Natuurlijk, zal u zeggen. Wat een vraag!
Toch rijzen er serieuze twijfels, ook naar aanleiding van het staatsbezoek van het Nederlandse koningshuis aan ons land.

Aan het Antwerpse stadhuis hadden Vlaamse actievoerders post gevat die met strooibriefjes en omhoog gestoken bordjes pleitten voor Vlaamse onafhankelijkheid. Een al bij al onschuldig en volstrekt vreedzaam protest.*)
Dat belette echter niet dat de manifestanten met veel machtsvertoon, haast als criminelen door de politie in de boeien werden geslagen en afgevoerd. Een Nederlandse journaliste verklaarde dat ze behoorlijk geschrokken was van het hardhandige optreden.

Als je het democratische gehalte van een regime mag afmeten aan de wijze waarop de machthebbers en de media omgaan met politieke “dissidenten”, scoort België niet bijster goed. Van de gespierde aanpak van vreedzame Vlaamse manifestanten tot showprocessen tegen politieke tegenstanders.

Dat de Belgische monarchie haar feestjes moet opfleuren door het leegplukken van scholen en bejaardentehuizen – er moet toch iemand met die Belgische vlagjes zwaaien, nietwaar – is ook veelzeggend. Het is een praktijk die we kennen uit voormalige Oosteuropese dictaturen of Afrikaanse bananenrepublieken.

In alle ernst: er hangt een kwalijk geurtje aan de Belgische democratie.
———-
*) Wat we op de NL-TV zagen was het protest inderdaad vreedzaam, totdat er werd ingegrepen.
——————————————-
Ingezonden VB-bericht vanuit België door M.

4 REACTIES

 1. De vraag gaat verloren! Zij impliceert dat het goed zou zijn mocht België een democratie zijn. Quod non! De democratie, hoe je ze ook definieert, is slechts een hypocriete tirannie, want zij doet zich voor als een rechtvaardige staatsvorm, nog wel met de pretentie de beste te zijn. Maar dat is ze niet, tenzij zij het natuurrecht respecteert. Vreemd genoeg is ze dan geen democratie meer, maar een kritarchie.

  De juiste vraag is dus: is België een rechtstaat? En het antwoord, in alle ernst, is dan: NEE.

 2. [1]
  Juist, Live free or die.
  Het is één van de twee.
  Ofwel: "Democratie" wordt inclusief spelregels eens een keer behoorlijk gedefinieerd. Dan blijkt Belgie al dan niet een "democratie";
  Ofwel: "Democratie" blijft dezelfde ballenzooi, die het sinds de Franse Revolutie altijd geweest is en dan is elk land een "democratie".

  Een rechtsstaat is een staat, waarin het recht rechtstaat. Dat is weer een ander rechtsstatelijk leerstuk. :->

Comments are closed.