Palestijnse terroristen schieten dagelijks vanuit de Gazastrook raketten af op Israëlische dorpen en steden in de omgeving met de uitgesproken bedoeling om zoveel mogelijk slachtoffers onder de burgers te maken. Een goeie jood is een dooie jood is het devies, daar komen ze heel eerlijk voor uit en of het nou babies en kleuters zijn of bejaarden of wat dan ook, het maakt ze niet uit want ze zijn blij met ieder slachtoffer, zelfs met de dertig Joodse kippen die onlangs in een toevallig getroffen kippenhok zijn omgekomen.

Het is te verwachten dat Israël daar niet blij mee zal zijn en de reacties blijven dan ook niet uit. Het leger en de marine nemen de lanceerplaatsen regelmatig onder kanonvuur zodat het daar levensgevaarlijk toeven is terwijl de luchtmacht de lanceerteams weet te verassen in hun bezigheden en ze met raketten afschiet. Spijtig genoeg vallen hier burgerslachtoffers bij onder de Palestijnse bevolking, voornamelijk omdat de terroristen er voor kiezen om met ladingen plofbare raketten door dichtbevolkte gebieden te zeulen en ze daar op te slaan.

Wat hier dus gebeurt zijn acties van Palestijnen tegen willekeurige Israëlische burgers en de reacties daarop van het Israëlische leger dat deze burgers probeert te beschermen.

Zodra deze Palestijnse acties stoppen, stoppen ook de Israëlische reacties daarop.

Voor de Palestijnse terroristen schijnt deze logica te moeilijk om te bevatten: iedere keer als er terroristen die duidelijk bezig zijn om willekeurige Israëlische burgers te vermoorden door het leger worden afgeschoten is dat een misdaad van de Zionistische bezetter tegen het legitieme verzet en zal gewroken worden met nog meer terrorisme en als daar ook nog eens per ongeluk Palestijnse burgers bij zijn omkomen dan is dat volgens de Palestijnen een schandelijke vorm van volkerenmoord op onschuldige burgers terwijl diezelfde Palestijnen bewust en gericht met raketten zoveel mogelijk toevallige Israelische burgers proberen te vermoorden.

Het valt verder op dat deze terroristen niet alleen tegen Israël vechten maar ook onderling flink uithalen en dat daar regelmatig ook de nodige burgerslachtoffers onder hun eigen bevolking vallen, net als de nodige doden vanwege de vele wapenopslagplaatsen en bommenfabrieken in dichtbevolkte gebieden die regelmatig spontaan uit zichzelf de lucht in gaan maar dat schijnt dan niet erg te zijn.

92 REACTIES

 1. en wij maar geld naar deze zandvlooien toe slepen, het wordt tijd dat ze in hun eigen voorzieningen voorzien, al het wapentuig waarmee deze "idioten" zich bedienen wordt door het westen betaald en geleverd.
  stop elke vorm van "ontwikkelingsgeld"
  eens zien of ze dan nog zo’n grote bek hebben.

 2. Een typisch KIELiaanse uiteenzetting volgens mij … LOL. Wat Wladi echter (nog) niet heeft genoemd is de zeer nauwe (bloed) verwantschap tussen de beide Semietische volkeren. Want wat is er nog meer dodelijker dan "sibling rivalry", vooral als de Palestijnse helft eenvoudig uit veel meer debielen bestaat?

  Geen land mee te bezeilen, tenzij men hun in het gareel houdt uiteraard. En dat dan ook precies wat de Joden doen …

  Een van de meest stomme assumpties van de Palestijnen is ook dat zij door hun roekeloos gefok en numerieke meerderheid uiteindelijk de Joden denken letterlijk te kunnen smoren, zonder zich te realiseren dat, tijdens hun eigen "verdichtingsprocess", zij juist degenen zijn die letterlijk eerder smoren en elkaar onder de voet lopen.

  Maar ongetwijfeld geven de alles behalve leepe Palestijnen (vanwege hun gerechtvaardigde minderwaardigheids complex) ook DAAR de Joden de schuld van. Nu is het misschien niet juist om een volk als meer superieur te beschouwen, al was slechts omdat het moeilijk te bewijzen is. Makkelijker is echter te stellen dat sommigen eenvoudig zichbaar veel dommer en meer inferieur zijn.

 3. [2] Helemaal mee eens ACP!

  Bijna overal in de wereld is een scheiding van kerk en staat, behalve in de zionistische staat en een landen in het Midden Oosten.

