De afgelopen twee weken waren een waar spectakel voor de Tweede Kamer en de VVD in het bijzonder. Naar aanleiding van een uitzending van het VARA-programma Zembla werd de achtergrond van Ayaan Hirsi Ali belicht.

Nu is het te allen tijde goed dat we onderzoeksjournalisme hebben die de achtergronden van allerlei personen onder de loep neemt, vooral waar het gaat om niet bekende feiten. Dit is nu waar dit programma de plank mis mee sloeg. Alle feiten waren reeds bekend. Iedereen die bekend is met het leven van Hirsi Ali weet ook dat zij eerst in Kenia heeft gewoond, alvorens naar Canada te vertrekken waar ze zou worden uitgehuwelijkd aan een verre neef. Tevens wist men dat zij had gelogen omtrent haar asielstatus. Dit was ook bekend bij de Wiarda Beckman Stichting, waar zij jarenlang had gewerkt. Ieder van ons is op de hoogte dat deze stichting de denktank is van de Partij van de Arbeid en dat de VARA nauwe banden onderhoudt met deze partij. Dit had Zembla dus ook kunnen weten en hiervan toen een programma over kunnen maken.

Dus waarom nu pas dit verleden van Hirsi Ali oprakelen. Dit heeft natuurlijk een politiek-electoraal tintje. Rita Verdonk heeft meermalen gezegd recht door zee te zijn en zoals het geval van het schoolmeisje Tadic gaf zij te kennen de regels consequent uit te voeren. Nu had Zembla weer het levensverhaal van Hirsi Ali of Hirsi Magan, zo men wil, opgevoerd, alleen maar om Verdonk te testen op de uitvoering van de regels.

Zij kon dus niet anders dan de regels consequent toepassen, want wat voor asielzoekers geldt, geldt natuurlijk ook voor politici. Daar dus niets nieuws onder de zon. Hierdoor werd de VVD, waarvan Hirsi Ali parlementslid was in verlegenheid gebracht. Niemand had het over het afnemen van een paspoort of het terugzenden van Hirsi Ali, doch Verdonk constateerde de foutieve naam en vroeg Hirsi Ali om verdere uitleg.

Het enige probleem van Verdonk was dat zij dit eerst persoonlijk te kennen had moeten geven aan haar medepartijlid, doch echter dit meteen in de openbaarheid heeft gebracht. Het tragische aan het verhaal is dat Verdonk ook niet anders kon, enerzijds vanwege de openbaarheid van het bestuur en anderzijds de toepassing van de geldende regels, waar iedereen aan gebonden is. Vanwege de bijzondere status van Hirsi Ali had zij meteen een Nederlands paspoort kunnen verkrijgen op naam van Hirsi Magan, omdat zij werkelijk in levensgevaar verkeert en dat is reden genoeg om iemand bescherming te bieden.

Hirsi Ali is een bijzonder persoon en die ikzelf enorm bewonder vanwege haar drang tot vrijheid en menselijke waardigheid in een wereld die wordt gedomineerd door extreem-collectivisten en religieuze fanatici. Wellicht is Nederland te klein voor haar geworden en kan zij meer doen voor de vrijheid zonder de beperkingen van een pygmeeënland dat Nederland is geworden. Ik wens haar daarom heel veel succes en hoop dat zij doorgaat op de ingeslagen weg; die van de liberalisering van de samenleving.

27 REACTIES

 1. Zover ik begrijp gaat het dus om een interpretatie van de wet met terugwerkende kracht. Inzichten zijn veranderd, ‘we’ beoordelen vandaag onder het credo ‘recht door zee’, wet is wet voor iedereen.

  Met terugwerkende kracht.

  Nu begrijp ik ook van juristen dat onze straffen de afgelopen 10 jaar op veler terrein een stuk forser zijn geworden dan voorheen. De tijd lijkt me dan ook daar dat de VARA en Verdonk maar eens samen rondom de tafel moeten gaan zitten in welke volgorde men het lijstje van de 500.000 overige gevallen af wil gaan handelen.

 2. Verdonk had gewoon cipier moeten blijven.
  Een echte onderzoeksjournalis gaat op zoek naar het antwoord op de vraag: "Wie gaf Zembla opdracht tot deze lastercampagne en waarom ?"
  [1] Sander,
  Een echte jurist kent het begrip "ex tunc", d.w.z., dat men bij de herbeoordeling uitgaat van de criteria die op het moment, waarop het besluit werd genomen, golden. Een beroepsrechter herbeoordeelt het besluit "ex tunc".

