Dat de overheid zich steeds meer en liever met het privé-leven van haar burgers bemoeit, is algemeen bekend. Dat de grenzen wat dat betreft nog lang niet bereikt zijn, eveneens. Maar met de geestelijke gezondheid van sommige politici is het wel heel erg gesteld.

De Tweede-Kamerleden Samsom (PvdA) en Vendrik (GroenLinks) willen, strijdbaar als ze zijn, opkomen voor het milieu. Een nobel streven.
Als het aan dit duo ligt worden de energieslurpende wasdroger, airco en het plasmascherm verplicht bij het grofvuil gezet en rijden er alleen nog maar energiezuinige auto’s op de Nederlandse wegen.
Dit alles om de komst van kerncentrales tegen te houden.
(AD, 15/04/06).

Ze somden deze maatregelen op in aanwezigheid van medewerkers van het Natuur- en Milieu Planbureau (NMP) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in de Tweede Kamer.
De organisaties brachten onlangs een document over de technische mogelijkheden voor de vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen tot 2020 naar buiten.

Samsom en Vendrik verwonderden zich erover dat de komst van
kernenergiecentrales wél en het verplicht stellen van ‘groene’ auto’s niet in de modellen was opgenomen. In het document kwamen ECN en NMP tot de conclusie dat de industrie veruit de grootste vervuiler is. Het verkeer speelt slechts een kleine rol.
De linkse oppositie ziet graag dat meer modellen worden doorgerekend, met verregaande maatregelen voor het verkeer.
“De draconische maatregelen die u voorstelt, zien wij nog niet worden uitgevoerd,” zei Jacco Faria van het NMP tot slot.

De uitkomst van het onderzoek voldoet niet aan de verwachtingen en past niet in het beeld van de ideale maakbare samenleving die beide politici voor ogen hebben. Dus moet er net zo lang onderzoek worden gedaan tot er een rapport ligt wat wel aan die eisen voldoet. Dat is uiteraard het enige juiste rapport en dient te worden beschouwd als het Nieuwe Milieu Testament van deze eeuw.

Een goed milieu begint bij jezelf en goed voorbeeld doet nog altijd goed volgen, dus Samsom en Vendrik: toon ons hoe het moet en leid ons allen naar het beloofde land.

15 REACTIES

 1. Ik denk dat de kiezer incluis de arbeider juist toe is aan een correctie naar beneden van de energiekosten. Ik hoor dat er een 20% stijging is geweest. Dan wordt het toch tijd om de accijns te corrigeren. Hoe wordt de burger door Samson en die rare sprinkhaan Vendrik ‘gecompenseerd’?

 2. Als Samsom en Vendrik nou eens stopten met ademhalen. Of op z’n minst ophielden om zoveel hete (CO2-)lucht te produceren door het uiten van hun onzalige ideeën. Indien alle politici dat eens zouden doen, zou het klimaat hier op aarde aanzienlijk verbeteren.

 3. Laatst stond er in een van de kranten een artikel, waarin de overheid aankondigde om de ‘minima’ te helpen om energie te besparen om zo een lagere energierekening te kunnen krijgen. Uiteraard ging met voorbij aan het feit dat meer dan 50% van de energieprijs veroorzaakt wordt door belastingen van diezelfde overheid. De gasprijs stijgt door koppeling aan de olieprijs. Welke idioot heeft ooit bedacht dat die twee gekoppeld moesten worden? Bij mijn weten is er bepaald geen schaarste aan aardgas. Hoe dan ook opnieuw een oud liedje: overheid veroorzaakt een probleem, vervolgens gaat men ‘beleid’ maken om met het probleem om te gaan, in plaats van de oorzaak aan te pakken.

 4. Die slinxen willen eigenlijk maar 1 ding: terug naar de middeleeuwen, of ergo, naar de pre-historie. Nu vraag ik me af of wij ze daar niet beter een handje mee kunnen helpen. Een actie "Gun Groen Links een bestaan in de grotten van Afghanistan"! Kost misschien een beetje belastinggeld, maar als zij daar nu gelukkig van worden joh… Wij toch ook dan? Laat gaan laat gaan. Soort zoekt soort. Bagger zoekt bagger!

