Vorige week zondag vond, zoals velen weten, de Dag van het Kapitalisme plaats. De opkomst was klein, het enthousiasme was groot. De voornaamste doelstelling van de dag, het leggen van contacten, is ruimschoots gehaald.

Na mijn welkomstwoord volgde een smakelijke lunch, die anders dan linkse onderdrukkers sugereren, http://www.lsp-mas.be/lsp/archief/2006/06/06/liberalen.html weliswaar niet bestond uit kaviaar en Don Perignon, maar een eenvoudig doch voedzame maaltijd bleek te zijn,o.a. gesponserd door Fiori boemen en de Stichting Libertarisch centrum.
Zie hier wat sfeerbeelden van de gebeurtenis:
<%image(20060612-P8140066.JPG|2288|1712|)%>
<%image(20060612-P8140058.JPG|2288|1712|)%>
<%image(20060612-P8140053.JPG|2288|1712|)%>
<%image(20060612-P8140052.JPG|2288|1712|)%>

Toen de maag goed gevuld was volgde er een vlammend betoog van Henri Serton, met als onderwerp wat het kapitlisme volgens hem is en wat het vooral niet is. Het bleek voer te zijn voor aardig wat vragen. Overigens zal hij op dinsdag 13 juni nogmaals spreken bij de Libertarische Partij in Den Haag, zie ‘agenda’.

Hierna volgde de de uitreiking van de Zijden Dwangbuis, aan de politicus die op meest slinkse wijze de vrijheid in ons land heeft weten te beperken. De stemming geschiedde door middel van uitjouwen en boegeroep, en bij het horen van de namen van de genomineerden Rita Verdonk, Jan Peter Balkenende, Wouter Bos en Piet Hein Donner ontsteeg er een dusdanig afkeurend gezang, dat men dat tot in Den Haag kon horen. Er kon er uiteindelijk jammer genoeg maar één de winnaar zijn, en dat werd Piet Hein Donner. Zie hier de award waarmee Riet Jongen poseert:
<%image(20060612-P8140059.JPG|2288|1712|)%>

Om de versprijding van het libertarisme te bevorderen en een vrije samenleving dichterbij te brengen, zijn er een aantal mogelijkheden. Drie daarvan zijn er aan de orde gekomen: de Libertarische Partij, het European Freestate Project, en de libartarische charitatieve stichting LIFHAS (LIbertarisch Fonds voor HulpactieS).(Libertarian Foundation for Human ASsistance)

Na het afscheidswoord van Hub Jongen volgde het diehard diner in restaurant-cafe broers, wat bij nadere insprectie diverse libertarische posters bleek te herbergen.

Al met al ben ik zeer te spreken over de dag, en plan ik een nieuwe bijeenkomst, over ongeveer drie weken. Thema voor die bijeenkomst zal zijn: het oprichten van een libertarische vereniging. Nader bericht volgt, maar probeer op zondag 2 juli geen familie-dagjes te plannen.
Graag wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar komst en inzet om deze dag tot een succes te brengen, en hopelijk tot snel!

Tot slot voor de liefhebbers, mijn welkomstwoord van de 4de juni:

Beste aanwezigen,
welkom op de Dag van het Kapitalisme.
In de komende uren zal u veel te horen en te zien krijgen, en is er ook één en ander te doen. De onderwerpen zijn divers, maar uiteindelijk allemaal gecentreerd rond het centrale thema.
Mijn hoop is, dat we aan het eind van de dag een iets vrijere, oftewel een iets kapitalistischer samenleving hebben, en dat jullie geen parkeerbonnen krijgen.
Verder denk ik ook dat we met alle mensen die we vandaag ontmoeten, meer dingen kunnen doen om onszelf te bevrijden. Over de theorie zal ik daarom weinig zeggen, dat laat ik aan anderen over vandaag,

Bovendien hoef jullie niet te vertellen, dat de verzorgingsstaat leidt tot armoede, en dat iedereen beter af is zonder deze dwang.

