Van hun riante en magnifiek ingerichte villa in een buitenwijk van Amsterdam naar de binnenlanden van Indonesie:
voor het Nederlandse echtpaar was de schok te groot geweest!

” Wij werden op Java omringd door wel 300 verkopers van souvenirs, Hugo, en eigenlijk hadden wij van ieder van hen wel iets willen kopen! Wij hadden medelijden met deze mensen !”
Na een lange uiteenzetting over deze zaak besloot de mannelijke helft van het echtpaar met de uit zijn socialistische hart gegrepen uitroep: ” Het is zo oneerlijk!”

Het betreffende echtpaar zegde omstreeks 1990 zijn communistische wereldvisie vaarwel, toevallig precies op het moment dat het ijzeren gordijn aan flarden gescheurd werd en het doek zakte na de langste horrorstory van de twintigste eeuw.
Graag had ik hier verklaard dat het vaarwelzeggen van deze visie het gevolg was van de kapitalistische indoctrinatie waarmee ik het echtpaar jarenlang lastigviel, maar tot mijn schande moet ik bekennen dat mijn even fervente als welgemeende pogingen hen van gedachte te laten veranderen, vermoedelijk geen rol speelden in de ommezwaai.
Dat lag waarschijnlijk aan mijn gebrek aan didactische gaven. Waarmee ik ook te voorschijn kwam: beschouwingen , welvaartsvergelijkende statistieken of curven van vraag en aanbod ,mijn argumenten ten faveure van een kapitalistische samenleving onder toepassing van vrijemarktprincipes waren parels voor de zwijnen en werden doorgaans beantwoord met uitingen in de trant van: ” Hugo, jij hebt ook overal een antwoord op!” Verder kwam het nooit.

Aan personen zoals de hierboven omschrevene is het doorgaans uiterst moeilijk, de meest eenvoudige ecomomische verschijnselen uiteen te zetten. Toch zal ik hierbij nog een poging wagen, want ook zij lezen dit stuk.
In de omgeving waar zij door de souvenirverkopers omstuwd werden, werken vier miljoen agrariers die iedere dag bezig zijn met het planten of oogsten van rijst, het irrigeren van rijstvelden en het verzorgen van karbouwen.
Deze agrariers hebben voldoende inkomsten om goed te eten en voldoende geld om kleren te kopen. Zij kijken iedere avond naar de televisie, beschikken over mobiele telefoons en zenden hun kinderen naar school. Er is dus geen enkele reden, deze personen wier levenspeil de laatste decaden dankzij het Suharto-regime met sprongen gestegen is, als arm te kwalificeren of te beklagen. Zij zijn vermoedelijk gelukkiger dan de gemiddelde Europeaan.

Sommige van deze personen zijn op vrijwillige basis naar een plaats gegaan waar zij souvenirs kunnen verkopen. Zij verkiezen het, deze souvenirs te verkopen, omdat de verkoop van souvenirs hun hogere inkomsten verschaft dan het verbouwen van rijst. Hier is niets medelijdenwekkends aan. De souvenirverkopers toucheren hogere inkomsten dan in hun vorige beroep het geval was. Soms blijken zij ook twee of drie beroepen naast elkaar uit te oefenen.
De souvenirverkopers als een troep behoeftige paupers te beschouwen is dan ook nonsensicaal, kleinerend en niet bevorderlijk voor hun verdere ontwikkeling.
Overigens heb ik nog een welgemeend advies voor het echtpaar, dat op mijn stukken nooit reageert, want : “Wij lezen het wel, Hugo, maar wij reageren er niet op!”
Mijn advies is : “Verhuis naar een kleine hut en geef alleen het allernodigste uit. Vlieg ieder jaar met de rest van het geld naar het armste dorp dat je kunt vinden en deel het daar uit onder hongerigen en behoeftigen.”
Hugo van Reijen .

