Nederland gaat op uw kosten officiële “staatssport” invoeren.

Die staatssport was er overigens al de facto door de grote subsidies. Maar nu het wordt nog erger!

Clémence Ross-Van Dorp (CDA), staatssecretaresse van Sport, is er in geslaagd om voor de toekomst jaarlijks 103 miljoen euro van uw belastinggeld te bemachtigen. Dat is een dikke 50% meer van de buit dan voorgaande jaren.

Onder andere gaat zij van dat geld 75 “topcoaches” in dienst nemen! Die moeten dan zorgen voor 10% meer topsporters.
Weet je nog hoe er geprotesteerd werd toen communistisch Rusland zulke goede prestaties leverde bij internationale wedstrijden?

Ook moet er meer gebeuren aan “breedtesport”. Daarmee bedoelt Clémence dat in 2010 minstens 800.000 mensen in hun wijk buurtgenoten moeten aansporen om te gaan sporten!!
Alles in het kader van:”Geef het volk brood en spelen.”

Nieuwsbrief van de regering: [RED: nadruk van ons]
Scheidsrechters:
Verder wil Ross de kwaliteit en het imago van de scheidsrechters bij teamsporten verbeteren. Op 1 juli beginnen de eerste projecten bij de KNVB (voetbal), KNVB (hockey), KNZB (zwemmen), NBB (basketbal), KNZB (waterpolo) en NIJB (ijshockey).
Het Masterplan Arbitrage
moet ertoe leiden dat in 2010 90% van de competitiewedstrijden door een gekwalificeerde scheidsrechter wordt geleid.
Keurmerk
Ross wil ook dat er een keurmerk komt voor sportverenigingen. Dit keurmerk geeft aan dat verenigingen voldoen aan eisen op het gebied van onder meer accommodatie, hygiëne en sportiviteit.

Ook is er extra geld voor “talentontwikkeling”, toernooien, vetzuchtbestrijding, en een 65 miljoen euro belastinggeld om allochtonen te laten sporten. Met het idee dat ze dan van de straat zijn?

En bij dat alles komen nog eens de enorme bedragen belastinggeld die via gemeentes naar de sport toestromen!

Met al dat geld zou een leuke belastingverlaging uitgevoerd kunnen worden. Iedereen kan dan zelf beslissen aan welke sport hij zijn geld wel of niet wil besteden.

8 REACTIES

 1. Maandag 6-12-2004 zijn de onderzoeksresultaten van een uitgebreid Amerikaans onderzoek in opdracht van de WHO wereldkundig gemaakt. Doel van het onderzoek was om aan te tonen, te meten, wat sporten exact aan de gezondheid van het individu zou toe kunnen voegen. Zo zou bij sport het zuurstofgehalte in het bloed toenemen, wat weer bevorderlijk voor de gezondheid is.

  Wat bleek echter tot stomme verbazing van de onderzoekers? Bij de gemiddelde deelnemer nam bij sporten het zuurstofgehalte in het bloed met 17% toe, echter…

  Bij een ander niet nader genoemd percentage ‘proefpersonen’ werd geen enkele verbetering van de gezondheidstoestand waargenomen! Wat men deze mensen ook liet doen, welke sport of bewegingen dan ook; er was geen enkel resultaat meetbaar.

  Voor hen had sport geen enkele toegevoegde waarde en bleek dus volslagen nutteloos.

  De enige verklaring die de artsen voor dit fenomeen konden bedenken was de volgende: "Of men überhaupt effect kan sorteren met sport is genetisch bepaald!"
  http://www.vrijheidsstrijde

  http://www.vrijheidsstrijde

 2. En over een paar jaar krijgen we extra belasting omdat we de kosten voor alle blessures moeten ophoesten.
  Je moest eens een week lang dagelijks nieuws op teletekst lezen, en tellen hoeveel berichten je vrijheid vergroten en de belasting verlagen, en hoeveel een belastingverhoging of vrijheidsbeperking inhouden. Ik kan je wel zeggen dat het niet bevorderlijk is voor je geestelijke gezondheid. Waar eindigt deze idioterie?

 3. En straks maken we het OV gratis, zodat alle jongeren niet meer met de fiets naar school gaan, maar met de bus.
  Kunnen ze daarna gratis naar de gesubsidieerde sportvereniging.

 4. Als ik wil fierljeppen, moet ik dan mijn lantarenpaal eerst ter goedkeuring aan een staatscommissie voorleggen ?

 5. Natuurlijk krijgen alleen door de staat goedgekeurde sporten subsidies. Ik doe graag aan ‘martial arts’ en daar moet je gewoon de normale prijs betalen en niemand vind het een probleem. Sportsubsidies zijn waarschijnlijk het leukst voor directeuren van sportverinigingen die dan een jaarsalaris van 50.000 euro kunnen krijgen voor een paar dagdelen werk per week. Wij worden bestuurd door een stelletje zwakzinnigen, hetgeen telkens weer blijkt.

 6. [5] "Wij worden bestuurd door een stelletje zwakzinnigen, hetgeen telkens weer blijkt."

  Zwakzinnigen zijn het niet, vrees ik. Er wordt doelbewust een hoop verkloot met als resultaat dat het volk niet meer vertrouwd op de kunde van onze ‘lijers/leiders’. Het lijkt mij eerder een perfecte marketingstrategie om het klootjesvolk een ‘wereldregering’ aan te smeren.

 7. Dit geld komt niet vd belasting maar van de algemene middelen.
  Dus niet bang zijn!

 8. Sporten? Dat is toch slecht voor het milieu!! Wat denk je wel niet van al die CO2 die je tijdens het sporten produceert! Vreselijk ongezond en slecht voor de ozonlaag, verzuring van de regen, ijsbergen in verweggistan en de opwarming van de aarde. Gewoon verbieden die handel! Straks mogen we niet meer meedoen aan Kyoto.

Comments are closed.