Gisteren werd bekend dat de CIA al jaren een aftap kraantje van de SWIFT data base in Brussel heeft.

De Amerikaanse CIA, weet zich binnen te dringen in een Internationale club van banken, gevestigd in Brussel, die samen het SWIFT systeem hebben opgezet om internationaal betalingsverkeer te kunnen doen.
Dit in het kader dat dat noodzakelijk zou zijn voor terrorisme bestrijding.

Net in de week dat onze AIVD werd teruggefloten door de rechter dat het verboden is journalisten af te tappen (telefonisch dan).

Weer zo’n voorbeeld dat onder het mom van terrorisme bestrijding, het doel de middelen heiligt. In dit CIA-Swift verhaal gaat het dan weer een stapje (erg) verder.
De CIA blijkt over de gegevens van SWIFT te kunnen beschikken, zonder dat de banken, laat staan degenen die die betallingsopdrachten gaven (u en ik) dat wisten.
Ook die informatie werd geheim gehouden onder het mom van terrorisme bestrijding.

Nu hadden wij het al niet zo begrepen op staats-monopolie ( in meerdere zinnen van het woord)-geld, maar als dat dan ook nog achter je rug overal gevolgd wordt, ga je toch weer denken aan ruilhandel of goldmoney.com betalingssystemen.
Want vandaag is het de CIA ivm terrorisme bestrijding, morgen is het de fiscus in het kader van het landsbelang en overmorgen is het Greenpeace in het kader van onterechte investeringen in buitenlandse projecten waar CO2 uit kan komen.
Want u weet het: geef mij uw betalingsoverzicht en ik weet wie of wat u bent.
Ook wat voor vrijheidsstrijder, wanneer ik zie dat u een donatie aan de Vrijspreker heeft gegeven…

36 REACTIES

 1. De libertarische Pavlov-reactie is dat ‘de overheid’ de schuld heeft. Dat is natuurijk onzin, want het zijn de banken (SWIFT) die de gegevens afgeven (en hun fout bovendien bagatelliseren). Of het jan piet klaas of ‘een overheidsinstelling’ is die de betaalgegevens van SWiFT vraagt is niet relevant; vragen is vrij. Het is de bank die de fout maakt door iets te geven wat ze contractueel bepaald niet mógen geven.

 2. maar het is natuurlijk wel de CIA en de US min. van financien, die tegen die bankenclub zeiden: als je ons die gegevens niet geeft, gaan wij het jullie verduveld moeilijk maken je zaken nog verder te kunnen doen. Tegen die Pavlov reactie kun je als ondernemer weinig anders dan meebuigen.

 3. [1] De vraag is of hier sprake is van vrijwillig geven of onder dwang afstaan. De CIA is niet bepaald een of andere lokale buurtvereniging die even vriendelijk komt vragen of ze alsjeblieft inzage mogen hebben in de financiele transacties.

  Aan de andere kant zou het me ook niets verbazen als de CIA een leuke zak met geld in de aanbieding had in ruil voor die gegevens.

 4. Dirty Harry en Overnight; jullie zeggen dus eigenlijk dat als iemand maar geld /macht genoeg heeft hij overal mee weg kan komen, omdat je er in feite nauwelijks iets tegen in kunt brengen. Akkoord, dat denk ik ook. Waarop baseer je dan dat dit in libertaria beter zou gaan?

 5. Een kennis werd recent voor fiscale fraude een jaar de bak in gedraaid
  (waaromzet Amnesty International zich eigenklijk nooit in voor dat soort politieke gevangen).Die mens vertelde me dat bij zijn verhoor rekeninguittreksels van 15 jaar geleden ter sprake kwamen.Alles wat ie ooit via de bank of visa had gedaan, was inmiddels bekend bij de taxman….

  Onlangs was er in de Belgische regime-pers heel wat te doen over het feit dat
  de Belgen achterop liepen (volgens een
  Europese studie) met het betalen met
  bankkaarten….te veel Belgen hielden nog van cash (met het gebruikelijke geweeklaag dat geldtransporten toch zo gevaarlijk zijn en giraal geld veel veiliger)….

  Groetz,

  Cincinnatus

 6. [4] "…waarop baseer je dan dat dit in libertaria beter zou gaan".