 5. [4] Ik zou dat gajes graag in Tora Bora zien verdwijnen, maar…

  Groen Linksers bedenken het liefst regels voor een ander. Oftewel: de bevolking moet in lompen gekleed in grotten en plaggenhutten wonen. De Kameraden hebben Hummers en Range Rovers voor hun villa’s met zwembad, jacuzzi en golfbaan staan.

  Denk maar aan die SUV klucht in Nijmegen, en de smoezenregen waarmee betrapte SUV-rijdende GL leden zich er uit probeerden te praten.

  Verbeter de wereld, begin bij groen links…

 6. [4] Nee, GL (links in het algemeen) wil beslist niet terug naar de Middeleeuwen, want dan zouden ze daar zelf ook moeten bivakkeren.

  De gewone burger moet terug naar de Middeleeuwen en zij kunnen gewoon hun prettige grachtengordel-leven op kosten van de gemeenschap blijven leven. Of dacht je dat Rosenmöller de trein en de boot (relatief milieuvriendelijker!) nam elke keer dat hij bijv. naar Londen moest voor overleg?

  Het typische van dit soort ‘wereldverbeteraars’ is nl. dat ze graag macht uit willen oefenen over anderen, de ander de wet voorschrijven, terwijl er voor hen natuurlijk heel andere regels gelden. Bijv.: voor iedereen werd het reiskostenforfait beperkt, want dat was goed voor het milieu, maar niet voor de volksvertegenwoordigers, hoewel die allemaal ook een door het rijk (= ons) betaalde OV-kaart beschikten. Nee, daarnaast moesten ze ook nog eens een reiskostenvergoeding hebben, waar de gewone burger alleen maar van kan dromen. Reden: ze moesten contact houden met het volk. Nou, ze houden contact met iedereen, maar niet met het volk!

 7. 6,5 Mld mensen op deze wereld waarvan zo’n 80% op of onder een redelijk bestaanminimum leven. China en India, die samen bijna 2,5 mld mensen tellen, zijn in de race naar een hoger welvaartspeil, zij ambiëren ook een wasdroger en airco. Hoelang denken jullie dat we nog op fossiele energie kunnen doorgaan? Of is het zo dat zij daar geen recht op hebben en wij hier in het luxe westen wel?
  Kernenergie dan? Hoelang kunnen we daarmee verder? De makkelijk winbare uranuim zal over zo’n 50 jaar op zijn als het gebruik van kernenergie grote vormen gaat aannemen. Wellicht dat er tegen die tijd een duurzamere energievorm is gevonden, wat echter rest is een gigantische hoeveelheid radioactief afval (denk ook even aan die duizenden in onbruik geraakte kerncentrales). Onze lieve kinderen en kleinkinderen mogen daar tot in de eeuwigheid op passen. Alsof pappa en mamma een gigantische lening hebben afgesloten en daar hun hele leven feest van vieren. In hun testament hebben ze opgenomen dat hun kinderen, kleinkinderen en alle kinderen die daarna komen die lening mogen aflossen.
  Beste kinderen: wij nemen het er goed van, na ons de zondvloed.

 8. Ik begrijp de hele komedie over energie niet, iedereen die een beetje onderzoek doet zal concluderen dat vrije, schone en onbeperkte energie al meer dan 100 jaar geleden uitgevonden is.

  Tja, enige probleem is natuurlijk, hoe kun je het volk blijven onderdrukken als je deze technologie vrijgeeft?

