Vraagt een doorsnee burger zich wel eens af hoe het mogelijk is dat de overheid eerst geld verzamelt en daarna beslist waaraan het verspild moet worden? De volgorde waarop belasting wordt geïnd is onjuist en dus automatisch de hoeveelheid ook. Als ik geld ergens aan uit wil geven dan kijk ik naar de prijs en bepaal daarna hoeveel ik nodig heb. Ik ga niet een willekeurige hoeveelheid (in geval van overheid zoveel mogelijk) van mijn rekening afhalen om vervolgens te kijken wat ik ermee doe.


Het is deze waanzinnigheid die projecten zoals de Zuiderzeelijn, Betuwelijn en de beruchte hoeveelheid ambtenaren mogelijk maakt. Bij de overheid is geld zat en dat komt niet alleen omdat we slecht enkele procenten inflatie hebben gehad sinds de meuro. Dit komt door het eeuwige gegraai, gegraai, gegraai.

Wat mij betreft is het de schuld van de belasting betaler die het allemaal wel best vindt en onder de indruk is dat het geld van de overheid uit de lucht komt vallen. Geld drukken kan de overheid als geen ander natuurlijk maar ik heb het over geld dat bestaat, geld dat gelijk staat aan de waarde van iets dat geproduceerd is.

Nogmaals, het Nederlandse volk vindt het net als schapen allemaal best. Maar aan het eind van de dag wordt hier niks meer geproduceerd omdat het te duur is geworden. Zonder productie is er geen welvaart en zonder welvaart kunnen we nog zo democratisch zijn maar we blijven ons eigen geld rondpompen via de overheid. Dit systeem heet communisme, u kent het wel; armoede en corruptie, béééhhh.

27 REACTIES

 1. Sja, belastingmeevallers gaan ook nooit direct terug naar de werkende klasse van dit land die het ophoest.
  Politici ‘investeren’ liever in potjes, en nee dan doel ik niet op lesbiennes.

 2. Je hebt gelijk Samuel. De belasting betalers gedragen zich als makke schapen die zich gewillig laten uitmelken. Dat is iets wat me al jaren stoort.

  Blijkbaar zijn de mensen moegebeukt door de stroom van overheids propaganda in de media en scholen. Of willen mensen er niet over na denken?

  Tja, we hebben nog een en ander te doen.

 3. Precies Samuel.
  Vroeger heette dat gewoon "Eurocommunisme", maar daar hoor of lees je tegenwoordig niets meer over. Hoe zou dat komen ?
  De geldpomp wordt door verschillende mechanismen aan de gang gehouden:
  1) De machtshonger van politici, grootkapitalisten en vakbondsleiders;
  2) De bedreiging van de werkgever door het publiekrechtelijk systeem van branch-organisaties, waardoor de werkgever tot vazal van de belastingdienst wordt gebombardeerd;
  3) De indoctrinatie door het collectivistisch onderwijs;
  4) De solidariteitsbeginsel, dat van staatswege en vakbondszijde wordt gepropageerd;
  5) Het media-politieke kartel, dat allerlei mythes creeert en permanente terreurcampagnes gericht tegen de bevolking organiseert en steunt.

  Henri [2] zei het al: We hebben nog het een en ander te doen. Zet de geldpomp stil, zou ik zeggen.
  Ik zou willen pleiten voor een permanente campagne om dit maatschappelijk proces onder de aandacht te brengen. Te denken valt o.m. aan posters, cartoons en gadgets. E.e.a. moet zichzelf terugbetalen, zodat zo’n campagne zichzelf kan onderhouden. Wie heeft ideeen voor designs en de organisatie ?

  Het goede nieuws is, dat de EU nog minder populair is dan tijdens het referendum van vorig jaar.

 4. [3] Dat vind ik een heel beste ambitie, ik zou alleen niet weten waar te moeten beginnen. Houd me op de hoogte wil je?

 5. [4] Goed stuk, goede ideeen.
  Te beginnen?
  –1.Iemand zou een nieuwe vereniging van belastingbetalers kunnen oprichten.
  Die bestond vroeger, maar ik geloof dat die is verschoven naar beleggers of zo iets.
  Die vereniging zou belasting principieel moeten afwijzen, en kan beginnen met "vermindering". Niet omgekeerd.
  Het probleem is :"IEMAND MOET HET DOEN".
  — 2. Beginnen met regelmatig die posters,pamfletten op de Vrijspreker publiceren.
  — 3. Het voorstel morgen op de bijeenkomst in Utrecht lanceren!

 6. Je stelt dat de volgorde waarop belasting wordt geint, onjuist is.

  Ik denk dat je niet ver genoeg gaat. Je moet naar de kern van belastingheffing. Los van het feit waar het voor zou zijn.

