Palestijnse terroristen schieten dagelijks vanuit de Gazastrook raketten af op Israëlische dorpen en steden in de omgeving met de uitgesproken bedoeling om zoveel mogelijk slachtoffers onder de burgers te maken. Een goeie jood is een dooie jood is het devies, daar komen ze heel eerlijk voor uit en of het nou babies en kleuters zijn of bejaarden of wat dan ook, het maakt ze niet uit want ze zijn blij met ieder slachtoffer, zelfs met de dertig Joodse kippen die onlangs in een toevallig getroffen kippenhok zijn omgekomen.

Het is te verwachten dat Israël daar niet blij mee zal zijn en de reacties blijven dan ook niet uit. Het leger en de marine nemen de lanceerplaatsen regelmatig onder kanonvuur zodat het daar levensgevaarlijk toeven is terwijl de luchtmacht de lanceerteams weet te verassen in hun bezigheden en ze met raketten afschiet. Spijtig genoeg vallen hier burgerslachtoffers bij onder de Palestijnse bevolking, voornamelijk omdat de terroristen er voor kiezen om met ladingen plofbare raketten door dichtbevolkte gebieden te zeulen en ze daar op te slaan.

Wat hier dus gebeurt zijn acties van Palestijnen tegen willekeurige Israëlische burgers en de reacties daarop van het Israëlische leger dat deze burgers probeert te beschermen.

Zodra deze Palestijnse acties stoppen, stoppen ook de Israëlische reacties daarop.

Voor de Palestijnse terroristen schijnt deze logica te moeilijk om te bevatten: iedere keer als er terroristen die duidelijk bezig zijn om willekeurige Israëlische burgers te vermoorden door het leger worden afgeschoten is dat een misdaad van de Zionistische bezetter tegen het legitieme verzet en zal gewroken worden met nog meer terrorisme en als daar ook nog eens per ongeluk Palestijnse burgers bij zijn omkomen dan is dat volgens de Palestijnen een schandelijke vorm van volkerenmoord op onschuldige burgers terwijl diezelfde Palestijnen bewust en gericht met raketten zoveel mogelijk toevallige Israelische burgers proberen te vermoorden.

Het valt verder op dat deze terroristen niet alleen tegen Israël vechten maar ook onderling flink uithalen en dat daar regelmatig ook de nodige burgerslachtoffers onder hun eigen bevolking vallen, net als de nodige doden vanwege de vele wapenopslagplaatsen en bommenfabrieken in dichtbevolkte gebieden die regelmatig spontaan uit zichzelf de lucht in gaan maar dat schijnt dan niet erg te zijn.

92 REACTIES

 1. [29]
  Hier toon je alweer je hiel: je houdt geselecteerde internetteksten voor de gehele waarheid.
  Ik verander niet plotseling, noch ben ik vanzelf tegen de staat, noch noem ik mij libertarier.

 2. [31] A oke, ik dacht dat jij ook een behoorlijke Libertarier was, maar dan ligt het aan mij.

 3. [22] die stelt:

  "" …. Dus ACP, de Israeliers en palestijnen hebben nauwelijks iets gemeen. Dat is nou juist de oorzaak van een boel problemen …""

  Zij hebben letterlijk alles gemeen, behalve hun VERSTAND … Met name de Palestijnen zijn eenvoudig genetisch zoooo stom dat zij zich steeds in de gehaktmolen werpen, inplaats er eenvoudig mee op te houden.

  Met wie de Palestijnen ook zeer veel gemeen hebben, zijn … de Nederlanders … en niet alleen de Grietje Duisenbergs of Jan Nagels ( met zijn Palestijnse schoonzoon). Want Palestijen laten zich ook steeds opjutten en bezodemieteren … net als de Nederlanders.