 9. [7]
  Moos,

  Praat jezelf niet zo’n schuldcomplex aan. Als er "slechts" voor 50 jaar uranium is, zal het met die "enorme" hoeveelheid afval ook wel meevallen. Dat uranium komt ook uit de natuur, uit een mijn. Waarom zouden we daar dan niet het afval in terug kunnen stoppen? Of ontstaat er door kernenergie meer afval dan de oorspronkelijke hoeveelheid uranium? Ik weet niet veel van natuurkunde, maar massa of energie die ontstaat uit het niets (behalve misschien in de Big Bang of quantummechanica), lijkt me erg stug.
  Ook is er nog een behoorlijke hoeveelheid fossiele brandstoffen in de wereld in de vorm van kolen, teerzanden, methaanhydraten, enzovoorts. Tegen de tijd dat die allemaal zijn opgebruikt (over enkele eeuwen), zal er vast een nieuwe energiebron zijn ontstaan, of de zonnecellen e.d. zullen een stuk efficiënter zijn geworden. Ook worden de apparaten die de energie gebruiken steeds efficiënter. In het ergste geval zullen onze kleinkinderen een stapje terug moeten doen met hun energieverbruik. Maar waarom zouden wij de huidige generatie rijker wordende Derdewereldbewoners een wasmachine, auto, droger, airco, en alle andere gemakken des levens ontzeggen, omdat een theoretische toekomstige generatie dan geen energie meer zou hebben? Als het toch een keer ophoudt met goedkope energie, kan dat beter in de toekomst zijn waar we mogelijk (waarschijnlijk) betere en goedkopere alternatieven hebben, dan dat we nu al op een houtje gaan bijten. Als we op korte termijn (door nu te stoppen met fossiele en nucleaire brandstoffen) een alternatief zouden ontwikkelen en in de tussentijd een groot deel van de mensheid door kunstmatig opgelegd energietekort laten creperen hebben de toekomstige generaties al die brandstoffen toch niet meer nodig. Waarom ze dan niet gewoon opmaken, en pas op een houtje gaan bijten en met grotere haast en moeite alternatieven ontwikkelen als er echt een tekort is?

 10. [9] Beste Owl

  Dat ik mijzelf een schuldcomplex aanpraat voel ik niet zo, het is meer een verantwoordelijkheidsgevoel naar en respect voor de generaties die nog na mij komen en naar ik vermoed ook een prettig leven willen leiden. Ik ben niet alleen het centrum van mijn wereldje maar ook onderdeel van die grote wereld waar op dit moment 6,5 mld medemensen leven en dat aantal groeit nog steeds. Nooit in de ons bekende geschiedenis hebben er zoveel mensen geleefd en zo’n beslag op de grondstoffen van onze planeet gelegd. De zonne-energie die er miljoenen jaren over heeft gedaan om zich op te slaan in kolen, olie en gas worden er in enkele honderden jaren doorheen gejast. Dat het klimaat aan het veranderen is wordt door nog maar heel weinigen ontkend en de steun voor de theorie dat het gebruik van fossiele brandstoffen daar (mede) de oorzaak van is, groeit.
  Na mij de zondvloed? Kan ik denken, mijn vrouw en ik hebben geen kinderen dus het zou mij geen ruk hoeven schelen wat er met de wereld na ons gebeurt, hoewel ik denk dat ik, met nog zo’n 30 jaar te gaan, ook nog wel wat met de gevolgen van onze leefstijl te maken krijg. Plat eigenbelang zou voor mij dus ook een reden kunnen zijn voorstander te zijn van het opleggen van beperkingen. Er is echter een mensensoort dat niet zo in elkaar steekt, die niet gelukkig wordt van een egoïstische, hedonistische levensstijl, bij die soort (ik kan er niets aan doen) voel ik mij thuis. Ik denk dat de kinderen van nu dat wel kunnen waarderen.

  Kernafval in de mijn terugstoppen. Was het maar zo simpel dan waren die miljarden dollars en euros niet nodig voor de research naar en de bouw van opslagplaatsen voor radioactief afval.
  De planeet zit vol met gevaarlijke en giftige stoffen en zelfs ook ons lichaam, echter in hoeveelheden en concentraties die niet gevaarlijk zijn, tenminste zolang wij er met onze handen vanaf blijven. In de vele miljoenen jaren dat het leven hier op aarde is geëvolueerd is daar een balans tussen ontstaan.
  Uranium is niet echt zeldzaam maar is vrij moeilijk winbaar en niet zo eenvoudig bruikbaar te maken zoals kolen,olie en gas. Na een moeizaam proces van zuivering en verrijking is een stof, die normaal voor zo’n 0,0004% in de aardkorst aanwezig is (en in die toestand ongevaarlijk) tot bijna 100% gemaakt. Nu is het gevaarlijk geworden en niet voor even maar heel erg lang, en daarbij is het ook nog in staat om andere materialen radioactief en dus gevaarlijk te maken, het volume neemt dus toe.
  Wat mij irriteert is dat het niet nodig is, we hebben de technologie. Als we al die miljarden die nu in kernenergie gestoken worden in alternatieve energiebronnen zouden steken zouden we die centrales helemaal niet nodig hebben.
  Ik vermoed dat er een club is met veel geld en macht die niet blij is als er serieus aan andere energiebronnen dan olie en uranium gewerkt gaat worden. En die club zal ook wel contacten met beleidsmakers hebben die weer heel veel euros aan accijns opstrijken.

