Zoals bekend willen libertariërs de overheid inkrimpent tot een nachtwakerstaat, of zelfs opheffen. In discussies over dat laatste wordt door mensen met meer vertrouwen in de staat nogal eens verwezen naar voorbeelden van ‘landen zonder overheid’. Genoemd worden dan bijvoorbeeld Libanon, Joegoslavië, Liberia, kortom overal waar burgeroorlog en alle bijkomende ellende heerst..

Zelfs bij veel niet-libertariërs moet dit argument vreemd aandoen, aangezien bovengenoemde landen allemaal overheden hebben. Een uitzondering hierop is het in dit verband ook vaak genoemde Somalië, dat daadwerkelijk geen overheid heeft (alhoewel, er bestaat clubje dat vind dat het de regering van Somalië is). Somalië is echter – hoewel geen paradijs – beter bezig dan de rest van donker Afrika.

Wat waarschijnlijk bedoeld wordt in de andere gevallen is dat de betreffende overheid niet bij machte is het geweld te stoppen, en de toestand dus overeenkomt met de situatie waarin de overheid zou ontbreken. Zo bezien lijkt het alsof bovengenoemde landen wel degelijk goede voorbeelden zijn van hoe het er bij afwezigheid van een staat aan toe zou gaan.

Er is echter een probleem met deze zienswijze.

Weliswaar is het dus zo dat overal waar we zien dat de staat haar geweldsmonopolie niet kan handhaven, we zien dat er wijdverbreid geweld is, punt is dat we pas kunnen zien dát de staat haar geweldsmonopolie niet kan handhaven áls er wijdverbreid geweld is. Als er staten zouden bestaan die geen geweldsmonopolie kunnen handhaven, maar waar geweld zeldzaam is, zouden we dat dus nooit met observatie kunnen vaststellen.

De selectie van voorbeelden wijst dus automatisch in een bepaalde richting.

Bestaan er staten die niet in staat zijn hun geweldsmonopolie te handhaven, maar waar toch geen wijdverbreid geweld heerst? Ik denk het wel. Ik ga er namelijk van uit dat geen enkele staat in staat is z’n geweldsmonopolie te handhaven, uitgezonderd misschien totalitaire staten.

Kijk naar een land als Nederland, en stel je voor dat 1% van de bevolking de wapens opneemt, en overgaat tot geweld. We hebben het dan over zo’n 160.000 mensen. Geen kans dat de Nederlandse overheid dit kan stoppen zonder draconische maatregelen, en waarschijnlijk is een poging hiertoe ook mét draconische maatregelen kansloos.

Ter vergelijking: in Irak houden zo’n 20.000 ‘insurgents’ het sterkste en meest geavanceerde leger ter wereld bezig, en het einde is voorlopig nog niet in zicht.

Wie denkt dat de staat bij machte is de vrede te bewaren is een dromer. Vrede is er omdat meer dan 99% van de mensen zich onthouden van geweld.

20 REACTIES

 1. We moeten een verschil maken tussen Noord-Somalië en de rest. Terwijl in Noord-Somalië een klassiek-liberaal bestuur is, wordt er in de rest hevig gevochten tussen diverse milities, terwijl tegenwoordig tevens Al-Qaida zich in de strijd heeft gemengd. Al-Qaida aast al jarenlang op regio waar geweld, chaos en wetteloosheid heerst, zie Soedan, Afghanistan, Palestijnse gebieden en nu ook Zuid-Somalië. Noord-Somalië is dus veel beter af sinds de dictator Sriad Barre verdwenen is, maar de rest vecht nog om te overleven, zoals in de rest van Afrika.

 2. Ik onderschrijf je artikel volledig Martin. Prima stuk! Als beeldvergelijking kun je ook hier weer de roken-discussie hanteren. ‘Onderzoeken’ naar de gezondheidsrisico’s gaan altijd uit van de stelling ‘hoe schadelijk is roken’? Omgekeerd uitgangspunt ‘hoeveel rokers leven er juist langer door roken’?, worden nimmer uitgevoerd. En ook dat is opmerkelijk, daar de serieuze wetenschap zich er wel degelijk van bewust is dat een percentage rokers (extreem) hoge leeftijden behaald juist door het roken. (In het kort voor de oorkrabbelaar: dit heeft te maken met de reactie van tig-duizenden stoffen op tig-duizenden stoffen en de niet rechtlijnige eigenschappen van al deze stoffen afzonderlijk)

 3. Heel interessant artikel, Martin. Aanvullende opmerking:
  Oorlogen worden door staten gemaakt, niet door individuen.
  Groet, Harry

 4. [4] Goh pastoor Kluytmans, mijn oorkrabben is enkel verergerd door jou ‘uitleg’ over die tig-duizend stoffen.
  Is het een soort gerookt-vlees-effect? Dat bewaart ook goed.