15 REACTIES

 1. Heel goed stuk Hugo, ik ken Indonesie behoorlijk goed en moest om te beginnen alleen al breed grijnzen bij die pathetische overdijving van het aantal souvenirverkopers (300 tegelijk?). Er is niets zieligs aan souvenirverkopers zo je zegt. Het zijn allen zelfstandigen waar de Nederlandse gepamperde lamlummel nog een voorbeeld aan kan nemen.
  Maar ga niet zomaar geld uitdelen aan hongerigen en behoeftigen. Voor je het weet zijn er geen souvenirverkopers meer, noch rijstverbouwers of andere zelfstandigen, maar passieve van dit echtpaar afhankelijke nooddruftigen.

 2. Tja, communisme in de villawijk. Die heb ik ook gekend. Waarom dan niet de villa omwisselen voor een flat in (Amsterdam) Osdorp, en het overgebleven geld aan de voedselbank schenken? (Ik vind zelf: doe waar je zin in hebt en geniet lekker van je villa)

  Ik vind het iets koloniaals hebben om mensen die proberen een paar dollars bij te verdienen automatisch te bestempelen tot paupers die ‘geholpen’ moeten worden door de ‘beter wetende’ uit het westen. Waarmee is zo iemand dan wel geholpen? Met een baan als bureaucraat bij een organisatie die betaald wordt uit westerse ‘ontwikkelingshulp’?

 3. Inderdaad Hugo. Pure jalouzie, domme arrogantie en zelfgenoegzaamheid blijken een dodelijke kwaadaardigheid. Ze vormen de basis voor het ongeneeslijke Eurocollectivisme. Het blijkt niet alleen de levenslust en de groei op dit verpolitiekte continent te frustreren, maar ook de Afrikaanse ontwikkelingslanden uit te mergelen.

  Bovendien: getuige het dubbele economische groeicijfer van de laatste twee decennia, begrijpen de laissez faire politici in bijna heel Z-O Azie de zegeningen van de vrije markt veel beter dan de doodvermoeiende marxistische uitvreters en hun consorten in EUrabia.

  Overigens Hugo: moedige poging van je
  en weer een goed voorbeeld. Al is er maar één rooie rakker die door je stukje in vertwijfeling gebracht wordt, is er al weer wat gewonnen. Laten we daarom de saillante voorbeelden maar onvermoeibaar blijven aanslepen.

 4. Hugo,

  Het enige (oprecht) meelijwekkende aan je verhaal is het relaas over de onmacht van de rede tegen de dwaasheid. Toch denk ik dat je de invloed van jouw consequente rechtlijnigheid niet mag onderschatten. Volhouden dus!

 5. "Verhuis naar een kleine hut en geef alleen het allernodigste uit. Vlieg ieder jaar met de rest van het geld naar het armste dorp dat je kunt vinden en deel het daar uit onder hongerigen en behoeftigen."

  De pest is dat dit soort dwalende lieden de hierboven omschreven levensstijl met geweld ( nou ja via de politiek maar dat is hetzelfde) wil opleggen aan gans Europa.

  Nog eens vertel ik hier over een discussie die ik ooit had met een `groene jongen` die me de kreet toewierp: " we maken Europa Arm en Groen!"

  (niet begrijpende dat ecologie en armoede niet samengaan)

 6. " … en werden doorgaans beantwoord met uitingen in de trant van: " Hugo, jij hebt ook overal een antwoord op!" Verder kwam het nooit."

  Dat doet me denken aan mijn klusjesman die ik telkens opnieuw probeer te bekeren.
  Zinnige tegenargumenten heeft de beste kerel niet maar als al zijn (onzinnige) argumenten weerlegd zijn en hij niks meer weet om me toch maar mijn gelijk niet te gunnen, dan komt hij met "Ja, maar jij bent een slimme jongen. Jij hebt gestudeerd en allemaal boeken gelezen en ik niet.", waarmee hij suggereert dat hij weliswaar gelijk heeft maar het slechts niet goed kan onderbouwen en dat het feit dat ik dat wel kan alleen maar is omdat ik uit alerlei boeken (kennelijk al bij al toch niet valabele) argumenten kan putten en door mooi te praten slechts de indruk wek gelijk te hebben.