  Wachten tot de wal het schip keert? Weten we zo zeker dat de natuurlijke balans die leven op deze planeet mogelijk maakt niet onherstelbaar verstoord wordt?
  Ik heb 550 keer met een parachute uit een vliegtuig gesprongen, de vrije val is een verslavende ervaring. Om nóg een vrije val te kunnen maken moet je op het juiste moment je parachute activeren. Om te blijven genieten van wat deze planeet ons geeft moet je op tijd op de rem trappen. De tijd zal leren (zij is onze beste en hardste leermeester) of we nog genoeg remweg hebben.

  Groet, Moos.

 11. [10]
  Moos,

  Waarom zou het opslaan van kernafval zo’n enorm probleem zijn? Als het niet zoveel ruimte inneemt, zijn er wel een paar hele diepe putten te graven waar dat spul de komende miljoenen jaren niet spontaan meer uitkomt:

  http://en.wikipedia.org/wik

  En wat is het nut van nu op de rem trappen, als dat betekent dat de voorraad fossiele brandstoffen i.p.v. in 1000 jaar, in 10.000 jaar worden verbruikt? Verbruikt worden ze toch, en het is zeer onwaarschijnlijk dat zelfs bij grotere consumptie, gedurende de paar honderd jaar tot ze op zijn, er geen alternatieven zouden zijn ontwikkeld. En dat gebeurt dan geleidelijk, en hoeven we nu niet tegen "hedonistische" derdewereldbewoners te zeggen dat ze geen centrale verwarming, airco, koelkast, wasmachine, vervoersmiddelen, of andere "luxe" mogen nastreven.
  Ik heb trouwens toevallig vandaag op BBC-World het programma HardTalk gezien, waar een voorstander van groene energie kwam vertellen dat het probleem zichzelf oplost binnen zeer korte termijn. Ik kan de feiten zelf niet checken, maar deze man, Amory Lovins,…

  http://en.wikipedia.org/wik

  …, beweerde dat kernenergie zonder subsidie sowieso niet marktconform is. Hij zei dat de markt nu al stuurt richting (veel) grotere efficiëntie en steeds goedkopere biodiesel, zonne- en windenergie. Hij rekende voor dat gesubsidieerde kernenergie iets van twee keer zo duur is als ongesubsidieerde groene stroom. Hij beweerde ook dat door het toepassen van zeer sterke en lichte materialen (zoals koolstofvezels), de massa van transportvoertuigen (vliegtuigen, vrachtwagens, auto’s, etc.) zodanig zal afnemen, dat energieverbruik met 2/3 kan worden verminderd. Het hele punt van zijn verhaal was dat tegen 2050 de wereldeconomie, zonder overheidsingrijpen, uit zichzelf volledig vrij zal zijn van fossiele en nucleaire brandstof. Niet omdat de overheid zou ingrijpen om de "hedonisten" aan te pakken, maar omdat de private bedrijven en personen daarmee het goedkoopste uit zijn.

  Overigens ben ik niet mordicus tegen een verbod op onnodige CO2-uitstoot, maar dan wel onder voorwaarden. In ieder geval minstens:

  1. Dat onomstotelijk vaststaat dat er klimaatverandering is.
  2. Dat dit komt door menselijke CO2-uitstoot.
  3. Dat een verbod op die uitstoot niet grotere schade (aan mensenlevens en armoede) met zich mee zal brengen dan de klimaatverandering zelf.

