Door: Hans Labohm
RED: Politici hebben belang bij het doemscenario voor het milieu.
.
Nu schermen ze weer met het verhaal dat de aarde in 400 jaar nog nooit zo warm geweest is.
Daarvoor hebben ze zelf een rapport laten maken door de Amerikaanse Nationale Academie van Wetenschappen om ontkenners van het gevaar van de opwarming van de aarde de wind uit de zeilen te nemen.

Hans Labohm toont op zeer overtuigende wijze aan dat dit een “gemaakt” rapport is, dat onder andere uitgaat van allerlei vroegere beweringen waarvan de onjuistheid duidelijk is bewezen.

Ook maakt Labohm duidelijk dat niet de vraag is of de aarde warmer wordt, maar de essentie is of het menselijk handelen daar enige invloed op heeft, en zo ja in welke mate dan. Die invloed blijkt verwaarloosbaar klein te zijn. En zeker niet te rechtvaardigen dat onzinnige, kostbare plannen zoals het Kyoto-plan worden uitgevoerd.

Het hele artikel, met duidelijke grafieken is belangrijk voor iedereen die in het milieu is geïnteresseerd, of die politieke doemscenario’s wil ontzenuwen.
Lees het volledige artikel op:
www.libertarian.nl/NL/archi…

39 REACTIES

 1. Tijdens de laatste ijstijd, toen het gemiddeld 8 graden kouder was dan nu, lag de zeespiegel 120 meter lager dan nu. Je kon over de met gletsjers bedekte bodem van de huidige Noordzee naar Engeland lopen, en door de Beringstraat van Azië naar Amerika. Mensen schijnen dat ook gedaan te hebben.

  Maar er zijn ook perioden geweest dat het weer veel warmer was. Toen was er nauwelijks poolijs en lag de plek waar nu Maastricht is aan zee (de Limburgse mergel bestaat uit de kalk van schelpdieren).

  Dat het klimaat voortdurend verandert staat dus wel vast. Of dat mede komt door de menselijke invloed doet niet ter zake. We kunnen maar beter voor zorgen dat we er wel degelijk invloed op uit kunnen oefenen.

  Anders verdwijnt Nederland, of onder water, of onder het gletsjerijs (opwarming kan n.l. de golfstroom stilleggen en voor een vroege ijstijd zorgen).

  “Global warming is such a terrible thing”
  ~ Mr Gustav Graves in Die Another Day

  P.S.
  Recente opwarming toch een feit ?
  http://www.washingtonpost.c
  Sterke toename van CO2 in de atmosfeer (nu hoger dan ooit gedurende 650.000 jaar) overigens wél door mensen veroorzaakt: http://www.mongabay.com/ima… .

 2. Dan bouwen jullie toch gewoon een dijk rond Nederland? Met een mooi strand eraan en al!

 3. 1 voorbeeldje van informatie naar je hand zetten:

  Op een website over `global warming in New Hampshire wordt geargumenteerd dat er minder stormen zijn in NH en dat dat slecht is omdat die stormen de luchtvervuiling wegbliezen…nounou, en dat terwijl de milieuleuteraars hier er altijd mee dreigen dat de stormen gaan toenemen.

  http://www.ucsusa.org/globa

  Health Trends Linked to Climate

  Today summer storms tracking across Canada clear away pollution in the northeast United States. A recent study looking specifically at global warming and its impact on air quality found that storm frequency is projected to decrease in the region, resulting in air stagnation over much of New England. If future emissions of carbon monoxide and black carbon remain at today’s levels, the study showed air stagnation will result in hazardous smog episodes that will increase in both severity and duration by mid-century.

 4. Als een glas met mineraalwater voor 90% gevuld zou zijn, dan zouden die ecopessimisten stug volhouden dat het nog steeds een beetje leeg is en vervuild door metalen…

 5. [2]
  Er zijn heel wat landen die daar het geld niet voor hebben (o.a. Bangladesh, Seychellen, e.d.).

  En gletsjerijs hou je niet tegen met zo’n dijk.

  Daarom zou onze eerste prioriteit de gecontroleerde beïnvloeding van het klimaat moeten zijn.