  Dit is natuurlijk de wereld op zijn kop. Meer scholing wordt hier ongenuanceerd tegen iemand gebruikt om te suggereren dat hij daardoor slechts welbespraakter is en meer bedreven in de kunst van (verbale) list en bedrog.

  Oftewel: "Ik heb gelijk maar omdat jij als doctorandus mooie praatjes kan maken, lijkt het alleen maar dat je gelijk hebt en ik heb nou wel geen tegenargumenten meer maar dat komt slechts omdat ik niet gestudeerd heb, anders had ik ze net zo makkelijk kunnen verzinnen om er mijn gelijk mee aan te tonen".

  Begrijp me niet verkeerd. Van ons onderwijsstelsel heb ik als dusdanig geen hoge pet op en wat echt belangrijk is heb ik thuis geleerd en van (op bepaalde vlakken) erg terzake kundige vrienden. Het behalen van mijn titel zag ik louter als het "kopen" van een toegangsticket voor de arbeidsmarkt.

  Maar dat een collectivistische klusjesman de scholing van een objectivistisch doctorandus tegen hem gebruikt om te suggereren dat deze laatste louter en alleen mooier kan praten en dat diens argumenten waartegen hijzelf niet opkan dus "eigenlijk" toch wel non-valide zijn (ook al kan de klusjesman niet precies aangeven waarom), is natuurlijk ronduit stuitend.

  Stel je voor dat zo’n mentaliteit geinstitutionaliseerd zou worden. Dan zou eenieder met meer dan een VWO op zak opgesloten moeten worden wegens leugenachtigheid. Zo iemand mag immers toch verondersteld worden met zijn belastingaangifte geknoeid te hebben? Nou, dan moet je die fraudeur maar meteen opsluiten, toch? En als hij zich (woor de ongeschoolde rechter of liever zelfs: volksjury) verdedigt, dan wimpel je zijn hele betoog (en dat van diens advocaat) weg omdat je "weet" dat hij bedreven is in leugenachtige praatjes die hem de schijn van gelijk geven. Zelf tegenargumenten vinden is dan meteen overbodig geworden. Hij is schuldig want hij liegt want hij "heb" gestudeerd.

 7. [6] Deze meneer is mogelijk Maoist o.i.d. In het altijd sfeervolle Cambodja van Pol Pot werd zo’n beetje iedereen die kon lezen en schrijven de ‘killing fields’ ingestuurd, partijleden uitgezonderd. Paul Rosenvöller van Groen Links was naar men zegt bewonderaar van dit verlichte systeem.

  In de film ‘The Matrix’ zegt de verzetsleider ‘Morpheus’ dat mensen van na een bepaalde leeftijd niet meer worden ‘vrijgemaakt’ want zij zijn niet meer te redden; te veel vastgeroest in de leugens van het systeem. In de Matrix die wij als socialisme/collectivisme, is het niet anders. Ik hoor soms dat de wijsheid komt met de jaren; mijn persoonlijk observatie is dat de meeste mensen alleen maar ouder worden.

  En ik geniet dagelijks van de socialistische (links of rechts) planeconomie. Een nieuw doel dat laatst de media haalde is dat in 2020 de helft of meer van de bevolking hoger onderwijs moet hebben. Bij mijn weten is hooguit zo’n 25% van de mensen in staat om dit niveau aan te kunnen, dus 3x raden hoe men er voor zorgen gaat dat toch 50% zich ba of ma mag noemen.

 8. [6] M,

  Ik vermoed dat ook jij je door Ayn Rand hebt laten wijsmaken dat 1+1=2…dat klopt (helaas) niet….althans niet in intermenselijke relaties.