  Maar ook daar schijnt deze cipier geen kaas van te hebben gegeten.
  Groet, Harry

 3. [1] [2]
  Aanvulling:
  Er is destijds bij de toekenning van het Nederlanderschap aan Hirsi Ali duidelijk rekening gehouden met bijzondere omstandigheden, zoals de Hoge Raad later in het Arrest van 11 nov. 2005 in een andere zaak overweegt.

  Bovendien betreft het een politiek besluit, waarbij een minister te allen tijde wordt geacht de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Dat is AANTOONBAAR niet gebeurd: ze heeft het stiekem en overhaast gedaan, zonder afweging van de in het geding zijnde belangen, zonder oog voor de gevolgen en zonder inachtneming van de context, waarin het geval zich afspeelt.

  (Wat die andere zaak betreft, het Irakese gezin, kan men trouwens stellen, dat zelfs de Hoge Raad al de mist in is gegaan, omdat zij geen rekening hield met de ernstige gevolgen voor het gezin. Met alle gevolgen voor de rechtsbescherming van het individu door de Nederlandse Staat.)

  http://www.rechtspraak.nl/A

 4. Goed artikel Albert! ++ Karmapoints

  Verdonk kon het m.i. ook nooit goed doen inderdaad.

  Regels zijn gewoon regels, zachte heelmeesters maken stinkende wonden en dat we nu zoveel medelanders hebben met fout opgegeven namen komt natuurlijk door 8 jaar wanbeleid van paars.

  Door de toengeldende, juridische discretie, beleidsvrijheid, bijzondere omstandigheden etc. en andere juridische onzin is er een hel is ontstaan voor allerlei zeer goed geintergreerde nederlandssprekende medemensen op asielcentra’s waar de wachtlijsten op het Nederlandersschap gemiddeld op iets van 8 jaar stonden. Al die mensen hadden dus geen zekerheid. Dat is pas een Hel!

  Het paarse asocialekabinet van toen die al die mensen in onzekerheid gevangen liet zitten. Door al die bureaucratische onzin.

  Nee, dan 100 keer liever een minister die mensen netjes terugstuurt met een oprotpremie. Lees vliegticket economy class.

  Ik vind het jammer dat mijn ouders mij niet opgegeven hadden met een valse naam in 1981, anders was ik allang weggeweest naar Kenia. Een hoop glastuinbouw daar trouwens!

 5. [3] Inderdaad is dit het geval Harry, maar we moeten niet vergeten dat dit allemaal onder de ministeriële bevoegdheden past. Zoals eerder gezegd Verdonk wilde Hirsi Ali nooit het land uitzetten of het paspoort afnemen, maar kon niet anders dan constateren. Er was nog niets besloten. Hadden we het even tijd gegeven dan was deze zaak normaal opgelost, maar ja de extreem-collectivistische wolven konden niet wachten om Verdonk publiekelijk te verscheuren. Ik vind de gehele affaire een storm in een glas water, maar ja daar is men in Nederland heel erg bedreven in. Ik ben het eens met Verdonk dat het allemaal om emoties draait in plaats van rationaliteit en dat is juist het kenmerk van de libertariër.

 6. [4] Exact Achilles, als we het allemaal rationeel bekijken dan is er eigenlijk helemaal geen probleem. Dit was allemaal met een sisser afgelopen, alleen kon Hirsi Ali natuurlijk niet als parlementariër doorgaan. Het is voor mij al een raadsel waarom ze ooit als parlementariër aangesteld als iedereen wist dat zij had gelogen. Dus is er iets bijzonder mis met onze parlementsonderzoekscommissie.

 7. Eindelijk ’n goed stuk over de zaak Hirsi Ali op deze site…

  Interessant is ook om na te gaan wie nu precies e.e.a. geinitieerd heeft.

 8. [6] Inderdaad Albert, en bovendien als men een vrouw die naar het schijnt in haar jeugt zwaar misbruikt te zijn (besnijdenis) (wat ik overigens ernstig betwijfel) en daar een hele religie over wilt aanvallen en precies de gevoelige punten weet en dit in een film wilt uitzetten, moet er mijnsinziens toch minimaal een AEL lid, of een Imam gaan zitten bij de Pvda ofzo.

  Overigens is besnijdenis van vrouwen volgens mij alleen een gewoonte in een aantal islamitische landen ten zuiden van de Sahara

  Ik vind het zeer verdacht dat zij naar de States gaat bij een neo-conservatieve denktank. Blijkt wel weer dat Nederland zeer onder invloed staat van de VS.

