Deze week hebben twee partijen een beginselprogramma gepubliceerd en beide zijn zeer verschillend. De Partij van de Arbeid en de Partij voor de Vrijheid hebben ieder gekozen voor een geheel eigen invoelshoek.

Het programma van de Partij voor de Vrijheid is feitelijk de meest progressieve, want het wil de overheid laten krimpen en de daaruit resulterende opbrengsten teruggeven aan burgers en bedrijven. In totaal een lastenverlichting van ¤ 16 miljard die ten goede komt aan de economie. Het Amerikaanse tijdschrift Forbes heeft enige tijd geleden al eens een overzicht gemaakt wat belastingverlichting betekent voor de economische groei. Later werd dit ook door de econoom Bomhoff bevestigd en is dat elke euro belastingverlaging betekent dat er 3 euro’s extra vrij komen voor investeringen. De Nieuwzeelandse ervaring leert dat dit in werkelijkheid ook zo is.

De Britse economie was in de jaren 70 hét zorgekindje van Europa, na de 3 regeerperioden van Margaret Thatcher heeft het zich niet alleen hersteld, maar in de jaren 80 een enorme economische groei bewerkstelligd.

Ierland onder Charles Haughey deed hetzelfde met de Ierse economie en deze werd van armste land van de Europese gemeenschap tot nu het op één na rijkste land van de EU. We zien dat Geert Wilders en zijn Partij voor de Vrijheid deze successen willen nabootsen voor Nederland.

Van een ander gehalte is het beleid van de Partij van de Arbeid onder Wouter Bos. In plaats van lastenverlichting kiest hij en zijn partij voor lastenverzwaring. Zoals boven al is aangegeven leidt lastenverzwaring tot minder investeringen, want elke euro belastingverhoging zorgt ervoor dat er 3 euro’s verdwijnen uit de economie. Dit betekent een aanslag op de economische groei, welke weer leidt tot hogere werkloosheid en armoede, juist die zaken die Bos en zijn partij willen oplossen. Alle economische onderzoeken stellen dat hoe meer overheid hoe meer armoede men creëert, maar ja met een partij die nostalgisch denkt over de jaren 70 en de hoogtijdagen van de populist Joop den Uyl, alsmede het failliete Scandinavische model van corporatisme en socialisme wil invoeren, zal de toekomst er voor Nederland grimmig uitzien.

www.forbes.com/home/global/…
www.cis.org.au/Policy/winte…
www.umaine.edu/MCSC/MPR/Vol…‘ireland%20economic%20success’
www.iea.org.uk/record.jsp?t…
swopec.hhs.se/iuiwop/abs/iu…
www.heritage.org/Research/P…

53 REACTIES

 1. Prima artikel, Albert. Interessante weblinks.
  Het ziet er somber uit voor de Nederlandse en Europese economieen, vooral als je bedenkt, dat hoe langer hoe meer belastinggeld wegvloeit in een alsmaar groeiende buitenlandse oorlogsindustrie, die verder wordt aangezwengeld met papiergeld (fiatgeld).

  In de jaren van de Weimarrepubliek (1918-1933) ging het bijna precies zo. Toen was Duitsland het grootste schuldenland, nu is het de VS.
  We weten dus nu al wat ons te wachten staat.
  Groet, Harry

 2. [1] Zeker Harry dat is sowieso nu aan de gang. De geldpersen werken overuren in alle eurozonelanden alleen maar om de economie te ‘stimuleren’. Hiervoor krijgen we in de nabije toekomst ongetwijfeld de rekening voor gepresenteerd.

 3. [2]
  En niet te vergeten, Albert: Tegenwoordig betalen de mensen maar al te graag met "e-money". Een mooiere manier van credietexpansie is voor de banken nauwelijks denkbaar. Wat voor bewijs heb je, als de bankcomputer "crasht" ? Je laatste bankafschrift ? Haha.

 4. [3] de bankcomputer crashed? Als jij je nu druk maakt over waar jij goed in bent dan doen de banken dat voor hun continutitiet. Dit is te simplistisch gesteld.

  Ook de vergelijking met de Wiemar republiek is weer van een niveau dat ik niet graag op deze site zien. Waarom beland een discussie toch altijd naar mate hij langer duurt in Nazi vergelijkingen.

  Zolang er elke vier jaar verkiezingen zijn in de US zie ik het nog niet somber in.

