Is de kreet die nu populair is omdat de olie op zou gaan.
Het onderstaand artikel door Jarret Wollstein is een aardige tegenhanger van de gloom en doom voorspellingen over olie tekorten (en geldt ook voor andere grondstoffen).Wel is het natuurlijk zo dat als er jarenlang geen (voldoende) geld in grondstoffen exploratie is geinvesteerd, de produktie uit bestaande bronnen afneemt en er een (tijdelijk) tekort gaat ontstaan in nieuwe produktie vanwege de lange termijn die het kost om een nieuwe bron of mijn of produktie methode in gang te krijgen.
In zo’n tijd zitten we nu en dat wordt door de markt opgelost door hogere prijzen.Ik ben het dus met Jarett eens, maar voorspel tevens nog een paar jaar hoge grondstofprijzen, want er komt voorlopig nog onvoldoende nieuwe produktie aan om de toenemende behoefte te voldoen.

The Peak Oil Myth

Increasingly economic doomsayers are warning that “the world is running out of oil,” and in fact we have already passed peak annual oil production.

Their forecast: Ever-higher oil prices and food prices, electricity brownouts and blackouts, the end of the automobile and the suburbs, and even the collapse of western civilization. Some pundits are even calling for the U.S. to launch a global “oil war” to seize remaining, dwindling supplies.

Absolute nonsense says Princetown Geologist Ken Dreffeys in his Reason article “Peak Oil Panic.”

Dreffeys points that that doomsayers have been predicting the end of oil for over 150 years. For example, an 1855 ad for Kier’s Rock Oil, a patent medicine containing petroleum, urged customers to buy before “this wonderful product is depleted from Nature’s laboratory.”

In 1919, David White of the U.S. Geological Survey predicted that world oil production would peak in 9 years.

Then, in 1970, the Club of Rome in their report “The Limits to Growth,” warned that “all known oil reserves would be entirely consumed in just 31 years.”

What makes such predictions superficially credible is that oil supplies are reported in terms of “proven reserves.” For over 70 years, those reserves have been estimated to be a 20-30 year supply.

The confusion occurs because “proven reserves” only refers to known oil supplies, economically recoverable with current technology, at current prices. Of course, new oil supplies are discovered all of the time, technology is continually improving, and prices are continually changing.

So how much oil does the earth have left? Dreffeys reports that while no one knows for sure, reasonable estimates by geologists (as opposed to political hacks) now range from 3.2 to 4 trillion barrels ¬ enough to last at least 100 years. That gives us plenty of time to develop solar power, oil shale, coal gasification, hydrogen, atomic energy, and other new sources of power we can’t even imagine today.

While, “running out of oil” is still a problem for the far future, that doesn’t mean we can stop worrying about oil crises.

Unfortunately, most of the world’s known oil supplies are under the control of authoritarian and often hostile governments, like Russia, Saudi Arabia, Venezuela, and Iran, who might decide for political reasons to cut off the west.

The best solution says Dreffey’s is not a global oil war, which could end up destroying the very resources we are trying to control, but more free markets and free trade, which creates more competition and new sources of energy.

19 REACTIES

 1. Tegen vrije markt prijzen zijn alle (olie) tekorten van tijdelijk aard …

  Echter eerst wordt zoveel mogelijk van dat spul onder vijandig bodems weggezogen, zoals het Midden Oosten. Tegelijkertijd gaat men de consumptie minimaliseren, de "niet-lonende" afgedekte boorputten activeren (die bijv. op Californische parkeerterreinen en overal in Texas, Oklahoma en zelfs Pennsylvania … staan). En nieuwe velden aanleggen onder de golf van Mexico en in het Arctisch gebied die over een 10 a 15 jaar on lijn komen …

  Over de meeste zaken wordt overigens het meest geloeld door mense die van het onderwerp geen enkel flaauw benul hebben. Ook op deze site, vooral over de economie, de dollar en goud …

 2. [2] En ik maar denken dat die ACP de grote schoonmaak-gigant uit Dongen was…

 3. Dreffey’s oplossing bestaat uit vrijhandel en vrije markten. De genoemde authoritair bestuurde landen hebben meen ik ook nogal wat handelsbeperkende regelgeving. Die verdwijnt niet zomaar. Het lijkt mij niet onverstandig om concurrerende alternatieve energiebronnen blijven aan te boren en te ontwikkelen (met nadruk niet als symboolpolitiek).