Ik hoef jullie niet uit te leggen, hoe geheel open grenzen, zowel voor goederen als voor mensen, beter zijn voor iedereen.

Ik hoef jullie niet te laten zien, dat bij een land dat haar economie echt liberaliseert, iedere inwoner profiteert.

We weten dit allemaal, en we zien het keer op keer bewezen worden in de dagelijkse praktijk. Met dit in het achterhoofd hebbende, kunnen we verder gaan kijken, en zien we dat er drie gebieden zijn, waar bijzonder veel te bereiken valt.

Het eerste gebied is die van de politieke wereld binnen de samenleving. Er zijn goede redenen om niet deel te willen nemen aan het politieke instituut dat je juist wil opheffen. Tegelijkertijd zijn er minstens zoveel goede redenen op te noemen om dat wel te doen. Daar kunnen we best tussen de goede ideeen door over kibbelen. Hoe het ook zij, er valt hier veel winst te boeken.
Zoals velen weten bestaat er sinds 1993 al de Libertarische Partij, waarvan de voornaamste vertegenwoordiger, Toine Manders, later aan het woord zal komen. Verder zou politiek bedrijven ook op gemeentelijk niveau kunnen.

Een ander gebied met veel mogelijkheden, is de samenleving zelf. De enige manier waarop dit kan is door actief de concurrentie aan te gaan met de ‘overheid’, om deze zo van haar ‘taken’ te verdringen.
Mogelijke initiatieven hiervoor zijn:
– Het oprichten van voedselbanken
– Het stichten van private scholen, ziekenhuizen en bibliotheken.
– Naar het idee van couchsurfing.com waarbij leden van overal op de wereld logeeradressen met elkaar delen, een website oprichten die in plaats van logeeradressen, leden in staat stelt allerlei hand en spandiensten voor elkaar te doen, al dan niet betaald.
Deze initiatieven zullen op twee fronten werken: allereerst zal de bereidheid om gebruik te maken van overheidsdiensten afnemen, en ten tweede zal het de verspreiding van het libertarisme enorm ten goede doen komen. Er bestaat reeds een libertarische, charitatieve stichting. Door te netwerken kunnen we daar nu al de basis voor leggen.

Het laatste terrein waar we onze vrijheid werkelijk zouden kunnen bereiken, is buiten de samenleving en haar politiek. Wie op wikipedia gaat zoeken naar micro-nations of microstaten, zal versteld staan van de hoeveelheid initiatieven tot zelfbestuur die er in de recente geschiedenis genomen zijn. Sommigen zijn een grap, anderen zijn sektarisch of monarchistisch, slechts enkele zijn libertarisch en heel weinig slagen. De twee succelvolste voorbeelden zijn Sealand, een oud zeefort voor de kust van Engeland, en de Hut River Province in Australië.Deze twee hebben werkelijke onafhankelijkheid bereikt, van een groot westers land.
Op dit moment zijn er twee projecten aan de gang die pogen ditzelfde te bereiken, het Amerikaanse freestate-project, met als locatie New Hampshire, en het europese equivalent, the european freestate-project, wat nog meer in ontwikkeling is. Het is haalbaar, en als het goed is ook hiervan een vertegenwoordiger aanwezig.

Zoals u kunt zien in het programma, zal er zo direct een lunch zijn. Daarna volgt er een afwisselend programma, waaraan een iedereen mag bijdragen. Er is bijzonder veel tijd ingeroosterd om nieuwe contacten op te doen en de mensen aan de andere kant van dat scherm te leren kennen.
Om de bar en uzelf een lange wachtrij aan het eind van de dag te besparen, kunt u het beste uw drankjes direct betalen, in plaats van op een rekening.
Verder ligt er een gastenboek, waarin u allerlei ideeën, opmerkingen of hersenspinsels ongecensureerd in kwijt kunt

Voor de diehards, er zal na afloop van de dag gedineerd worden in restaurant-cafe Broers.

Rest mij nog u een hele succesvolle dag van het kapitalisme te wensen!