 5. [4] Een beetje lullig misschien,
  maar je gelooft toch niet dat er vrije verkiezingen zijn in de VS?
  Twee partijen gefinancierd door het grootkapitaal. Complete familiebanden onderling etc.

  Niet te vaak naar Nova kijken ;D

 6. [5]
  Inderdaad Achilles.
  Sinds de deze Struik een voet in het Witte Huis heeft gezet worden alle verkiezingen gestolen, of tenminste gemanipuleerd. En, zoals je weet, hebben ze sinds de moord ofp JFK (1963) de President in de houdgreep.
  Groet, Harry

 7. De schade hangt natuurlijk ook af van wat Bos met onze euro’s gaat doen. Wat zijn de concrete plannen? Ik ving iets op van ‘laagbetaalde banen scheppen’. Dat is typisch iets wat je bij een aantrekkende economie met belastingverlaging en vergroten van de afstand tussen uitkering en loon kunt bewerkstelligen. Niemand zal al te lang werkloos hoeven te zijn, dus uitkeringen hoeven geen volwaardig inkomen te zijn.
  Hier is geen grote publieke sector voor nodig.
  Wat wil Bos op dit punt dan doen? Meer Melkert-stijl subsidiebanen invoeren? worden we verblijd met conducteurs, stadsstewards en milieuwachters? Of grootschalige (her)scholingsprojecten?

 8. Op vrijspreker word vaak gesuggereerd dat economische groei het hoogst haalbare is om gelukkig te worden. Ik mis een beetje de meer filosofische gedachte over hoe het leven in te delen. Ik bedoel dan niet de samenzwering verhalen rondom de verkiezingen.
  Hoewel ik het lang niet eens ben met Wouter Bos zijn visie vind ik het goed dat hij op deze manier de verkiezingen ingaat, Uiteindelijk maakt het niet uit wie er in Nederland gekozen word, want er veranderd nou ook weer niet zo verschrikkelijk veel. Maar een roerganger die een visie uitspreekt kan wel het volk binden. Zolang er niet iemand anders opstaat die een dergelijke uitstraling heeft mag hij het van mij worden.
  Dat de planden die hij heeft niet de mijne zij is prima, geen van de partijen heeft dat.

 9. [9] Nee economische vrijheid gaat voor economische groei wat mij betreft. Die twee gaan echter meestal samen.

  De filosofische gedachte over hoe het leven in te delen is dus aan het individu en niet aan de grote roerganger Wouter Bos.

 10. [9] Je begrijpt het kennelijk verkeerd, het ultieme geluk wordt behaald zodra mensen in vrijheid over de vruchten van hun arbeid kunnen beschikken, en dat leidt uiteindelijk tot economische groei en welvaart voor iedereen. Verder zie ik niet waarom een volk aan een grote roerganger zou moeten worden verbonden, of door een grote roerganger zou moeten worden verbonden. Het komt op mij zelfs over als een hang naar dictatuur. De visie die de man dan heeft is ook gewoon pure dictatuur, mensen voorschrijven wat ze mogen verdienen, mensen voorschrijven hoe lang ze moeten werken, mensen voorschrijven wat hun pensioen mag zijn… Begrijp goed dat het streven van het libertarisme het afschaffen van de gehele politiek is. Politiek is een legitimatie voor een elite om macht uit te oefenen op de massa. En of dat nu langs democratische weg tot stand komt maakt helemaal niet uit. In principe is democratie ook gewoon dictatuur, en zeker hoe de democratie hier te lande werkt. Je zoekt de filosofische kanten van het verhaal? Kijk eens op http://www.natuurrecht.nl en op http://www.libertarian.nl

 11. [8] Alles wat een politicus met gestolen geld doet is schadelijk. Een politicus is om te beginnen niet in staat het geld op verantwoorde manier uit te geven, daarbij is het gestolen geld, dat is altijd nadelig voor degenen van wie het geld is gestolen. Verder is het duidelijk wat Bos wil doen, hij wil de overheid sterk laten groeien. In feite wil hij gewoon een nieuw soort slavernij invoeren, als straks het ganse land aan het staatsinfuus hangt, en elk particulier initiatief vakkundig de nek is omgedraaid, dan is het ultieme socialistische doel bereikt, controle over alles, de elite met veel geld en macht, en een grauw, dat armoedig bij elkaar in woonkazernes hokt.