 6. [5]

  Ideeën om ons klimaat te stabiliseren bestaan overigens al lang. Het is nu nog slechts een kwestie van aanpakken ! 😉

  "GENTLEMEN: You know that the objects of this company are, to straighten the axis of the earth, to combine the extreme heat of summer with the intense cold of winter and produce a uniform temperature for each degree of latitude the year round. At present the earth’s axis — that is, the line passing through its centre and the two poles — is inclined to the ecliptic about twenty-three and a half degrees. Our summer is produced by the northern hemisphere’s leaning at that angle towards the sun, and our winter by its turning that much from it. In one case the sun’s rays are caused to shine more perpendicularly, and in the other more obliquely. This wabbling, like that of a top, is the sole cause of the seasons; since, owing to the eccentricity of our orbit, the earth is actually fifteen hundred thousand miles nearer the sun during our winter, in the northern hemisphere, than in summer. That there is no limit to a planet’s inclination, and that inclination is not essential, we have astronomical proof. Venus’s axis is inclined to the plane of her orbit seventy-five degrees, so that the arctic circle comes within fifteen degrees of the equator, and the tropics also extend to latitude seventy-five degrees, or within fifteen degrees of the poles, producing great extremes of heat and cold… "The way to accomplish this is to increase the weight of the pole leaving the sun, by increasing the amount of material there for the sun to attract, and to lighten the pole approaching or turning towards the sun, by removing some heavy substance from it, and putting it preferably at the opposite pole. This shifting of ballast is most easily accomplished, as you will readily perceive, by confining and removing water, which is easily moved and has a considerable weight.”

  ~ A Journey In Other Worlds (1894)

 7. [6] Bewijs op tafel of ik geloof er geen fluit van. En zelfs al heb je een onomstotelijk bewijs, dan nog zal je me moeten overtuigen van het voordeel van de zelfkastijding van Kyoto. Alleen uit vrije wil zal ik stappen. On slavernij sterf ik liever!

 8. [5] Peter,
  Laat ons aannemen dat de mens bij machte zou zijn om de klimaatverandering (gunstig) te beïnvloeden – hetgeen ik sterk betwijfel – en dat daardoor Nederland gespaard blijft. Keerzijde van de medaille is dat de sahara droog blijft, iets wat bij een global warming juist andersom zou kunnen zijn (http://www.guardian.co.uk/c…).

  Wie, in godsnaam, ben jij dat je met geweld (d.w.z. met belastinggeld) een mondiaal systeem kan implementeren dat de mensen in de sahel tot een dergelijke gesel doemt om jou je luxeleventje in het Nederlandse paradijs (of de Seychelen) te blijven garanderen?

  Klimaatangst is alleen voor machtswellustigen of idioten.

 9. Klimaatangst is alleen voor machtswellustigen of idioten.
  en zo is het.

 10. [7] Ja, ik zie ook nog geen enkel bewijs dat de mens het klimaat echt kan beinvloeden.
  Natuurlijk (mijn standaard voorbeeld) als ik in Scheveningen in de zee plas, neemt de zuurgraag van de zee in Los Angeles toe!
  We kunnen het alleen nog niet meten.

  Alles heeft invloed op alles.

  En het idee om van het klimaat gebruik te maken, om het klimaat te beinvloeden, is toch nog niet zo gek?
  Regen maken wordt al decennialang geprobeerd.
  Dat zou wel eens een hoop voordelen kunnen opleveren.
  Alleen zijn we daar nog enkele eeuwen ontwikkeling van af!! ALS de mensen het al ooit zouden kunnen bereiken.

 11. [5]
  De Noordzee leegscheppen, met z’n allen.
  En de Noordpool afbreken.
  Allemaal tegelijk blazen en stampen op z’n tijd.
  Nu nog een werelddictator die dit regelt: vrijwillig werkt men hier uiteraard niet aan mee. Daar is men te stom voor.
  Eendrachtig aan het werk voor een nieuw klimaat!
  Onder de naam : Nieuwe-eco-politiek: NEP!

 12. " om ontkenners van het gevaar van de opwarming van de aarde de wind uit de zeilen te nemen."