40 REACTIES

 1. Nonde. Spijtig van die examens, ik had er graag bij geweest.

  Mijn complimenten aan de organisatoren, het lijkt een uit-ste-ken-de dag geweest te zijn.

  lombas

 2. Hmmm … uiterst merkwaardig dat libertarisme. Enwel omdat ik steeds telkens eene Lyndon Laroche op belachelijke manier letterlijk voor spek-en-bonen aan de Amerikaanse presidentiele verkiezingen zie meedoen en daar wat meer van wilde weten … Vooral van eenzelfde soort situatie in Nederland. Het poldriaansepseudolibertarisme …

  Key-issue bij het Nederlandse spiegelbeeld echter,schijnt niet zozeer het "inhoudelijke" libertarisme, objectivisme of anti-statisme …te zijn (dat op zich een uiterst wollige samenraapsel van losse gedachten en fantasien zijn), maar de mentaliteit onder de polderiaanse-spek-en-bonen aanhangers.

  Het meest genante vindt ik echter nog … al die mensen die zelfs zichtbaar totaal geen benul hebben van wat "kapitaal" in wezen is, laat staan hoe het ten goede en/of te kwade aan te wenden is, maar die zich ernstig verbeelden "kapitalisten" te zijn, of althans kapitaa-minded, dat zij daar zelf lezingen over houden … en dan ook nog ernaar luisteren …

  Daarom lijkt het mij eerder dat het "libertaisme" in Nederland vooral te maken heeft met een mentaliteit van het ergens-bij-willen-horen onder autochtonen, al is het uiteindelijk slechts voor spek en bonen.

  Want laten wij nu maar heel eerlijk zijn ….iedereen kan immers een "filosofie" of filosofien en allerhande auxiliaire geloofs en gedragsregels bedenken. Hetgeen dan ook zeer regelmatig het gevalis, en wel aan de hand van de historisch meest beruchte lieden zowel als van de meest zogenaamd zachtmoedigen.

  Ergo, in dit gevak ook eene Ayn Rand … De ironie wil echter dat men haar bijbel nog het beste kan lezen door het met behulp van een contemporaine virus en spyware filter te scannen, waarna totaal niets van overblijft … waarop een een redelijk functionerende samenleving gebaseerd zou kunnen worden. Voornamelijk omdat het slechts uit "open ended" filosofiche draden bestaan, die op eerste gezicht logisch zijn maar door gebrek aan "checks, balances and feed-back loops" gegarandeerd slechts in de grootste chaos resulteren … En toch komen sommigen daar op af … Net als men op de Vrijmetselaars, de Rotarians, de ELks, Moose en wat al niet af komt …

 3. [2]

  Je schildert libertarisme af als een stroming voor spekjes en boontjes.

  Tof, goed voor jou. Weet je, voor diegenen die zich tot die stroming rekenen, mag jij volledig je eigen gedacht hebben en manifesteren – zolang je maar niets poogt op te leggen.

  Dat is de enige kernboodschap van het libertarisme. Blijkbaar hebben nog steeds te weinig mensen door dat libertarisme, net als enige vorm van liberalisme in de klassieke zin, géén inhoudelijke stroming is.

  De essentie is juist alle inhoud buiten de muren van een soeverein politiek orgaan te smijten, terug naar de hoofden van de mensen.

 4. [3] PRECIES wat ik zeg … want haal je de kam erover … dan blijft er letterlijk totaal NIKS van over als zuiver wat fantasietjes en gewichtig geloel in de ruimte.

  Het "inhoudelijke" van het libertarisme is dat het GEEN enkele inhoud heeft, en de mens reduceert tot bundeltjes instinctmatige relexspiertjes … vooral in de hersens. Maar PRETENTIES …. hoooo maaar …. en denken dat men het ei van Columbus heeft gelegd …

  Ayn Rand … is zij niet letterlijk tussen de kudden schapen groot gekomen?

 5. [4] Ayn Rand heeft een deel van haar jeugd in de Krim doorgebracht, als je dat bedoelt – ik meen nu wel dat ze net dat iets meer bij de praktijk stond van bepaalde stromingen dan eender wie van ons.