 12. [8] Precies Tofuburger, als je kijkt dat een baan ongeveer ¤ 100.000 kost om te scheppen in het bedrijfsleven, dan leveren ¤ 16 miljard besparingen zo’n ¤ 48 miljard op in de economie (¤ 1 belastingverlaging levert gemiddeld ¤ 3 op aan bedrijfsinvesteringen).

  Als je die ¤ 48 miljard deelt door die ¤ 100.000 dan krijg je 480.000 banen. Als je dan die 100.000 overheidsambtenaren wegsaneert dan hou je een netto saldo aan 380.000 banen over. Deze mensen hebben geen uitkeringen meer nodig en gaan tevens belasting betalen, waardoor het netto effect nog verder wordt versterkt in de jaren erna. Let wel die ¤ 16 miljard wordt elk jaar teruggegeven.

  Een rekensommetje:

  Extra banen: 480.000 (bedrijfsleven)
  Banenverlies: 100.000 (ambtenaren)
  Netto saldo: 380.000 (extra banen)

  380.000 x ¤ 14.000 (gemiddelde uitkering)= ¤ 5,32 miljard (extra overheidsbesparingen)

  380.000 x ¤ 8.900 (gemiddeld laag belastingtarief)= ¤ 3,38 miljard (extra belastingopbrengsten)

  Het resultaat is dan elk jaar ¤ 8,7 miljard extra overheidsgeld (wat weer besteed kan worden aan verdere belastingverlaging of aan aflossing van de staatsschuld).

 13. [10] De elite, ook bekend als de Illuminati, waaronder de ouderlingen van Zion, de Vrijmetselaars, Skull & Bones etc.

 14. [5] Een beetje lullig misschien,
  maar je gelooft toch niet dat er vrije verkiezingen zijn in de VS?

  Dat ben ik met je eens, maar om de vergelijking te trekken met de Weimar. Met enige regelmaat wordt Amerika door democraten of republikeinen geregeerd. Als er nu continu eenzelfde leider zit zou ik meer vraagtekens hebben.

  Ik denk dat de democratie daar beter is dan in Nederland. Al weet ik dat er ,al lezende op vrijspreker, betere alternatieven zijn.

 15. Uit filosofisch perspectief ben ik het met je eens Libertariër,
  Maar biologisch gezien zijn mensen toch een soort die in een groep leven waar een baasje rondloopt. Op dit punt vind ik ook niet een passende maat die het liberalisme in zich heeft.
  Op heel veel terreinen is vrijheid het hoogst haalbare, maar vrijheid is geen persoon die je kunt volgen. Door de geschiedenis heen zie steeds weer terug dat hele volken een lijder volgen en zelfs voor willen sterven, ook al is deze lijder niet altijd even goed voor deze mensen.
  Het pure libertarisme zal om deze reden ook niet werken.

 16. [9] Dat is niet het geval, hoge economische groei is niet de oorzaak, maar juist het resultaat van de vrijheid. Bij de PvdA betreft het duidelijk een socialistisch programma dat als doel heeft bepaalde kortzichtige stokpaardjes te realiseren, welke een terugtredende overheid deze helemaal niet nodig heeft. Als de vrijheid om te handelen wordt hersteld tussen bedrijven en personen dan kunnen we dit soort filosofieën missen als kiespijn. Als we het over visie hebben dan moeten we eigenlijk eerder naar de Labour Party in Nieuw Zeeland kijken onder David Lange en Roger Douglas om te zien hoe men daar wel een toekomstvisie uitstraalde, terwijl Bos en co. meer van hetzelfde willen, d.w.z. een beleid van pappen en nathouden.

 17. [16] Ik heb gehoord dat het huidige econmische stelsel bedacht is door Marx.

  Nou weet ik niet of Marx ook een Illuminatus was maar ik denk eigelijk van wel.

  Volgens mij zitten in de VS een aantal rijke families: Rothschilds, Rockefellers, Kissingers, Morgans en nog meerdere aan de touwtjes te trekken.
  De presidenten (ook allemaal Illuminati, behalve Kennedy) voeren het vuile werk uit of liegen eromheen, of bedriegen buitenlandse politici.

 18. [15] "De elite, ook bekend als de Illuminati, waaronder de ouderlingen van Zion, de Vrijmetselaars, Skull & Bones etc."

