming meten, iets dat bevestigd wordt door onafhankelijke metingen met weerballonnen.

We zien hier een prachtig staaltje van misdadige pseudo-wetenschap die in slaafse dienst van de staat precies de politiekcorrect gewenste “waarheid” (in dit geval van rampzalige klimaatswijzigingen) bevestigt zoals dat gebruikelijk was in socialistische dictaturen zoals de DDR en Nazi-Duitsland en opvallend is dat er altijd wel onderzoekers te vinden zijn die in ruil voor status en onderzoekssubsidies hun ziel aan de staat willen verkopen.

11 REACTIES

 1. Zag gisteren dit ‘nieuwsfeit’ op het 8 uur journaal gelardeerd met een weersvoorspelling voor 2040 (…). Instituten die nauwelijks in staat zijn om het weer voor overmorgen te voorspellen, zijn op dit gebied al helemaal niet serieus te nemen.
  Los van de vraag of er wel of niet sprake is van menselijke invloed op de opwarming is slechts 1 ding belangrijk: het overleven van de menselijke soort. Dat betekend aanpassing aan de omstandigheden en niet middels belastinggeld die omstandigheden naar je hand willen zetten (gegarandeerde mislukking). Leuk voorbeeld hier is het terugdringen van luchtverontreiniging in Europa. Doordat de lucht schoner is, kan het zonlicht er beter door en is de gemiddelde temperatuur met 1 graad gestegen. Kost een paar centen maar dan heb je ook wel het (tegenovergestelde) effect bereikt.

 2. Goed gezegd Wladimir. Het is weer het zoveelste pure politieke gedoe.
  Dit wordt ook ondersteund door een reactie van een deskundige: Dick Thoenes reageerde al snel op het PC artikel van de NRC dat gewoon de overheid na-aapte: (verkort):
  ———-
  Subject: wordt Nederland warmer en natter?
  Sinds enige tijd weten we dat het onmogelijk is om de toekomstige ontwikkeling te voorspellen van chaotische systemen over een langer tijdsinterval. De waarde van de voorspellingen neemt af met de tijd en gaat al snel naar nul. Voorbeelden van chaotische systemen waarvoor dit geldt: de wereldeconomie, de beurskoersen, de verkiezingsuitslagen, het klimaat.

  Niemand, ook niet het KNMI, kan voorspellen wat het klimaat zal zijn in 2050. Men kan daar wel verwachtingen over uitspreken, maar die zijn dan gebaseerd op een hele serie veronderstellingen. Deze werden hier niet vermeld.
  …. de scenario’s van het KNMI mede gebaseerd zijn op de modellen die wereldwijde opwarming ("global warming") voorspellen. Deze opwarming zou veroorzaakt worden door de uitstoot van CO 2 door de mens. Uit velerlei onderzoek is inmiddels gebleken dat deze voorspellingen twijfelachtig zijn, om niet te zeggen onwaarschijnlijk. Dit maakt de verwachtingen voor Nederland extra onzeker.

  Deze krant, vooral in de persoon van de wetenschapsredacteur Karel Knip, heeft zich al eerder vergaloppeerd met onverantwoorde uitspraken over het klimaat. Natuurlijk is het politiek correct om in wereldwijde opwarming te geloven, maar het riekt wel naar politiek opportunisme,
  D. Thoenes

 3. Ook ik viel gisteren van mijn stoel. Ik vermijd nu al maanden alle nieuwsmedia om mezelf de ergenis over de irritante politieke correctheid ervan te besparen. Maar bij het zappen had ik toch even de pech de herhaling van het zotte NOS verhaal te ‘mogen’ aanschouwen. Het stuntelige van de nieuwslezer deed me zelfs vermoeden dat er achter de schermen een agent van de Nederlandse inlichtingendienst met geweer in de aanslag stond om de man met dreiging van geweld tot de verloochening van zijn eigen wetenschappelijke inzichten te dwingen.
  Een mens wordt er alleen maar bang van, en dat is, zo bedenk ik nu, precies de enige bedoeling.

