Hirsi Ali en het Nederlanderschap: gebrek aan realiteitszin.

Er is een eigenschap die bij Rita Verdonk in ieder geval ontbreekt en dat is zin voor realiteit.
Iedereen die ooit in aanraking is geweest met asylanten, zal het bekend zijn, dat de meesten van hen bij het opgeven van hun gegevens niet hun werkelijke herkomst, naam, geboortedatum en andere gegevens verstrekken.
Dit is het asylantschap eigen: de asylant wil vaak bepaalde risico’s uitsluiten en voorkomen, dat het thuisfront gewaar wordt waar hij zich bevindt en wat hij momenteel doet. Het opgeven van de werkelijke naam en geboortdatum kan de asylant aan aanzienlijke gevaren blootstellen.
Als Rita Verdonk zich eens een week incognito zou inboeken in een asielzoekerscentrum in welk land dan ook, zou haar kennis op dit stuk zeker met enkele duizenden procenten toenemen.
Autoriteiten rekenen met ficties en als zij deze ficties in de uitgebrachte rapporten niet bevestigd zien, wordt de asylant niet toegelaten.
De asylantenindustrie bouwt over de vereiste ficties daarom zoveel mogelijk kennis op en past de werkelijkheid aan bij het beeld dat vereist is voor het dossier.
Wat het er uiteindelijk toe doet dat de asylant op ander naam binnenkomt ? Als het puntje bij het paaltje komt niets.
Het toekennen van een bovenmatige betekenis aan de geregistreerde gegevens kan dan ook beter achterwege blijven.
Of de naam van Hirsi Ali Ali , Magan of Jansen is en of een verandering in deze naam is opgetreden voor of tijdens haar asielprocedure, lijkt mij volslagen irrelevant.
Jammer is het dat herhaaldelijk personen die reeds de Nederlandse nationaliteit hadden verworven, teruggestuurd zijn naar het land van herkomst zuiver op grond van het vaak veel later bekend worden van een of meer discrepanties in de gegevens: vaak ten gevolge van hun eigen onwetendheid over de opvatting die de Nederlandse overheid koestert over dergelijke discrepanties. In andere landen is men veel meer aan dergelijke zaken gewend . Zowel in Bhutan , Nepal als Indonesie staan vele personen onder meer dan een naam bekend. Een geboortedatum in dergelijke landen is een gegeven dat vaak pas vele jaren na de geboorte bedacht en neergeschreven wordt en velen zijn zich niet of nauwelijks van hun juiste geboortedatum bewust.
Hugo van Reijen

13 REACTIES

 1. mijn eerste reactie is dat wanneer ik aan de plaatselijke koddebeier een valse naam opgeef (bij bijvoorbeeld een akkefietje zoals fietsen zonder licht) en het justitiële apparaat komt daar achter, dat mij dat dan zwaar aangerekend wordt. Zwaarder dan het hele fietsen zonder licht. Dus waarom zou dat dan ook niet zo dienen te gebeuren bij iets zwaarwegenders zoals het verkrijgen van het nederlanderschap?

  Maar aan de andere kant, mijn naam is ook niet Marcellus.

 2. [1] Waarom zou een agent zich moeten moeien of jij al dan niet met een achterlicht op je fiets rondrijdt ?

  Lijkt me een typisch geval van een
  "slachtoffer-loze misdaad"

  Groetz,

  Cincinnatus

 3. [2]
  Maar dat is het nu juist niet. De Ayaan-affaire is geen ‘slachtoffer-loze misdaad’.

  Dat komt eenvoudig omdat we in Nederland een overheid hebben die bepaalt wie hier wel of niet binnenkomt en hoe die persoon in leven wordt gehouden. Heeft die immigrant geen werk dan moeten andere NLers voor hem betalen, heeft hij geen woning dan zijn autochtonen in oude stadscentra de dupe, enz.

