Top voorbeeld van politiek gedraai en geritsel

Het “Geval Hirsi Ali” hebben we eerder al van verschillende kanten belicht.
Vandaag staat het in politiek Den Haag weer boven aan op de hitparade.

Vlak voor de kamervakantie moet een politieke blunder nog even gladgestreken worden door de regeringspartijen, en de oppositie zal trachten daar garen bij te spinnen.

Een grote rol zal spelen dat de politieke oplossing voor Ayaan gevonden is door er het “Somalisch Recht” bij te halen. Daardoor kunnen ze stellen dat Ayaan gelogen heeft maar wel de waarheid sprak. Dat kan kennelijk in de politiek.

Is gebruik maken van niet-Nederlands recht een precedent?
En interessante vraag is dan als iemand anders straks problemen heeft, zoals bvb de seks exploitanten uit het voorgaande artikel, kan die dan ook gebruik maken van bij voorbeeld het “Japans Recht”? Of welk ander recht dan ook dat toevallig in zijn kraam past?

De gang van zaken is ook een voorbeeld hoe het met Nederlands “recht” gaat.
Uit de verklaringen van Ayaan en haar advocate Britta Böhler blijkt duidelijk dat Ayaan een verklaring moest tekenen om snel, officieel, haar paspoort terug te krijgen. Zonder die verklaring zou het proces weer langer gaan duren. En dat paste niet in het plan van Ayaan om Nederland te verlaten en naar Amerika te gaan. Dus heeft ze maar getekend.

Dat doet me denken aan veel gelijksoortige gevallen. Die betreffen een aanslag of bekeuring die mensen als onterecht ervaren. Als dan het stadium aanbreekt dat er advocaten aan te pas moeten komen, geeft de advocaat echter vaak het advies:”Je kunt beter gewoon (eventueel onterecht) betalen, want als je doorgaat, kost je dat een veelvoud aan tijd, ellende en advocatenkosten”. Nog meer mensen handelen al zo zelfs voor dat ze een advocaat benaderen.
Het is vaak de verstandigste oplossing, maar wel met een blijvend gevoel van “onrechtvaardigheid”.

Het zal in de Kamer vandaag weer een hoop gedraai worden. Maar er zal niets echt gebeuren. Politiek blijft politiek! De vakantie moet rustig door kunnen gaan. Als de kiezer maar het idee blijft hebben dat zijn favoriet het toch goed doet.

19 REACTIES

 1. Ik lees net een hoofdartikel NRC van vandaag,waarmee ik het deze keer eens ben!
  Hier een deeltje ervan:

  "Uiteindelijk is het kabinet nu akkoord gegaan met een constructie waarin blijkt dat grootvader Magan eigenlijk Ali heette en dat Hirsi Ali als het ware de waarheid gelogen heeft bij het kiezen van haar familienaam. Premier Balkenende, de beide vice-premiers, de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie hebben maandagavond besloten dit verhaal te verdedigen. Het is het slechtst mogelijke voorbeeld van een Haags compromis: alle betrokken partijen menen dat aan ieders positie is recht gedaan. Maar buiten de kring van de consensus is duidelijk dat de uitkomst vergezocht is.

  Aan de gekozen oplossing ligt bovendien een twijfelachtige uitruil ten grondslag. Hirsi Ali heeft haar paspoort alleen mogen behouden op voorwaarde dat zij de verklaring tekende waarin zij alle schuld voor de ontstane situatie op zich nam. Zij tekende zo een door Den Haag opgestelde aflaat voor minister Verdonk. GroenLinks-fractievoorzitter Halsema heeft terecht opgemerkt dat deze gang van zaken volstrekt ontoelaatbaar is. Er kan geen waarde gehecht worden aan een verklaring die onder zulke druk is afgelegd. De verklaring bewijst alleen dat Verdonk niet weet waar machtsuitoefening overgaat in machtsmisbruik."

  Maar Verdonk zal wel blijven zitten!

 2. De Nederlandse regering heeft met deze zaak een theaterstuk van onbekwaamheid opgevoerd ten overtsan van de gehele wereld.
  Hugo van Reijen

 3. Ja, het accepteren van een buitenlands rechtsstelsel schept een gevaarlijk precedent.
  De sharia is zo niet meer ver weg.

 4. Ja! Lekker al die Arabieriers berechten volgens de Sharia, lijkt mij prima, zolang zij maar geen gebruik mogen maken van de WAO als hun handen zijn afgehakt.
  Uiteraard is op websites als deze het Amerikaanse ‘first amendment’ van toepassing.

 5. [4] Ik zie dit precedent net als heel positief: als je ieder buitenlands rechtstelsel kan inroepen dan krijg je een concurrentie tussen rechtstelsels en een vrijemarktwerking. Dat is libertarisch!

 6. [6] Het was hier wel de gevestigde orde die hier bepaalde dat het OK was.

  En op welke grond? Dat zij Somalische is.

  Ik zal dus vermoedelijk niet als Belg succesvol kunnen beweren dat het belastingrecht van Hong Kong op mij van toepassing moet zijn in Nederland.
  Maar zelfs het (fractioneel betere) Belgische (dat geen vermogensbelasting van 1,2% kent) zal ik niet op me kunnen laten toepassen.

  M.a.w. de "boven ons gestelden" hanteren volstrekt zoals het henzelf het beste uitkomt wel of niet een vreemd stelsel.

