Bijna iedereen weet wel dat het kapitalisme niet erg populair is. Het krijgt de schuld van de meest uiteenlopende zaken. Bij de lezing die ik op kapitalisme dag heb gegeven en die ik op dinsdag 13 juni weer zal geven open ik met een mooi citaat dat aantoont hoezeer het kapitalisme gehaat wordt en wat voor absurde beweringen hiervoor gebruikt worden Als voorproefje plaats ik nu vast het citaat.

“Niets is minder populair vandaag de dag dan de vrije mark economie oftewel het kapitalisme. Alles wat enigszins onbevredigend in het leven is schijnt de schuld te zijn van het kapitalisme. De atheïsten houden het kapitalisme verantwoordelijk voor de voortdurende populariteit van het Christendom, maar in verschillende pauselijke encyclieken lezen we dat het de schuld van het kapitalisme is dan het aantal ongelovigen groeit en dat de mensen tegenwoordig zondig zijn. De protestanten zijn even fel in hun veroordeling van het kapitalisme als zij het hebben over de kapitalistische hebzucht. Pacifisten zien de oorlogen van onze tijd als een gevolg van het kapitalistisch imperialisme maar de fanatieke nationalisten in de vroege 20ste eeuw in Duitsland en Italië zagen het kapitalisme als de oorzaak van het bourgeois pacifisme dat is strijd was met de menselijke natuur en hielden het verantwoordelijk voor het verstoren van de onontkoombare wetten van de geschiedenis. Christelijke predikers zien het kapitalisme als de oorzaak van lichtzinnigheid en het verstoren van de hechte familieband terwijl de radicale socialisten het kapitalisme juist beschuldigen van het in stand houden van de traditionele familie. En bijna iedereen is het er over eens dat het kapitalisme de schuld is van alle armoe in de wereld. Overigens vinden velen het schandalig dat het kapitalisme door zijn aard gemakkelijk voldoet aan de wensen van jong en oud en daarom leid tot een ordinair en overdadig materialisme. Deze tegenstrijdige beschuldigingen heffen elkaar op maar het blijft een feit dat er maar weinig mensen zijn die niet bereid zijn het kapitalisme te veroordelen”

Ludwig von Mises in zijn boek ‘Socialism’ in 1920

29 REACTIES

 1. Het kapitalisme is geweldig, alleen monopolies zijn verschrikkelijk, een monopolie is eigelijk een soort overheid, die hebben ook het alleenrecht.

  Daarom ben ik van mening dat de concurrentievervalsingen in met name de bankiere en de oliesector aangepakt moeten worden.

  Groet,

  Achilles

 2. [1]"monopolies zijn verschrikkelijk"

  Hoeft niet persé. Stel ik heb een kauwgomballenfabriek en ik maak de lekkerste, goedkoopste en kleurrijkste kauwgomballen zodat iedereen alleen nog mijn kauwgomballen wil, en mijn concurrenten falliet gaan. Is dat verschrikkelijk (behalve dan voor mijn concurrenten)?

 3. "Capitalism is at the root of envy … but also of incentive and motivation…" De toeval wil dat ik groot gebracht ben met een broer die niet veel jonger was. Hij was een geboren kapitalist (en ik heb het van hem geleerd).

  Bij het eten bewaarde hij steeds de lekkerste hapjes voor het laatst. Niet alleen omdat hij dan daar dubbel van kon genieten, maar ook om concessies uit mij te krijgen en allerlei dingen gedaan te krijgen …

  Daarom heb ik, steeds op risico van en flinke pak rammel, hem af en toe gewelddadig van zijn opzijgelegde lekkere hapjes ontdaan. Daarom laat ik mij zelf als bewust kapitalist door niemand de kaas van mijn brood eten …

  Shitsjiale collectivisten daarentegen vrezen kapitalisten en het kapitaal omdat men instinctief weet alleen maar steeds verder achterop te raken. Nu zijn dat soort mensen eenvoudig in de numerieke meerderheid, en om macht en gezag te vestigen, maar vooral om (individuele) kapitaalvorming te voorkomen, heeft men onbetaalbaar hoge belastingen ingesteld. Zowel als ten behoeven van volledige afhankelijkheid aan de staat … de vangnetten.

