Vandaag en morgen wordt er veel gepraat en geschreven over “Vrijheid”. 4 en 5 mei!

Dan blijkt weer overduidelijk hoeveel verschillende begrippen met dat woord worden aangeduid. En misbruikt. Elke politicus op zijn manier; maar allemaal door niet een duidelijke definitie te leveren!

Door de koppeling van “Dodenherdenking” en “Bevrijdingsdag” is het logisch dat de gedachten uitgaan naar de oorlog, en speciaal naar de Tweede Wereldoorlog.

In WO II werd Nederland bezet door de Duitse horden. Alle mensen die in Nederland woonden, werden ondergeschikt gemaakt aan de Duitse grillen. De Haagse politici, waaraan ze vóór WO II moesten gehoorzamen, werden vervangen door Duitsgezinde personen die dan zelf weer ondergeschikt waren aan “Berlijn”.

Het zal duidelijk zijn dat de vrijheid van de individuele burger daardoor zwaar werd verminderd. Het is dan ook logisch dat de bevrijding van dat Nazi-juk een reden is om feest te vieren.

De politici maken daar dankbaar gebruik van. Niet alleen politici, maar ook de media, brengen de ene boodschap na de andere dat de burgers nu VRIJ zijn.
Niets is echter minder waar. Als we de vrijheid, de soevereiniteit, van ieder individu op een schaal van nul tot honderd zouden uitzetten, dan komen we niet veel hoger dan 20 % vrijheid.**)

Luister en lees maar eens kritisch wat politici en media brengen. Er is praktisch niemand die het over “individuele vrijheid” heeft. En als ze dat al aarzelend noemen, dan blijkt dat ze ook dan niet de zuivere, morele 100 procent libertarische vrijheid bedoelen. Een vrijheid waarbij de individuele mens vrij is van dwang of geweld van (groepen) anderen. Praktisch altijd wordt het “goede” van de “democratie” er aan toegevoegd. Terwijl een (tegenwoordige) democratie niets anders is dan de dictatuur van de meerderheid.

Op het 20.00 uur nieuws van gisteravond verscheen bij voorbeeld ene Jaap de Hoop Scheffer. Je weet wel die persoon die faalde om het CDA te besturen, maar daarom wel tot opperhoofd van de NATO is gepromoveerd. Hij probeerde “zijn” vrijheid te roemen, en zei: “Die vrijheden, die democratie, komen nooit vanzelf, . . . “. Zie je hoe die democratie daar weer ingesmokkeld is?

Het (democratische) systeem waarin wij leven, is lichtjaren van de vrijheid verwijderd. Zolang niet veel meer mensen dat inzien, hebben we met de Vrijspreker nog enorm veel werk te doen.

Het is moeilijk te begrijpen hoe massa’s mensen in Nederland een feest gaan vieren ter herinnering aan de “bevrijding” van nazi-Duitsland, en dat (collectief gesproken) die zelfde massa nu vrijwillig op weg is naar slavernij onder de EU. ***)

———————————————————————————-
*) In het kader van de “Bevrijding” hopen we deze dagen nog wel eens meer over “Vrijheid” te schrijven!
**) Dit is uiteraard een subjectieve bepaling; maar probeer maar eens lijsten te maken van wat je allemaal “moet”, en wat je allemaal “niet mag”, dan zie je dat die 20 % beslist aan de hoge kant is!!
***) Dit artikel was al gereed toe we op het Nieuws hoorden dat de EU aan Nederland verbiedt om het roetfilter op dieselauto’s verplicht te stellen.
Het doet er niet toe of dat roetfilter goed of slecht is, het gaat er om dat “wij” (!!!) iets willen, en dat Super Big Brother zegt dat we dat niet mogen!! Een voorproefje van wat gaat komen. Zou het mensen wakker maken?
Subsidiariteit is kennelijk een begrip dat niemand begrijpt, maar waar je wel burgers mee kunt belazeren.
UITSTAPPEN uit die EU is onze enige redding!

19 REACTIES

 1. Heeeeeeeeeeelllllll vroeghur had je van die tegeltjeswijsheden. Onlangs liep ik weer eens tegen het in vergetelheid geraakte, waarschijnlijk zelfs alleroudste tegeltje: "Wat Gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook bij een ander niet." Volgens mij komt die spreuk ook nog eens uit ‘kerkelijke’ hoek. Maar ik zat zo eens te denken…

  Indien er geen wetboeken waren, maar rechters zouden slechts oordelen op basis van deze ene spreuk, dan zou alles wat daar buiten viel automatisch tot vrijheid behoren. Toch?

  Ik bedoel: Ik wil niet dat jij van mij steelt, ook niet dat je mij doodt, of slaat…

  Gewoon een nadenkertje… Of beter nog: een overpeinzertje!

