FNV Jong- voorzitter Judith Ploegman krijgt een zetel in de Sociaal – Economische Raad (SER).
Zij is daarmee het eerste lid van een jongerenvakbond die zitting neemt in de adviesorganisatie.
De 29 jarige Ploegman wordt vrijdag aangesteld in de raad.
FNV Jong neemt een van acht FNV zetels, die van FNV Kiem, over om de belangen van jongeren te behartigen. De vakbeweging bezet 11 van de 33 plaatsen in de SER. De overige zetels zijn gelijk verdeeld tussen vertegenwoordigers van werkgevers en onafhankelijke kroonleden. De raad adviseert de regering over sociaaleconomische onderwerpen.

Ploegman wil dat de SER verandert. “De raad is ons te blank, mannelijk en middelbaar, jongeren, vrouwen en allochtonen moeten een grotere stem krijgen, ook bij de werkgevers en de kroonleden.”
(Het is net of Wouter Bos hier praat.)
“Het polder advies is beter in evenwicht als meer jongeren hun stem laten horen”, stelt zij.
Maar het is niet alleen de samenstelling van het belangrijke adviesorgaan die Ploegman hekelt. Het kersverse SER lid wordt vooral gedreven door idealen.
“We hebben het hier in Nederland gewoon erg goed. Dan vraag ik me wel eens af waarom we almaar meer winst voor de winst moeten maken. Ik zie wel dat dat het systeem is waar we in bewegen, maar het één of niet ten koste te gaan van het ander.”
Zou zij deze prachtige volzin zelf wel begrijpen? Het is haar en met haar de hele politiek nog steeds niet duidelijk, dat winst noodzakelijk is om de continuïteit van een bedrijf te waarborgen.
Zei schijnt zelf ook winst maken, want ze vraagt zich af waarom WE almaar meer winst moeten maken. Waarschijnlijk heeft ze van haar leven nog nooit in de particuliere sector gewerkt. Want verderop in het interview zegt ze: “ik ben geen vergadertijger, al kunnen zij er bij de studentenvakbond waar ik heb gezeten wel wat van”.
En met het ten koste gaan van het ander doelt ze onder meer op het legertje jeugdwerklozen dat maar niet aan de bak komt.

“Natuurlijk zitten daar etterbakken bij die lui zijn en niets willen. En op kosten van iemand anders in bed blijven hangen is niet de bedoeling. Maar ik zie vooral jongeren die wel willen werken. Daarom moet er meer worden geïnvesteerd in scholing en zullen werkgevers in de buidel moeten tasten om jongeren in dienst te nemen. Neem een bedrijf als Corus, daar hebben ze honderden vacatures. Maar ze leggen de lat zo hoog dat niemand gekwalificeerd is. Dan krijg je te weinig aanwas.”
Heel even ziet ze het licht als zij stelt; op kosten van iemand anders in bed blijven hangen is niet de bedoeling. Ik zou zeggen, verander dat dan. Als de verzorgingsstaat zonodig haar burgers dwingend de zogenaamde volksverzekeringen voorschrijft, geef dan diezelfde burgers pas een uitkering zodra aan de premieplicht is voldaan. Wie geen premie betaalt, heeft geen recht op een uitkering. Tenslotte als je woning afbrandt en je hebt geen verzekering afgesloten, volgt er ook geen vergoeding.
Waarom moeten de werkgevers in de buidel tasten om jongeren in dienst te nemen?
Hiermee geeft ze dus aan, dat de opleidingen van overheidswege niet aansluiten bij hetgeen door het bedrijfsleven gewenst is. Daar zal ze dus de oplossing moeten zoeken, voordat de werkgevers op hogere kosten worden gejaagd, waardoor de factor arbeid nog duurder wordt en daarmee de concurrentiepositie ten opzichte van andere landen wordt benadeeld.
Een bedrijf als Corus zal net als ieder bedrijf met het aannemen van personeel, door de ridicule arboregels, de risico’s willen vermijden dat minder bekwaam personeel door ongelukken of andere omstandigheden voor een hoge onkostenpost kunnen zorgen.
Om meer mensen aan het werk te krijgen, dienen eerst deze arboregels en andere wetgeving (zoals de ziektewet en Wia) die de arbeidskosten verhogen afgeschaft te worden.