  "Soms is zwijgen het beste commentaar" , – Bene Gesserit aforisme

 19. [17] Wil je dan per sé iemand volgen? Wil je een volger zijn? Of wil je een eigen plan trekken? Dat laatste wordt overigens tegengewerkt. Het enge is nu juist dat er blijkbaar mensen zijn die geloven dat er leiding moet zijn. Leiding is naar mijn mening volkomen overbodig, zeker daar waar het gaat over het verdienen van geld, zeker daar waar het gaat over invulling van het leven. Mensen die leiding zoeken beschouw ik als zielig, zij zijn kennelijk niet in staat zelf verantwoordelijkheden te nemen, en hebben dus een oppas nodig om als het ware tijdig de luier te verschonen. Het typische publiek van bijvoorbeeld een PvdA.

 20. [20] Ja ik geloof mijn eigen ogen ook nog niet helemaal, maar je zou er ook eens in moeten verdiepen! Dan wordt de geschiedenis ineens een stuk duidelijker!

  http://www.rense.com

 21. Maar waneer jij dit zegt zeg je dus eigenlijk dat er veel mensen zijn die zielig zijn en pech hebben waneer er een ander soort maatschappij komt. In mijn ogen heeft ieder proces een soort van sturing nodig van micro universum tot macro samenleving. Als samenleving haal je jezelf onderuit waneer je niet aan dit soort behoeften voldoet. Natuurlijk manipuleert de huidige politieke elite onze maatschappij en wil het zichzelf onmisbaar maken. Maar doet iedere middenstander of handelaar niet het zelfde? De microsoft mensen doen niet veel anders dan de overheid. Ze verkopen een product met veel fouten maar iedereen koopt het omdat het voor handen is en makkelijk te krijgen is. Er zijn betere varianten maar die verkoopt niet zo goed. Maar schijnbaar vinden de meeste ‘’zielige’’ mensen het prima zo. Waneer jij dit niet als vrijheid ziet ben je niet anders als dat wat je verwerpt.
  Ik ben van mening dat het liberalisme nog niet uitgekristalizeerd is maar vooral dat het zichzelf veel beter moet verkopen.
  Je gelooft het misschien niet vanwege mijn vorige stukje maar ik draag het libertarisme een warm hart toe.

 22. [21] Maar waneer jij dit zegt zeg je dus eigenlijk dat er veel mensen zijn die zielig zijn en pech hebben waneer er een ander soort maatschappij komt. In mijn ogen heeft ieder proces een soort van sturing nodig van micro universum tot macro samenleving. Als samenleving haal je jezelf onderuit waneer je niet aan dit soort behoeften voldoet. Natuurlijk manipuleert de huidige politieke elite onze maatschappij en wil het zichzelf onmisbaar maken. Maar doet iedere middenstander of handelaar niet het zelfde? De microsoft mensen doen niet veel anders dan de overheid. Ze verkopen een product met veel fouten maar iedereen koopt het omdat het voor handen is en makkelijk te krijgen is. Er zijn betere varianten maar die verkoopt niet zo goed. Maar schijnbaar vinden de meeste ‘’zielige’’ mensen het prima zo. Waneer jij dit niet als vrijheid ziet ben je niet anders als dat wat je verwerpt.
  Ik ben van mening dat het liberalisme nog niet uitgekristalizeerd is maar vooral dat het zichzelf veel beter moet verkopen.
  Je gelooft het misschien niet vanwege mijn vorige stukje maar ik draag het libertarisme een warm hart toe.

 23. [22] Sorry, maar rense.com lijkt me nou niet echt objectief, Achilles.

  Als libertarier streef ik vrijheid na. Wanneer ik geloof in samenzweringen en complotten die mij van die vrijheden weerhouden, dan zal ik die vrijheden ook nooit verwerven. Niet door die complotten en samenzweringen, maar door mijn geloof daarin.