 4. [3] Paar woordjes weggevallen:

  Bijna overal in de wereld is een scheiding van kerk en staat, behalve in de zionistische staat Israel en het Midden oosten.

  Een aantal extremistische rabbi’s Ayatolla’s en Imams hebben een grote politieke invloed daar.

 5. Voor blijft het een beetje de pot verwijt de ketel.
  Natuurlijk spelen de Palestijnen niet volgens de regels – en verwijten ze de Israeli’s vals spel. Voor de Israeli’s geldt precies hetzeflde. Een volstrekt oninteressante onoplosbare ruzie om een nutteloos stukje zand. Misschien dat die muur/dat hekje wat mensenlevens zal redden.

 6. Inderdaad typisch een stukje van de gelovige Wladimir, dat weet je al bij de titel. Ik ben benieuwd wat je zegt als die lui met je heilige bijbelje staan te zwaaien als ze bij jou te tent overnemen, en ze je kinderen vermoorden als je probeert je achtertuin te redden. Over libertarisme gesproken..

 7. [7] het gaat mij hier niet om wie er gelijk heeft, daar heb ik het helemaal niet over. Ook al zouden de Palestijnen het grootste gelijk van de wereld hebben dan nog kun je van Israel niet echt verwachten dat die het dan maar goed vindt en met de armen over elkaar toekijkt dat zijn burgers worden afgeschoten en dat doen de Palestijnen en jij wel. Verder lijkt het mij dat als de terroristen echt medegevoel voor hun mede-Palestijnen zouden hebben zij hun trainingskampen en die wapenopslagen en -fabrieken ergens buiten de druk bebouwde kom zouden plaatsen en geen raketten zouden afschieten vanuit bewoonde gebieden en daar ook niet heen zouden vluchten met vrachtwagens vol raketten als ze door de Israelische luchtmacht achterna worden gezeten.

 8. [9]
  Wladimir,

  Ik zie op zich je punt wel, maar verwacht je dat die terroristen in een enorm dichtbevolkt gebied als Gaza even een rustig plekje opzoeken om hun raketten af te schieten en te bouwen? Ergens in een open veld waar ze duidelijk zichtbaar zijn voor Israëlische vliegtuigen?
  Wat ik niet helemaal snap is dat Israel, met al haar superieure technologie, niet in staat zou zijn specifiek de terroristen te vermoorden, i.p.v. raketten af te vuren waarvan ze weten dat er burgerslachtoffers zullen vallen. Het doet toch meer aan als een soort eindeloze wederzijdse bloedwraak dan echte vergelding.
  Natuurlijk doen "de" Palestijnen dat ook, maar dat zijn dan wel de terroristen, en niet de onschuldige burgers die worden gedood als collateral damage. En als het argument is dat die burgers (ook kinderen?) toch wel terrorist zullen worden of de terreur steunen, dan geldt dat evenzeer voor de Israëlische burgers die gedood worden en onvrijwillig of vrijwillig in het Israëlische leger gediend hebben en de liquidaties van Palestijnen misschien steunen.
  Het zou beter zijn als beide partijen hun geweld beperkten tot de specifieke daders van voorafgaand geweld, maar of dat ook zal gebeuren?

 9. [6]

  Misschien is de tijd daar om de regio te evacueren en het daarna, met inbegrip van de zwarte kei, nucleair te "ruimen".

  Dat zou nog de meest vreedzame toepassing zijn van atoom energie … of niet soms?

 10. Jammer dat er op deze website regelmatig stukken verschijnen zoals deze die mij meer doen denken aan (neo)conservatisme als libertarisme, terwijl dit toch hele verschillende stromingen zijn.

 11. [12]

  … die zegt het jammer te vinden … niet meer over libertarisme te zien. Welnu ik vindt het ook jammer voor Erik dat het Libertarisme zo weinig te betekenen heeft … met name totaal MIETS …

 12. [10] oorzaak & gevolg: als de Palestijnen stoppen met raketten af te schieten richting Israelische steden en dorpen, dan houdt het Israelische tegengweld direct op. Zo simpel is dat.