  Een overheid is de enige instantie die de macht en de middelen heeft om dergelijke dwang uit te oefenen. In Libertaria is die macht niet aanwezig.

  Nu kunnen er in Libertaria ook best wel maffia-organisaties zijn die ditzelfde geintje willen uithalen, maar dan kan zoiets ook als een criminele organisatie worden aangepakt – via het rechtssysteem.

 7. [6]
  "Een overheid is de enige instantie die de macht en de middelen heeft om dergelijke dwang uit te oefenen. In Libertaria is die macht niet aanwezig."
  Jaja, hahaha, grapje zeker? Dus je denk dat er in libertaria niemand zo slim is te investeren in de beschermingsorganisatie met de grootste macht en de beste naam? M.a.w: je kunt kiezen uit beveiligingsbedrijf A dat 1 miljard klanten heeft en een enorm goed ontwikkelde recherchetechniek (vgl CIA in het kwadraat), en bedrijf B dat een eenmansbedrijfje is van jouw buurman. Dan kies jij voor beveiliging door jouw buurman? Dan ben je denk ik een van de weinigen; net zoals 99% van de Nederlanders google kiest en 1% voor oa yahoo. Denk je dat die 99% uitgezocht heeft of google daadwerkelijk beter is dan yahoo? Ik niet. Het is helemaal niet onwaarschijnlijk dat er praktisch gezien monopolies ontstaan. Die eigen verantwoordelijkheid waar libertariers prat op gaan; consumenten zijn lang niet zo kritisch als door libertariers gedacht wordt; met de gemakszuchtigheid, het gewoontegedrag (die een belangrijke oorzaak is van het ontstaan van monopolisten) wordt door libertariers gemakshalve 😉 geen rekening gehouden.
  Andere factor is: wat zou op lange termijn (als er geen rek meer zit in prijs- en kwaliteit-concurrentie) het belang zijn van jouw buurman om NIET te fuseren met een gelijksoortig bedrijf? Je hebt minder concurrentie, meer macht, en meer financiele speelruimte!

 8. [7] ja zeg, omdat de consument gemakzuchtig is en Google, zijn tijdschrift of provider abonnement, door laat lopen, is de provider slecht en monopolistisch??
  En als je voor beveiliging de grootste en efficientste? en dat bedrijf kiest dat het hardst getroffen wordt door concurrentie (namelijk het grootste wat het meest te verliezen heeft) is dat een vrije keus. Ook of je de buurman kiest, omdat hij een leuke vrouw heeft. Maar die keuze had SWIFT niet.
  Waar het om gaat is dat een CIA extra macht heeft tov de macht van normale concurrentie, door vergunningen en wetten te selectief toe te passen.

 9. Sja, <b>nationale</b> overheden (en belangen) zullen altijd botsen met <b>mondiale</b> (elektronische) systemen

 10. Sja, nationale overheden (en belangen) zullen altijd botsen met mondiale (elektronische) systemen

 11. Misschien een proefproces uitlokken tegen SWIFT? Kan me niet voorstellen dat hier geen nationale en internationale wetten zijn overtreden. Je kan best wel kwaad met kwaad bestrijden. Zeker als daardoor de overheidsdwang minder wordt.

 12. "Waar het om gaat is dat een CIA extra macht heeft tov de macht van normale concurrentie, door vergunningen en wetten te selectief toe te passen."
  De CIA heeft híer niets te zeggen en dat weten ze best. SWIFT (in Brussel) is verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevens, niet de CIA of ‘een overheid’.
  Sterker:
  Had de Nederlandse of Europese bank /overheid /consument er weet van gehad dat SWIFT de gegevens doorspeelde (onder bedreiging met "x" nog wel, zoals hier geinsinueerd wordt), dan had de Europese bank /overheid (onder druk van de consument /kiezer) hoogstwaarschijnlijk geprobeerd via "dreigen met "x"" het doorspelen te verhinderen /verbieden. Ik denk dat zonder geheimhouding van SWIFT de CIA zijn zin /de gegevens dan niet had gehad.

 13. [11] Ach, als het toevallig niet mag, dan maken ze wel even een wetje erbij zodat het wel mag…. Zo gebeurt!