  En als die vragen allemaal met ja worden beantwoord, liefst door een onafhankelijke rechtbank en niet een bevooroordeelde politiek die bestaat uit gelobbyde vertegenwoordigers van milieufanaten en industrie, zou het aan de mensen zelf zijn om dit op te lossen. Dus als iemand gewoon fossiele brandstof gebruikt, maar de CO2 terugvangt en opslaat, vastlegt in de vorm van kalksteen, of van mijn part naar Mars schiet, is dat voldoende. We hebben geen overheid nodig die als Grote Roerganger ons de (peperdure) weg wijst naar ecologisch Walhalla. Overheden kijken meer naar wat hun maatjes het beste uitkomt, dan wat het efficiënste of rechtvaardigste is.
  Dus nogmaals: praat jezelf geen onnodig schuldcomplex aan. Er zijn genoeg echte problemen, zoals een continue expanderende overheid die ieder aspect van jouw leven wil reguleren. De markt (en basale principes van rechtvaardigheid, zoals niet een ander z’n leven, eigendom of vrijheid aantasten) zorgen voor de oplossing. Geef de overheid alsjeblieft geen excuus om het (maatschappelijk) klimaat nog meer te verpesten.

  Excuses voor de lange reactie.

 12. [11] Owl,

  Als een reactie veel worden vraagt en daardoor lang wordt is mijnsinziens een excuus niet nodig.
  Laat ik het kort proberen te houden.
  Als het radioactief afval niet zo’n probleem was waren er niet zoveel miljarden aan dure centen ingestoken, maar goed, we zijn nog lerende.
  Dat duurzame energie er vanzelf komt twijfel ik ook niet aan punt is alleen wat daar nog aan vooraf moet gaan (de wal, het schip, schade).
  We weten nog niet zoveel over de processen die een klimaatsysteem in stand houden of veranderen. De aanwijzingen dat er iets verandert zijn zo evident dat het eigenlijk al bewezen is. Dat de mens hier debet aan is lijkt aannemelijk. Is het verstandig te wachten tot de bewijzen onomstotelijk zijn? Ongetwijfeld zal moedertje aarde naar een nieuw evenwicht toe gaan, vraag is hoe dat er uit ziet en of onze nakomelingen ons daar dankbaar voor zullen zijn. Is voorzichtigheid een vies begrip?

  Je stelt dat het markt-princiepe alle problemen oplost. Natuurlijk, tenminste als de jongens die het in die marktwereld voor het zeggen hebben eerlijke mensen zijn; rechtvaardig, respect voor de vrijheid van de ander, niet uit op plat eigenbelang. Mochten zij dat niet zijn treedt een soort zelfregulatie in werking: zij vallen uit de gratie en verliezen hun positie.
  Toen Jeltsin Gorbatsjov uit het zadel schopte omdat de overgang van plan- naar markteconomie niet snel genoeg ging kreeg de markt vrij spel. De Russische maffia zit nu over de hele wereld. Nu is een dictator als Poetin nodig om de zaak weer binnen redelijke proporties te krijgen. Zelfregulatie is een illusie, tegen de tijd dat de een uit de gratie is, is de volgende hetzelfde alweer aan het proberen. Gewetenloze jakhalzen trekken altijd de macht naar zich toe als zij niet tegengehouden worden.
  Wat ik wil zeggen is dat het geen ruk uitmaakt welk systeem regeert, als iedereen zich maar aan de minimale regels houdt en respect toont voor de ander. Ik vraag mij ook af hoe je "de markt" ziet. Is het je niet opgevallen dat ook de markt geleidt wordt? En dat het wel heel vaak dezelfde (soort) mensen zijn als in de politiek die het in die marktwereld voor het zeggen hebben?
  Het uitgangspunt in het marktdenken is niet dat de consument gelukkig wordt maar dat de ondernemer succesvol is en het geluk van de consument zou daar een bijwerking van kunnen zijn. De consument het middel, blije directies en aandeelhouders het doel. Klant vriendelijkheid is een noodzaak voor klantenbinding, echter alleen als die klant interessant is. Een zeer wankele basis, lijkt me, voor geluk.
  Dan is er nog die derde groep, de criminelen, de maffia. Ook hier diezelfde mensensoort: ego, rijkdom, macht. Verschilt niet zoveel van die twee andere groepen. Recente voorvallen hebben laten zien dat er zelfs innige samenwerking tussen die drie, politiek, markt en onderwereld bestaat (b.v: N. Kroes, hypotheek, vastgoedhandelaar Paarlberg, Holleeder).
  De verantwoording die vrijheid met zich meedraagt is niet voor iedereen weggelegd, en die groep kan het heel vervelend maken voor diegenen die dit wel aankunnen.
  Ik koester ook mijn vrijheid en wordt gestoord van de inbreuken die deze ramp-regering op mijn persoonlijke leven doet. Een regering met wat minder opgeblazen ego’s die op de achtergrond heilzaam werk doet (zorg voor een eerlijke verdeling van primaire levensbehoeften, en bescherming tegen misbruik in brede zin) is mij het liefst, maar, ben ik bang, een illusie, net zoals het een illusie is dat de markt alles oplost.

