Op 26 juni 2006 zal Suriname een serie postzegels uitgeven bestaande uit zes postzegels met portretten van Nobel-laureaten, waaronder de wereldberoemde economen Milton Friedman en Gary Becker

De zegels zijn als volgt te bestellen bij de Firma Hollands Glorie.
e-mail hg@Stampdealer.nl
01.
De complete serie van zes Nobellauraten ¤ 6,75
02.
Compleet vel met twee series aan elkaar ¤ 13,00
03.
Het zegel met Milton Friedman ¤ 1,25
04.
Het zegel met Milton Friedman op FDC ¤ 3,25
05.
Het zegel met Gary Becker ¤ 2,00
05.
Het zegel met Gary Becker op FDC ¤ 4,00

Gelieve voor porto en verpakkimg ¤ 3,00 bij te tellen en het totaalbedrag over te maken op het postbank nummer 4308936 van Hollands Glorie , Camplaan 8, 2103 GW Heemstede, telefoon 023 5477444, fax 023 5291605.

<%image(20060617-Nobel1.jpg|600|520|Nobel)%>

<%image(20060629-Becker1.jpg|1075|562|)%>

<%image(20060629-Friedman1.jpg|1135|540|)%>

4 REACTIES

  1. [2] Met twee economen ( en welke !)
    in een serie met zes Nobellaureaten mogen we toch tevreden zijn?
    Hopelijk kom er een andere keer een serie met Ayn Rand en Von Hayek.
    Hugo van Reijen

Comments are closed.