  Het is niet omdat libertarisme an sich qua beleid inhoudloos is, dat ze geen ruimte biedt voor debat. Integendeel, er bestaat zoveel debat als je wilt. Ben je tegen abortus? Ga de straat op, smijt pamfletten in het rond en vertel waarom jij het onethisch vindt – maar probeer niet door overheidsmisbruik een verbod ervoor in te stellen.

  Waar we in deze krankzinnige tijden zijn in beland, is dat het terugbetalen van een abortus deels gebeurt met het geld van zij die ertegen zijn! Is dat de inhoud die jij aan een maatschappij wenst te geven?

 6. [2]
  [4] Erg interessant ACP, om ook eens scherpe kritiek op het libertarisme te lezen. Echter waarop baseer je je kritiek fundamenteel, met andere woorden: Hoe moet het volgens jouw dan wel?
  Met inhoudsloze kritiek overtuig je mij niet van het inhoudsloze van libertarisme. Gebruik eens argumenten a.u.b.
  Groet, Geert

 7. Het lijkt mij dat ACP aardig wat energie van de lezers van dit forum weet te absorberen zonder ook maar één maal een inhoudelijke reactie te geven.
  Misschien eens tijd om de beste man/vrouw te laten voor wat hij/zij is: iemand die inhoudsloos in de ruimte loelt.

 8. [4]
  Ik voel mijzelf zon heerlijk stukje spek, Bonen vind ik minder aantrekelijm maar ach,

  Ik ben niet al te lang geleden nog lid geweest van een Linkse partij. Ik heb het lidmaatschap maar opgezecht omdat ik vond dat de vrijhijd die deze linkse partij voor ogen heeft via regeltjes wil regelen. Dit kan dus niet in mijn visie.Ik vind je betoog erg interesand. Het holle van het holistische in polietieke vorm. Niets geeft de ruimte aan alles. Zou je mij een plezier willen doen en hier eens wat meer over kunnen vertellen?

  Mvg Hyrominus

 9. Een geweldig verslag van een fantastische dag! Bedankt Marnix. Enne kan je me die foto’s toesturen? 😉

 10. [8]
  Doe je dat nou expres, al die spelfouten?
  Is dislexy jouw excuus je verder niet meer in de spelling te verdiepen?
  Ik vind zoveel spelfouten tamelijk stompzinnig overkomen.
  …minus?

 11. Zie ik daar op de eerste foto (van linx te beginnen) rechts onderaan….een beeb ?

  Groetz,

  Cincinnatus

 12. [10] Beste Beek,

  Soms neem ik niet de tijd om een reactie eerst in word te maken en vervolgens te plakken in Vrijspreker. Veel mensen menen dyslexie te hebben omdat ze niet alle spel regeltjes meer kennen. Ik heb echter echte heuse dyslexie. Dat houd niet in dat ik dom ben. Schijnbaar heb jij je niet in dyslexie verdiept toen je mij bekritiseerde. Echte dyslexie houd in dat je de structuren van woorden, zinnen en alinea,s niet doorziet. Daarvoor in de plaats komt vaak een totaal overzicht in de plaats. Een persoon met dyslexie heeft een ongestructureerd vermogen tot een goede spelling. Zo kan het voorkomen dat ik in een stuk een bepaald woord op verschillende manieren spel. Dyslexie heeft zeker niets met stompzinnigheid te maken.
  Kan een blinde worden aangesproken op zijn blindheid?

 13. [12] [13] Ja, ik weet wat dyslexie is. Als je dat van iemand weet, is er ook veel meer begrip.

  Maar wat is dysmodernisme? Nooit van gehoord!

 14. [14]
  Hierdoor kan ik het niet helpen dat ik veel moderne dingen niet kan bevatten.