  Moos.

 13. [12]
  Moos,

  Wat ik met een vrije markt bedoel, is een samenleving waarin iedereen vrij is om te doen wat hij\zij wil, zolang je het leven, eigendom en vrijheid van een ander niet direct aantast. Dat sluit maffiapraktijken of politiek machtsmisbruik dus uit. In Rusland heerst geen vrije markt, maar machtsmisbruik en rechtsongelijkheid. In een vrije markt heeft iedereen slechts enkele essentiële, maar gelijke rechten. Ook beschadigen van een ander d.m.v. moedwillige klimaatverandering is niet toegestaan. Al is er natuurlijk wel de kanttekening dat wanneer men moet kiezen tussen zijn huis verwarmen met klimaatverandering tot gevolg, of doodvriezen, de keus wel duidelijk is. Als het tegenhouden van klimaatverandering zo’n grote prijsstijging met zich meebrengt, of praktische problemen, dat de schade daarvan groter is dan de (theoretische en onbekende) klimaatveranderingsschade, lijkt het me ook duidelijk.
  Klimaatverandering zal best plaats vinden. Probleem is alleen dat dat een proces is dat al miljoenen jaren aan de gang is. De aarde is in het verleden vele malen bevroren, en volledig gesmolten (het ijs, niet de aarde). In de Middeleeuwen was het hier warmer dan nu, en daarna volgde de Kleine Ijstijd, waarin het kouder was dan nu. Ook kan de zonnecyclus, de stand van de aardas, enzovoorts, invloed uitoefenen. Het klimaat is zo complex dat ik niet zomaar durf te zeggen dat de mens daar de oorzaak van moet zijn. Voorzorg klinkt leuk, maar als je het tot een absoluut principe verheft kan een mens vrijwel niets meer, omdat het altijd onbekende gevolgen kan hebben. We sluiten ook niet de halve maatschappij uit voorzorg op, omdat we speculeren dat er anders nare dingen zouden kunnen gebeuren. Sterker nog, we weten dat wanneer we x% van de maatschappij opsluiten, de misdaad met minstens x% zal dalen.
  Mijn "geloof" in de markt is dat wanneer mensen zich houden aan het recht op leven, vrijheid en eigendom, de oplossingen vanzelf komen. Bij een verbod op CO2-uitstoot zal de markt de meest efficiënte oplossing kiezen, of dit nu fossiele brandstof met CO2-verwijdering, kernenergie, biodiesel, of zonne-energie is. Maar wat ik dus hoorde van die Amory Lovins, hebben we sowieso al een proces van steeds grotere efficiëntie van energieverbruik, en van zonnecellen en andere technologie. Dat is ook logisch, aangezien olie, zelfs indien er geen milieubezwaar is, niet gratis is. En de markt (de vrije mens) probeert altijd goedkoper uit te zijn. Dus ook bij ongebreideld gebruik van fossiele brandstoffen, is er nog steeds een beweging naar grotere efficiëntie en goedkopere alternatieven.
  Wat bedoel je trouwens precies met een eerlijke verdeling van eerste levensbehoeften?

