Weet u nog wel? De Betuwe lijn is die Nederlandse overheidsprestigieuze bodemloze put waarin belastinggeld verdwijnt ter meerdere eer en glorie van politici.

Steeds maar weer bleek bij dit aardige project dat niet alles was doordacht en dat de werkelijke kosten een veelvoud van het verkoopsbedrag gingen beslaan.

Nu zijn er weer problemen met het Duitse deel van die lijn die grote vertragingen kunnen opleveren. En dus kosten.
De Duitse autoriteiten verwijten de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn (DB) passiviteit en contractbreuk, omdat ze zich niet houden aan afgesproken geluidswerende maatregelen.

Wanneer leert een overheid dat het niet haar taak is om dergelijke projecten uit te voeren? Dit is helemaal geen taak voor een overheid. Dit zijn zaken die volledig aan de vrije markt overgelaten moeten worden. Die kunnen iets dergelijks dan wel of niet doen “met hun eigen centen”.

2 REACTIES

  1. De mooiste grap is dat de beoogde belangstelling van het bedrijfsleven uitblijft, men verkneukelde zich van te voren al over de enorme omzetten die het project zou draaien. Er ligt dus straks een peperdure spoorbaan waar sporadisch een lege trein over rijdt. De oorzaak ligt voor de hand, moderne bedrijven zijn voor hun logistiek liever niet afhankelijk van stroperige overheden waardoor de goederen dagenlang stilstaan om administratieve redenen. Maar er is ter meerdere eer en glorie weer eens een zinloos duur project gerealiseerd… Doet mij onwillekeurig denken aan een nodeloos geval als de TV-toren op de Alexanderplatz te Berlijn, tijdens het communistisch bewind geplaatst om de grootheid van de DDR te demonstreren… Het volk had niet te vreten.

  2. het mooie van deze peperdure projecten is dat geen politicus zich er druk over kan maken als er weer een budgetoverschrijding komt. Nu heb ik bij een bouwbwedrijf gewerkt en als je wilde dat het voor een bepaalde prijs gebeurde dan nam je dat ook op in het contract. Kwam er een overschrijding dan had het bedrijf pech. Dan hadden ze maar beter moeten rekenen. Maar zo gaat het dus niet in de politiek. Een overschrijding vraag om een nieuwe "aanvullende" garantstelling door de staat en waar onze minister van financien voor moet tekenen. Het probleem in dit land is Zalm die dit ook blind doet zonder zich in het e.e.a. te verdiepen of een kritische vraag naar zijn partijgenoot op verkeer en waterstaat te wenden.
    He vraagt dan ook om een bouwfraude als je zo makkelijk bent

    Gemeenschapgeld is makkelijk uit te geven en de sky is the limit. Zalm heeft er een handje van om het geld weg te gooien. Dat heeft hij ook met de euro bewezen. Misschien iets om over na te denkenb ……… Onder 10 jaar Zalm is de begroting jaarlijks 10% gestegen. Kortom , deze zo zeer kundige rekenmeester heeft de uitgaven van de staat in 10 jaar tijd laten verdubbelen.

    Hoe zou het land er uitgezien hebben zonder Zalm of zelfs 25 jaar zonder VVD met zijn onbetaalbare privatiseringen en waar je nu ondermeer 40% meer voor je energie betaalt dan je buurlanden.
    Het mag allemaal wat kosten en die aandeelhouder moet ook wat verdienen. Ook al is die aandeelhouder de provinciale overheid

Comments are closed.