 24. [23] Niet als er een ander soort maatschappij komt, maar reeds zielig zijn. En dan heb ik het over de horden die inderdaad de almachtige overheid zien als het instituut dat alles voor hen moet en gaat regelen. De samenleving zou zichzelf onderuit halen door geen leiderschap te hebben? Komt op mij nogal collectivistisch over. Middenstanders, handelaren en industriëlen vergelijken met leiders vind ik misplaatst. Inderdaad heeft MS een groot marktaandeel. Er is echter niemand die iemand verplicht het product van MS af te nemen. Mensen die het product van MS afnemen zijn ook niet bezig een leider aan de macht te houden, ze kopen een stuk software waar ze behoefte aan hebben. De door jou zo bezongen leiding is van een andere aard. Die is namelijk al helemaal niet bezig met vrijheid, maar het inperken van vrijheid, hetgeen het doel van leiding dan ook is. Leiding houdt namelijk in dat een stuk zelfbeschikking wegvalt. En dan kom je op een dillemma, wat wil je dan dat leiding doet? De meeste libertariërs zullen vinden dat de activiteiten van het leiderschap zich horen te beperken tot het bewaken van zogeheten natuurrechten, maar al spoedig blijkt een leiding de hun gegeven macht te misbruiken om bepaalde groepen te bevoordelen. Zit iemand op dat soort corruptie, want dat is het gewoon stomweg, te wachten? Ieder proces heeft sturing nodig, zeg je. Het gaat op in een fabriek, waar de leiding er voor zorgt dat de werknemers datgene doen om tot het juiste product te komen. Die werknemers hebben zich vrijwillig onder die leiding geplaatst, waarvoor die leiding ze beloont met een salaris. Voor het land gaat dat niet op. Niemand in Nederland ondergaat de leiding van het land vrijwillig, laat staan, wordt er voor beloond. Waar in Nederland de leiding vandaan komt? Je zit in feite nog steeds aan te kijken tegen dezelfde club regenten van reeds een paar 100 jaar. Dat eens in de 4 jaar drukken op een knopje is wel een heel erg gammel excuus daarvoor.

 25. [25] James excuses, rense.com is idd niet zo objectief.
  Maar geeft wel een leuke zij het overdreven alternatief voor de huidige media.

  Ik geloof ook in vrijheid, toch betaal ik met fiatgeld van de staat, tanken we benzine die verkregen is door contracten met buitenlandse overheden. En zelfs voedsel is deels door overheden gecontroleerd.

  Kortom ik geloof zeker dat mensen die het geld beheren: de centrale bankiers de mensen die de olie controleren: de oliegiganten ook op economische groei (Lees machtvergroting) uit zijn.
  En dus regelmatig buitenlandse overheden omkopen om dit te bewerkstelligen.

 26. [25]
  James McNamara,
  1) Complotten zijn zo oud als de mens op aarde rondhobbelt;
  2) Machiavelli heeft er een handboek over geschreven;
  3) Als er geen complotten zouden bestaan dan zouden er ook geen staatsgrepen bestaan;
  4) Slaap maar rustig door en blijf maar rustig geloven in de conincidentietheorieen van politici; Maar noem jezelf dan niet vrijheidslievend;
  5) Het is niet verplicht de vrijheid te verdedigen, maar sta dan niet raar te kijken, als jij en je familie morgen alles kwijt zijn;
  6) De moord op JFK was aantoonbaar een staatsgreep.

 27. [27] [28]

  Helemaal mee eens Harry!

  James, Rence.com is idd niet echt objectief, dat zullen we zelf moeten doen.
  Ik bedoel: CNN, BBC, Reuters, ANP, VNU, NOS, Nova etc. is nou ook niet echt zo objectief.

  Dat Al Jazeira is ook wel leuk om via de digitale tv te ontvangen, of zou dat ook al overgekocht zijn door een of andere Illuminati sjeik?

 28. [24] "Ik ben van mening dat het liberalisme nog niet uitgekristalizeerd is maar vooral dat het zichzelf veel beter moet verkopen.
  Je gelooft het misschien niet vanwege mijn vorige stukje maar ik draag het libertarisme een warm hart toe."

  Dat warme hart doet mij echt genoegen. En je hebt gelijk dat het libertarisme nog niet de goede "verkoop-methodes" heeft gevonden.
  Het libertarisme is immers de enige morele samenlevingsfilosofie. De enige die geen geweld wil initieren tegen de medemens.
  En toch blijkt dat de meeste mensen nog achter personen aanlopen die wel met geweld hun zin willen doorvoeren.

  Overigens staat het in een libertarische maatschappij ook iedereen vrij om achter wie dan ook aan te lopen, zolang ze dat maar niet aan anderen opleggen!

  Lees bovenstaande reacties van "een libertarier" nog eens goed na; die zullen je zeker helpen het libertarisme beter te begrijpen.

Comments are closed.