 5. @Jetze, bedankt voor de link. las net dat je het had gevonden. Beetje onzorgvuldig van me.
  Zorgwekkend nieuws he? Nu zijn er berichten dat iran de wet (nog) niet uit gaat voeren. Maar of dat waar is?

 6. @Jetze, bedankt voor de link. las net dat je het had gevonden. Beetje onzorgvuldig van me.
  Zorgwekkend nieuws he? Nu zijn er berichten dat iran de wet (nog) niet uit gaat voeren. Maar of dat waar is?

 7. [7] Oke, nu vraag je er zelf om. (Ik had het willen vermijden!) Zomaar eens een eerste insteek dan:

  Fruitvliegjes zijn zodanig genetisch te veranderen dat hun levensduur verdubbelt. Normaal gesproken leeft het insectje gemiddeld 37 dagen. De gemanipuleerde variant kan een leeftijd van gemiddeld 70 dagen bereiken, met uitschieters tot 110 dagen.

  Een kleine verandering in een gen dat betrokken is bij de manier waarop het lichaam energie opslaat en gebruikt, veroorzaakt de verlengde levensduur. Wetenschappers van de Amerikaanse National Institutes of Health noemen het gewijzigde gen "Indy", een afkorting van "I’m not dead yet". Ze publiceerden hun onderzoek in Science.
  De genetische verandering veroorzaakt een verminderde energieafgifte bij de cel, die als het ware op dieet wordt gezet.

  Het onderzoek geeft aan dat er een link is tussen stofwisseling, caloriebeperking en levensduur.

  Eerdere studies bij andere diersoorten laten ook zien dat een beperkte calorieopname de gemiddelde leeftijd van een soort kan verlengen.

  De fruitvliegjes leven niet alleen langer, maar blijven ook op latere leeftijd actief. Vrouwelijke exemplaren zijn langer vruchtbaar en leggen zo’n 2000 eieren, 700 meer dan gebruikelijk. Hoewel er een overeenkomst van 80 procent is tussen het erfelijk materiaal van fruitvliegjes en mensen, is het belang van het onderzoek voor de verlenging van menselijk leven volgens de onderzoekers nog niet duidelijk. Wel geeft het experiment meer inzicht in het verouderingsproces bij de mens.

  Hypothese: "Een of meerdere gifstoffen aanwezig in ons milieu, muteert in meer of mindere mate een gen dat betrokken is bij de manier waarop het lichaam energie opslaat en gebruikt, en veroorzaakt de steeds langere, gemiddelde levensduur van de mens".

  Het "fruitvlieg-onderzoek" geeft aan dat er een link is tussen stofwisseling, caloriebeperking en levensduur. Welnu; rokers hebben een aangepaste stofwisseling en consumeren daarbij ook gemiddeld minder calorieën dan niet-rokers…

 8. [12] If one might add: De ketting-pijprokende oudste Belg Louis Marion haalde een leeftijd van 110 jaar (als hij al overleden is?) en de ketting-sigaarrokende Nederlander Ko de lavoir werd met 107 jaren zelfs de oudste man van Nederland ooit. Hoe dat kan wordt geheel niet onderzocht. ‘geluk’, ‘sterker gestel’… niet allemaal echt zo wetenschappelijk onderbouwt, wel?

 9. Wat mij hier weer steeds meer opvalt is dat men schijnbaar elkaar graag zoveel en zo hard mogelijk op de schouders klopt. In dit geval, ook al is wat Martin hier in een 350 woorden had willen zeggen in dertig te doen en niets meer dan:

  1. De stelling dat geweld … steeds plaats vind en gebeurt waar men dat niet kan … voorkomen, … een waarheid als een koe … B-i-i-g deal dus …
  2. Er geen overheid is die geweld weet te voorkomen, … wat niet helemaal, of noodzakelijk, waar is natuurlijk …
  3. Vrede alleen bestaat wanneer 99% van de mensen dat willen … hetgeen uiteraard zwaar overdreven en zuiver loelkoek is.