Ze wil vooral wat voor elkaar krijgen op heikele punten als jeugdwerkloosheid, kinderopvang en het afschaffen van het minimumjeugdloon.
Dit zijn toch wel “oude” idealen voor zo een jong iemand.
Wat deze idealen betreffen kan volgens mij de raad dus best te blank, te mannelijk, en middelbaar blijven. Zij voegt niets nieuws toe.
Als zo iemand als Judith Poelman in een van de hoogste adviesorganen van Nederland zitting kan nemen, dan vraag me af wat het niveau van al de anderen raadsleden is.
In een vrije markt economie is zo een SER niet nodig en niet gewenst.
Afschaffen dus.

18 REACTIES

 1. Ha, ziedaar de Nederlandse tegenhanger van Kathleen Van Brempt:
  Hopelijk krijgt ze niets voor mekaar van al haar collectivistische FO waanideeen, maar hopelijk mogen we haar vaak op TV bewonderen.

  Groeten,
  M

  Bij deze wil ik graag een nieuwe term lanceren FO. Het staat voor Feitelijk Onjuist en omvat -naast enkele randfenomenen- alle zg. "politiek correcte" ideeen. Die zijn dan misschien wel "politiek" correct maar feitelijk zijn ze absoluut onjuist (net zoals de hele politiek trouwens).

 2. Wat levert dat op, een beetje vergaderen in een ‘SER’? Net als Paul Rosenvuller E.70.000,- per jaar vanwege vermeende ‘unieke kwaliteiten’?

  De SER lijkt mij een compleet overbodig collectivistisch vergaderclubje. Judith’s prietpraat bevestigt dat.

 3. "We hebben het hier in Nederland gewoon erg goed. Dan vraag ik me wel eens af waarom we almaar meer winst voor de winst moeten maken."

  Als we het dan zo goed hebben, vraag ik me af waar we een SER voor nodig hebben.

  En inplaats van zich alleen maar af te vragen waarom bedrijven winst moeten maken, zou ze dat ook eens kunnen uitzoeken middels een cursusje economie bijvoorbeeld. Maar dat is waarschijnlijk teveel gevraagd.

 4. "Afschaffen van het minimumjeugdloon". Laat je niet vangen door deze misleidende zin. De FNV wil inderdaad het minimumjeugdloon afschaffen, maar dan zodanig dat de jeugdigen onder de reguliere minimumloonwetgeving komen te vallen.

  Uiteraard kijkt men dan vreemd op als er na verloop van tijd steeds meer werkloze jongeren bijkomen en typische jongerenbaantjes als vakkenvuller (no offense, ik heb het zelf jaren gedaan) deels verdwijnen en deels ingevuld worden door oudere, productievere werknemers.

 5. "Er moet meer naar jongeren geluisterd worden!"
  Dit is een zin die steeds vaker te horen is bij overheidsinstanties en media.

  Men is waarschijnlijk bang dat mensen met meer levenservaring sneller door hun leugens heenprikken.

  Ik val zelf ook in de categorie "jongeren", maar ik denk dat ik eerder iets kan leren van ouderen dan dat zij naar mij moeten luisteren.

  Enig kritisch denkwerk hoeft van dat schaap Judith niet gevreesd te worden: ze heeft nog nooit iets geproduceerd en zal dat waarschijnlijk ook nooit doen. En ik denk niet dat ze zich beseft wie dan WEL haar levensonderhoud bekostigt.

 6. "Het polder advies is beter in evenwicht als meer jongeren hun stem laten horen": Gezien de om ons heen slaande vergrijzing op zijn minst een miraculeuze vaststelling.

  ‘We hebben het hier in Nederland gewoon erg goed’: Dan zou ik als politica juist geheel niets willen veranderen en snel mijn mond houden. Waarom ‘de kip met de gouden eieren’ slachten dan?