  Wat onjuist is, is het feit alleen al dat de staat belasting heft. Dat is een onrechtmatige daad. Los staand van het feit waar het voor zou zijn, want dat doet er helemaal niet toe.

  De staat hoort niet te roven, en dus geen belasting te heffen.

 7. [5] Waarom, Hub, pleit je altijd maar voor eerst wat minder democratie, of wat minder belasting?
  Als iets slecht is, onrechtmatig is, dan kan en mag je niet pleiten voor wat minder onrechtmatige daden, maar alleen maar voor geen onrechtmatige daden!

  Dus niet wat minder belasting, nee, helemaal geen belasting!

  Hetzelfde zou het zijn als je regelmatig geslagen wordt door iemand. Dan pleit je er toch ook niet voor een beetje minder geslagen te worden, nee, dat slaan moet ophouden, en wel zo snel mogelijk, onvoorwaardelijk en totaal!

  Geen concessies doen aan je afpersers, gijzelnemers en onderdrukkers. Dat is les 1 terreurbestrijding.

 8. [6]
  Egor van Elven,
  "Wat onjuist is, is het feit alleen al dat de staat belasting heft. Dat is een onrechtmatige daad."
  Het probleem is natuurlijk, dat belastingheffing als zodanig wettelijk geregeld is en dus geen "onrechtmatige daad" is in de zin van de wet.

  Als je het puur juridisch bekijkt, moet je aantonen, dat belastingheffing volgens het huidige stelsel in strijd zou zijn met "hoger recht". En dan moet je wel van erg goede huize komen.

 9. Jong (en nog fris) als Sammy is … hij heeft nu reeds ondekt dat de grote ellende vooral te maken heeft met het zeer laagstaande karakter van een stel uitgesproken achterlijke polderbewoners, die zich echter letterlijk ALLES laten wijsmaken:

  1. Dat de overheid hun van de wieg tot crematoria zal "verzorgen". En dat zij zelf voor niemand verantwoordelijk hoeven te zijn. En al zeker niet voor hun dementerende ouders en/of eventueel "behoeftige" familieleden. Dus hoezooo voor zichzelf en naasten "verantwoordelijk" zijn.
  2. Dat zij niet bang hoeven te zijn dat een ander vooral meer heeft … of zou hebben.
  3. Dat zij niets al te moeilijk hoeven te leren. Zulks omdat de machtskartel een wezenlijk belang heeft bij de afstomping van een heel volk, dat ook nog eens wordt versneld (pardon, verrijkt) door de import van letterlijk achterlijken uit de derde wereld.

  Dat het Nederlandse volk inmiddels in totaliteit uitgesproken debiel is geraakt blijkt ook uit het feit dat men niet in de gaten wat er hier werkelijk mis is en gaat. Te weten:

  1. Dat de nasjionale koopkracht hier ca US$ 500 miljard bedraagt, daarbij is echter reeds bijgeteld wat de overheid en het overheidsapparaat ZICHZELF "betalen".
  2. Van die US$ 500 miljard geeft de overheid al MEER dan ZESTIG procent uit … Waardoor wij nu immers geheid de verdoemmenis ingaan.
  3. Als zogenaamde EXPORT-land … Nederland netto jaarlijks alleen nog maar een US$ 49 miljard netto exporteren …

  Dit vuig volkje is dus zichzelf aan het opvreten, maar heeft dat niet eens in de gaten. Laat staan dat zij zouden weten dat haar overheid geld inzamelt voordat zij weten waar zij dat aan te wensen te besteden …

 10. [8] Ik hoop niet dat we discussie dat belasting gelijk is aan diefstal nu nog aan moeten. Ik dacht dat dat nu wel doorgedrongen was!

  Belasting is diefstal en daarom een onrechtmatig daad.

  Omdat de staat het doet, wil niet zeggen dat het minder onrechtmatig is om aan mijn eigendom te komen, hoor.

 11. [8] En voor de goede orde, ik pleit er zeker niet voor die strijd met de staat aan te gaan. Die strijd win je niet op die manier.

  Maar erken het wel als onrechtmatig, dat is erg belangrijk.

 12. [11]
  Egor van Elven,
  Voor alle duidelijkheid:
  Wij verschillen niet van mening over wat je in een ander referentiekader, c.q. in libertarische zin, het "onrechtmatige karakter" van belastingheffing zou kunnen noemen.

  Maar het is voor de maatschappelijke discussie van belang duidelijk onderscheid te maken tussen het vigerende juridische begrip "onrechtmatig daad" en het begrip "onrechtmatige daad" in libertarische zin.
  Iemand die in een gezelschap probeert duidelijk te maken, dat belasting diefstal is, zal in de meeste gevallen op onbegrip stuiten en uitgelachen worden. Die heeft al heel wat uit te leggen.
  Evenzo zal iemand die het juridisch welomschreven begrip "onrechtmatige daad" in libertarische zin zonder nadere uitleg gebruikt in juridische kringen al heel gauw het risico lopen als -laat ik maar zeggen- wereldvreemd te worden aangemerkt en niet meer serieus genomen worden.