 15. [15] Wanneer begint voor jou de moderne tijd?
  Dyslexie is keihard neurobiologisch te volgen: http://white.stanford.edu/~

  O btw, Einstein was ook dyslectisch.
  En zijn beelddenken heeft voor een revolutie gezorgd. De talige denkers breken zich er nu nog het hoofd over.

  Huub

 16. [6] … die zegt:
  "" Echter waarop baseer je je kritiek fundamenteel, met andere woorden: Hoe moet het volgens jouw dan wel?
  Met inhoudsloze kritiek overtuig je mij niet van het inhoudsloze van libertarisme. Gebruik eens argumenten a.u.b.""

  1. Mijn ultieme kritiek op het libertarisme is dat letterlijk op "bekeerlingen" wacht voor haar false idealen, en zelfs er op REKENT. (Zodat de vraag meteen is … hoe gek men va huis uit is). En dat waar wij gevoegelijk met zeer hoge probabiliteit te voren kunnen aannemen dat die "bekeerlingen" er nooit zullen komen.
  2. En dat maakt van het libertarisme ongeacht hoe je het wend of keert eenvoudig a … "crock of shit" …
  3. En dan alles ook nog op "vrijwillige basis", als dat nu geen natte droom is. Maar de enige manier hoe het kan — en nog steeds gebeurtis, wanneer een soort evenwicht bestaat tussen tegengesteld krachten. NIEMAND die dat beter weten dan de Israeliers. Dus bestudeer die maar. En wat is de kracht van het Libertarisme …? ZILCH … oftewel nul-comma-nul.
  4. Hoe ver van de pot gerukt is het Libertaisme? Kijk maar die doodzieke veronderstelling van een Ayn Rand dat individuen "soevereign" zijn, omdat anderen hun als zodanig "erkennen". Terwijl om soeverein te kunnen zijn men erger soevereign over moet zijn en bij mijn weten niemand je ooit iets zomaar in je schoot gooit. De konklusie kan dan ook niet anders zijn of Ayn Rand is absoluut KNETTER … die geen eens een Venn diagram kan overleven.

 17. [7] die daast:
  "" Het lijkt mij dat ACP aardig wat energie van de lezers van dit forum weet te absorberen zonder ook maar één maal een inhoudelijke reactie te geven. ""

  Dat jij zo bijziend bent dat je het steeds mist is jouw probleem, want ik ga op de diverse draden wel degelijk specifiek, inhoudelijk en als het moet op de man af … No beating around the bushes … Maar kom es op met specifieke libertarische doctrines waarvan je overtuigd ben dat het zo is en niet anders, en ik zal het in no-time in rook doen opgaan …

 18. [16]Mooie omschrijving, talige denker, Veel mensen met Dyslexie denken inderdaad in beelden (plaatjes) en niet in begrippen.

  Maar weer over naar de orde van de dag.

 19. [18]Twee vraagjes voor ACP,

  Zie je de toekomst als een gouden midden tussen een individuele samenleving samen met een sociaal karakter?
  Of zie je een sociale samenleving met een individueel karakter. Of denk je dat een van deze de ander compleet overheerst. Dit laatste denk ik niet.
  Ik denk dat nu het economisch goed gaat het individualisme naar boven komt totdat er weer een oorlog af andere ramp uitbreekt en de sociale noden weer naar boven komen. En er om een sterke arm word geroepen.

  Als je het pure liberalisme niet de juiste vorm vind wat vind je dan wel een goede samenleving vorm. Schijnbaar nijg je wel sterk naar een liberalistische vorm van samenleven.
  Of denk je meer in realisme en denk je dat het pure liberalisme ook zo zijn nadelen heeft. Puur liberalisme lijkt in principe sterk op puur communisme. Met het verschil dat bij communisme een sterke overheid de boel rund en bij liberalisme de marktwerking.

  mvg Hyrominus

 20. [18] 1) vrije migratie op voorwaarde dat intenties productief en vredelievend zijn
  2) het individu bestaat, het collectief niet echt. Elke interactie van individu met een groep berust op een afspraak.
  3) het kapitalisme lijkt te werken
  4) de mens is een biologisch schepsel, met zijn hoofd in de wolken maar met zijn voeten in de modder.
  Huub