  Immers zij hadden hun "probleem" reeds in 1947 kunnen oplossen door in de Arabische volken op te gaan,die echter meer belang hebben om hun tegen de Joden naar voren te schuiven. Maar tijdens de eerste Golf-oorlog waren zij wel de Loel en werdern door hun moslembroederen verguisd. Zij kunnen bijvoorbeeld geen eens in de Emiraten staatsburger worden…

  In Nederland kan men in feite ook gevoegelijk de miljoen plus barmhartigen als "Palestijnen" beschouwen hoewel zij (nog) geen raketten afschieten…. Maar dat is niet eens nodig want wij hebben het verstand en de wil NIET, om het te overleven zoals de Joden …

 4. Hoezo toch?
  Een kind kan het toch niet helpen waar het geboren is?

  Er bestaat helemaal geen historische noodzakelijkheid. Zadel er dan ook geen kind mee op.
  Waar het geboren wordt begint het te leven; vergeet die ellende die eraan vooraf ging. Dat Israelische of Palestijnse kind weet van niks.
  Tenzij.
  Tenzij het vergiftigd wordt met historie.

  Huub

 5. [14]
  Wladimir,

  Klinkt prachtig, en ik ben het er principieel en in theorie volledig mee eens, maar dat gebeurt in de praktijk natuurlijk niet.
  Ten eerste kunnen "de" Palestijnen net zo min de terreur stoppen als dat "de" Ieren de IRA, of "de" Basken de ETA kunnen opheffen. Geen van die volken is een soort gedachtencollectief dat met democratische meerderheid een gewelddadige minderheid kan doen stoppen met geweld plegen.
  Ten tweede is voor de Palestijnen een vrij hopeloze situatie ontstaan, waarbij ze sowieso genaaid zullen worden. Als ze zich met geweld verzetten (zelfs al zouden ze zich beperken tot militaire doelen), worden ze harder aangepakt, en als ze vreedzaam alles accepteren, heb je goede kans dat Israël de bezetting en kolonisatie van de Westoever en Gaza doorzet. En terugkeer van de vluchtelingen kunnen ze denk ik in alle mogelijke scenario’s (behalve de meest onwaarschijnlijke) op hun buik schrijven.
  Dat premier Olmert de grens van Israël eenzijdig wil vastleggen, en het initiatief van Abbas om een referendum te houden onder de Palestijnen, is nog het beste nieuws dat we in tijden hebben gehoord, maar ook dat zal wel weer uitlopen op ellende als Israël grote stukken van de Westoever eenzijdig uitruilt tegen stukjes Israël waar veel Arabieren wonen. En dan hebben we het nog niet eens over Jeruzalem. De Palestijnen die komen te leven in wat overblijft van de "Palestijnse Staat", zullen het waarschijnlijk niet al te best hebben, zeker als ze ook nog alle vluchtelingen moeten opnemen die vrijwel zeker niet naar Israël mogen terugkeren. En de Palestijnen die binnen Israël komen te wonen zullen het relatief materieel beter hebben, maar zullen toch een soort tweederangsburgers zijn in "hun eigen" land (het zijn immers geen immigranten).
  Vreedzaam verzet pakt lang niet altijd goed uit. Daar kunnen de Tibetanen over meepraten. Terreur tegen onschuldigen mag uiteraard ook niet, maar zie daar maar eens alle Palestijnen (en met name alle terroristen) van te overtuigen. Zolang er ook maar 1 terrorist rondloopt, die niet van de immoraliteit van terreur overtuigd is, zal Israël zich dus gerechtvaardigd voelen om de bezetting en liquidaties door te zetten. En plegen de Palestijnen weer aanslagen als vergelding, en houdt Israël vol, enzovoorts…
  Israel is inderdaad geen terrorist (in principe, mag ik hopen), maar daarom is ook Israël de enige die deze cyclus kan stoppen. Israël heeft de beschikking over een leger dat het onder controle heeft en kan terugtrekken uit de bezette gebieden, en kan bevelen om niet meer met raketten in woonwijken te schieten. Daarmee vervalt dan ook (een groot deel van) de rechtvaardiging van terreur. In ieder geval zien de Palestijnen dan niet meer dagelijks de vernederingen van checkpoints en de collaterale slachtoffers van liquidaties. Dat neemt een enorm propaganda-instrument van de terroristen weg. Als jij dagelijks Nederlandse doden op tv ziet, waaronder kinderen, en de autoriteiten zeggen dat dat nu eenmaal noodzakelijk was om terroristen te pakken, zou jij dan kalm en rationeel blijven? Het neerschieten van die Braziliaan in de Londonse metro veroorzaakte al beroering. Beeld je eens in dat dit een Engelsman was, en dat dit soort dingen dagelijks gebeuren. Hoe zouden Engelsen daarop reageren? Als het hun eigen regering was zouden ze al woedend worden, laat staan als het door een buitenlandse mogendheid wordt gedaan die hun land bezet houdt zolang ook maar één Engelsman een aanslag pleegt op onschuldige burgers.
  Ik vraag me af of dit conflict ooit opgelost zal worden, zonder nog grotere ellende of misdaden op enorme schaal.

