Vandaag op 5 mei wordt de bevrijding van de Duitse nazi-heerschappij over het Nederlandse volk gevierd. Terecht, dat is één dwingeland minder over ieder individu.

Onbegrijpelijk is dat dit feestvierende volk nu met open ogen zichzelf steeds meer ondergeschikt maakt aan een nieuwe heerser : aan de Europese Unie.

Gek dat je daar, buiten de Vrijspreker, niemand over hoort!

De vraag blijft daarom of er nog hoop voor vrijheid is.

Op de eerste plaats is er hoop doordat libertarische ideeën meer en meer bekend raken. De groeiende bezoekersaantallen van de Vrijspreker wijzen daar al op.

Het “Nationaal Comité 4 en 5 mei” laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor 4 en 5 mei, waarbij allerlei vragen betreffende “vrijheid” ter sprake komen. Dit leidt tot een aantal lezenswaardige beschouwingen.*) Niet alleen van dit comité, maar ook van enkele commentatoren. Het onderzoek geeft een beeld van hoe “men” denkt.

Net zoals we gisteren (“Vrijheid”) schreven, blijkt ook hier weer dat het begrip “soevereiniteit voor IEDER individu” niet bekend is, of bewust wordt vermeden.
Als men al ergens in de buurt komt van persoonlijke vrijheid, wordt dat meteen gekoppeld aan “doen waar je zelf zin in hebt, ongeacht wat dat voor anderen betekent”. En dan concludeert men terecht dat dit tot chaos zou leiden. De foutieve conclusie is dan dat we DUS een democratie**) nodig hebben!

Als voorbeeld van de onduidelijkheid die politici zo gaarne zien, komt uit het onderzoek onder andere:
—>Dat “de vrijheid van meningsuiting haar grenzen heeft en niet mag leiden tot het kwetsen van anderen”
Zelfs libertariërs kunnen het daarmee eens zijn, zolang ze die mening dan wel maar mogen uiten zonder dat de overheid zich daarmee bemoeit. Maar de sfeer van het verslag, en de houding in de maatschappij (???) koppelt dit dan aan verboden betreffende discriminatie en politieke correctheid.

Een kleine hoop zit in het verschil in opvattingen van “jongeren”:
“—- Jongeren denken bij vrijheid van meningsuiting wat vaker dan ouderen aan de eigen vrijheid van meningsuiting, terwijl ouderen meer gericht zijn op het respecteren van opvattingen van anderen.
—- Jongeren lijken minder moeite te hebben met het (moedwillig) beledigen en kwetsen van anderen dan ouderen.
—- Jongeren stellen de vrijheid van meningsuiting vaker boven het verbod op discriminatie dan ouderen.
—– Jongeren zijn het minder vaak eens met de stelling dat niet-stemmers geen recht van spreken hebben.
—- Jongeren vinden minder vaak dan ouderen dat conflicten tussen overheid en burgers geweldloos moeten worden opgelost.”

Op elk van deze punten is commentaar mogelijk. De tendens echter die in deze vijf verschillen zit, zou er op kunnen wijzen dat er zich bij jongeren een beter vrijheidsbegrip aan het ontwikkelen is dan bij slaafse ouderen. Of is het de hoop die mij die mij dit influistert?

Uiteraard zijn deze punten ook nog geen consistente filosofie.
Maar het zou kunnen dat kennismaking met het libertarisme bij jongeren wel op een meer vruchtbare bodem kan vallen.

21 REACTIES

 1. ‘Gek dat je daar, buiten de Vrijspreker, niemand over hoort!’ Nou, nou, nou Hub. Dat zijn er wel een paar meer, dacht ik! (Gelukkig)

 2. "Onbegrijpelijk is dat dit feestvierende volk nu met open ogen zichzelf steeds meer ondergeschikt maakt aan een nieuwe heerser : aan de Europese Unie."

  Volgens mij valt dat nog wel mee. Politici willen dan misschien wel dat Nederland het slaafje van de EU is, de Nederlandse bevolking heeft vorig jaar toch echt anders gekozen!

 3. Ik denk dat het niet meevalt, en dat de burgers zich wel degelijk laten ringeloren door de EU. Vandaag is het 5 mei, oorspronkelijk de viering van de bevrijding in 1945. Maar nu wordt deze dag al "de dag van de vrijheid" genoemd. Nu, welke vrijheid wordt hiermee bedoeld? De individuele vrijheid? Dat mag wel van de EU, maar wel volgens de regels.
  Door de bemoeienissen van de overheid raken we steeds meer vrijheid kwijt. Het wordt tijd dat men het begrip vrijheid maar eens onder de loep moet nemen. Want diegene die zegt zichzelf vrij te voelen, weet duidelijk niet wat vrijheid is.

 4. [3] Ernesto, ik wou dat je gelijk had. Maar ik vrees dat jouw gedachte dat het meevalt, net een groot gevaar inhoudt.
  Alleen al deze week (schiet me te binnen, geen tijd nu om meer op te zoeken; lees maar onder topic EU),
  alleen deze week werd in de EU besproken dat het "recht" in de lidstaten gelijk getrokken moet worden op bepaalde punten. Het zelfstandigheidsprincipe wordt hiermee weer uitgehold.
  Ook wilde "Nedrland" een roetfilter verplichten. Mag niet van EU!