 14. [12] [13]
  inderdaad, hoe was het ook al weer met de persoonsgegevens van luchtreizigers: moesten ook aan de CIA overgedragen worden
  En wat belet de ‘europese’wetgeving daartegen?

 15. [14] Vast en zeker hebben die ambtenaren daar wel weer een of andere bestuurlijke verklaring voor. Het zal wel weer iets met de subsidariteit te maken hebben.
  Grootste truuk van de ambtenaren: Zo min mogelijk zeggen in zo veel mogelijk woorden. Zie Nova

 16. [14]
  Overnight, de Europese wetgeving heeft niets te zeggen over wat de toelatingseisen van de USA zijn. En terecht.

 17. [16] En denk je werkelijk dat de CIA zich daar wat van aantrekt? Daarnaast waren de Europese leiders uiteraard gewoon op de hoogte van dit alles en hebben ze gewoon hun medewerking verleend. Nu het nieuws uitgelekt is, wordt er even verontwaardigd gereageerd en staat iedereen op zijn achterste poten, om "het volk" wijs te maken dat "dit toch echt niet kan". De aloude truc der misleiding. Wetten zijn er voor "het volk", niet voor de regeringsleiders en hun organisaties. En al helemaal niet voor inlichtingendiensten. Vergeet niet dat de overheid zowel de wetten opstelt, ze controleert, ze uitvoert en er bij conflicten over oordeelt. Wie denkt dat dat zuivere koffie is, is ronduit naief.

  Hoe meer (politieke) macht, hoe meer corruptie.

  Vuistregel: als er iets fout gaat en de overheid is er op een of andere manier bij betrokken, dan is de overheid de schuldige totdat het tegendeel onomstotelijk is bewezen.

 18. [17]
  Aha, naief….
  Je schreef: "En denk je werkelijk dat de CIA zich daar wat van aantrekt?" + nog wat insinuaties die je niet hard kunt maken dus het discussieren niet waard zijn.

  Wat is de strekking van je verhaal nou eigenlijk? Is het dat ‘de commerciële versie van de CIA in libertaria’ zich wèl iets aan zou trekken van ‘een justitieel apparaat’? DAT is pas naief!!!
  Ik wordt altijd een beetje wee van libertariers die alleen de rooskleurige scenario’s voor plausibel achten en de minder rooskleurige scenario’s afserveren ‘omdat dat niet een logisch gevolg zou zijn van de libertarische theorie’.

  Om te laten zien hoe makkelijk libertariers discussieren zal ik jullie discussietactiek eens voorspiegelen: "In theorie zou de CIA in een democratie geen deals mogen sluiten met SWIFT, dus de problemen waar je het over hebt komen in een democratie niet voor; het rechtssysteem van een democratie zal SWIFT en de CIA als de meerderheid dat wil ter verantwoording roepen".
  Omdat de praktijk anders is gebleken dan de theorie kan ik dit rooskleurige scenario niet volhouden maar word IK wel gedwongen reëel te kijken naar de minder rooskleurge scenario’s.

  Voor libertariers gaat dit niet op want *er is geen libertarische praktijk!!*, libertariers zullen dus altijd op het pad van het rooskleurige scenario redeneren en iedere ‘hobbel’ afdoen als niet plausibel omdat het ondervangen is in de theorie. DAT, mijn beste Dirty Harry, is pas naief!

  Ook een libertarische samenleving heeft volgens mij geen antwoord op een uit de kluiten gewassen ‘beschermings-organistatie’.

 19. [19] "Voor libertariers gaat dit niet op want *er is geen libertarische praktijk!!*, libertariers zullen dus altijd op het pad van het rooskleurige scenario redeneren en iedere ‘hobbel’ afdoen als niet plausibel omdat het ondervangen is in de theorie. DAT, mijn beste Dirty Harry, is pas naief!"

  Als je dat standpunt inneemt, heeft discussieren geen enkele zin meer. Als alleen zaken uit de praktijk valide zijn, dan kun je stoppen met filosoferen en nadenken over alle vernieuwingen. Met navititeit heeft dit dus niets te maken. Wel met het toepassen van zuivere logica en het gebruik van het gezonde verstand.

  En er is niemand die beweert dat een Libertarische samenleving geen hobbels kent en op alle fronten perfect is. Welke samenlevingsvorm is dat wel? Juist, vooralsnog geen enkele.