 6. [28]
  Omdat daarmee de uiterst onderdrukkende apartheidswetgeving kon worden afgeschaft.

  De essentie van libertarisme is individuele vrijheid. Die bestond in ZA voor het grootste deel van de bevolking niet. En die bestaat in het huidige Israel niet voor Palestijnen.

  Israel is in 1948 door Ben Goerion niet uitgeroepen als souvereine staat maar expliciet als joodse staat. De Israelische wetgeving is gebaseerd op een tweedeling tussen joden en andersdenkenden en is volstrekt vergelijkbaar met die van de voormalige apartheidsstaat ZA.

  Voor libertariërs zou tevens het eigendomsprincipe voorop moeten staan. Israeliërs wonen op grond die niet van hen is. De mensen die daartegen protesteerden hebben zij hun rechten op die grond en andere bezittingen in Israel ontnomen, hun huizen met de grond gelijk gemaakt en de mensen zelf gedeporteerd of opgesloten in ghetto’s. Degenen die voor het geweld zijn gevlucht werd vervolgens het recht om terug te keren ontzegd.

  De Joden hadden uiteraard het volste recht om naar Palestina af te reizen om aan de daar wonende Palestijnen te vragen of zij de grond en huizen waar deze tegen de Ottomanen zo hard voor hadden gevochten aan hen zouden willen verkopen. Sommigen hebben dit ook gedaan. De Palestijnen hadden echter het volste recht om te zeggen: “Nee, dank u, ik woon hier naar mijn zin en ik heb eigenlijk geen behoefte om mijn huis te verkopen”.

  Het gaat niet aan deze mensen dan met geweld uit hun huis te verdrijven, of de bezittingen van uit angst voor geweld gevluchte Palestijnen eenvoudigweg te confisceren (de Absentee Property Law van 1950). Dit alles onder het mom van: “Maar mijn joodse familie heeft hier eeuwen geleden ook gewoond ! Daarbij heb ik geleden onder de Nazi’s, heb ik nu geen rooie cent meer en kan ik nergens anders heen.” De Palestijnse mensen uit 1948 hadden daar geen schuld en geen verplichting aan.

  Je kunt oog hebben voor de zeer moeilijke situatie van de joodse vluchtelingen na WOII, de sterke eeuwenoude cultuur-historische banden die het Joodse volk onderling had en met Palestina, de grote internationale druk en de acties van de Zionisten om een eigen staat voor de Joden te stichten, en later de verharding door verdriet en ellende ten gevolge van de geweldsspiraal, en niet in het minst de permanente en slopende stress die een normaal leven van beide volkeren nu onmogelijk maakt. Voor de zuiver juridische argumentatie is dit alles niet relevant.

  Net als het communistische ANC zijn Palestijnse bevrijdingsorganisaties als Hamas ook voor libertariërs onaanvaardbaar. Maar of iemand wel of niet gelijk heeft en in zijn recht staat, heeft niets met zijn verwerpelijke karakter te maken.

  “The trouble with fighting for human freedom is that one spends most of one’s time defending scoundrels. For it is against scoundrels that oppressive laws are first aimed, and oppression must be stopped at the beginning if it is to be stopped at all.”
  ~ Henry Louis Mencken

 7. [29] Wie zegt dat alle libertariers tegen de staat zijn, klassiekliberalen niet hoor.

 8. [37] Wist je dat de overgrote meerderheid van de Palestijnen vrijwillig zijn vertrokken op aanraden van de omliggende Arabische staten. Deze laatsten zouden Israel van de kaart vegen en de’,,joden in de zee gooien", een standpunt dat in 1967 werd herhaald door Gamel Abdel Nasser. Het waren juist de joden die wilden dat de Palestijnen bleven. Verder werden de Palestijnen in vluchtelingenkampen opgeborgen en als politieke speelbal gebruikt door de Arabische landen, toen hun diverse militaire invasies mislukten. Bovendien is verreweg het meeste van Israel gewoon gekocht van Palestijnen door de joden. Dat komt, omdat het meeste van Israel in 1948 nog woestijn was en nauwelijks waarde vertegenwoordigde voor de lokale Arabieren (later Palestijnen genoemd).