  Als mensen zich niet aan de (overheids)regels houden duperen ze daarmee anderen. Als iemand een valse naam en geboortejaar opgeeft (het schijnt dat Ayaan daarmee wilde voorkomen dat haar Somalische clan haar makkelijker kon opsporen) dan is dat in het geval van de goed ingeburgerde Ayaan geen probleem, maar wel in het geval van de duizenden andere immigranten die wel parasiteren op de autochtone NLers en die we dus kunnen missen als kiespijn.

 4. Als je niet liegt tegen de overheid, bereik je niks, dus ik lieg wel vaker tegen de overheid.
  Ik lieg ook tegen de overheid als een ander daar nadeel van ondervind, ook als ik dat van te voren weet.
  Ik voel dan niet schuldig want het is nog steeds de overheid die die ander benadeeld.
  Hirsi Ali kan bij mij niet meer stuk,
  want ze heeft iedereen beetgenomen en als ze die pas krijgt gaat ze bescherming claimen hahah.
  Zij wil die pas helemaal niet, heeft ze ook niet nodig.

 5. [4]
  Maar het speelt niet alleen bij de overheid. Ook commerciële dienstverleners hebben er een handje van. Zo lijden jaarlijks duizenden passagiers van vliegmaatschappijen onder de stommiteiten van enkelen (laatkomers, mensen die hun leesbril zijn vergeten, mensen die zomaar met hun hond komen aanzetten, etc.).

  Als al de gedupeerden, die zich wel netjes aan te regels hebben gehouden, de kans hadden om met hun voeten te stemmen (maar ja het is vaak te ver om te lopen 😉 dan zouden de maatschappijen die overlast wel doorberekenen aan de aso’s en hield die onzinnige serviceverlening aan idioten gauw op.

 6. De overheid leigt stelselmatig, wij liegen tegen de overheid om problemen te voorkomen of om er beter van te worden, niet ingezetene liegen tegen de overheid om tot de club toegelaten te mogen worden.

  Oftewel een grote leugenachtige roversbende bende.

  En dan te bedenken dat wanneer het zo uitkomt een persoon wordt uitgezocht om haar te dumpen omdat ze liegt, oprotten met die hirshi maar niet omdat ze gelogen zou hebben, Hirschi had in mijn ogen zo’n vetgevroten ge-emanciepeerd autochttone koe moeten zijn, maar die durfen niet. of hebben het te druk met carriere maken of regeltjes neuken. Hirschi, bedankt draai het collectief een zo’n groot mogelijke poot uit en maak dat je wegkomt je verdient beter.

  Iemand zin in een banaantje?

 7. Waarom wil je asiel aanvragen in een land als je denkt dat je daar niet veilig bent?
  Soms doet het er wel toe als de naam verzwegen wordt. Denk aan de Afghanen die gevangenen in de Russische periode hadden gemarteld en hier een krantenwijkje liepen.

 8. [5] Dan is het de vliegmaatschappij die gewoon moet opstijgen.
  (offtopic)
  Wanneer kan liegen tegen de overheid van pas komen?
  Bijv als je een kutbaan hebt omgeruild voor een andere baan, een baan die je naar een maand of twee weer kwijt bent omdat het een tijdelijk project was.
  Je gaat dan natuurlijk liegen om je ww te krijgen ,tenzij je weer een nieuw project hebt.
  Ik zie dat wel een beetje als profiteren maar ik ben er op aangewezen omdat de overheid me verplicht om me bij hun te verzekeren(profiteer wel, maar niet om het profiteren)
  Ik zou in een libertarische maatschappij waarschijnlijk een hoge werkloosheids premie moeten betalen
  terwijl iemand die zijn hele leven voor dezelfde baas werkt minder betaald.

 9. [3] Het is uiteraard de uitkeringscaroussel die we kunnen missen als kiespijn. Zonder dat zouden ook al die mensen niet komen en waren er alvast 2 problemen opgelost (met er slechts 1 uit te schakelen)

  Men gaat hier toch tot deze conclusie komen hoor: de migrantenstroom gaat gestelpt worden omdat het de welvaartsmaatschappij overbelast. dan gaat men noodgedwongen de deelname aan die welvaartsmaatschappij beperken tot diegen die er al inzitten en zit je de facto met een eigen volk eerst situatie, ten bewijze dat alle socialisme nationaal-socialisme is.

