De PvdA is tegen een nieuwe weg door een tunnel langs het Naardermeer die de snelwegen A6 met A9 met elkaar verbindt. Volgens de Tweede Kamerlid Co Verdaas is de verbinding helemaal niet nodig om het fileprobleem tussen Amsterdam en Almere op te lossen. “Dus afblijven van het gebied”, zei hij woensdag in het NOS journaal.

Verdaas denkt dat de verkeersproblemen ook tot het verleden kunnen behoren als de bestaande wegen tussen de twee steden verbreed worden. Op die manier kun je Amsterdam en Almere bovendien meer naar elkaar toe. De PvdA verwacht sowieso dat er minder files zullen zijn als betaald rijden wordt ingevoerd.
Het kabinet besluit eind deze maand hoe het fileprobleem moet worden aangepakt. Er liggen drie varianten op tafel. Bij de eerste moeten de weggebruikers betalen na gebruik, tijd en plaats.
In het zogeheten stroomlijnalternatief worden bestaande verbindingen zoals A1 en A9 verbreed.
De derde en meest omstreden mogelijkheid is nieuw asfalt tussen Muiderberg en Amsterdam-Holendrecht, dicht bij het Naardermeer. Nederlands oudste natuurgebied.
Eigenaar Natuurmonumenten is omwille van de zeldzame vogels, zoals de purperreiger, tegen een nieuwe weg, of die nu bovengronds of in een tunnel komt.

De PvdA wil dus dat de automobilisten nog meer geld afhandig gemaakt moet worden.
De overheid “ontvangt” nu reeds 25 miljard euro per jaar aan motorrijtuigenbelasting, BPM en benzineaccijns. Dit moet toch ruimschoots genoeg zijn om het bestaande wegennet uit te breiden hetzij bovengronds hetzij ondergronds. Maar dit is niet genoeg, de PvdA denkt dat de problemen vanzelf opgelost worden door de burger meer te laten betalen. (Denk maar aan de “rijke” AOW’ers, die aan hun eigen AOW mee moeten betalen.)
De kreet van Verdaas :”Dus afblijven van het gebied”, doet vreemd aan als je ziet hoe een prachtig natuurgebied zoals de Betuwe overhoop gehaald is voor het bekende prestige object “de Betuwelijn”.
En om dat te realiseren zijn er diverse privé eigendommen onteigend.
Geen PvdA die daartegen geprotesteerd heeft of welke andere partij dan ook.
Waarom wordt dan niet de benodigde ruimte voor het aanleggen van nieuw asfalt bij Natuurmonumenten onteigend?
Komt het omdat volgens het jaaroverzicht van Natuurmonumenten over 2004, de overheidssubsidies 40.9 miljoen euro hebben bedragen en daardoor Natuurmonumenten meer zeggenschap heeft over haar eigendom?
Of is de purperreiger belangrijker dan het welzijn en welvaart van de burger?
Hoe u het wendt of keert u blijft gedwongen betalen aan andermans hobby’s en politiek onbenul.

5 REACTIES

  1. Blijkt weer: "Overheid’s wegen zijn ondoorgrondelijk!"
    Alleen belastingbetalen is een zekerheid!

  2. De Betuwelijn was dan ook geen autosnelweg, maar een treinspoor. Treinen moeten heerlijk via een centraal systeem worden bestuurd, in tegenstelling tot auto’s, die door burgers zelf worden bestuurd. Zelfbesturende burgers, dat kan natuurlijk niet.

  3. De PvdA en ook andere politieke partijen doen dat wat de meeste kamerzetels gaat opleveren,dus niet wat goed is voor het Land.Ons huidige zgn democratische systeem funtioneerd dus niet(meer).

  4. Ondaks het heerlijke geneuzel van de PVDA zie ook ik liever niet nog meer natuur in de randstad onder het asvald komen. Ik denk ook dat die tunnel de natuur behoorlijk naar god helpt. Maar daar weet ik te wijnig van af om objectief over te oordelen.

Comments are closed.