  Het is natuurlijk goed om de geschiedenis van geschillen te bekijken, maar nog beter is het om tot oplossingen voor de problematiek te komen via onderhandelingen en economische samenwerking. Israel heeft zelfs aangeboden tot een vorm van financiele schadeloosstelling aan de Palestijnen om daarmee de vrede te bewerkstelligen van de regio. Arafat heeft altijd geweigerd echt te onderhandelen en zag de Palestijnse gebieden als sprinkplank voor een continu-jihad tegen Israel. Vergeet niet dat er tevens religieuze aspecten zitten aan dit conflict, want volgens de moslims behoorde Israel ooit tot het Dar-al-Islam en moet daarin terugkeren. Hetzelfde geldt voor al-Andalus (Iberia) en de Balkan. Deze zijn ook beoogd door de islamisten alszijnde Dar-al-Islam dat ’teruggewonnen’ moet worden.

 9. De Egyptenaar Yasser Arafat zag de voortdurende oorlog vooral als methode om zichzelf te kunnen verrijken. Hij boerde dankzij westerse donaties niet slecht terwijl ‘zijn’ volk crepeerde omdat het niet inzag dat bewerken van land een volk beter doet dan bewerken van gewelddadige conflicten.

 10. [40] Jasses Ararat schijnt daar 1,5 miljard dolllars aan te hebben overgehouden en alle schandknapen die hij zich kon wensen.

 11. [37] Peter,

  JIJ : Omdat daarmee de uiterst onderdrukkende apartheidswetgeving kon worden afgeschaft.

  IK : Neen.Het was goed mogelijk de onderdrukkende apartheidswetgeving af te schaffen en geleidelijk anticommunistische zwarten bij het bestuur te betrekken.
  Uiteraard zou dat niet naar de zin geweest zijn van de linxe kerk en FW De Clerq had er geen nobelprijs voor gekregen maar beter dan miljoenen blanke en zwarte Zuid-Afrikanen over te leveren aan types als Joe Slovo , was deze weg bewandeld.

  Groetz,

  Cincinnatus

 12. [41] Yasses was inderdaad de grootste Arabische imbeciele uitbater OOIT.

  Want het is dat hij met alle geweld de Barmhartige geschiedenis in wilde gaan als …"De Bevrijder van Jerusalem", … anders had hij wel de Clinton/Albright deal geaccepteerd … waarme hij voor goed de Yanks als schild en "garanteur" had kunnen gebruiken en hun tussen de Palestijnen en Joden kon schuiven …

  De Joden zijn weer eens letterlijk door het oog van de naald gekropen, want wat hadden zij daartegen kunnen doen? New York City en Washington DC nuken … misschien?

 13. [39]
  Albert,

  De kern van de zaak is dat heel Palestina aan de Palestijnen behoorde na afloop van WOI. Dat de Britten, en later de Volkenbond, hen uit eigenbelang niet toestond hun eigendomsrecht op het gebied uit te oefenen doet daar niets aan af. De verkoop en gratis uitgifte van grond aan de joden tijdens het Britse mandaat was een illegale handeling die de rechtmatige eigenaars altijd terug mogen draaien.

  Ook je opmerking over de vrijwillige verkoop van grond door Palestijnen is niet correct. Tot 1948 hadden de Britten slechts 5 % van het gebied aangekocht dat tot de oorlog van 1967 tot Israel zou behoren, joodse organisaties en particulieren hadden ook ca. 5 % aangekocht, totaal dus ca. 10 %. In de rest woonden zeer veel Palestijnen die eigen grond, huizen en andere bezittingen hadden (het totale grondgebied dat Palestijnen in eigendom hadden bedroeg ca. 70%).

  Dat de meeste Palestijnen niet tussen de strijdende partijen van de oorlog van 1948 wilden blijven zitten lijkt mij nogal duidelijk. Dat geeft Israel echter niet het recht hun bezittingen af te nemen en hun terugkeer te verhinderen.