  Waar het echter aan bovenstaande logica vooral ontbreekt is echter het eenvoudige feit dat Martin helemaal geen rekening houdt met … het fenoneem van spontane tegenwicht, in de mechanica "reactie" genaamd, laat staan met de staat van een door denkende (of zelfs zich op voorspelbare manier gedragende mensen) mutueel geambieerde (danwel daartoe genoodzaakte) natuurlijke equilibrium tussen alle betrokken partijen.

  Nogal errug primitief gedacht dus van Martin, maar het schijnt hier in te gaan als koek …

 10. [14]"Wat mij hier weer steeds meer opvalt is dat men schijnbaar elkaar graag zoveel en zo hard mogelijk op de schouders klopt"

  Ik zou zeggen: zoek ’s één van de artikeltjes over theoriën rondom 9/11 op…

  "Vrede alleen bestaat wanneer 99% van de mensen dat willen"

  Dat staat er niet, er staat "Vrede is er omdat *meer* dan 99% van de mensen *zich onthouden van geweld*." Over wat die mensen zouden willen heb ik het niet.

  "Waar het echter aan bovenstaande logica vooral ontbreekt is echter het eenvoudige feit dat Martin helemaal geen rekening houdt met … het fenoneem van spontane tegenwicht, in de mechanica "reactie" genaamd, laat staan met de staat van een door denkende (of zelfs zich op voorspelbare manier gedragende mensen) mutueel geambieerde (danwel daartoe genoodzaakte) natuurlijke equilibrium tussen alle betrokken partijen."

  Dat de betrokken partijen dat equilibrium ambieren sluit je zelf al uit, aangezien je het lulkoek vindt dat 99% van de mensen vrede willen. Of is het zo dat men tegelijkertijd zowel een equilibrium als (burger)oorlog ambieert?

  Het lijkt me dat als je macht concentreert bij één partij, dat staat, dat er geen sprake is van een equilibrium. Voor die partij is er ook geen reden om dat equilibrium te ambiëren.

  [9]Thanks.

 11. [15] Waarom 9/11 bij de haren aangesleept omdat het, zoals met ELKE religie, uiteindelijk zeer simpel is:

  1. De barmhartigen die de olie nooit onder hun eigen kont hadden kunnen weghalen, noch wisten waar het voor kon dienen, laat staan wat het nog ooit zal opbrengen…. hebben veels te grote ballen gekregen en willen in de wijdere wereld (dan hun eigen) wat betekenen.

  2. Door Allahs "wil" gesterkt, en stilzwijgend door ALLE barmhartigen gesteund, vielen de fanaten de VS op hun grondgebied aan. (Meer theorie is te veel en overbodig). Wat tevens letterlijk hun einde zal betekenen, zowel als dat de Islam mondiaal gegarandeerd drastisch gekortwiekt gaat worden. Zulks omdat de VS na de burgeroorlog van 1860-1865 hebben gezworen nooit ooit weer oorlogsgeweld op hun territorium wensen te tolereren, en vooral NIET in hun pursuit of happiness gestoord willen worden waardoor hun groei en bloei wordt gecompromiteerd.

  Overigens, "VREDE" heeft nog nooit op goede wil gesteund … maar wordt eenvoudig en ALTIJD door de sterksten AFGEDWONGEN. Zo is er sinds 9/11/2001 geen enkele aanslag meer in de VS gepleegd. Wat een krankzinnige geloel over die 99% die al dan niet vrijwillig "vreedzaam" geraken. Want zodra de prijs te hoog wordt doet men het niet meer …. en dat is al een heel stuk eerder … You must be smoking somethin …. weird.

 12. [16]"Waarom 9/11 bij de haren aangesleept"

  Ik heb 9/11 er niet bijgesleept, ik heb alleen gezegd dat je de stukjes over theoriën rondom 9/11 ’s moet opzoeken als je vind dat men elkaar te veel op de schouders klopt hier. Stukjes over vogelpest en evolutieleer zijn ook aan te bevelen wat dat betreft.

  "Overigens, "VREDE" heeft nog nooit op goede wil gesteund … maar wordt eenvoudig en ALTIJD door de sterksten AFGEDWONGEN."

  Dan steunt het op de goede wil van de sterksten, niet?

  "Wat een krankzinnige geloel over die 99% die al dan niet vrijwillig "vreedzaam" geraken."

  O? Dus meer dan 1% wil eigenlijk oorlog? Hoeveel procent is dat?