 2. [1] Het zit dicht tegen natuurrecht aan, één van de peilers van het libertarisme.

 3. [1]
  Sander,

  Het verbaast me een beetje dat je die regel toevallig tegenkwam. Voor mij persoonlijk zie ik het als een basaal uitgangspunt van alle moraliteit.
  Het wordt alleen vaak misbruikt door de regel te verdraaien: "Wat gij wilt dat u geschiedt, doet dat een ander."
  Zolang je alleen de negatieve versie volgt, dus NIET doet wat jij ook niet wilt dat jou wordt aangedaan, zit je meestal wel goed.
  Het kan echter wel een stuk complexer worden dan je op basis van zo’n simpele regel verwacht: jij wilt toch ook niet in armoede wil leven, dus zou je kunnen redeneren dat herverdeling van inkomen gerechtvaardigd is. Maar je kunt natuurlijk ook zo redeneren, dat je je moet inleven in de persoon wiens bezit wordt gestolen om jouw armoede te verminderen. Als je de gulden regel toepast op de ene persoon (de arme), moet je dit ook doen bij de ander (de rijke). Staat natuurlijk tegenover dat ieder persoon wel kan begrijpen dat iemand desnoods een ander z’n bezit zal stelen, of de ander zelfs zal doden in uiterste nood, om te kunnen overleven. Aan de andere kant kun je je inleven in die ander, die dit natuurlijk niet zal accepteren vanuit zijn eigen overlevingsdrang en bezwaar tegen bestolen of gedood te worden.

 4. [1] [2] [3]
  Sander, een Libertarier, Owl,
  Interessante gedachtewisseling !
  Als je aan "Sanders" regel (Christelijke traditie) nog alleen de "Nemo plus"-regel uit het privaatrecht zou toevoegen: "Nemo plus ius in alienum transferre potest, quam ipse habet", (Romeins Recht, Humanisme) oftewel: "Niemand kan aan een ander meer rechten overdragen dan hij zelf bezit", en die ook toegepast in het PUBLIEKRECHT ?
  Wat zouden jullie daarvan vinden ?
  Groet, Harry

 5. Overigens werd "onze" Piet van G. tijdelijk "teruggefloten" door de Günther V., omdat van G. die roetfilter in 2007 al verplicht wilde stellen, waaraan sommige autofabrikanten niet op tijd zouden kunnen voldoen.
  Die maatregel is natuurlijk sowieso dwingelandij. Veel beter zou zijn, de premies van ziektekostenverzekeringen te verlagen, als je zo’n dieselfilter op je auto hebt. Dito voor benzinemotoren.

 6. [2] Wat is natuurrecht? Recht dat volgt uit de natuur? De natuurwet is: de mens streeft naar het overleven van zichzelf en de zijnen. Een regel als ‘wat gij niet wilt…’ veronderstelt echter langere-termijndenken en rationaliteit, die beide niet van nature gegeven zijn. Ook de noodzaklelijke vervolgstap om de gehele lands- of wereldbevolking tot jou en de jouwen te laten behoren is een stap weg van de natuur.
  In gevallen van bijvoorbeeld (voedsel)schaarste zal in de praktijk niet van nature een systeem van leven en laten leven ontstaan of door iedereen als waar erkend worden.

  Een voorbeeld: het solidariteitsbegrip van de socialisten is niet rationeel, want gebaseerd op jaloezie. Er wordt immers gestreden tegen relatieve armoede, in plaats van voor maximalisering van rijkdom voor arm en rijk. Een verbod op genoemde ‘onnodig kwetsende’ tegeltjes ligt de komende jaren meer voor de hand.

 7. "Wat Gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook bij een ander niet."
  Een tegeltje wat het waard is om in grote getalen verspreid te worden. Een nobel uitgangspunt.
  Maar vergeet niet het tegeltje wat ernaast hoort te hangen:
  "Zo de waard is vertrouwd hij zijn gasten"
  🙂

 8. [4] Dan denk ik dat we al bijna klaar zijn met het volgende regeeraccoord!

 9. Onderweg naar huis riep iemand mij na.
  – "Ga je nog feest vieren?".
  Ik: Huh? Nee, hoezo?
  – "Omdat we bevrijd zijn!"
  Ik: Tja..van wat… *haalt schouders op.
  Reactie bleef uit.

  Complexiteit doet afbreuk aan vreugde. Voordeel is dat ik een polonaise fobie heb. 😉

  We zijn "vrij" mits we ons aan de regels van de Belasting houden. Twintig procent haal je achter gesloten deuren, vrij denken is niet zonder gevaar en vrije keuze in voedesel loopt op zijn eind. Dikke kinderen (ze zeggen) en de schijf van vijf (die blijkbaar elk jaar meer kanttekeningen krijgt) is het (tegeltje) teken aan de wand.