 4. [5] Yaa … yaaa er wordt over een ultra strategisch grondstof zomaar in het openbaar geloeld. Net als over verrijkt uranium zeker.

  Nogmaals recentelijk heeft een Shell directie de zak gekregen omdat hij zijn mond voorbij sprak …

  Het is gewoon pathetisch hoeveel beunhazen, al dan niet onder gewichtige NEP-namen, instituten, instellingen en stichtingen allerlei "zwaar vertrouwelijke" gegevens … zo maar de straat inslingeren. Je zou het toch maar alles klakkeloos geloven … geloven …

 5. acp betekent zoiets als acide phosporique of zo en ik hoop dat dit bestaansel zich dan ook gauw zelf oplost.

 6. Milieubewegingen maken misbruik van het feit dat oliemaatschappijen het economisch niet lonend vinden om bronnen te zoeken voor een langere periode dan zo’n 10-15 jaar. Ze doen dan alsof wat er bekend is ook alles is wat er bestaat, terwijl de waarheid is dat oliemaatschappijen pas weer beginnen zoeken naar nieuwe voorraden als die voor minder dan 10 jaar toereikend zijn. Ook zoeken is maar economisch interessant als je het spreidt in de tijd.

 7. Conventionele olie wordt inmiddels in sneller tempo opgepompt dan (bij)ontdekt.

  De afgelopen 35 jaar is er ook geen enkel groot veld gevonden. Ghawar (Saudi Arabie’s en ’s werelds nr. 1 dateert zelfs van nog eerder).

  Gezien het intensieve zoeken en de hoeveelheid beschikbare geologische data wordt ook aangenomen dat er geen major discoveries meer zullen zijn, alleen nog meerdere kleinere, maar wel in een tempo dat de almaar stijgende vraag (mede a.g.v. de snelle industrialisering van China en India) niet zal kunnen bijhouden.

  Gelukkig zijn er nog de "onconventionele" deposits, waaronder de Canadese (en Venezolaanse) tar sands, alsook shale oil in (vnl.) de VS.
  Verder kan coal to liquid technologie, nog wel synthetische olie uit kolen opleveren en m.n. de VS beschikt over ontzaglijke kolenreserves (en overigens redelijk aan de oppervlakte i.t.t. onze voormalige mijnen in NL en B).

  Nadeel van die onconventionele olies is het duurdere procede.
  De tarsands in Athabasca alleen bevatten genoeg olie om de hele wereld enkele decennia te voorzien. Tel daarbij die in de orinocco delta op en dan nog de inmense shale oil deposits en dan blijkt dat de aanwezige hoeveelheid het probleem niet is.
  Maar (vooralsnog) wel het prijskaartje. Op middellange termijn lijkt me dat geen probleem. Bij lagere olieprijzen was winning van de onconventionele deposits immers niet economisch, maar door het peaken van de conventionele productie, loopt de olieprijs flink op, waardoor winning van de alternatives wel rendabel wordt. Wanneer derhalve meer bedrijven zich daarop richten en allemaal streven naar een methode om dit voordeliger te kunnen, zal een technologische doorbraak zich vroeg of laat wel voordoen, waardoor de winningskosten substantieel omlaag gebracht worden.
  Hierdoor is productie ineens een stuk aantrekkelijker waardoor het op grotere schaal zal plaatsvinden en het aanbod op de markt fors toeneemt en de olieprijs alsdan fors kan dalen met alle positieve economische gevolgen van dien.
  (Zo is voor Suncor het afgraven van tarsands inmiddels reeds rendabel bij een olieprijs boven de $20 en elk jaar brengen ze het brak even punt wat verder omlaag. Vroeg of laat zal een of andere first mover ook wel shale oil rendabel kunnen winnen bij steeds lagere break even prijzen. Daar twijfel ik niet aan).