 13. Er schort nogal wat aan deze stelling waar het Nederland en Irak betreft. Om te beginnen kunnen 160.000 Nederlanders de wapens niet oppakken want er zijn geen wapens om op te pakken. In de 2e plaats zou een complot van 10.000 Nederlanders allang ontdekt en uitgeschakeld worden voor het tot een opstand kwam. De AIVD is wel dom maar niet zo dom. Tot slot hebben wij gezapige Nederlanders heel wat te verliezen bij zo’n opstand.
  In Irak is het centrale gezag volledig uitgeschakeld en daardoor is er tijdelijk een machtsvacuum ontstaan. Dat samen met de wapens die gemakkelijk toegankelijk zijn in dat land en gecombineerd met de wanhoopssituatie, die voor sommige bevolkingsgroepen is ontstaan, heeft tot de huidige situatie geleid. Als dit met Nederland zou gebeuren dan kon je hetzelfde verwachten. Of een staat bij machte is om haar geweldsmonopolie te handhaven nangt voornamelijk van haar inrichting
  af. Een militaire dictatuur zal zich zonder inmenging van buitenaf goed kunnen handhaven.
  Vrede is er omdat opstand tot te grote verliezen zou leiden. Voor een opstand is wanhoop een eerste vereiste.

 14. "Om te beginnen kunnen 160.000 Nederlanders de wapens niet oppakken want er zijn geen wapens om op te pakken."

  Als men wil zijn die er zo. Kijk bijvoorbeeld naar Joegoslavië. Je maakt mij niet wijs dat daar vrij wapenbezit was. Toch hadden allerlei partijen ineens wapens.

  "In de 2e plaats zou een complot van 10.000 Nederlanders allang ontdekt en uitgeschakeld worden voor het tot een opstand kwam."

  Ontdekt wel, uitgeschakeld niet. De IRA en de ETA zijn ook nooit uitgeschakeld.

  Verder hoeven die 160.000 (of 10.000) niet één complot te vormen. Het kunnen net zo goed losse bendes zijn.

  "In Irak is het centrale gezag volledig uitgeschakeld en daardoor is er tijdelijk een machtsvacuum ontstaan."

  Er zit 150.000 man Amerikaanse troepen, dat kan ik geen machtsvacuum noemen. Het verschil tussen Hoessein en de nieuwe machthebbers is waarschijnlijk wel dat Hoessein overal zijn informanten had, en de nieuwe machthebbers niet.

  "Of een staat bij machte is om haar geweldsmonopolie te handhaven nangt voornamelijk van haar inrichting
  af. Een militaire dictatuur zal zich zonder inmenging van buitenaf goed kunnen handhaven."

  Ik schreef al: ‘uitgezonderd misschien totalitaire staten’. M.a.w.: voor enigzins vrije landen zoals Nederland geldt domweg niet dat de vrede bewaard wordt door de staat. De vrede bewaren we zelf.

 15. [19] In Joegoslavie was er nagenoeg vrij wapenbezit. Er was na de dood van Tito ook een machtsvacuum net als in Irak. Tito regeerde met ijzeren vuist, evenzogoed waren er tijdens zijn regime al subversieve activiteiten gaande. In Irak kun je wel degelijk van een machtsvacuum spreken. Alle archieven waren weg, alle ambtenaren, incl. politie en leger waren naar huis gestuurd. Dat was tussen haakjes de grote fout die het verzet mogelijk heeft gemaakt. De infrastructuur lag volledig in puin. Alle administratieve organisatie kwam acuut tot stilstand. Niemand kon nog worden gecontroleerd, want een bezettingsmacht kan in het beste geval een avondklok inzetten en doorlaatposten opstellen, een futiliteit. Er was wel degelijk een machtsvacuum en er was een grote groep mensen die niets meer te verliezen had.
  Er spelen nog andere factoren in Irak, zoals cultuur en religie, maar het machtsvacuum was bepalend. Ook voor Nederland is er een balans die in evenwicht moet blijven. Mensen hebben niet altijd wapens nodig om een revolutie te beginnen. DE balans wordt gevormd door de mensen die wel iets of niets meer te verliezen heeft. Overigens zal een gewapende revolutie waarschijnlijk tot keiharde repressie leiden, ook in Nederland. Het geweldsmonopolie komt pas in gevaar als omringende landen hun afkeuring uit gaan spreken over misdaden door de staat tegen haar mensen. Zoals in Kosovo.

Comments are closed.