  ‘het legertje jeugdwerklozen dat maar niet aan de bak komt’: Opmerkelijk dat ze hier de ‘jeugdwerklozen’ eruit pikt en de gestaag groeiende groep 40plus werklozen niet benoemd. Maar ja, dan zou je natuurlijk tegelijk toegeven dat Nederland met een werkelijk algemeen werkloosheidsprobleem zit en dat het door haar vertegenwoordigde ‘systeem’ reeds lang in staat van faillissement verkeert.

  Algemene opmerking: de kwestie scholing i.v.m. werkloosheid is een farce! Dit is slechts een klein deelstukje van ‘het probleem’. Er zit immers ook een legertje, degelijk geschoold en ervaren personeel tegen wil en dank thuis! Nee, het zijn juist de kosten verbonden aan het in stand houden van de overheid, overheidsregels, en overheidsbeslissingen samen met de aan haar gelieerde die het werkelijke probleem zijn!

  Maar dat wisten we natuurlijk allemaal al lang. Zelfs Judith Ploegman. Maar ach, ‘diens brood men eet, diens woord men spreekt’, natuurlijk. Maar wacht eens…. Zij eet toch MIJN brood?

 7. alle vakbonden bij elkaar hebben iets van 25% van de werkenden als lid, 75% is dus geen lid. Het FNV heeft rond de 1 miljoen leden en dat is zo’n 14% van alle werkenden, 86% is geen lid van het FNV zodat ze feitelijk helemaal niemand vertegenwoordigen en toch pretenderen ze namens alle werknemers te spreken omdat de staat de bonden met dikke subsidies in leven houdt en ze het monopolie op vertegenwoordiging van arbeiders heeft geschonken, ook al willen die niet. Het zijn vertegewoorigers van de staat, ambtenaren dus, precies de DDR.
  Ook de "werkgevers" in de SER zijn ambtenaren die alleen de staat vertegenwoordigen zodat we we hier de staat ("werknemers") hebben die met de staat ("werkgevers") onderhandelt met de staat.

  Overiegsn zijn alle loontrekkenden verplicht lid van alle vakbonden omdat er een SER-bijdrage op hun salaris wordt ingehopuden waarvan een deel naar de bonden gaat.

 8. Een maandje geleden durfde onze overheid, niet gehinderd door enig gevoel van schaamte, via de aan haar ter beschikking gestelde etalages te verkondigen dat “de Nederlandse economie aantrekt in een tempo welke we nergens anders in W-Europa terugzien”.

  Dan nu ook eentje van mij in mijn etalage ‘De Vrijspreker’:

  Nergens in W-Europa wordt er een land dermate massief en definitief verlaten door haar inwoners dan Nederland. Omdat we het allemaal zo goed hebben natuurlijk!

  Nog nooit zijn er zoveel eigen bedrijfjes gestart vanuit een uitkeringssituatie dan nu. Dat komt natuurlijk omdat de vooruitzichten op een betaalde baan in onze oververhitte economie zo fenominaal zijn?

  Tja, dan komen er natuurlijk wel wat minder ‘uitkeringstrekkers’ op je opverheidsstatistiekjes te staan.

 9. Hoe krijg je eigenlijk zo’n zetel?
  Als je wordt benoemd vertegenwoordig in mijn ogen niemand.
  [7] hahah ja de onderhandelt met de staat en met de staat.
  Dat heb ik een keer tegen een collega gezegd die lid was van de fnv.
  Ik heb hem ook gezegd dat er helemaal vakbond is in nederland.
  Hier in nederland word je alles voorgekauwd vooral via de vakbond
  via zo’n ser enz dat doen ze vooral in hun drang tot zelfbehoud omdat echte vakbonden en dat soort organisaties
  niet altijd doen wat de staat leuk vind

 10. [4] Zij doet dus alsof ze het minimumloon wil versoepelen, maar in feite wil ze de minimumloon-barriere alleen maar versterken.
  Echt afschaffen van (alle) minimumloon zou de werkloosheid in één klap aanzienlijk verminderen.