  Libertarisme kan in feite beter in drie woorden worden uitgedrukt in plaats van een verbale diarhee …

  VOOR VRIJEMARKTWERKING en KAPITALISME … heb je dat, dan volgt de rest en NIET andersom. Zoals dat werkelijk stom geloel over "individuele souvereigniteit".

 4. [2] Dat er toch een monopolie/cartel waakhond dient te bestaan

  [3] Dat is niet verschrikkelijk inderdaad. Maar als er nu een klein fabriekje is die dezelfde kauwgomballen maar dan nog goedkoper weet te fabriceren?

  Maar gehinderd wordt door bijvoorbeeld een overdreven patentrecht.
  Of zelfs persoonlijkere intimidaties/ spionage? Of gewoon opgekocht wordt door jouw fabriek?

 5. [1] Monopolies komen tot stand en kunnen enkel blijven bestaan wanneer ze door de staat zijn ingesteld….in een vrije markt houden monopolies niet lang stand.

  Beste kartelwaakhond is dan ook de
  vrije markt, laissez-faire kapitalisme
  ZONDER staatsbemoeienis.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 6. [5] Overdreven patenrecht is een vorm van staatsbemoeienis.

  Intimidatie (hangt er vanaf wat je eronder verstaat maar ik veronderstel ff dat je bedoelt dreigen met of gebruiken van geweld) behoort strafrechterlijk te worden aangepakt en
  daar is geen "kartelwaakhond of antitrust voor nodig"

  Een fabriek opkopen is legitiem en behoort gewoon te kunnen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 7. [5][6][7]Ik sluit me aan bij Cincin met als opmerkingen/aanvullingen:

  – *elk* patentrecht is m.i. anti-kapitalistisch
  – als ik het andere kauwgomballenfabriekje opkoop ben ik toch weer de leverancier van de goedkoopste kauwgomballen

 8. Het patentstelsel is volgens mij niets anders dan een nogal GEBREKKIG maar nuttig systeem tegen mogelijk diefstal. Ik weet het uit ervaring, ook wat het opbrengt en waar het nuttig voor is.

  Voorbeeldje uit de praktijk … vindingen waar ik wereldpatent op heb worden door de Chinezen op het vaste land en in Taiwan met de voeten getreden. Edoch zij moeten het goedje steeds exporteren, en ik laat dan via mijn raadslieden zoals Nauta en Dutilh (die met zo’n 900 man overal ter wereld aanwezig zijn) in de aankomsthavens prompt beslag leggen op de containers. Zie hoe snel men met de royalties (alsnog)over de brug komen. Doen zij het toch weer dan is wordt dat in Engelssprekende landen: royalties plus treble damages plus kosten ….

  Daarom denk ik dat theorethische libertarisme ronuit … STINKT …. en nergens voor deugdt, daarnaast prefereer ik "Know-how en Trade secrets agreements" dat in zuiver en zeer specifieke bi-partiele bindende rechtgeldige overeenkomsten kunnen worden vastgelegd. Of hebben de Libertarische fastasten daar ook "principieel" wat op te zeggen ?

  Wat Martin NIET begrijpt is dat je voor de beste producten steeds de beste prijzen krijgt …

  Maar misschien zit ik hier wel op een Mickey Mouse weblog/forum …

 9. [9] Het feit dat jij ergens geld mee verdient, wil uiteraard nog niet zeggen dat het ondersteund moet worden 🙂

 10. [4] "Daarom heb ik, steeds op risico van en flinke pak rammel, hem af en toe gewelddadig van zijn opzijgelegde lekkere hapjes ontdaan. Daarom laat ik mij zelf als bewust kapitalist door niemand de kaas van mijn brood eten …"

  Het "kapitalisme" van ACP is kennelijk gebaseerd op diefstal.
  Daarom snapt hij ook geen moer van het libertarisme.

 11. [11] Het vermogen des onderscheids krijgen de meesten bij vordering van leeftijd … de zogenaamde libertariers dunktme … helaas NOOIT.