  Dat zijn dus geen valide argumenten tegen het Libertarisme.

  "Ook een libertarische samenleving heeft volgens mij geen antwoord op een uit de kluiten gewassen ‘beschermings-organistatie’."

  Dat klopt als een bus. 100% Zekerheid dat vanuit een natuurlijke toestand een beschermingsorganisatie geen monopoliepositie kan verwerven is er niet. Net zo min als er geen zekerheid is dat een democratie niet zal eindigen in een dictatuur. Wat is er immers wel zeker in het leven?

  De kans daarop is echter bijzonder klein. Het vergt immers een uitmuntende bedrijfsvoering op alle gebieden om een monopoliepositie te bemachtigen en te behouden en dat vele jaren achtereen. Dan moet zo’n organisatie jaar in jaar uit (we praten hier al gauw over vele decennia) de beste service tegen de scherpste prijzen blijven leveren. Ze moet op de juiste momenten investeringen doen en blijven innoveren. Ze mag geen moment verslappen, want dan slaan concurrenten toe. Dat is zo goed als onmogelijk, zelfs als je overnames meeneemt in je beredenering.

  Het zal er eerder op neerkomen dat enkele grote spelers de markt van bescherming zullen beheersen, die elkaar min of meer in evenwicht houden. Met wat kleine organisaties die wellicht wat duurder zijn, maar wel bepaalde extra service verlenen. Ze bedienen een soort ‘niche’ markt binnen de beschermingsmarkt.

 20. [20]
  Aha, "zuivere logica en het gebruik van het gezonde verstand…."

  Kortom, ook in libertaria zal ‘een CIA’ zich waarschijnlijk niets aantrekken van enige (in de ogen van ‘die CIA’-) intimidatie van een andere machtige instantie. De vraag zal altijd blijven wie de machtigste organisatie zal beteugelen.

  Zoals Saddam de jurisdictie van Bush niet erkent, zo zal in libertaria een uit de kluiten gewassen beschermingsorganisatie zich niets aantrekken van de autoriteit van ‘één of andere rechtbank’. Helemaal niet als jan en alleman zich rechter kan noemen; Want, libertariers willen geen autoriteit die mij (of Bush) belemmert met een zelfgeschreven wetboek een ander te veroordelen (als beide partijen ‘jan’ vertrouwen en jan’s autoriteit erkennen dan is er geen probleem).

  De libertarier gaat uit van een consensus over het te gebruiken wetboek (wat in effect hetzelfde is als een consensus over de straf). Dat Bush het wetboek van Saddam niet erkent (en andersom) en dat ook NOOIT zal doen, wordt door libertariers met die veronderstelde consensus gemakshalve onder het tapijt geveegd. Die ‘veronderstelde consensus’ getuigt nou niet bepaald van "het toepassen van zuivere logica en het gebruik van het gezonde verstand"…

  Ook ik zal waarschijnlijk -mocht ik in een conflict met Saddam geraken- nooit tot een consensus over het te gebruiken wetboek kunnen komen. Dat ik bij mijn geboorte al een consensus heb met Saddam is niet zo, en ik ben niet verplicht later in mijn leven alsnog met Saddam overeen te komen over het hypothetische geval dat wij in conflict raken. Ik wil bovendien al mijn verdediging zèlf doen en niet uitbesteden aan een bedrijf, dus als ik in conflict kom met Saddam dan zal op dat moment pas onderhandeld worden over het te gebruiken wetboek, en dus is dat hetzelfde als onderhandelen over de straf. Ik zal Saddams wetboek uiteraard nooit erkennen.

  Als libertarier zullen jullie natuurlijk niet met een ‘overheidsoplossing’ komen, of toch wel? Want dan moet je ook een systeem hebben dat de wettten maakt hè, of wil je op willekeur varen, of anders het probleem verleggen en het toch weer gooien op in feite dezelfde doodlopende weg van de consensus over de rechter?

 21. [21] In praktijk komt het er dan natuurlijk op aan wie de grootste vuurkracht heeft , jij of Sadam…indien Sadam , dan is jouw niet-erkenning in praktijk niet zo bijster relevant, net zo min als de onvrede van Sadam dat is is afgezet en wordt berecht door Bush en co en zijn niet-erkenning van dat gegeven in praktijk niet zo bijster relevant is.