  Er is nog een klein verschil: Palestijnen willen zoveel mogelijk Israelische burgers vermoorden terwijl Israel alleen mikt op terroristen en burgerslachtoffers probeert te vermijden

 13. [12] Erik, de (vaste) schrijvers van de site trachten de missie van de Vrijspreker meer bekendheid te geven.
  (Zie in kop voorpagina)

  In de overtuiging dat het libertarisme tot een betere, meer morele samenleving zal leiden.
  Inderdaad is het (neo)conservatisme daarmee in strijd en willen we dat niet propageren. Wij trachten tot objectieve beoordelingen, conclusies en adviezen te komen.
  Iedere schrijver doet dit natuurlijk op zijn manier.
  De reacties en de discussie willen vrij laten (binnen de huisregels) en die reacties hebben we niet helemaal in de hand, en die kunnen daardoor wel eens een vreemde wending nemen.

  Je bijdrage en commentaar om het libertarisme te bevorderen, wordt dan ook op prijs gesteld.

 14. Wladimir heeft volkomen gelijk.
  Wie dit niet kan inzien is m.i. geen knip voor de neus waard, en kan recht en onrecht blijkbaar slecht onderscheiden.

 15. [12] Wat is neo-conservatisme en wat is libertarisme? Een aantal zaken hebben overlappingen, een daarvan is dat het klassiek-liberalisme de bescherming inhoudt door de staat van het individu tegen extern geweld. In dat geval kan Wladimir zowel conservatief zijn als klassiek-liberaal.

 16. [16] Dat is ook een euvel in onze cultuur-relativistische maatschappij en dat is alles wat krom is recht te praten en vice versa.

 17. [15] Inderdaad Hubert, klassiek-liberalen propageren vrijheid van het individu tegen allerlei gevaren. Terrorisme is daar een van. In het minarchisme is dat de essentiele taak van de staat.

 18. [16]
  Nja,

  Nationaal socialisten zoals ene achilles begrijpen er met hun bekrompen onderwijs geen zak van.
  Evenals die randdebiel Ernst Zundel weet ook ook hij alle problemen te kunnen verklaren door die kut Joden van alles in de schoenen te blijven schuiven………

  Adolf…… Go Home…..

 19. [17] Albert,

  Neoconservatieven zijn socialisten (om niet te zeggen communisten) die zich vermommen als "conservatieven"…

  Groetz,

  Cincinnatus

 20. [2] Zie voor de nauwe verwandschap van beide semitische volkeren ook "The Warriors Honour" van Michael Ignatieff. Hij verklaart daar iets dat hij ‘The narcissism of minor difference.’

  Kortgezegd werkt dit als volgt:Hoe kleiner de verschillen tussen twee groepen, hoe belangrijker die verschillen worden. Ze (de onderlinge verschillen) dienen namelijk om de unieke identiteit van de ene groep ten opzichte van de andere groep te benadrukken.

  Bij de Palestijnen ten opzichte van de Israelische joden gaat dit echter niet op.
  De Israelische maatschappij, zelfs met het grote deel sabra’s dat daarvan deel uitmaakt is een maatschappij die deel uitmaakt van de Europese traditie, zij is gebaseerd op 19e eeuws idealisme zoals we dat in Nederland in Walden en bij de Tachtigers zagen. De kibboetzim haalden hun ideeën bij geestverwanten van Van Eeden en Deel Daalder. In Nederland niet onbekend.
  Het verlichtingsdenken en een nadruk op technologische ontwikkeling om het land te overwinnen en productief te maken. De overheersende trend binnen de Israelische maatschappij tijdens haar groeifase was (en is) seculier. Pas toen grote aantallen Russische sefardim immigreerden nam het religieuze aspect toe.

  De palestijnse maatschappij was gebaseerd op kleinschalige arbeidsintensieve landbouw (keuterboertjes, zeg maar) en op veehouderij (schapen en geiten). Er was geen industriele ontwikkeling. De maatschappij was dorps, op clans gebaseerd en zwaar van religie doortrokken. Het enige kapitale dat men bezat was land. De minst bewerkbare en bebouwbare stukken woestijn en moeras werden verkocht aan joodse immigranten die er steden als Tel Aviv en de bijbehorende havens en raffinaderijen op stichtten.

  Dus ACP, de Israeliers en palestijnen hebben nauwelijks iets gemeen. Dat is nou juist de oorzaak van een boel problemen.

 21. [11]
  Indien gemeend: stompzinnig en krankzinnig voorstel. Dit soort gedachten in praktijk gebracht, zorgen voor de zwarte bladzijden in de menselijke geschiedenis.