  Overtuigingen en levensbeschouwing zijn veelal niet het gevolg van rationeel redeneren maar van opvoeding,ervaringen,instinkt,emotie, eigenbelang,enz…. die men vervolgens tracht te rationaliseren en redelijk
  te onderbouwen.

  Een opvatting die bij de meesten onder ons diep geworteld is, dat "wij" (ik) wel behoorlijk fantastisch
  zijn en dat "ik" derhalve verdien succes te hebben.Komt dit succes niet, dan "rationaliseren" we hier een reden
  voor bijv slechte jeugd, opvoeding, kapitalisme, brainimplants door aliens enz….

  Allicht is dat met jouw klusjesman niet anders en denkt die gewoon bij zichzelf dat het bijzonder onrechtvaardig is dat hij jouw vuil moet opruimen inplaats van andersom
  en luistert ie beleefd naar jouw verhaal en denkt bij zichzelf : jaja eikel jij hebt makkelijk praten want blablabla en kleurt ie bij de volgende verkiezing vol
  overtuiging het bolletje van Maorijnissen rood kleurt
  zodat iets meer van jouw geld naar hem vloeit….

  Het libertarisme (waarvoor ook ik warme sympathie heb) is een rationeel en ethisch mooi systeem maar het is een misvatting te menen dat je veel lui met ethische of rationele argumenten tot het libertarisme zal bewegen.Hetgeen lui interesseert, is "macht, aanzien en (andermans) geld" en hun filosofie weerspiegelt uiteindelijk de manier waarop ze die menen te kunnen verwerven.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. [8] ‘Overtuigingen en levensbeschouwing zijn veelal niet het gevolg van rationeel redeneren maar van opvoeding, ervaringen, instinkt, emotie, eigenbelang, enz…. die men vervolgens tracht te rationaliseren en redelijk te onderbouwen.’

  Zo is het maar net, het gelijk van het empirisme.
  Laat het kapitalisme (helaas?) maar 1 verdediging: het lijkt te werken.

  Huub

 10. [9]
  Maar de ervaringen die voordelig zijn voor ieders eigenbelang, zijn buitengewoon geschikt om aan de kinderkens door te geven en hen er aldus mee te voeden.
  Vandaar de geloofsopvoeding.
  Dat is de rationalisatie, die gewoon de nuchtere feiten als onderbouwing wil doorgeven.

 11. tot nu toe was ik het vaak oneens met Hugo’s visie op een aantal zaken, maar dit is nou zo’n voorbeeld waar ik het totaal MEE eens ben.

  trouwens, ook ik heb enorm veel soortgelijke situaties meegemaakt. en nog! dagelijks bijna. soms beland een gesprek over iets heel anders op dit onderwerp en dan probeer je uit te leggen hoe dingen tot stand komen en de invloed van collectivistische wetgeving en gedachtengoed.

  bij sommigen – rather many – WIL het kwartje gewoon niet vallen. wat je ook zegt, of WEERLEGT. de wereld – west europa in ieder geval – bestaat voor het grootste deel uit volslagen druiloren die niet beter verdienen. dat is mijn conclusie. en daar doen wij als minderheidje helemaal niks aan.

 12. [11] Wel, vrijwel niemand zal het ontgaan zijn dat de vluchtbeweging indertijd van oost naar west verliep. En nooit andersom.

  Ik bedoel maar, is het echt zo onvoorstelbaar dat een vrije markt ‘het grootste geluk aan de grootste groep brengt’?

  Huub

 13. [12]

  hey hey hey man, dat weet ik, dat weet jij, maar probeer jij die druiloren maar eens wijs te maken wat het verband is tussen de – relatieve – vrijheid die wij hadden tegenover de staatsterreur in de heilstaten van toen en het verschil in welvaart.

  god knows I’ve tried.

  good luck!!

Comments are closed.