  De libertarische oplossing: vrije immigratie zonder verplichte deelname aan collectivistische instellingen, is veel menselijker, eerlijker, rechtvaardiger en moreler.

 10. Na veel vijfen en zessen zegt Hugo:

  "" … Zowel in Bhutan , Nepal als Indonesie staan vele personen onder meer dan een naam bekend. Een geboortedatum in dergelijke landen is een gegeven dat vaak pas vele jaren na de geboorte bedacht en neergeschreven wordt en velen zijn zich niet of nauwelijks van hun juiste geboortedatum bewust.""

  Tsjah … wat moet zo’n allochtoon dan ook, als zijnde een eend in vreemde bijt, nog in het westen met alweer een additionele, en duidelijk redundante persona. Terwijl hier toch geen enkele ruimte bestaat voor enige ambiguiteit.

  Misschien dat een VERDONK juist een excess heeft aan super-realiteitsbewustzijn … En dat Hugo maar wat aan het "brown nosen" is omdat hij als zogenaamde libertarier voor het establissement meer acceptabel … hoopt te zijn, door (net als zij) de mensheid tot een pot nat te berklaren, terwijl ELK mens verschillend is, laat staan hele stammen en volken, en dus in het verste verte onmogelijk "gelijk". Terwijl zeer velen ook eenvoudig hier NIET eens horen …

  Ik durf overigens alles te verwedden om te stellen dat tussen een Hugo en zijn bloedeigen broers of zussen hemelsbrede verschillen zijn … zowel HIER in dit leven, … in het voorhiermaals als in een eventuele hiernamaals. Wat mij betreft generaliseren Libertariers ook steeds in die mate dat zij helaas uiteindelijk zichzelf steeds tegenspreken … en hun stellingen steeds uit eigen gewicht in mekaar zijgen … …

 11. In veel landen is het trouwens wel ondenkbaar dat ik überhaupt de nationaliteit kan aanvragen..

  Daarnaast heeft de 2e kamer bevolen dat alle afgewezen aanvragen tussen 1989 en nu worden bekeken.. De ambtenaren maken weer overuren..

  Had Ayaan het trouwens in Amerika ook tot congreslid kunnen schoppen?

 12. Verdonk zat in een lastig parket.Omdat Hirsi Ali werd uitgewezen,kreeg zij kamervragen,met alle gedoe daarna.Maar als zij niets tegen Hirsi Ali had gedaan,dan had ze ongetwijfeld ook kamervragen uit een andere hoek gekregen,bijvoorbeeld:Waarom wordt de een het land uitgezet,en de ander(de collega,vriendin)niet?Er is altijd wel een partij die electoraal gewin probeert te halen uit zo’n affaire.
  Hoe is dit te voorkomen?Door minder gedetaillerde regeltjes te maken,en meer vrijheid toe te staan.

 13. [12] Voordeel voor Verdonk is dat vragen die parlementaire kadavers stellen van totaal nul en geen eene waarde zijn … en dus ook geheel niets voorstellen … Het "parlement" is niet anders dan een wassen neus die slechts wassen-neuzen-vragen (kunnen)stellen.

  Immers, politieke partijen zijn hier allen letterlijk pachters en lijfeigenen des konings, en elk ook nog met zogenaamde "partij dicipline, waardoor wij hier ook geen ware volksvertegenwoordigers en dus ook geen (strijdbare en potente) politieke oppositie kennen.

  Immers, er wordt steeds van tevoren in het torenkamertje "overlegd", waar "regeer-accoorden" tot stand komen die in feite de dictaten zijn waarmee land en volk worden geregeerd.

  Eventuele onderling geruzie tussen de neo-NSB partijen gaat dan ook geheel buiten het "parlement en de nep-democratie" om.

  En je zou haast moeten zeggen dat verlichte geesten als libertariers dat al lang in de gaten zouden hebben … NIET dus …

Comments are closed.