 14. [13] Beste Owl,

  Je schrijft heel vaak het begrip vrijheid op, maar tegelijkertijd noem je allerlei voorwaarden die die vrijheid weer inperken. Als ik alleen op een eiland woon heb ik alle vrijheid, als daar iemand bijkomt zullen we afspraken moeten maken: waar zijn/haar vrijheid begint houdt die van mij op en andersom. In een heel klein landje als Nederland met verschrikkelijk veel medemensen (en ook nog talloze dieren) zul je heel veel moeten afspreken om het voor iedereen leefbaar te houden. In hoeverre kun je dan nog van vrijheid spreken?
  Hoe en met wie spreek je af wat de regels zijn en wie controleert of die niet overtreden worden, hoe kun je voorkomen dat de argeloze goedwillende burger het slachtoffer wordt van een gewiekste medeburger? De gevangenissen zitten over de hele wereld vol met figuren die niet van het privé domein van hun medemens konden afblijven. Met miljoenen mensen afspreken dat we elkaars leven, eigendom en vrijheid niet aantasten is praktisch onmogelijk zonder dat er een "macht" is die die regels kan afdwingen en zo nodig sancties kan opleggen. Als die macht niet aangewezen wordt komt die er vanzelf en ik ben bang dat je daar niet gelukkig mee zult zijn.
  Een volstrekt vrije samenleving is mijnsinziens dus een utopie, al heel snel zal de wet van de jungle zijn intrede doen en de machtigsten zullen gaan heersen over de zwakkeren.
  Wat bij mij een beetje argwaan oproept bij het libertarisme is dat alles draait om het recht op persoonlijke vrijheid van de libertariër. Hoeveel van zijn/haar vrijheid is de libertariër bereidt in te leveren ten gunste van/ te delen met zijn/haar medemens?
  Markt:
  In een markteconomie is de consument een middel, de mens is hier de bron van het zo begeerde geld. Een mens zonder geld is niet interessant. De markt zal dus continu op zoek zijn naar een bezigheid en een groep die het meeste geld oplevert, zodra iets niet meer lucratief is wordt het afgestoten; liefdadigheid levert niets op. In een pure markteconomie is de vrijheid voor de gewone burger dus ook maar heel beperkt, vooral als je wat afwijkende interesses hebt. De markt zal zich voornamelijk op de grote massa richten omdat daar snelle resultaten te halen zijn.
  Een kleine overheid betekent een machtige markt en andersom. Je komt er echter dezelfde mensen tegen met dezelfde ambities, als ze niet in de politiek zitten zitten ze in het bedrijfsleven en als ze daar niet terecht kunnen is er altijd nog de criminaliteit.
  Je leest het Owl, ik ben niet zo hoopvol als het gaat om de vrije mens. Te veel mensen kunnen die vrijheid niet aan omdat opportunisme sterker is dan altruïsme en als er geen sturing is zullen de meest opportunistische mensen het voor het zeggen krijgen.
  Eerste levensbehoeften? (In onze westerse samenleving).
  Schone lucht, drinkbaar water, gezond voedsel, onderdak, scholing, gezondheidszorg, recht op verplaatsing, vrije meningsuiting. Het liefst in handen van organisaties die de mens voorop stellen en niet uit winstoogmerk handelen.
  Rechtvaardige overheid? Utopie.
  Markt die alles oplost? Illusie.
  Vrije mens? Vergeet dat helemaal maar.

  Mijn vrouw zegt dat ik hier een punt achter moet zetten. Dank dat je al die tijd en woorden aan mij besteedt hebt, zeer leerzaam en misschien heb je wel gelijk.

  Groet, Moos.