  Anders zouden zij niet over concepten hebben die zooo van de pot gerukt zijn … als individuele souvereigniteit en "vrije vestiging" of geen belastingen betalen … en nog veel meer van die onzin …

  @ CinCin: Ik denk dat jullie helaas werrekeluk geen flauw idee hebben wat "vrije marktwerking" in feite betekend en hoe dat in het echte leven plaatsvindt …

  In ieder geval heb ik ook echt niemands "BEGRIP" nodig t.a.v. hoe ik aan m’n centen kom, want dat doet de echte vrijemarktawerking letterlijk voor me … Als je tenminste niet loopt te dromen en goed op je que vive blijft.

 12. [12] @ACP: Er is in werkelijkheid geen vrije marktwerking. Elke door de overheid beperkende regelgeving, waar patenten ook onder vallen, zorgt er voor dat er geen / minder ‘vrije marktwerking’ is. Dat is de realiteit.

  Voor jou komen die patentregeltjes heel erg goed uit en dus is dat voor jou ‘vrije marktwerking’. Of te wel: als het voor ACP goed uitkomt is het vrije marktwerking en anders niet. There comes the ape out of the sleeve… 😉

 13. [7] Oke laissez-faire maar met een goede politie om inderdaad bijvoorbeeld bedreigingen aan te melden en de potentiele bedreiger in de gaten houden.

  [8] Oke maar de slimme ondernemer van dat kleine fabriekje weet ook dat zijn geheime goedkopere fabricageproces heeeel veel waard is.

  En wat als jij nu niet bereid bent om dat te betalen?

  Dan kun je 3 dingen doen:
  1. Gewoon doorgaan en hopen dat de verliezen meevallen.
  2. Zijn geheime goedkopere proces zien te achterhalen en dit zelf kopieren. (spionage)
  3. Het gigantische bedrag er toch maar voor betalen. Waarbij je hoopt dat je ook werkelijk het geheime productieproces erbij inbegrepen krijgt.

 14. [14]"Oke maar de slimme ondernemer van dat kleine fabriekje weet ook dat zijn geheime goedkopere fabricageproces heeeel veel waard is. (…) Waarbij je hoopt dat je ook werkelijk het geheime productieproces erbij inbegrepen krijgt."

  Ok, maar wat is je punt? Jij vroeg: "Of gewoon opgekocht wordt door jouw fabriek?" Mijn antwoord: "als ik het andere kauwgomballenfabriekje opkoop ben ik toch weer de leverancier van de goedkoopste kauwgomballen"

 15. [15] klopt, is niets mis mee inderdaad maar ik bedoelde daarop weer te zeggen dat een beetje slimme concurrent zich niet laten opkopen.

 16. [16] Ik had in mijn eerste stukje beter kunnen schrijven gedwongen opkopen. Komt regelmatig voor volgens mij.

  Dus dat je de concurrent bedreigt of andere smerige handelingen uitvoert om tot de opkoop te komen.

 17. [10] @Cincinanatus en off-topic: Ik las op de site van MV dat je het boek ‘Waarom de democratieen sterven’ van JF Revel hebt gelezen.

  Ik lees in samenvattingen dat dit boek (voornamelijk) over het communisme en de koude oorlog gaat. Gaat Revel ook uitgebreid in op de gevaren en zwakheden van het democratie bestel, zoals de titel doet vermoeden?

  Ik kan ergens nog een 2e hands exemplaartje bestellen, vandaar.

 18. [6]

  precies.

  dat had ik ook in gedachten met mijn reactie op Achilles met:

  "ja en, what’s your point".

 19. [5] INTIMIDATIE IS GEEN KAPITALISME!

  Al te dikwijls komen zulke argumenten te voorschijn als redenen waarom men antikapitalistisch is.

  Maar ik denk dat het voor Achilles nog niet te laat is, die prikt daar wel door.

 20. [4] Not Capitalism but greed, pride,lust for power and sex are the roots of envy.

  Het bekende God, Gat en Geld van de boer.

 21. [4] In fatsoenlijke taal ben je heel goed te pruimen, ACP.

  Voor Vrijemarktwerking en Kapitalisme, kan je dat ook noemen anarcho-kapitalisme? (dan zit je ook zo bij individuele soevereiniteit.)