 21. [17]
  ACP,

  Je kunt toch bepaalde idealen hebben waarvan je weet dat die in de huidige situatie waarschijnlijk niet waar worden gemaakt, of zelfs verder zullen worden vertrapt?
  Het heeft het Christendom ook enkele eeuwen marteling en onderdrukking gekost, maar uiteindelijk heeft dat geloof zich, godzijdank tijdelijk, meester kunnen maken van de vrijwel totale politieke macht in vrijwel de gehele wereld. Hetzelfde geldt voor socialisme\communisme, en bijna alle andere politieke en religieuze stromingen.
  Je kunt toch altijd hoog mikken en doorzettend naar een bepaald doel streven, en ondertussen genoegen nemen met iedere stap in de goede richting, en iedere stap in de ongewenste richting betreuren?
  Zoveel mogelijk vrijheid is mijn ideaal, maar hoe ik daar precies moet komen, hoeveel vrijheid dat precies inhoudt en hoe dat zich verhoudt tot eventueel andere rechten, vind ik desnoods onderweg wel uit. Ik zoek nog altijd naar "het" recht, zeg maar de onderliggende principes van het (natuur)recht. Misschien dat die er niet zijn, maar dan is het sowieso een kwestie van welke idealen je voorkeur genieten.
  Of moeten libertariërs (in mijn geval meer liberalen), gewoon alles maar accepteren wat ze tegenstaat en als een soort fatalistische stoïcijnen iedere inperking van vrijheid, leven of eigendom negeren?
  Ik sluit me aan bij Hyrominus: Wat wil jij dan precies? Heb jij dan zo’n specifiek (beter) idee van hoe de samenleving eruit zou moeten zien? Of ben je een realist\fatalist, en heb je geen enkel politiek of ideologisch standpunt? In dat geval kun je jezelf en anderen dit soort discussies net zo goed besparen omdat je dan kennelijk iedere politieke uitkomst accepteert en nergens principieel voor of tegen bent. Of zie ik dat verkeerd?

 22. [17]
  Jij verwerpt dus de inhoud van het libertarisme met kritiek op de praktische uitvoerbaarheid en met wat geneuzel over haar aanhangers ("spek-en-bonen-polder-pseudolibertarisme" o.i.d.).
  Helaas voor jou werkt het zo niet; je kunt bijvoorbeeld niet de juistheid van de algemene relativiteitstheorie (om maar even bij Einstein te blijven) verwerpen met het argument dat men het niet zal slikken of dat men zich er niet naar gedraagt.
  Mijns inziens kun je in de kern streven naar totale vrijheid of totale onderwerping. Er bestaat niet zoiets als "een beetje vrijheid", omdat bij het streven naar deze middenweg de rem op regelgeving ontbreekt en je zult belanden bij totale onderwerping.

  Als je bij het streven naar totale vrijheid op praktische problemen stuit, is het niet zaak om je streven aan te passen, maar om de omstandigheden zo te buigen dat je zo dicht mogelijk bij het ideaal van totale vrijheid komt.
  Zo zal het m.i. altijd noodzakelijk zijn om een bepaalde organisatiegraad te hebben teneinde je bezit beter te kunnen verdedigen. Kleine koninkrijkjes met lage belastingen en weinig regulering gedijen economisch het best. Zodra je echter in zo’n situatie je vrijheidsstreven opgeeft, eindig je blijkbaar in een logge grote democratie die zo ver blijft expanderen dat mensen die 2000 km verderop wonen mee mogen beslissen over waar jouw geld aan besteed moet worden.

  Groet Geert.