  Might creates right…zo werkt dat.
  Dat is nu zo en dat zal in een libertarische maatschappij niet anders zijn.

  De overheidsoplossing die jij daarbij suggereert, is uiteraard obscuur omdat een overheid, een staat (het weze een minarchie, het weze wat
  anders) ALTIJD de uitdrukking en kristalisatie is van de belangen van de regerende elite (waarbij geldt "might creates right")….

  Een staatloze maatschappij is daarbij een onmogelijkheid omdat de-om Aristoteles es aan te halen- de natuur geen vacuüms verdraagt.Zo zeker als dat
  water nat is en een steen die men laat
  vallen naar beneden valt, zal er altijd een vorm van overheid, van arbitrair, dwingend gezag zijn dat uiteindelijk al naargelang wat er leeft onder de elite meer of minder
  omvattend, meer of minder dwingend zijn maar een vorm van arbitraire, dwingende overheid zal er
  altijd zijn….stort de staat in zoals in Somalië nemen krijgsheren of stammen de zaak over, in een libertarische anarchie zullen binnen de korste keren hetzij "gangs" hetzij
  de beschermingsagentschappen tegen die
  gangs het zaakje overnemen en gaan funktioneren als staat, als overheid….De toestand die het anarcho-kapitalisme voorstaat, is dan ook uiteindelijk een "wolkenkoekoeksland" , een gedroomd utopia of land van de Houyhnhnms waarin het zoet dromen is en dat regenboog aan de horizon waar men naar toe kan wandelen doch ‘m nimmer zal bereiken enige beschouwende waarde heeft maar is uiteindelijk (zoals gezegd) een onmogelijkheid : anarchie heeft nooit bestaan en zal ook nooit bestaan. Het geknutsel van libertarische anarchisten aan een recht
  gebaseerd op enkel consensus heeft veel wel van het middeleeuws geknutsel
  van de alchemisten om lood in goud te veranderen….

  Het grote probleem met een libertarische minarchie is dan weer dat deze "goed is voor iedereen in het algemeen" maar NIET "goed voor iemand in het bijzonder" is.In de vroege USA die allicht de dichtste (maar onvolmaakte) benadering zijn geweest van een laissez-faire minarchie was er reeds
  van heel het begin (Hamilton, Clay)
  een tendens naar "corporatisme".Deze
  tendens ging uit van ondernemers, van welstelenden die de staatsmacht wilden
  gebruiken (bijv subsidies, invoertarief, monopolies enz…) om hun belangen veilig te stellen en mededinging af te sluiten.

  Groetz,

  Cincinnatus

 22. [22]
  Ik ben het met je eens; "Might creates right", wat overigens niets zegt over de morele kant van de zaak.
  Een veel beproefde methode om stabiele macht te krijgen is het vormen van een democratie.
  Libertariers zouden als individu logischerwijs een hele grote (machtige) rechtshandhaver als vertegenwoordiger van hùn belang willen (wat mij minder stabiel lijkt dan een democratie, maar dat terzijde).

  Over het morele: Helaas geldt voor iedereen (ook voor mij): niemand kan -al zou hij dat willen- zijn eigen objectiviteit van buiten bekijken.

  In libertaria zal de grote vrijheid kunnen worden gebruikt om ‘moreel verwerpelijk gedrag’ (dat is niet absoluut) goed te praten onder het mom van de vrijheid. De grote misvatting van libertariers is daarbij dat van alle individuen wordt verwacht, sterker, wordt geëist, dat ze onverschillig reageren als bijvoorbeeld een bedrijf in een meer dat haar eigendom is grote millieuschade aanricht. Dit zou dan zijn ‘omdat moraliteit niet absoluut is en de eigenaar met zijn eigendom mag doen wat ie wil zo lang anderen er geen schade van hebben’.
  Samenlevingen die in feite onverschilligheid afdwingen zijn volgens mij gewoon niet stabiel, een individu verdraagt maar een bepaalde mate van vrijheid van een ander. Ook als het om zaken gaat die hem niet direct aangaan.