  De door Israel gestolen grond en bezittingen zijn van geweldig groot belang gebleken om de staat Israel levensvatbaar en welvarend te maken. Zonder deze onrechtmatig verkregen eigendommen zouden de overlevingskansen van de joden veel kleiner zijn geweest. De economische waarde (marktwaarde) van deze bezittingen is dus zeer groot en de Palestijnse eigenaren zijn er nooit voor gecompenseerd. Zelf hebben ze er een halve eeuw geen gebruik van kunnen maken en hebben ze in zeer slechte omstandigheden moeten leven.

  Als rechtmatige eigenaars hebben zij bovendien het recht die grond helemaal niet te verkopen, wat Israel er ook voor zou mogen bieden. Het is onbegrijpelijk dat zelfs libertariërs hen die houding verwijten.

  De eenvoudigste en goedkoopste oplossing is uiteraard dat de Israelische joden gewoon bij hun familie in de VS gaan wonen. Daar wonen toch al meer joden dan in heel Israel. Ze kunnen ook in Israel blijven maar dan zullen ze aan de Palestijnse vredesvoorwaarden moeten voldoen en dat betekent het opgeven van hun joodse staat en de oprichting van een islamitische staat waarin ook joden een normale plek hebben (zoals de christenen in Syrië).

  Iedereen die wel eens in Israel is geweest, weet dat joden en Palestijnen elkaar op economisch gebied prima aanvullen (net zoals dat bij blank en zwart in ZA het geval is). Als na een aantal jaren vrede het onderlinge ressentiment is weggeëbd zal er bij een serieuze samenwerking een bloeiende economie in het MO kunnen ontstaan waar ook de Arabische buurlanden in zullen meegaan. De hele regio komt dan eindelijk af van veel armoede en ellende.

  Het enige dat Israel daarvoor hoeft te doen is andersdenkenden te accepteren en op de grote voordelen van samenwerking te wijzen. Het is in hun eigen belang.

  Liberty is the only thing you cannot have unless you are willing to give it to others.
  ~ William Allen White

 14. [44] ik heb zo het gevoel dat de Israeliers niet echt happig zullen zijn om zichzelf op te doeken om bij hun familie in Amerika te gaan wonen of om als een minderheid onder de Islamieten te gaan leven en dat alleen maar omdat jij het anders niet eerlijk vindt, daar zullen toch wel wat sterkere argumenten voor nodig zijn lijkt mij. Ze kunnen gewoon blijven zitten waar ze zitten, hoor, niks aan de hand. Israel heeft zo’n beetje het tweede sterkste leger ter wereld en die paar huisvlijtraketten die de Palestijnen afschieten en die falafeltent die ze periodiek weten te zelfmoorden zijn vervelend maar niet een echt gevaar voor het bestaan van de staat Israel.

  Israel heeft ook geen vrede nodig, ze hoeven alleen de boel onder de duim te houden de komende 50 jaar en dan lost het probleem zichzelf wel op.

 15. [44] overigens behoorde heel Silezie (west Polen nu) aan Duitsland toe. En voor de 1e wereldoorlog was er niet eens een Polen en is het huidige Polen bijna helemaal op gejat Duits gebied gesticht terwijl tientallen miljoenen Duitsers zijn verdreven. En wat dacht je van Sudetenland, door de Tjechen van Duitsers afgepakt ? Ook daar zijn een paar miljoen Duitsers verdwenen, dus waarom altijd zeiken over het onrecht dat de Palestijnen zou zijn aangedaan en niet wat dichter bij huis kijken.

  Heeft dat misschien iets te maken met het feit dat het hier om Joden gaat ?

 16. [45] [46]
  Wladi,

  De enige reden dat 6 miljoen Israeliërs op die postzegel woestijngrond kunnen blijven zitten (achter een hoog hek en bang om de bus te nemen) is dat hun familie in de VS hen in leven houdt.

  Je vergeet ook dat die bestolen Duitsers geen bezwaar meer maken, de Palestijnen wél. En zolang ze dat nog doen kan geen rechtgeaarde libertariër de kant van Israel kiezen.

  De joden zijn zeer slecht behandeld in Europa en ook na de oorlog waren ze hier niet meer welkom. Maar dat geeft ze nog niet het recht het leven van mensen zuur te maken die daar part noch deel aan hebben gehad.

  Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen leven, je problemen afschuiven op anderen, als dat de makkelijkste uitweg is, is immoreel.

  Maar blijkbaar zit jij daar niet zo mee. 😉

 17. [47] ik ben een rechtgeaarde libertarier en ik sta echt 100% achter Israel en wat dat betreft kunnen de Palestijnen het geen uur overleven zonder charitatieve bedeling in Israelische shekels en voedseluitdelingen van de EU en de VS omdat ze niets opbouwen, het is een volk van bedelaars, ze vernietigen zichzelf en elkaar alleen maar. Maar dat zal naturlijk wel weer de schuld van de joden zijn.

  Dit terwijl Israel ondertussen een kleine economische grootmacht is met de hoogste economische groei van alle westerse landen vanwege een redelijk ver doorgevoerde liberalisering door Nathaniau.

 18. [47] ik dacht de de verdreven Duitsers niet echt blij waren, er zijn werkelijk miljoenen Duitsers vermoord in Tjechie en Polen (hadden ze maar geen oorlog moeten beginnen en die verliezen). Maar het feit dat hun huidge nakomelingen niet protesteren komt omdat de overige Duitsers deze ontheemden gewoon hebben opgevangen en opgenomen, niet zoals de Arabische moslembroeders die de Palestijnen bewust al die jaren hebben laten rotten

 19. [44]
  In Israel worden andersdenkenden gewoon geaccepteerd.
  Dit i.t.t. de Palestijnse collectieven, die een zeer collectivistische staatsopvatting huldigen, waar andersdenkenden gevaar lopen.
  Alleen al om die reden moet Israel als parel onder de zwijnen worden beschouwd.

 20. [44]
  Verder is het gotspe te stellen dat het in Israels eigenbelang zou zijn samenwerking te zoeken met lieden die uit zijn op hun vernietiging.
  Niettemin blijkt Israel steeds weer opnieuw bereid tot consessies en, hoe is het mogelijk, samenwerking.
  Wat keer op keer wordt verraden door de leugenachtige, verraderlijke moordenaars van Palestijnse kant.

 21. [50] Palestijnse Christenen zijn al massaal naar Amerika geemigreerd omdat ze als 2de rang gelden en haarfijn aanvoelen dat zij binnekort aan de beurt zijn en dan zouden de joden zich vrijwillig moeten onderwerpen aan de Islamieten daar.

 22. [52]
  Bijzonder merkwaardig dat een misselijkmakend figuur als PdJ zich opwerpt als ‘goed’, maar dat zijn sympathie vooral uitgaat naar misdadige, leugenachtige, collectivistische en moorddadige groeperingen als de Palestijnse politieke bewegingen.

 23. [52]
  ‘Eerst de zaterdagmensen… dan de zondagmensen…’
  Een populaire kreet onder de agressieve moslimbewegingen, die uit zijn op vernietiging of onderwerping van zowel joden als christenen.

 24. [48] [49]
  Wladi,

  Als je werkelijk zo’n rechtgeaarde libertariër bent zou je toch inmiddels wel hebben begrepen dat dit conflict al meer dan een halve eeuw duurt omdat de overheden van alle betrokken partijen, en zij alleen, daar voordeel bij hebben. De burgers zijn, zoals gewoonlijk, de dupe.

  Zo heeft de VS sinds de oprichting van Israel alles in het werk gesteld om het kleine landje te behouden. Ook vanuit Europa is bijzonder veel geld en moeite gespendeerd om Israel te laten overleven. Aangezien de economische belangen van de VS en de EU elders in de wereld liggen (o.a. Azië) is er maar één reden denkbaar: de VS wil de joden net zo min binnen haar grenzen als Europa.

  Het bestaan van Israel geeft zowel Europeanen als Amerikanen een gerust geweten. De eerste keuze van de joodse vluchtelingen uit Europa, de Arabische landen, de voormalige Sovjet-Unie en Ethiopië is altijd de VS geweest. Nu kunnen hun immigratie-aanvragen tenminste met een gerust hart worden afgewezen en komen ze automatisch in Israel terecht (als de islamieten Israel ooit toch onder de voet lopen zullen de overlevende ex-Israeliërs naar alle waarschijnlijkheid alsnog in de VS belanden en komt hun wens toch nog uit. 😉

  Voor de Arabische buurlanden kwam de oprichting van Israel ook niet ongelegen. In ruil voor een minuscuul deel van hun territorium konden ze nu vlot afkomen van alle joden binnen hun grenzen en hun bezittingen confiskeren.