  Vrijemarktwerking en kapitalisme zijn sterk verweven met individuele soevereiniteit, zij volgen eruit, dunkt mij.

 22. [24] Mee eens, Voor de duidelijkheid:
  "Vrijemarktwerking en kapitalisme zijn sterk verweven met individuele soevereiniteit, zij volgen eruit, dunkt mij."

  KAPITALISME VOLGT UIT INDIVIDUELE SOEVEREINITEIT.

 23. [18] Dirty Harry,

  Uit wat ik er me van herrinner was het
  een echt "koude oorlog" boek (het dateert uit ’83 of ’84 dacht ik) en in die zin nu gedateerd.Centraal thema was dat de Westerse democratieën met betrekking tot het communistiscvhe oostblok meten met twee maten en twee gewichten en een "appeasement-politiek voeren en daarmee de Sovjets
  steunen en zichzelf de das om doen.Zijn
  stelling was eigenlijk dat de westerse
  democratieën geleidelijk zelfmoord plegen.

  Meten met twee maten door extra kritisch te zijn voor zichzelf en
  veel grovere mensenrechtenschendingen door het Oostblok door de vingers te zien.Revel gaf daarbij voorbeelden als de vredesbeweging die sterk protesteerde tegen Amerikaanse raketten hier maar niet of nauwelijks
  protesteerde tegen Russische raketten (SS20’s) in Oost-Europa of Zuid-Korea (toen geregeerd door pro-westerse generaals) dat zwaar werd aangepakt wegens mensenrechtschendingen terwijl
  over Noord-Koea nauwelijks iets in de westerse media werd gezegd.

  Ook van de appeasement-politiek gaf hij veel voorbeelden (bijv Giscard d’Estaing die bloemen ging leggen op het graf van Lenin).

  Voor zover ik me herrinner, ging Revel
  niet diep in op de "gevaren en zwakheden van het democratische bestel".Hij zal er wel wat over gezegd hebben maar niet uitgebreid.Het is dan ook geen diep-analytisch boek eerder een beschrijvend boek door een oprecht verontwaardigde journalist.

  Zoals velen overschatte Revel de sterkte van de Sovjets maar was zeker correct in z’n inschatting van de slapheid van de westerse leiders.

  Uit nostalgische redenen zou ik zelf het boek wel kopen maar er niet meer dan 5 euro voor betalen.

  Groetz,

  Cincinnatus

 24. [25] Wie probeert hier nu zichzelf de veren in de kont te steken?

  Want als "individuele souvereigniteit" lees … RESPECT, voortkomt uit Vrijemarktwerking en Kapitalisme, dan komt dat uitsluitend en alleen omdat de betrokken individuen dat ZOOOO hebben weten te maken, en NIET omdat een stel halvegare Libertaristen daar een schertsdoctrine van hebben gemaakt.

  Eenvoudig omdat zij (die zg Libertariers) maatschappelijk, economische (en dus kapitalistisch) en in politieke betekenis geheel IMPOTENT en absolute NOBODIES zijn … (En voor wie het wil weten: ya … ik schep er steeds groot plezier in om dat onder hun onnozele neuzen te wrijven)

 25. Zichzelf steeds opfokkende Nederlandse "Libertarianen" kunnen beter hun fantasien laten varen, en met grotere kans op succes, eenvoudig streven naar een Nederland als een zelfstandige, vrije, onafhankelijke, souvereigne HANDELSNATIE … a global merchant-nation … zoals het ooit was en er zelfs nu nog enkelen zijn …

  Daartoe dient dient men:

  1. De Monarchie en hun Politieke Pachters de laan uit te sturen.
  2. Uit de EU te treden en de politieke multikul af te schaffen.
  3. "overheid, verzorging en moraliteit" te doen herleven op het niveau van GEZIN en de plaatselijk samenleving …. Om te beginnen door staatuitgaven van NL naar VS percentage te brengen (met name door het van 60% van BNP, naar 20% van BNP te brengen).

  Maar laat daar nu geen enkele (Libertarische) theorien en bullshit voor nodig zijn.

Comments are closed.