  Alleen al wéten dat een bedrijf straffeloos een meer vervuilt en dat mag ‘omdat het meer eigendom is van dat bedrijf’, vermindert de kwaliteit van mijn leven, ik heb dus schade (ja, wèl waar, dat ervaar ik zo). Ik wil dan dus wèl de mogelijkheid hebben zo’n bedrijf te dwingen het gedrag te veranderen.
  Libertariers begrijpen /voelen dit niet zo (niemand kan -al zou hij dat willen- zijn eigen objectiviteit van buiten bekijken); ze zullen waarschijnlijk niet begrijpen dat vervuiling van dat meer of het omhakken van oerwoud of het opblazen van de Piramides van Gizeh mijn kwaliteit van leven vermindert en ik dat als schade ervaar, ook al is het niet mijn eigendom.
  Aan de andere kant zullen anderen ook mijn handelen willen inperken en zo komen we -via een democratie- toch op het -denk ik – wellicht meest stabiele evenwicht uit.
  De moraliteit blijft toch objectief; een democratie is dus niet voor iedereen moreel gezien beter dan een libertarische samenleving, maar wel stabieler wat natuurlijk economische voordelen geeft.

  Ai, hier zal wel veel libertarisch commentaar op komen gok ik…

 23. Berrie,

  Een van de redenen, misschien wel de belangrijkste, dat Libertaria (helaas) een natte droom zal blijven, is dat het
  des mensen is te denken zoals jij nu doet ….+99 % zal wanneer de gelegenheid zich voordoet en men de staatsmacht heeft veroverd of er zelfs maar invloed op meent te hebben die staatsmacht aanwenden voor het realiseren en doordrukken van themata
  die men zelf belangrijk vindt.
  Jij wil niet dat ondernemers hun meren
  vervuilen, een ander ergert zich blauw dat z’n buurman sex heeft met een man, een derde vindt het heel belangrijk dat
  iedereen gelijk is, een vierde wil
  Nederland herbebossen, een vijfde staat eugenetica voor, een zesde wil veel meer sport enz…. en elkeen zal
  als hij (zij) daartoe de kans ziet
  gaarne de macht van de staat (which is FORCE) gebruiken om zijn projekt door
  te drukken.Dat is de aard van het menselijke beestje.

  Verder heb je gelijk dat onverschilligheid uiteindelijk niet handhaafbaar is om de eenvoudige reden dat er construktief en destruktief gedrag is en zoals er een monetaire wet
  is die stelt dat slecht geld goed geld verdrijft (dat dan wordt opgepot) en
  onkruid groenten overwoekert zo
  verdrijft ondeugd deugd.Er moet dan ook
  constant gewied worden maar dat is libertarisch gezien inderdaad taboe.

  Op deze site is me vaak opgevallen dat
  libertariërs voorop willen lopen in het verdedigen van vices…hoe kwalijk de
  gewoonte ook is, het individu mag die doen zolang hij niemand schaadt ?

  Echter een maatschappij waar drag-queens, dopeheads en kinderporno-gluurders de toon aangeven zal ONHERROEPELIJK geen maatschappij zijn
  waar privé-bezit, ondernemerschap en
  kapitalisme in hoog aanzien staan.

  Onverschilligheid ten opzichte van ondeugd baart meer ondeugd…
  Groetz,

  Cincinnatus

 24. [24]

  Dat is juist wat er NU gebeurt. Pressiegroepen die de staat misbruiken om hun wensen door te drukken. Rookverbod in de horeca, beknotting van de vrijheid van meningsuiting, verbod op discriminatie, subsidies eisen voor projecten om dat men te lui is om zelf geld in te zamelen of omdat men dondersgoed weet dat er geen markt is voor hun "kleien en breien met allochtonen" projecten.

  Dit is een onstopbaar proces. Heel geleidelijk en heel langzaam zakt onze maatschappij in het moeras. Steeds meer wetten, regels en belastingen zorgen geleidelijk maar vrijwel onopvallend voor het onvermijdelijke: despotisme. Alexis de Tocqueville heeft er in zijn boek "Over de democratie in Amerika" al op gewezen dat dat een van de grote gevaren is van democratie. En daarin krijgt hij (helaas) volledig gelijk. Democratie is geen systeem dat zichzelf in evenwicht houdt. Verre van dat. Alleen omdat het verval zo langzaam duurt, valt het niet op.