  Het roetfilter in 2007 is natuurlijk alleen maar om plaats te maken voor winsgevende projecten die vervuiling met zich mee brengen.

 10. [4]
  Harry S.,

  Wat houdt dat nemo plus beginsel concreet in? Ik bedoel: wat is precies het voordeel ervan?
  Is het zoiets als: een democratie kan alleen soevereiniteit hebben over de individuele burgers die vrijwillig hun soevereiniteit hebben overgedragen?
  Kun je meer concrete voordelen noemen?

 11. [7]
  Huub Mooren,

  Ik voel deels toch wel een zekere sympathie voor die Nietzsche. Ik zou niet een soort van steriele wereld willen leven waar iedereen in een griezelige "Stepford Wife"-modus zit, en we slechts lachende, gezonde, vriendelijke mensen om ons heen zien. Ik krijg altijd de kriebels van reclames met alleen maar gelukkige mensen met brede tandpastaglimlach. Gedwongen geluk en gedwongen sympathie voor een ander lijkt me niet echt een fijne wereld. Wat mij betreft heb je niet het recht een ander (fysiek) te kwetsen, en verdien je een redelijk proportionele straf als je dat wel doet. Napoleon bewonder ik dus niet. Maar tegelijkertijd lijkt een wereld vol gehersenspoelde gelukzalige boeddhistische zombies me ook niet geweldig. Zoals die Nietzsche al aangaf, is dat een soort levende dood. Als afwezigheid van pijn het enige is wat me zou interesseren, maakte ik mezelf wel van kant. Dat is een stuk efficiënter.

 12. Overigens is dat "positieve" bericht over het EU-verbod (voorlopig dan) op roetfilters bij mij meteen de grond ingeslagen toen ik hoorde dat een Europarlementariër voor de ChristenUnie voorgesteld heeft voortaan ook plastic afval te scheiden. Dat worden dus straks 4 grote bakken in mijn kleine achtertuin: 1 voor papier, 1 voor groenafval, 1 voor restafval, en nog 1 voor plastic.
  De EU’er wilde nog niet beslissen of mensen nu zelf het moesten scheiden of dat de verwerkingsbedrijven dit moeten gaan doen. M.a.w: of je bent duurder uit en moet meer tijd besteden aan een extra bak, of je betaalt meer voor het privilege dat het afvalbedrijf het voor je doet.
  Ik vraag me trouwens af waar die extra bak voor plastic van gemaakt wordt. Plastic toevallig?

 13. [13]
  Het "Nemo plus"-beginsel is niet meer en niet minder dan wat het zegt: Je kunt alleen maar een recht krijgen van iemand die dat recht bezit. Als diegene meer belooft, wordt je belazerd.
  Maar het beginsel geldt uitsluitend in het privaatrecht, waar men spreekt over een wederkerige rechtsbetrekking.
  Het geldt NIET in het publiekrecht, waar het "recht" per definitie éénzijdig wordt vastgesteld. Het begrip "rechtsstaat" omvat wel ook het publiekrecht.
  En dat is precies waar het misgaat. De Staat ontleent haar titel aan "democratisch" tot stand gekomen wetgeving.

  Hierdoor worden rechten van anderen opgeeist (belastingheffing) en worden nieuwe rechten "uit de lucht" gegrepen, bijvoorbeeld door niewe wetgeving ("democratisch" besloten).
  Zij is werkzaam op alle terreinen, waar zij kans ziet haar macht uit te breiden.
  Als het "Nemo plus"-beginsel zou gelden voor de Staat, zou zij net als elke andere natuurlijke of rechtspersoon op basis van wederkerigheid contracten kunnen afsluiten. Er zouden geen "rechten" meer gecreeerd worden.

  Nu kan de Staat allerlei "rechten" creeren, zelfs inclusief nieuw geld.

 14. [11]
  Sander,
  Dat zou je "positief" denken kunnen noemen: De Keizer blijkt geen kleren te hebben.

 15. [16]
  Harry S.,

  Ik denk dat ik het snap. Dat zou inderdaad een goed principe zijn voor al het recht.

 16. [18]
  Owl,
  Sterker, het zou leiden tot de afschaffing van de sociaaldemocratische verzorgingsstaat, dat in wezen ten dienste staat van het nationaalsocialistisch-islamitisch racisme en het zou kunnen leiden tot de oprichting van een staat die gebaseerd is op klassiek-liberale beginselen.
  Zie mijn commentaar nr 16 bij de draad "Het Niets": http://www.vrijspreker.nl/b
  Groet, Harry

Comments are closed.