  Verder wordt gewerkt om landelijke veto’s volgens een nieuw plan van Frankrijk af te schaffen.
  Alle macht stroomt naar Brussel.
  Waarom denk je dat het meevalt. Omdat je het persoonlijk NOG NIET aan den lijve ondervindt?
  Lees ook wat Monique hierboven schrijft.

 5. De Nederlandse bevolking heeft echt anders gekozen.

  En…..gedragen de politici zich daarnaar? Of zijn ze alleen maar bezig om via een omweg alsnog alle macht naar de EU te verplaatsen?

 6. [6] Nederland is door onze inheemse politici al lang verkwanseld aan "Europa". Als tegenprestatie voor (veelal) persoonlijk gewin! Ik ben bang dat slechts een heus ‘revolutionair’ -achtige beweging dit mogelijk een halt zal kunnen toeroepen. Het is niet anders. Jammer. Sterker nog: volgens mij zelfs onvermijdelijk!

 7. [7] "Ik ben bang dat slechts een heus ‘revolutionair’ -achtige beweging dit mogelijk een halt zal kunnen toeroepen. Het is niet anders. Jammer. Sterker nog: volgens mij zelfs onvermijdelijk!"

  Anonimus, dit is een heel belangrijk punt. Ik weet niet OF je gelijk hebt, maar het zou kunnen.

  MAAR DAN??? Wat gebeurt er dan? Begint dan niet alles weer van voren af aal en wordt gewoon de ene maffia door de andere vervangen? Dan zijn we niets opgeschoten.

  Hoe dan ook, via pamfletten (de Vrijspreker) of via een "heus ‘revolutionair’ -achtige beweging" wat echt nodig is, een een draagvlak voor onze libertarische vrijheidsideeen. Dat betekent dat meer mensen moeten begrijpen waar wij het over hebben.

  Een methode om dat te bereiken, is veel meer bezoekers naar de Vrijspreker krijgen, en vandaaruit (met andere sites) duidelijk maken dat de enige morele maatschappij er een is met soevereine mensen.

  Bovendien is het werken aan meer bezoekers iets waaraan iedereen die wil zijn steen kan bijdragen.

 8. [6] De Nederlandse bevolking heeft niet gekozen….. in ieder geval niet bewust, niet fundamenteel. Hitler zei het al: wij politici mogen dankbaar zijn dat het volk zo dom is. Onze politici plukken hier nog dagelijks de vruchten van.
  Ik vrees ook dat Monique gelijk heeft (laatste zin). Men heeft het niet door. Daarom is doordringend bezig zijn ook zo belangrijk.

 9. Het kan best lastig zijn om te zien waar het naartoe gaat.
  Ik denk wel eens aan de maatregelen die de nazi’s tegen de Joden namen, en de geruststellende gedachten die erover geuit werden.
  Een ‘J’ in de ausweis, en een ster op de jas?
  – Ach, men kan er toch gerust voor uitkomen dat men Joods is? Hoeft men zich toch niet voor te schamen?
  Openbare voorzieningen die voor Joden werden gesloten.
  – Ach, je hoeft er niet heen? Je kunt toch ook zonder bioscoop leven?
  Ghetto’s die werden afgesloten.
  – Ach, samen zijn we sterk.
  Verplichting zich klaar te maken voor een reis naar het buitenland.
  – Ach, we komen vast weer terug. Die Duitsers hebben arbeidskrachten nodig.

  Nou ja, de rest is de bekende gruwel.
  Maar zelfs in de gaskamers kon er geloofd worden dat het die Duitsers werkelijk om een hygienische ontsmetting te doen was.
  Zoals velen nu geloven dat die zich opblazende Palestijnen eigenlijk slechts vredelievende bedoelingen hebben.

 10. Hartelijk dank voor de vele reacties op mijn bescheiden bijdrage aan deze discussie. Helaas heeft men niet begrepen wat ik schreef.

  Wat ik bedoelde te zeggen was dat het Nederlandse volk niet FEESTVIEREND de EU als nieuwe overheerser heeft geaccepteerd. Integendeel, de meeste Nederlanders hebben juist een gloeiende hekel gekregen aan de EU en dit wordt alleen maar sterker.

  Helaas is het wel zo dat de Nederlandse politici dit land aan Brussel hebben verkocht, om daar zelf leuke baantjes aan over te houden… 🙁

 11. [13] OK, Ernesto, dan zijn wij het op heel veel punten helemaal met elkaar eens.

  Heb je nu ook nog een idee hoe wij dat aan veel meer mensen duidelijk kunnen maken?

 12. [9] Sander, het is nu 21.30 uur.
  Ik heb nog niets ontvangen.
  Het is mogelijk dat ik vanavond nog een lichting heb, maar daarna is de volgende buslichting pas op dinsdag!!!

 13. [17] Pure pech, Sander.
  Dat komt binnen bij de webmaster en die is vanavond niet te bereiken.
  Zou je het nog eens willen sturen aan:
  hub@vrijspreker.nl

  Dan probeer ik het nog op te pakken. Vooral omdat ik het hele weekend weg ben
  Hoop dat het lukt.

Comments are closed.