  @Berrie:
  En dit is wat er in de *praktijk* gaande is.

  Het morele verval is al ingetreden. Iedereen meent maar overal recht op te hebben. Behoeften, zoals uitkeringen en subsidies, zijn onvervreemdbare rechten geworden. Maar op basis waarvan?

  Daarnaast ga je aan een punt voorbij: sociale controle. Geloof maar dat zodra bekend is in een buurt dat iemand kinderporno in zijn bezit heeft of aan sex met kinderen doet, hij buitengesloten wordt, ontslagen wordt en zich echt nergens meer hoeft te vertonen. Nu wordt met het vingertje naar de overheid gewezen. Die moet er maar wat aan doen. Die doet dat uiteraard met graagte, want het geeft weer wat extra macht. En de mensen blij, want zij hoeven er zelf niks aan te doen. Geloof je zelf dat als de mensen op zichzelf aangewezen zijn, ze op hun reet blijven zitten en niet zelfstandig aktie gaan ondernemen om hun eigen buurt te zuiveren van dergelijk tuig? Opzouten is dan het devies. Er onstaat dan een soort gewoonterecht, een gedragscode, zoals wijlen Mr. Michiel van Notten al constateerde tijdens zijn jarenlange verblijf in Somalie.

  Ik moet hierbij wel opmerken dat ik het minarchisme aanhang. Ik probeer echter te kijken in hoeverre het anarcho-kapitalisme stand houdt. Misschien is het wel zo dat elke maatschappijvorm zichzelf uiteindelijk zal vernietigen. Of het nu minarchisme, anarcho-kapitalisme, communisme, fascisme of democratie is. Alle systemen kennen immers hun zwakke punten.

 25. [26] Dirty Harry,

  Ja dat is inderdaad nu het geval.
  En "democratie" houdt zichzelf inderdaad niet in staat maar mondt
  uiteindelijk uit in dictatuur (en welks
  transformatieproces wij nu volop zitten).Zoals vaste lezers wel weten, ben ik dan ook geen vriend van "democratie".

  Zelf sta ik kapitalisme met een minarchie voor.Echter wil dit succesvol zijn zal het moeten gedragen worden door brede lagen van het volk
  en door de powerelite.
  In het 19de eeuwse Amerika waar Tocqueville over schreef, was het
  protestantisme de grond waarop kapitalisme en minarchie kon bloeien.

  Dit protestantisme leverde ook de normen en waarden die een maatschappij
  bij elkaar hield en zorgde dat asociaal gedrag niet werd getolereerd.

  Deze onderbodem is in de USA fors ge-erodeerd en in Nederland vrijwel verdwenen en alle Ayn Rands ten spijt
  is daarmee ook een minarchistische bovenbouw onmogelijk daar het vacuüm
  ip opgevuld met "cultural marxism"

  http://www.orthodoxytoday.o

  http://gatesofvienna.blogsp

  Dus samenvattend signaleren we drie
  problemen :

  1) Een "anarchie" is een onmogelijkheid

  2) Een "minarchie" tendeert naar een maxarchie

  3) Er is geen onderbouw die toelaat
  een "minarchistische, laat staan een anarcho-kapitalistische bovenbouw" op te zetten.

  Groetz,

  Cincinnatus

 26. [25] M,

  "Amen" zoals in "Amen.Het zij zo, ik ben het er mee eens" of "Amen" zoals in "Amen , wat ben jij een prekende zeurscheur ? 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus

 27. [28] Hoi Cin,

  Ik had een computer probleempje en kon niet copy/pasten. Eigenlijk had ik willen schrijven:

  "Echter een maatschappij waar drag-queens, dopeheads en kinderporno-gluurders de toon aangeven zal ONHERROEPELIJK geen maatschappij zijn waar privé-bezit, ondernemerschap en kapitalisme in hoog aanzien staan.

  Onverschilligheid ten opzichte van ondeugd baart meer ondeugd…"

  Amen.

  Zo, die amen, dus.

  Groeten,
  M

 28. [24]
  Cincinnatus,

  Zoiets als dat een gekooide aap liever in zijn kooi blijft dutten met alle zekerheden van dien dan de vrijheid te vinden met "onzekerheden".

  Hoezo, welke vrijheid……. 😆

  Jetze

Comments are closed.