  Maar das weer een ander topic 😀

 9. [8] Achilles,

  Euh…Somalië is een Islamitisch land ten zuiden van de Sahara ? 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus

 10. [8]
  Tamelijk misselijk om al haar betogen af te doen als een gevolg van een ondergane besnijdenis.
  En om mevrouw Hirsi Ali gelijk te stellen met ‘Nederland’ , lijkt mij onzinnig gemaksdenken.
  Hier is de zoveelste vluchteling die met open armen in de USA wordt ontvangen, omdat men daar talent waardeert en herkent.
  Men kan ook iemand waarderen, zonder het geheel eens te zijn met zijn/haar opvattingen.

 11. [11] Oke, en ver ten Zuid Oosten van de Sahara inderdaad. In ieder geval,in afrikaanse landen rond de 10e breedte graad. Dus 10e graad ten noorden van de Evenaar. Deze lijn loopt dus evenwijdig aan de evenaar.

  Somalie, Ethiopie, Sudan, Tjaad, Niger, Nigeria, Mali, Burkina, Senegal dat soort exotische landen 🙂

 12. [4] Persoonlijk doelde ik niet specifiek op de voormalige instromers (he, da’s diplomatiek, ik leer het al…) maar meer in het algemeen: De ‘wetsovertreders’. Harry en Harry S hebben dat inmiddels overigens prima beantwoord.

 13. [12] Misschien niet zo netjes maar die heiligverklaringen overal over Ayaan in de media, word ik ook moe van.

 14. [14] Hahaha, het is zeker heel erg diplomatiek, ik snap namelijk niet wat ik er mee te maken heb namelijk. Ik val bijna in slaap door het onrafelen. 😀

  PS.Harry en Harry S zijn dezelfde!

  Groet, Achilles

 15. Diezelfde Vara die zo begaan scheen te zijn met 26.000 asielzoekers, maar die nu krijsend, krabbend en huilend van verontwaardiging wijst op het ‘onterechte’ asiel van een politiek tegenstander.
  De Vara opkomend voor mensenrechten?
  Welnee! Slechts opkomend voor socialistische dwingelandij en fellowtravellers.

 16. goed stuk Albert. zo denk ik er ook over.

  [12] [18]

  geheel juist.

 17. [20] Pardon? Een nadere verklaring zou wel zo prettig zijn na deze grove beschuldiging.

 18. Regels zijn regels? Waarom niet ‘de uitzondering bevestigt de regel’? Een kind ziet in dat de strikte toepassing van het eerste alleen maar destructief werkt, terwijl het tweede van gezond verstand getuigt. Dan levert de vraag op: is AHA een uitzondering?
  De rest is allemaal flauwekul (gelogen over haar personalia? ze voert toch een dubbele achternaam?).

 19. [22] Van de regels kan worden afgeweken door de ministeriële bevoegdheid. In Hirsi Ali’s geval is dat ook, want zij verkeert in onmiddellijk levensgevaar en heeft daarom alle recht tot asielverlening. Vanwege de geuite leugens was het natuurlijk niet mogelijk om haar kamerlidmaatschap te behouden. Iedere politicus die op een leugen wordt betrapt na de aanstelling in de Tweede Kamer moet het parlement verlaten. In feite spelen hier dus twee verschillende problemen. Enerzijds het recht tot asiel en anderzijds het opgeven van het kamerlidmaatschap. In feite is het Verdonk geweest die juist heeft gehandeld en haar partij tezamen met het parlement de zaak tot ongehoorde proporties heeft opgeblazen, maar ja zoals eerder gezegd, daar blinkt ons Pygmeeënland in uit.

 20. 🙁 negeer hem niet, of ik eet jullie op! anders eet hij jullie op hoor! dus pas maar op

 21. Het is altijd zinvol om een ambtelijke of gerechtelijke dwaling recht te zetten, ook na jaren. Dat is wat Zembla heeft gedaan, niets meer en niets minder. Ayaan is voor heel Nederland weggezet als de goudzoekster die zij werkelijk is en iedereen heeft kunnen zien dat de VVD met 2 maten meet.

 22. [25] Met goud- en gelukszoekers is niets mis.
  Het is door dit soort mensen dat de maatschappij vooruitkomt.
  Als morgen 100 goud- en gelukzoekers worden toegelaten uit Bangladesh, Vietnam of Laos,
  kan ik reeds bij voorbaat voorspellen dat deze personen over 20 jaar een hoger gemiddeld inkomen zullen genieten dan de rest van Nederland.

Comments are closed.