 11. [10] Hetzelfde gebeurt ook als je alle belastingtarieven op 99procent zet. Iedereen zal Nederland verlaten. Werkloosheidspobleem opgelost. Hetzelfde gebeurt ook als je de bedrijven verplicht om naar rato alle uitkeringstrekkers in dienst te nemen. Maar dan ook allemaal. Het geld van de dan voormalige ‘instanties’ wordt overgeheveld naar de werkgevers in kwestie, die er dan tegen datzelfde bedrag hun ‘nieuw’ personeel mee kunnen uitbetalen.

  Ik bedoel te zeggen Hub dat het wel klopt wat je zegt, maar dat elke medaille natuurlijk wel twee kanten (3?) kent.

 12. [11] "Hetzelfde gebeurt ook als je de bedrijven verplicht om naar rato alle uitkeringstrekkers in dienst te nemen. Maar dan ook allemaal. Het geld van de dan voormalige ‘instanties’ wordt overgeheveld naar de werkgevers in kwestie, die er dan tegen datzelfde bedrag hun ‘nieuw’ personeel mee kunnen uitbetalen."

  Ha! ha! ha! Of een ‘ontslag en faillisementsverbod!!!’ Zodra er donkere wolken verschijnen boven een willekeurig bedrijf moet vadertje Staat wettelijk verplicht bijspringen! Schakel je toch mooi gelijk een horde overheidsarbeidsbemiddelaars uit! Gaat het bij de bedrijven minder zullen dientengevolge de ‘publieke functies’ inhoudelijk versobert moeten worden. Hmm… heeft ook wel iets. 😛

 13. [3]
  Waarschijnlijk bedoeld ze: Ik doe geen ander werk dan dure vergader lunches, waarin geen zinnig woord word gesproken. Maar iedereen heeft het zo goed dat niemand de tijd neemt om dit hele instituut op te doeken.

 14. [7] Hier in België is bog groffer :

  De vakbonden staan hier in voor uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen waarbij ze een vergoeding krijgen per werkloze (en met een flink deel van de vakbondbureaucraten die daarmee betaald worden is het allicht iets meer begrijpelijk dat die vakbonden zich zo enthusiast inzetten voor
  Werkgelegenheid dodende maatregelen).

  Er bestaat wel een staats-uitkeringsinstantie waar lui terecht kunnen die niet zijn aangesloten bij
  een vakbond maar deze dienst heeft een
  zeer slechte reputatie : dossiers die
  verloren gaan, uitkeringen die veel te te laat komen waardoor werklozen die daar proberen aan hun uitkering te komen van pure ellende toch weer lid moeten worden van de vakbond…

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. Ze blaat wat in het rond. Dit om dezelfde reden als de overheid het doet. Zwillen aan iedereen duidelijk maken dat ze nodig zijn. Om de simpele reden dat niemand in het land zelf een reden kan bedenken waarom zij nodig zijn.

 16. [15] Nee ik kan niet zo gauw een reden bedenken waarom de overheid met de overheid en de overheid moet overleggen om advies uit te brengen aan de overheid.

 17. [14] Hey maak geen slapende honden wakker. Ik wil helemaal geen lid worden van FNV

  Maar ze houden dus geld over aan deze vergoeding per werkloze neem ik aan?
  Kunnen ze die vergoedingen niet op de leden verhalen? Als dat zo zou zijn dan was het niet eens een slecht systeem.

 18. [17] Daniel,

  Ze houden daar inderdaad geld aan over bovenop het feit dat de salarissen van
  een deel van de vaksbondsbureaucraten
  met dat geld betaald worden…

  Die vakbonden weren zich dan ook de
  spreekwoordelijke duivel in het wijwatervat als iemand voorstelt de
  werkloosheidsuitkeringen niet langer
  door de vakbonden laten uit te keren….

  Groetz,

  Cincinnatus

Comments are closed.