 22. Het Isaelisch-Palestijnse conflict is bij uitstek geschikt om te zien wat het libertarisme werkelijk waard is. 😉

  Het voormalige Ottomaanse Rijk heeft de Arabieren in het Midden-Oosten, inclusief degenen die in Palestina woonden, eeuwenlang onderdrukt. Toen de Ottomanen bij het begin van WOI de kant van de Duitsers kozen en tegenover de Britten kwamen te staan, beloofden de Britten onafhankelijkheid aan de onderdrukte Arabieren als zij hun kant zouden kiezen. De Arabieren in Palestina en elders in het Midden-Oosten zijn toen in opstand gekomen en hebben ten koste van veel slachtoffers gevochten voor hun onafhankelijkheid.

  Die kregen zij echter niet. De Britten sloten in 1916 de geheime Sykes-Picot overeenkomst met de Fransen en de Russen, waarbij na de oorlog het Midden-Oosten onder deze grootmachten zou worden opgedeeld. Palestina zou volgens deze overeenkomst onder internationaal bewind moeten komen. En in 1917 volgde de Balfour declaratie waarin de Britse regering een thuisland in Palestina beloofde aan de Joden. In 1919, op hun allereerste nationale vergadering, verwierpen echter de toenmalige inwoners van Palestina* de Balfour declaratie. Ondanks dat zij direct betrokkenen waren was hun mening niet gevraagd bij het opstellen van deze plannen. Bovendien was het tegen de oorspronkelijke afspraak. Palestina zou immers na de oorlog onafhankelijk worden. De Britten en later de Volkenbond stoorden zich daar echter niet aan (de eerste hoge commissaris Sir Herbert Samuel was zelfs verklaard zionist). De belangen van de toenmalige grootmachten wogen blijkbaar zwaarder. De rampzalige gevolgen zijn inmiddels genoegzaam bekend.

  Men kan dus niet anders concluderen, dat de Palestijnen door de Britten en later door de internationale gemeenschap zijn belazerd. In dit opzicht zijn zij vergelijkbaar met volkeren als de Papoea’s die ook onafhankelijkheid was beloofd. Zuiver juridisch gesproken is Israel een illegale staat. De Britten hadden na WOI geen recht land weg te geven of te verkopen aan de Joden. Ook niet met toestemming van de internationale gemeenschap. Het was immers hun grond niet.

  Israel zou een voorbeeld kunnen nemen aan Zuid-Afrika. Daar was het president De Klerk die EENZIJDIG actie ondernam door de terreurorganisatie ANC te legaliseren. De Klerk stemde daarna in met vrije verkiezingen, terwijl hij wist dat de blanken daarbij het zouden gaan verliezen van de zwarten. Dat leverde hem de Nobelprijs voor de Vrede op. Als Israel de Palestijnse vluchtelingen niet wenst terug te laten keren naar hun grond, of hen c.q. hun nabestaanden, niet financieel wenst te compenseren blijft het oorlog.

  Logisch, je kunt mensen niet zó schofferen en hun toekomst en die van hun kinderen ontnemen, en dan verwachten dat zij zullen zeggen: "Wij zijn bereid tot een compromis".
  *) In de periode van 1845 tot 1914 nam het aantal Joden in Palestina toe van ca. 12.000 tot ca. 85.000 . De eerste echte volkstelling die er in Palestina werd gehouden stamt uit 1922. Er leefden toen 757.182 mensen in het gebied waarvan slechts 83.794 Joods waren, zo’n 11 % dus. Driekwart van deze Joden leefden in het Jerusalem-Jaffa gebied, tweederde van hen waren immigranten uit Europa.

 23. [25]
  Alle moeite van Mike Madison blijkt parels voor de zwijnen te zijn geweest.
  Wat een geluk dat er een afstand zit tussen PdJ en ondergetekende.
  Voor het gemak van zijn betoog wordt Jordanie maar even vergeten. En de rest.

 24. [25] Sedert wanneer is kapituleren voor communisten (want dat is exact wat die schurk FW De Clerq deed toen, ie Zuid-Afrika verkocht aan de ANC-communisten) iets wat aan anderen als voorbeeld moet worden gesteld ?

  Groetz,

  Cincinnatus

 25. [25] Zeer goede uiteenzetting, zeker ook die vergeljking met Zuid-Afrika

  Viel mij inderdaad ook op, al die libertariers die zo tegen de staat zijn, maar wanneer het de staat Israel betreft, veranderen ze(Jetze,Beek en Wladi) plotseling in orthodoxe Gristelijken/Joden?

 26. [29] Oops excuses, orthodoxe Joden, moet zijn–> orthodoxe Zionisten

Comments are closed.