 23. [20] Om hem kond te doen dat, Ayn Rand, ten spijt de organisatie van mensheid in twee hoofdmodellen te zien zijn. Ten eerste rond de individu, het gezin en de onmiddelijk samenleving. Ten tweede of basis van van collectivering ( waaronder alle religieuze groepen) en het dwangmatige sjosjialisme …

  Naast het tussenmodel van de Chineesschrijvenden, die aan ouderverering doen en het gezinsmodel krampachtig in stand proberen te houden, zijn daar de Amerikanen die op natuurlijk of onnatuutlijke manier in de gezinsideaal geloven (zelfs met behulp van STIEF-familieleden en surrogaten via adoptie en dat soort zaken.) Hetgeen resulteerd in een kapitalistisch stelsel waarvan spontaan charitatief gedrag een kenmerk is.

  Daarr tegenover staat het staats-shitsjialistische COLLECTIVISME, die omwille van de macht opzettelijk het gezin uiteen wenst te slaan, en zich als replacement en surrogaat OPDRINGT. De aard van echtscheidingen, en abandonement in Europa is daardoor van een geheeeel andere aard dan van het Amerikaans gedrag, en komt de shitsjialistisch staat zeer goed te pas. Bijvoorbeeld het "ongehuwde moeder sydroom" en oetkeringen aan jongeren zowel als studiebeurzen, dat werkelluk funest is en evenals zoals ook door de NAZIS en de commies gepraktiseerd.

  Bottom line: ik ben TEGEN elke vorm van collectivisme en dwang, maar ik droom NIET een eind weg als de zogenaamde libertariers … Ik geloof in natuurlijk equilibrium, een soort Ying en YANG …

 24. [24] Hoe natuurlijk is het evenwicht in Nederland, waar de meerderheid wordt gemangeld door het geweldsmonopolie van de ambtenaren, maar niet beter weet door het onderwijsmonopolie van de staat waardoor iedereen letterlijk socialistisch gehersenspoeld wordt?

  Een situatie waarin een kraker op meer sympathie kan rekenen dan een industrieel is mijns inziens TEGENnatuurlijk.

 25. [3] die klakkeloos zegt …

  "" … De essentie is juist alle inhoud buiten de muren van een soeverein politiek orgaan te smijten, terug naar de hoofden van de mensen. ""

  1. Laten de Libertariers daartoe niet eens in staat zijn … nadat hun mentale castratie is aangepraat … hoewel zij zeggen dat te willen.
  2. Tot overmaat van ramp bevestigd Lombas dat het Libertarisme GEEN eens een inhoudelijke boodschap heeft … wat dus algemeen bekend staat als: … zuiver GELOEL in de RUIMTE
  3. En dan noemt Lombas het heersende politiek systeem ook nog eens "soevereign" … waardoor hij als Libertarier helemaal confuus is.
  4.Lombas kan net zo goed zeggen dat het Libertarisme terug wil naar de primitieve "onschuld" van het "paradijs" … dat niet een bestaat, of waarvan het bestaan niet is te bewijzen …

 26. [25]

  die de vinger op de zere plek legt, en zegt dat in Nederland GEEN evenwicht bestaat tussen de de politiek em overheid eenerzijds en de bevolking en het electoraat anderszijds.

  Ik zeg enige equilibrium is slechts te verkrijgen …

  1. Na afschaffing van de Monarchie en haar Politieke Pachter Partijen

  2. Als gevolg van afzien van het opgaan in een groter gegarandeerd FALENDE winkelketen . genaamd de EU …

  3. door het voorbij gaan aan de multikul en vangnetten. Zulks ten faveure van verantwoordlijkheid binnen het gezin en de plaatslijke samenleving. Dus weg met de staat die zegt ten alle tijden voor iedereen te willen zorgen …

 27. [22]

  die schijnbaar onbekend is met de aloude Engelse uitdrukking dat het soort libertarische GEFANTASSEER een voudig klacificeert als …"An Excercise in Futility"

 28. [27] En ouwe bromsnor, verblijd ons eens met hoe dat allemaal gerealiseerd kan worden. Jij als alwetend orakel der masturberende sjappies hebt daar uiteraard de kant-en-klare, direct te implementeren oplossingen voor uitgewerkt.

  Of blijft het bij jou bij ‘zuiver geloel in de ruimte’?

Comments are closed.