  Eerlijk is eerlijk, Nergens zie je zo grote arrogantie als bij de EU

 13. Tja,opwarmerings-fans hebben het maar mooi voor elkaar. Voor ieder stukje aarde heeft men precies dat doemscenario kunnen opstellen dat mensen het meeste vrezen.
  U woont in Nederland? Ahhh, mooi, dan zorgt opwarming voor regen, kou en een hogere zeespiegel.
  U woont in Frankrijk? Ahhh, mooi, dan zorgt opwarming voor warmte, droogte en woestijnvorming.
  U woont in Australië? Ahhh,mooi, dan zorgt opwarming voor orkanen, woestijnvorming en droogte.
  U woont in Bangladesh? Ahhh, mooi, dan zorgt opwarming voor zeespiegelstijging, regen en overstromingen.

  Echt briljant gedaan, er is geen plekje op de wereld dat er beter van kan worden, zo lijkt het. Onzin natuurlijk, en een typisch geval van modellen aanpassen aan de gewenste situatie. Maar ja, wat doe je er aan?

 14. [8]

  LFOD,

  Waarom zou je niet ingrijpen ? Het is toch alleen maar logisch dat je je natuurlijke omgeving onder controle wil houden ?

  Nederlanders hebben nooit anders gedaan. Zonder watermanagement zouden we in deze zompige rivierdelta helemaal niet kunnen leven ! Zonder onze dijken en polders zaten we hier immers nog op terpen.

  Dus wat let ons om klimaatbeïnvloeding gewoon op wereldschaal te gaan doen ? Daar kunnen we alleen maar beter van worden ! Ik zit niet te wachten op meer zeewater of bergen gletsjerijs. 😉

 15. [14]

  o, versta je dat onder "beinvloeding"?

  zeg dat dan gelijk.

  ik noem dat gewoon aanpassen aan veranderende omstandigheden.

 16. [15]
  Nee, dat is veel te passief. Je moet de omstandigheden naar je hand zetten.

  Als we dat niet doen en de volgende ijstijd breekt aan (inmiddels long overdue) dan zitten we met de dan 10 miljard mensen op een kluitje rond de evenaar, of leven we voortaan onder het gletsjerijs onder de grond. Niet bepaald fijne vooruitzichten.

  Niet afwachten, maar aanpakken dus !

 17. o, we hoeven dus alleen maar even de volgend ijstijd te voorkomen. gelukkig maar.

  maarre…..hoe precies wou jij eigenlijk de volgende ijstijd voorkomen?

 18. [17]
  Nja…

  Je ziet de economische voordelen van een ijstijd over het hoofd.
  Economische groei door een stijgende vraag naar "ijs smelt meuk", doch daar dit ten tijde van de ijstijd nog niet goed uitgewerkt kon worden, zal dus de economische groei automatisch door "wederopbouw" na de ijstijd pas echt goed op gang komen.

  Proost Vlad, ik neem nog maar een sterke borrel 😆 .

 19. [17] gezien de misplaatste commotie om via CO2 een opwarming te voorkomen, lijkt het me logisch dat we die ijstijd kunnen tegenhouden door vooral veel te stoken in huis en met auto…

 20. [16] Aanpakken?
  De truc met het rechtzetten van de aarde gaat niet werken; de precessie wordt veroorzaakt door de niet zuivere bolvorm van de aarde. En die wordt weer veroorzaakt door getijdenkrachten van zon en maan en andere planeten.
  Als je een rechte precessiehoek wilt, moet je een planeet zonder zon koloniseren. Zo die al bestaat, een erg koude bedoening.

  Die volgende ijstijd die komt wel. Helpt geen moedertje-lief aan. Tegen die tijd met 20 miljard rond de evenaar zitten, wordt het niet. Dat zal enige wrijving geven ver voordien.

  Na und?
  Dan sterven ‘we’ toch gewoon weer bijna uit?
  Het individu sterft toch zijn eigen dood? Maakt het jou wat uit of er nog 6 miljard anderen zijn of na de volgende ijstijd nog maar een paar miljoen?
  That’s life. You better learn to love it.