  In lekentaal komt het begrip "onrechtmatige daad" sowieso niet voor.

  Het lijkt me een kwestie van educatie / communicatie.

 13. [6] Inderdaad, Egor, het fundament is fout. Belasting is agressie tegen een individu.
  Dat de staat belasting heft en daarna pas gaat kijken wat ze met dat geld gaat doen, is nog een extra idioterie die o.a. aangeeft hoe mak het volk belasting accepteert. Als een natuurverschijnsel waar je niets aan kunt doen.

  [7]"Dus niet wat minder belasting, nee, helemaal geen belasting!"
  Natuurlijk. Ook dat zie je juist. Alleen dan kom je in een morele samenleving waarin ieder mens soeverein is. De missie van de vrijspreker.

  Edoch, ik denk niet dat het mogelijk is om te bereiken dat we straks om 12.00 uur in één klap alle belastingen op nul zetten. Dat zal toch in stappen moeten gebeuren.
  Maar belangrijk is, dat we streven naar die nul.

  [8] Dat de staat wetten maakt en dan zegt dat dat de uitvoering ervan "rechtmatig" is, is een van de grootste verkrachtingen van het woord "recht".
  Door iets in een boekje te schrijven, wordt iets niet een "recht"
  Moraliteit en legaliteit hebben in dit land (jammer genoeg) geen enkele relatie.

 14. [14]
  Hub,
  "Door iets in een boekje te schrijven, wordt iets niet een "recht"
  Moraliteit en legaliteit hebben in dit land (jammer genoeg) geen enkele relatie."
  Ik denk, dat we het roerend eens zijn, maar voor alle duidelijkheid het volgende:
  1) Zie [13]
  2) Over moraliteit en recht is al veel geschreven, niet alleen door Ayn Rand.

  Ook in de "rechtsfilosfie" wordt een onderscheid gemaakt tussen "moraliteit" -een begrip uit het natuurrecht- en positief "recht". Sommigen zien moraliteit als "leidend beginsel" van de ontwikkeling van het POSITIEVE recht.
  http://nl.wikipedia.org/wik

  Henri Serton heeft echter laten zien, dat het Natuurrecht NEGATIEF recht is.
  http://www.vrijspreker.nl/b

 15. [12]

  die met allerlei waardeloze links komt over de Statische, Stagnante en Stilstaande "standpunten" van het libertarisme. In dit geval t.a.v. van belastingen.

  Volgens mij gaat het helemaal niet om dat soort geloel in de ruimte. en al zeker NIET over de eventuele "moraliteit" ervan.

  Volgens mij gaat het eerder om uiterst reele zaken, zoals de zeer grote kans dat dit land en volk zichzelf ausradiert … dank zij de heersende fatale machtsmonoliet en een volledig op hol geslagen overheid … alsmede vergaande eigen stupiditeit.

  Zo heb ik eerder aangetoond dat het hele Nederlandse koopvermogen slechts op een $ 500 miljard staat ( waaraan reeds is toegevoegd wat de overheid het jaar te voren al aan belastingen heeft binnengeharkt), en dan geeft diezelfde overheid daarvan elk jaar meer dan 300 miljard uit. Niet minder dan 60% van het opgeklopte totaal …
  http://www.cia.gov/cia/publ

  Laten de libertariers zich uitsluitend daar op werpen in plaats van steeds maar in de ruimte te loelen… Immers, de overheid gedraagt zich al net als het Rhesusaapje dat aan 200 sigaretten per dag is verslaafd, maar waar ook wij (van de 2de handse rook) aan dood gaan …. Misschien dat zij dan ooit serieus worden genomen …

 16. [16] Het feit dat een land ‘op hol slaat’ is juist het kenmerk van een overheid, omdat die z’n handjes niet thuis kan houden. Of het nu om de door jou zo bewierrookte Yankees, de Jappen of de Europeanen gaat. Kenmerk van een overheid is dat ze meer macht wil en die ook naar zich toetrekt omdat ze niet beperkt wordt. Alle staten zullen daarom op den duur ten onder gaan. Wij maken dat gelukkig niet meer mee, maar ook de beschavingen zoals wij die nu kennen draaien zichzelf uiteindelijk allemaal de nek om. Wij in Europa zijn, als we zo doorgaan, uiteraard veel eerder aan de beurt dan de USA en waarschijnlijk ook dan het merendeel van de Aziatische landen.