  Zo makkelijk was het zelfs de nazi’s niet gelukt. Dat is ook de reden dat de Arabische buren de Palestijnen alleen met de mond en niet in feite steunen.

  De Israelische overheid heeft er alle belang bij dat er geen vrede komt en is bereid daarvoor af en toe enkele van haar burgers te laten opblazen (in ‘het algemeen belang’).

  Israel heeft zelfs de oprichting van Hamas financieel gesteund om met deze fanatieke tegenstanders van Fatah tweespalt onder de Palestijnen te zaaien en het vuurtje brandend te houden.

  Immers, alleen in een situatie waarin de grenzen onduidelijk blijven kan Israel gewoon doorgaan met het uitbreiden van haar territorium en kunnen joodse settlers gewoon doorgaan met het bouwen van nederzettingen.

  Onder geen beding wil men de status quo vastleggen of terug naar nog krappere grenzen (Israel is al zo klein, en nog kleiner kan het echt niet worden).

  Israel heeft bovendien zoveel vertrouwen in haar militaire en kernmacht dat een aantal zionistische beleidsambtenaren nu serieus denkt over een groot-Israel tot aan de Eufraat (komen de joden oorspronkelijk vandaan).

  Mochten ze ooit die kant opgaan dan zullen de bedreigde islamitische staten wel wat moderne raketten van Saudi-Arabië krijgen en nog modernere kernkoppen van Pakistan en dan kunnen we helemaal onze lol op.
  Het vermoorden van mensen is een heel gebruikelijk beleidsinstrument voor de overheid
  ~ Stansfield Turner (CIA directeur, 1977-1981)

 25. [50]
  Ja hoor, De Israelische ‘Absentee Property Law’ van 1950 ontnam de Palestijnse vluchtelingen al hun rechten op grond en andere bezittingen in Israel en op het Israelische staatsburgerschap. Van ca. 500 Palestijnse dorpen en steden werden er bijna 400 met de grond gelijk gemaakt door het Israelische leger in de jaren 50. De Palestijnse bewoners van grotere steden (o.a. Tiberias, Safad, Majdal, Isdud, Beer Sheba) werden allemaal gedeporteerd. In sommige steden (o.a. Lydda, Ramleh, Jaffa, Haifa, Acre) werden ze opgesloten in ghetto’s. De hele wetgeving vanaf de oprichting van Israel tot heden is er een van een apartheidsstaat met minachting voor mensenrechten.

  Krijg ik nog antwoord op mijn eerdere vraag waarom je, klaarblijkelijk, diefstal goedkeurt ?

 26. [56]
  Nee, die Palestijnse groeperingen, die zijn mensenrechten-liefhebbend met hun willekeurig opblazen van burgers, hun gejuich bij lynchpartijen, hun haat tegen ‘het’ westen maar niettemin wel het geld EISEN, hun talloze ontvoeringen, hun doodstraf op vermeende collaboratie, hun verregaande intimidatie, en de lange reeks gruweldaden die hieraan kunnen worden toegevoegd.
  Die zouden een voorbeeld kunnen nemen aan Israel.
  Wie is de dief, that’s the question.
  Israel niet, maar jij blijkt werkelijk helemaal niets te begrijpen van religieuze en historische dimensies.

 27. niet om het een of ander en in het kader van de samenzweringstheorieen hier: volgens mijn is Peter de Jong = Achilles

 28. [57] hamas, dat zijn nog eens ware liberalen, die moeten we vooral steunen

 29. [56] [57]

  PdJ: Ja maar de Israeli’s hebben dit gedaan…
  Beek: Ja maar de palestijnen hebben dat gedaan…
  PdJ: Ja maar de Israeli’s zijn begonnen…
  Beek: Ja maar de palestijnen zijn begonnen…
  PdJ: Ja maar de Israeli’s laten zich gewoon steunen door de US en de EU…
  Beek: Ja maar de palestijnen laten zich steunen door de Iranezen, Syriers en de EU…

  Volgens mij komen die lui er zelf nog eerder uit dan jullie!

Comments are closed.