  Somalisch recht voor mw. Magan: ja. Belgisch fiscaal recht voor mij: nee.

  Als ik kan kiezen is het een goede ontwikkeling. Als mijn vijand (lees: de overheid) kan kiezen, niet want wie zegt dat het dan niet de sharia wordt?

  Als we al een overheid hebben, moet die zich minstens aan vooraf af gesproken regels houden in de relatie tot haar burgers en niet zomaar vrij spel krijgen.

  Burgers, individuen dus, moeten vrij spel krijgen. Overheden niet. Die moeten juist kort gehouden worden in een zo strak mogelijk keurslijf.

 7. [8] [9] Dank je wel. Ik ben gillend weggelopen bij de TV, maar nu kan ik doorwerken en op de achtergrond horen of heel misschien iets interessants komt.

 8. Als ik asiel zou aanvragen in een land waar het gebruikelijk is dat de moedersachternaam wordt overgedragen op de kinderen, terwijl ik gewoon de vadersachternaam voer en opgeef, lieg ik dan?
  Nee dus.
  Als ik later een bekende poltieke persoonlijkheid wordt, (wat ik op het moment van asielaanvrage niet kon bevroeden), en de oppositie ruikt hier kansen mij op grond van deze ‘leugen”kalt’ te stellen, ben ik dan in de fout?
  NIET dus.
  Dan stinkt iedereen in deze linkse valse truc.

 9. [7]
  Je vergeet dat zij op het moment van asielaanvrage Somalische was. En zonder enige invloed in het kikkerland.
  Dan geef je op wat volgens jouw beste weten kan, en kan helpen.

 10. [12] Maar hoe kan AHA in 1992 beweren dat ze Somalisch is, dat land had toen immers opgehouden te bestaan.

 11. [12] Hoi Beek,

  Neen dat vergat ik niet maar vind ik geen argument. En niet slechts omdat mw. Magan als goed opgeleide geacht kan worden te weten dat de situatie in haar land uitzonderlijk is en dat mensen in het westen gewoon een vaste achternaam hebben, doch ook omdat anders ook onder Nederlanders (al dan niet geveinsde) onwetendheid als excuus zou gelden in de rechtbank.
  En dat is niet zo. Ofschoon de realiteit natuurlijk anders is, wordt elkeen GEACHT de wet te kennen.
  Dus iets als "oh, mag ik mijn opgegeven inkomen niet zomaar (net als mijn familienaam) zelf verzinnen?" zal niet helpen om onder je belastingaanslag uit te komen.

  Overigens maak ik dus het onderscheid tussen de wet en de toepassing ervan.

  Met heel wat wetten (inclusief immigratie etc.) ben ik het oneens, maar gegeven dat ze er zijn, is het netuurlijk wel logisch dat de naleving gehandhaafd wordt, anders had je ze net zo goed niet kunnen maken.

  Dus gegeven de wet zoals ze is, vind ik dat mw. Magan het Nederlands staatsburgerschap onthouden moet worden. Dat neemt niet weg dat ik liegen tegen een overheid vanuit libertarisch standpunt perfect moreel gerechtvaardigd vind.

  Groeten,
  M

 12. Deza Magan of Hirchi Ali heeft in de tijd dat ze in Nederland is geweest alleen maar heel erg veel geld gekost. Alles wat ze bereikt heeft is ter eigener eer en glorie. Ze heeft nu een Nederlands en binnenkort ook een Amerikaans paspoort. Maar per saldo heeft ze niets bijgedragen tot het bruto nationaal produkt.Sterker nog het saldo is negatief ondanks al die mooie verhalen. Ze mag dus vertrekken. Dat het in Den Haag een zootje is staat hier los van,dat wisten we al en wordt voorlopig niet anders. Wel vraag ik mij af waarom de 2 e kamer altijd snachts spannende dingen moet afhandelen,geen enkele raad van bestuur van een multienational doet dat
  die gaan gewoon lekker eten en vroeg weer op.

 13. [13]
  Het was haar verleden, haar leven tot dan toe.
  [14]
  Voor een buitenlander die in Nederland asiel aanvraagt kan niemand eisen dat die de Nederlandse wet kent. Hij is op dat moment nog geen Nederlander.
  [15]
  Dat is een heel andere kwestie. (Toekomstige)ambtenaren het Nederlanderschap ontzeggen is hier geen geldend argument.

  Het is een vorm van anachronistisch denken om met de kennis van nu mevrouw Ali op het moment van haar aansielaanvrage te veroordelen.

 14. [17] "Voor een buitenlander die in Nederland asiel aanvraagt kan niemand eisen dat die de Nederlandse wet kent. Hij is op dat moment nog geen Nederlander."

  Een toerist is dat evenmin. Mag een Pakistani (o.i.d.) naar wiens bevallige vrouw je floot, je dan vermoorden om de familie-eer te redden?

 15. [18] Ja M, helaas dat mag, want dat is het Pakistaans recht.
  Er is gisteren een wangedrocht van een precedent geschapen.

  Maar voorlopig is het stil op het Binnenhof, ze zijn allemaal met de staart tussen de benen afgedropen.
  Het kabinet is gevallen. Nu het eindelijk zo ver is voelt het als een anti-climax.

  Ik hoor ook nergens gejuich op straat, toeterende auto’s of andere vreugdevolle uitingen.
  How come?

  Anne

Comments are closed.