  Je mag dan over een ruime algemene kennis beschikken, ACP, maar helaas zie je, zoals zovelen, deze ‘blinde vlek’ niet. Dus ook jij mag van mij nog even doorgaan met jouw ‘geloel’, ondertussen weten wij wel beter. Je bent nooit te jong om nog wat te leren, maar voor veel oudjes geldt dat helaas niet meer, nietwaar, ACP?

  Maakt niet uit, niemand is perfect. Het ga je goed, ACP. Vergeet je geen kaartje te sturen, zodra je in Omaha tussen de Yankees zit? Een foto mag ook.

 17. [17] En wie dragen zelfs de meest corrupte en misdadige en op hol geslagen overheden maar al te graag op hun ruggen?

  Ya juist … de Nederlandse bevolking . Al net als de moffen, tijdens der dritte Reich en nu ter gelegenheid van das viertes.

  Bovendien alle politieke partijen hier zijn immers regelrechte NSB-mutaties … Men heeft zelfs de kinderbijslag aangehouden …

  But why are the Libertarians only whistling … DIXIE? Cuz they aren’t capable of anything else … That’s why … En maar loelen dat belastingheffing en belastingen niet fair en immoreel zijn … zonder te weten waar het werkelijk aan mankeert.

 18. [18] Tuurlijk, de bevolking is dom en gehersenspoeld. Maar dat is toch niks nieuws?

  Trouwens, ik ben op zoek naar enkele van jouw wetenschappijle onderzoeken en boeken die je gepubliceerd hebt. Heb je een lijstje voor me met titels of ISBN-nummers?

  Bij voorbaat dank.

 19. [19]
  … die het schijnbaar van boeken en publicaties moet hebben … omdat het gezond verstand hem al lang in de steek heeft gelaten … Yet the only criterion is … does it make sense or not?

  En strax is tie dan net die doorgeleerde HBO "maritiem officier" die naar zijn crossreferenced bestek berekeningen inmiddels met zijn schip de trappen van het Vatikaan moet opvaren omdat hij geen GPS vertrouwd. Iets wat een gedegen stuurman nooit kan gebeuren … omdattie nog op eigen kracht sterren kan schieten…

 20. [20] De titels van je publicaties graag. De wereld mag toch wel weten wat jij, i.t.t. de libertariers, al wel gedaan hebt voor deze wereld? Zo’n oud fossiel als jij zal toch wel iets goed gedaan hebben in z’n leven, behalve wat lopen klagen? Of geldt voor jou ook ‘de beste stuurlui staan aan wal?’

  Figures…

 21. [21]

  … die strax nog wil weten welke kleur ondergoed ik draag. Alsof het ook iets uitmaakt.

  Ik zeg dat libertarisme DOD (dead on arrival) is, en hij vraagt mij wat ik ooit heb … "gepubliceert". Wat op zich een indicatie is waarom libertarisme DOD is, aangezien je daarvoor schijnbaar een bepaalde flaky mentaliteit voor moet bezitten.

  DH kan niet eens bevatten dat ik helemaal geen filosofische alternatieven biedt of dat wenst te doen, omdat ik een pragmatische realist ben en geen doctrinaire guru. Ik zie de dingen zoals zij zijn, en niet zoals ik het zou willen … Unfortunately, I don’t like what I see …

 22. [22] …Er staat toch echt " Gepubliceerd" in Harry’s posting. Niet kinderachtig worden, ACP.

  Harry heeft het helemaal niet over jouw filosofische principes of alternatieven, maar over eerdere publicaties.

  Maybe you aint looking straight?

 23. [22] En zoals het een goed pragmatisch realist betaamt, weet ACP dus dat ook hij gewoon een van de vele radertjes in het geheel is dat na ‘bewezen diensten’ op de vuilnisbelt mag gaan liggen roesten. Dat ook hij ‘na een druk op het knopje’ weggevaagd wordt en niet meer bestaat. Life’s a bitch…

  Maar gelukkig deel ik ACP’s mening "Unfortunately, I don’t like what I see.". Wat dat betreft zit je beter in Texas dan tussen de Maoijnissens, de Boskabouters en de Grutten.

  Maar je zou in de nadagen van je glansrijke carriere toch een leuk boekje kunnen publiceren met ‘wat jij allemaal ziet en gezien hebt’?

  Je zou alvast wat proefstukjes kunnen plaatsen op http://www.janmarijnissen.n

  Daar worden je bijdragen met open armen ontvangen.

 24. IK van de porno maatschappij vind dat comunisme de porno industie heeft beinvloed. Door het comunisme is de glazen dildo en het likken van het heerlijke kutje uitgekomen. Darom vind ik het comunisme goed. Mijn vader was zo rijk dat hij de Golden dildo had gekocht…
  Ik wil hem ook in me reed hebben.

  Aldus de reactie van de porno maatschapij.
  xxx Porno freak

 25. [26] goed zo porno is erg leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeer

Comments are closed.