 15. [14]
  Moos,

  Ik voel me zo vrij om dan, ook een laatste keer, te reageren.
  Vrijheid is uiteraard altijd relatief. Waar het mij (ik ben vooralsnog geen "hardcore" libertariër) om draait, is dat die vrijheid, voor alle mensen, maximaal moet zijn, en niet ten koste mag gaan van een ander.
  Ik zie het niet als een beperking van mijn vrijheid dat ik mijn vuil niet op het erf van mijn buurman mag gooien, of hem de hersens niet mag inslaan, of hem oplichten, omdat ik redelijkerwijs van hem hetzelfde respect verwacht.
  Waar ik wel een bezwaar tegen heb is dat de gevangenissen van de wereld vol zitten met onschuldige mensen, die helemaal nooit het leven, de vrijheid, of het eigendom van een ander hebben aangetast. En dat er zoveel regeltjes zijn die werkelijk nergens op slaan, en hoogstens bescherming tegen "overlast" bieden aan het soort mensen dat het al niet kan verdragen de voetstappen van een langslopend persoon op de straat te horen. Ik hou dus ook niet zo van het voorzorgsprincipe, omdat men dit kan gebruiken om mensen het leven totaal onmogelijk te maken. Ik zou bijvoorbeeld kunnen eisen dat jij niet meer in een auto of bus mag reizen, omdat dit mogelijk een ongeluk zou kunnen veroorzaken. De enorme kosten die het voorkomen van klimaatverandering met zich meebrengt, met name voor armen, zou ik dus ook niet zomaar willen maken zonder redelijk zeker te zijn van de noodzaak.
  Mijn waardering van de markt t.o.v. de overheid is dat ik daar meer vrijheid heb om te kiezen. Een overheid die dingen regelt zit je aan vast. Een bedrijf dat onscrupuleus of incompetent handelt (daar heb ik toevallig vandaag nog mee te maken gehad), kan ik het voordeel van mijn klandizie ontnemen. Het zijn inderdaad dezelfde mensen, maar in de markt hebben ze niet de perverse motivaties als in de politiek. Al denk ik dat je van politici een wat te hoge pet op hebt. Die worden meestal commissaris bij een groot bedrijf, maar zijn niet in staat om competent een bedrijf te runnen. Het verschil met de markt is ook dat een politicus altijd succesvol is, met name als het een onscrupuleuze demagoog is. Competentie is toch wel enigszins vereist als je in het bedrijfsleven wilt werken. En malafide bedrijven kunnen makkelijker worden aangepakt dan een malafide overheid.
  Een (groter dan nodige) overheid ís juist de wet van de jungle. Een dictatuur kan alles maken wat het wil, en een democratie nodigt uit tot populisme en het slachtofferen van minderheden aan verschillende meerderheden. In een markt kan een minderheid altijd wel een kleine niche voor zichzelf vinden. Het feit dat Albert Hein de meeste klanten heeft, leidt niet automatisch tot sluiting van alle andere supermarkten en kleine winkels.
  Ik geef je op zich wel gelijk op het punt dat een markt kan leiden tot een groot verschil tussen arm en rijk. Althans voor zover mensen nu eenmaal getalenteerder, hardwerkender, gezonder, enzovoorts zijn dan een ander. Maar daar zie ik zo snel geen oplossing voor. De enige "oplossing" van de overheid is in feite slavernij. De succesvollere mensen moeten een bepaald percentage van hun arbeid, in de vorm van geld, afstaan aan een ander. Of dit een moreel juiste oplossing is vraag ik me af. In een vrije markt ontvangt iedereen die ook maar enigszins kan werken een automatisch minimum. Geen enkel rationeel mens zou werken voor minder geld dan nodig is om te overleven. En de rijken zullen al hun geld toch ergens aan uit moeten geven. Blijven alleen de mensen over die echt niet kunnen werken, of onvoldoende om te kunnen overleven, en zich niet kunnen verzekeren. Maar ik denk dat ook zonder overheidsverzorging er liefdadigheid zou bestaan. De meerderheid van de Nederlanders is voor liefdadigheid aan behoeftigen. Anders zou er immers ook geen democratische meerderheid zijn die de verzorgingsstaat in stand houdt. En dat zijn natuurlijk niet alleen maar armen. Het is alleen een beetje cynisch dat die meerderheid het geld voornamelijk uit andermans zak haalt.
  Wat ik van een door de overheid afgedwongen minimum denk (en hoe veel of weinig is dan rechtvaardig?), ben ik zelf nog niet uit.

Comments are closed.