 4. Als een door de overheid gefinancierd onderzoeksinstituut zou zeggen dat het ook de andere kant op kan gaan, waar zou dan de rechtvaardiging van de anti-emissiemaatregelen nog op gebaseerd zijn? Nog even en ze gaan in de zomer rotweer in Spanje voorspellen om de toeristenstroom in te dammen.

 5. Gezien er 4 totaal verschillende scenario`s voorgeschoteld worden, zullen er ook nog wel veel meer zijn.
  Blijkbaar is ieder scenario goed om belastingen te heffen, inclusief klimaatscenario`s.
  Dit is arbitraire larie.

 6. jaaa, en wat is het allertriests van dit verhaal?
  dat hele volksstammen dit als waarheid aannemen, want het was toch immers op het journaal?

  iedereen die slim is moet z’n eigen plan trekken. zo weinig mogelijk belasting betalen en de staat zoveel mogelijk proberen te tillen is het enige verzet wat er in zit. de meute die daar voor op draait verdient niet beter.

 7. De grote paragnost Owlyov Blablatsky voorspelt: ’t kan vriezen of ’t kan dooien, maar voel in ieder geval nattigheid. Dankoewel, da’s dan 1000 oero. Wel vooraf te betalen graag.

  Als iemand hier naar de BBC kijkt, daar hebben ze nu ook een heus "Red de Planeet van Klimaatverandering" seizoen. Ik zag een deel van een documentaire over de "grote problemen" die we zullen krijgen als de olie "over een paar jaar" op is, en "ineens" de prijzen heel erg gaan stijgen. "Gedramatiseerd" was nog een understatement voor dat gedrocht van een programma. Ook werd (natuurlijk…) opgeroepen dat de overheid het komend tekort "in goede banen moest leiden", en, en passant, werd even gemeld dat we onszelf aan toch aan het "vergiftigen" waren, en "addicted" zijn aan olie. Het kwam blijkbaar bij niemand op dat de prijs van olie al stijgt bij de verwachting van een tekort, en dat daardoor automatisch bezuiniging en alternatieven ontstaan. Kennelijk werd ervan uitgegaan dat bijna letterlijk van de ene op andere dag de olie naar 160 dollar per vat zou schieten. De huidige hogere prijs is kennelijk niet voldoende rantsoenering. Wel werd gemeld dat 60% (of zoiets) van de energieprijs uit belasting bestaat (ook in Groot-Britannië blijkbaar), maar daar werd verder geen melding meer van gemaakt. Laat staan dat daaraan de conclusie werd verbonden dat bij afschaffing van die belasting de prijs van olie kan verdubbelen zonder (nog groter) negatief effect op de economie.

  Off-topic: Heeft iemand hier toevallig dat onderwerp op tv gezien in één of ander programma, waar 3VO (Veilig Verlamd Nederland), opriep om de snelheid van auto’s in 30 km zones te verlagen naar 15, omdat dat zoveel beter is voor "de kinderen"? Ik heb niet eens een auto (en ben vooralsnog niet van plan er een te kopen), maar ik was behoorlijk geërgerd.

 8. [7] Op woonerven gewoon stapvoets rijden en overal elders in de bebouwde kom 50. Dat is de oplossing. De 30-km zones kunnen dan worden opgedoekt.

 9. Tja
  politiek is politiek
  geld is geld en
  excuus is excuus
  en smoes is smoes
  alles komt weer terug bij politiek

 10. Vergelijkingen worden altijd gedaan met de normaalperiode. Dat is in de meteorologie een periode van 30 jaar. Gemiddelden, uitersten etc. van 1971 t/m 2000 gelden nu als de normaalperiode. Als het KNMI zegt dat het warmer wordt dan bedoelen ze dat de gemiddelde temperatuur boven die van 1971-2000 komt.

 11. Wat is dit voor land? De belastingbetaler is weer eens de klos. En de linkse milieufanaten lopen lekker binnen.

Comments are closed.