Mark Rutte, die met Rita Verdonk strijdt om leider van de VVD te worden, vindt dat zijn partij de zaken rondom de lijsttrekkerverkiezingen in de toekomst anders moet regelen.
De kandidaten, die de gunst van de VVD leden nodig hebben om lijsttrekker te worden, komen met hun eigen ideeën en standpunten, terwijl een commissie onder leiding van topman Ben Verwaaijen van Britisch Telecom nog het verkiezingsprogramma moet schrijven.

“In het vervolg moet dat omgedraaid worden en moet eerst het verkiezingsprogramma worden geschreven voordat de kandidaten met hun eigen ideeën komen”, zegt Rutte in het blad Forum van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Soortgelijke kritiek is eerder geuit door onder meer de oud VVD minister Hans Dijkstal en Tweede Kamerlid Arno Visser.
Verdonk kondigt in Forum aan dat ze deze maand als minister van vreemdelingenzaken en integratie met nieuw beleid komt om zo het aantal regelingen rond emigratie terug te dringen en de bureaucratie te verminderen.
Rutte biedt de werkgevers een “deal ” aan: de overheid gaat de ondernemers niet meer “elk ogenblik controleren op illegale arbeid of arboregels” maar treedt wel hard op als ondernemers tegen de lamp lopen.
Rutte wil ook afspraken maken over het ontslagrecht. Hij wil dat versoepelen en goed ondernemerschap belonen. Zo wil hij voorkomen dat ondernemers jonge mensen in dienst nemen om ze “met 23 jaar weer te dumpen”.
Tot zover de media.

Vallen de opiniepeilingen Rutte soms tegen, dat hij alleen op basis van een partijprogramma wil discussiëren?
Op basis waarvan moeten de VVD leden dan kiezen? Het partijprogramma geldt immers voor alle kandidaten en daarvan zal niet afgeweken mogen worden. Of gaat het dan om charisma of iets anders?
Of wordt het al geschreven verkiezingsprogramma aangepast aan de ideeën van de kandidaten? Die indruk wordt wel gewerkt, maar in de praktijk zal dat niet plaatsvinden. Ten slotte bepaalt de partij ( het bestuur, programmacommissie) het partijprogramma.
Als het partijprogramma wel aangepast zou worden, dan lijkt het logischer dat het partijprogramma wordt geschreven op basis van de ideeën en standpunten van die kandidaten en niet andersom.
Als het vorige (socialistische) partijprogramma ook al onder leiding van de topman van Britisch Telecom is geschreven dan verbaast het mij niets, dat er niets in het partijprogramma wordt vermeld met betrekking tot de echte vrije markt.
Grote bedrijven hebben geen enkele behoefte aan een echte vrije markt, zij zouden immers niet meer inkomsten uit de enorme subsidiepot kunnen krijgen. Denk maar aan het innovatieproject van de huidige regering die ¤ 480.000.000,00 heeft gekost en mislukt is en hoofdzakelijk in de kas van de grote bedrijven is verdwenen.
Het blijkt ook uit de “deal” die Rutte de werkgevers biedt. ” De overheid gaat de ondernemers niet meer elk ogenblik controleren op illegale arbeid of arboregels.”
Nee, niet elk ogenblik, maar de overheid blijft wel controleren, anders kunnen de ondernemers niet tegen de lamp lopen. Dit noemt Rutte een deal, maar het blijft een eenzijdige overeenkomst.
Voor een deal zijn immers twee partijen nodig, namelijk een partij die iets levert en de andere partij die iets afneemt. In dit geval is het alleen de overheid die iets afneemt.
Door de arboregels af te schaffen zou dus al een controle object ongedaan gemaakt kunnen worden.
Ook de illegale arbeid is afhankelijk van de regels die de overheid maakt. Laat Rutte daar dus eerst iets aan doen.
Tegenwoordig schijnt bij politici het woord belonen erg in trek te zijn. Rutte wil goed ondernemerschap belonen, Bos wil langer werken belonen enzovoort.
Zouden Rutte (Unilever) en Bos (Shell) tijdens hun kortstondig verblijf bij de multinationals daar iets over belonen gehoord hebben? Of zijn zij door deze bedrijven in de politiek geplaatst?
Wie zijn zij om te bepalen of we wel of niet beloond of gestraft moeten worden!
Wat is volgens Rutte goed ondernemerschap?
Hopelijk krijgen we hier ooit nog eens antwoord op.

2 REACTIES

  1. "Wat is volgens Rutte goed ondernemerschap?"

    Eenvoudig:"Goed ondernemerschap is dat ondernemerschap dat Rutte goed vindt."
    Maar net zo als Rita Verdonk ons (nog steeds) geen antwoord geeft op wat zij onder links, rechts rechtdoor verstaat, zal ook Mark je wel geen antwoord geven.

  2. "Zouden Rutte (Unilever) en Bos (Shell) tijdens hun kortstondig verblijf bij de multinationals daar iets over belonen gehoord hebben? Of zijn zij door deze bedrijven in de politiek geplaatst?"

    Een retorische vraag Louis. 🙂
    Daarom een (retorische ?) wedervraag: "sinds wanneer handelen gekozen politici daadwerkelijk onafhankelijk, ook al handelen Kamerleden -althans volgens de Grondwet- zonder last of ruggespraak ?"

Comments are closed.