  Huub

 21. [19]

  "Je ziet de economische voordelen van een ijstijd over het hoofd.
  Economische groei door een stijgende vraag naar "ijs smelt meuk", doch daar dit ten tijde van de ijstijd nog niet goed uitgewerkt kon worden, zal dus de economische groei automatisch door "wederopbouw" na de ijstijd pas echt goed op gang komen".
  verdomd. Had ik toch even over het hoofd gezien.
  [22]
  ja precies! who cares?

 22. [23] [22]

  Vlad/Huub,

  Ik denk dat iedereen het kan schelen. Twee graden temp. stijging en New York verdwijnt onder water, twee graden temp. daling en New York verdwijnt onder het ijs.

  Logische zaak dat je dát dus niet moet laten gebeuren. 😉

  Dijken bouwen is een vorm van symptoombestrijding, das nooit goed. Niet doen dus.

  De beste oplossing is het klimaat gewoon stabiel te maken. Dat kan wel degelijk door de aarde recht te zetten. Als dat vanwege de peervorm van de aarde een dynamische regeling moet zijn is dat ook geen probleem. Gewoon wat water en ijs heen en weer pompen, en klaar! 😉

  Maar we moeten wél NU beginnen ! De aarde is immers als een mammoettanker. Als je nu het roer helemaal omgooit gebeurt er een hele tijd niets, pas na lange tijd zie je resultaat.

 23. [25]
  Interessant Huub !

  Het klopt, dat de grootste ijsmassa nu bij de rotatie-as van de aarde zit en dus nauwelijks effect op de stabiliteit heeft van de beweging van de aarde.

  Maar je begrijpt vast wel dat je maar een klein beetje ijs bij de evenaar nodig hebt om wél invloed te kunnen uitoefenen. Vergelijk het maar met het kleine gewichtje op de rand van je velg dat je autowiel balanceert.

  Door een wereldwijd systeem te bouwen dat water en ijs verpompt en waarmee je de aardse beweging dynamisch kunt balanceren ben je in staat om grote temperatuurvariaties is het klimaat op te vangen.

  De bandbreedte waarin gedurende de afgelopen 400.000 jaar, met diverse lange ijstijden afgewisseld met korte warmere perioden, de temperatuur varieerde was pakweg 10 graden. Die variatie hebben we nu ook al tussen de seizoenen.

  Dus door wat met de stand van de aardas te spelen kunnen we het klimaat prima stabiliseren. 😉

 24. [26]
  Veel succes met het spelen.
  Of wil je ons verplichten daar aan mee te doen.
  Verblind door plaatjes en grafiekjes?

 25. [27]

  Ja, allicht ! 😉

  Als die CO2 reductie toch geen effect heeft moet je naar drastischer maatregelen grijpen. Het gaat tenslotte niet om niks !

  Overigens is er geen enkele reden waarom de vrije markt niet op zo’n triljarden project zou inspelen (de SF-schrijver uit 1894 suggereerde dat ook met zijn mission statement).

  Dat doen we nu tenslotte ook als we ergens een haven nodig hebben.

 26. [28]

  now let me get this straight,

  jij wil dus ondanks dat de doemvoorspellingen nergens op gebaseerd zijn – en derhalve dus ook NIET bewezen zijn, dus ongelooflijk onzeker – triljarden uit gaan geven aan iets waarvan al helemáál niet bekend is wat de gevolgen ervan zullen zijn? nog los van het feit dat dit ook niet te realiseren is.

  yeah, that’s real smart thinking!!

  o, en trouwens, los van dít alles dan weer. welk bedrijf zou daar in willen "investeren" dan? en hoe gaat zo’n bedrijf dan winst maken daarop?

  waarom niet gelijk even een thermostaat op de zon zetten joh? is net zo makkelijk.

 27. [29] Zijn er geen computersimulaties gedaan, Peter?

  Er is niet genoeg energie voorhanden om jouw plannen te realiseren.
  Nu niet.

  Misschien wel als we zwarte gaatjes leren maken en in orbit kunnen brengen. Dan kan je de aarde zuiver bolvormig maken, rechtop zetten en een constante afstand tot de zon geven.
  En dat zou dan ijstijden onmogelijk maken. Als alleen die drie factoren daarvoor verantwoordelijk zijn tenminste.

  SF blijft grandioze literatuur.

  Huub

Comments are closed.