Omdat de banken worden geacht mee te werken aan de zogenaamde ‘vooringevulde’ belastingformulieren, door informatie van hun rekeninghouders aan de fiscus te moeten geven, willen zij daar compensatie voor.
Nu al geven de banken veel rekeninginformatie door tegen hoge kosten, maar dat zou dan nog veel meer worden.

Ooit was er met het ministerie van Financiën een Herenakkoord wat inhield dat banken die informatie verstrekten en daar de kosten van betaalden, dat dan de kosten van het financieel toezicht: AFM/DNB niet door de banken betaald hoefde te worden.
Inmiddels is dat Heren?? Akkoord al lang niet meer: de kosten van financieel toezicht zijn explosief gestegen en worden bij de financiële instellingen meer dan in rekening gebracht.
Tot zover het FD van 9 juni.
Daar wilde ik nog even de volgende punten aan toevoegen.

Die informatie verstrekking en dat maar even kosteloos eisen is de macht (der gewoonte), want ondernemers doen voor een groot deel al het tolgaarders werk van de fiscus, door van hun personeel loonbelasting en sociale lasten te berekenen en te innen en af te dragen aan de fiscus. En wat te denken van die kosten die de banken dus extra moeten gaan maken: zouden ze die dan echt niet aan u gaan doorberekenen? In feite breidt de fiscus haar werk enorm uit, zonder dat het op haar begroting staat, maar wij gaan het wel betalen!
Met de vooringevulde aangiften zal de volgende stap van de fiscus vermoedelijk zijn om ook maar vast maandelijks je belasting door de bank af te laten schrijven. Zien we later wel of je nog wat terugkrijgt van het teveel betaalde. (hebben ze gemiddeld jouw centen een half jaar eerder!)
Ook het gemak van een vooringevulde aangifte heeft een duistere kant: we komen dan al snel bij de omgekeerde bewijslast: fiscus stelt dat je zoveel hebt, toon jij maar aan dat dat niet zo is.
Reden dat ik hier weer een waarschuwing laat horen is niet dat ik weer zuur- of zeurderig wil zijn op deze blog, maar wil wijzen op gebeurtenissen die nu concreet uw al beperkte vrijheid verder zullen gaan aantasten. Dat vooringevulde formulier is slechts een voorbeeld, dat u hopelijk aan het denken zet of dat kunt gebruiken om anderen aan het denken en deze blog te zetten.

2 REACTIES

  1. Volgens mij moeten de banken niet zeuren. Ze verdienen bakken met geld door krediet te verstrekken zonder reserves, allemaal dankzij de overheid.

  2. Dan wordt het tijd dat we ons geld in het buitenland gaan stallen.

    Met de huidige technieken van internetbankieren mag dat geen probleem opleveren.

Comments are closed.