  Dat neemt niet weg dat het opsporen, vinden, proefboren, bouwen van grote installaties e.d. allemaal flink wat tijd in beslag neemt.
  M.a.w. ofschoon uiteindelijk het probleem zich wel zal oplossen, verwacht ik de eerstkomende 5 a 10 jaar oplopende olieprijzen simpelweg omdat er bij conventionele olie wel degelijk sprake is van peak oil en de productieuitbreiding van tarsands en shale oil dit aanvankelijk niet volledig zal kunnen compenseren.
  Maar als alle nieuwe installaties die oliemaatschappijen nu plannen over een aantal jaren fully operational zijn en er ineens dagelijks veel meer olie extra geproduceerd wordt (uit tarsands en shale) dan kan de olieprijs fors terugvallen.

  Het is bijzonder lastig om prijsvoorspellingen te maken en ik wil er dan ook zeker niet worden op vastgepind maar om enigszins de gedachten te bepalen: een olieprijs tussen de 120 en de 200 dollar acht ik voor mogelijk tussen 2010 en 2015. Maar daarna kan die dan fors terugvallen tot de 60 a 100 range (of zelfs lager).

  Groeten,
  Michielsens

 8. [1] Heb je hier ook bronnen van? Ik dacht nl. dat ik hier de (extreme) complottheorist was?

 9. [11] Lundgren is in een micro betekenis zowat de meest bekende bron voor interpretatie en inferentie. En daar is ook nog JANE’s … Maar het is ondertussen best interessant om te zien hoe snel de olievelden onder de Mexicaanse golf "on line komen" en hoe geadvanceerd de recente (horizontale) boortechnieken. Shell alleen al heeft daartoe reeds drie gigantische platforms, die in Z.Korea waren gebouwd erheen laten slepen. En wat denk je van het feit dat hurricane Katrina tijdelijk al meer dan driehonderd platform tijdelijk buiten werking had gesteld. Nooit geweten dat daar al zoveel wordt geproceerd … of wel soms?

  Wat nieuwe velden betreft daar doet men tegenwoordig geen seimografische diagnostiek of loelige proefborinkjes meer voor, want elk vierkante centimeter van de aarde wordt nu via sateliet zowat letterlijk doorlicht, and they like what they see. Aan de teerzand hoeft men dunkt me nooit te komen. Noch vraagt men advies aan Michielsns …

  Want die weet er even veel van als van de verheven risiduele rol dat goud nog speelt als geld surrogaat. Overigens werkt China nu vooral in het Sratley archipel, evenals in de South China sea. Dacht je werkelijk dat zij dat ooit aan de grote klok hangen? Komen de Jappen weer op af … of niet soms?

 10. [12] Ja oke, maar over die parkeerplekken in de States dus dat de VS nog een hoop onaangeboorde bronnen bezit, dat lijkt me sterk, Aangezien men daar in de States al vanaf 18 zoveel aan het Standaardiseren is gegaan.

  Zuid Chinesezee daar zeg je wat, die Vietnamoorlog heeft helemaal niets met het communisme te maken gehad, of vertel ik iets nieuws?

  De Jappen die doen sinds 1945 alleen nog wat als de VS het goed vinden.

 11. [13] Toen ik meer dan dertig jaar terug voor het eerst in Californie kwam stond ik verbaasd van al die Ya-knikkers op de parkeerterreinen op shopping centra en rond kantoren en zelfs op de gekste plaatsen. Als je van LAX naar UCLA gaat bijv.

  Zeer vele zijn later gedeactiveerd, maar komen nu weer tot leven. Er komt dunkt mij niet veel (meer) uit , maar elk klein beetje helpt … Of niet soms?

  Wat die Jappen betreft, volgens mij hebben zij die atoombommem wel degelijk voor een goed deel uit represaille afgewoprpen. Gebeurt ook met Al Qaeda, de Yanks willen echt niet dan hun grenzen geschonden worden…

 12. [1] Tegelijkertijd gaat men de consumptie minimaliseren, de "niet-lonende" afgedekte boorputten activeren (die bijv. op Californische parkeerterreinen en overal in Texas, Oklahoma en zelfs Pennsylvania … staan).

  De jaren ’80 zijn evenwel voorbij (laat de reruns van Dallas dus maar voor wat ze zijn).
  De velden zijn z.g.a. leeg. D.w.z. dat er hooguit nog 30% in zit maar die is er lastig uit te krijgen, nl. duur een traag.
  Tegen de huidige hogere olieprijs is dat "duur" weliswaar geen prbleem, maar "traag" wel. Nu de druk in de velden veel lager is dan bij het aanboren van een nieuwe bron, slagen de meeste ja-knikkers er bij zo’n oude bron amper in om enkele barrels per dag op te pompen, soms maar ca. 10 per week.

  [14] "Er komt dunkt mij niet veel (meer) uit , maar elk klein beetje helpt … Of niet soms?"

  Wel dat heb je dan alsnog goed gezien.
  Op een totale wereldproductie van meer dan 85 miljoen vaten per dag, zet het evenwel geen zoden aan de dijk.

  Vandaar dat men dus alsnog zal moeten overgaan tot het aanboren van alternatieven.
  Diepzee (in de Mexicaanse golf bv.) is er een van (ook dat is nl. een duurder alternatief dan destijds aan land toen de ja-knikkers bij nieuwe velden de olie onder hoge druk tegen lage kosten konden opspuiten).

  Andere zijn de eerdergenoemde tarsands en shale oil.
  Net zoals men reeds tot diepzee winning is overgegaan (ondanks het prijskaartje), is men ook volop bezig olie uit de tarsands te winnen. Dit gebeurt inmiddels niet meer uitsluitend door pionniers als Suncor maar ook o.m. door Shell Canada en andere "big oil" spelers.

  Gezien de voorraden in de tarsands is winning van shale oil niet meteen noodzakelijk de komende decennia. Niettemin kan ik me voorstellen dat de regering exploratie en productie hiervan wel degelijk zal aanmoedigen uit overwegingen van national security. De VS zou het ongetwijfeld fijn vinden om olie te kunnen tappen uit de enorme voorraden in de Piceance basin (in Wyoming/Colorado) en zodoende voor haar bevoorrading niet afhankelijk te zijn van Athabasca (Canada is nl. ook buitenland).

  Groeten,
  Michielsens

  PS "Noch vraagt men advies aan Michielsns".
  Vraag is wie je met men bedoelt. Het toeval wil dat ik onlangs door een bank gevraagd werd hun nieuw op te richten energiefonds te runnen. Ik denk niet

 13. [15] er ging iets mis met mijn PC.

  Het vervolg van de PS had moeten luiden: ik denk niet dat ze me dat zouden vragen als ik luid zou verkondigen dat de ja-knikkers op parkeerterreinen onze redding zouden zijn…

 14. Dat het prijsmechanisme het olietekort zou oplossen is natuurlijk onzin, want als de olie op is (de voorraad is nl. eindig) dan is ie op.
  Peak oil gaat niet over het opraken van de olie maar over de maximum productie ervan op wereldniveau, die bij verdergaande groei van het wereldolie gebruik wellicht over 5-10 jaar bereikt zal worden.

  En dan?

 15. Wat er aan reserves zijn in bestaande olievelden is overigens helemaal niet bekend. Veel landen doen daar uitermate geheimzinnig over,en doen vaak veel hogere opgaven dan reel.

  Ik denk dat de stijgende olieprijs een irreversibel proces is.

  Niet dat er nog niet onontdekte voorraden zijn (grootste deel van de wereld bestaat uit oceaan, dus daar zal ook nog wel olie zijn), maar die is veel duurder dan wat we nu hebben.

Comments are closed.