Vorige week zondag vond, zoals velen weten, de Dag van het Kapitalisme plaats. De opkomst was klein, het enthousiasme was groot. De voornaamste doelstelling van de dag, het leggen van contacten, is ruimschoots gehaald.

Na mijn welkomstwoord volgde een smakelijke lunch, die anders dan linkse onderdrukkers sugereren, http://www.lsp-mas.be/lsp/archief/2006/06/06/liberalen.html weliswaar niet bestond uit kaviaar en Don Perignon, maar een eenvoudig doch voedzame maaltijd bleek te zijn,o.a. gesponserd door Fiori boemen en de Stichting Libertarisch centrum.
Zie hier wat sfeerbeelden van de gebeurtenis:
<%image(20060612-P8140066.JPG|2288|1712|)%>
<%image(20060612-P8140058.JPG|2288|1712|)%>
<%image(20060612-P8140053.JPG|2288|1712|)%>
<%image(20060612-P8140052.JPG|2288|1712|)%>

Toen de maag goed gevuld was volgde er een vlammend betoog van Henri Serton, met als onderwerp wat het kapitlisme volgens hem is en wat het vooral niet is. Het bleek voer te zijn voor aardig wat vragen. Overigens zal hij op dinsdag 13 juni nogmaals spreken bij de Libertarische Partij in Den Haag, zie ‘agenda’.

Hierna volgde de de uitreiking van de Zijden Dwangbuis, aan de politicus die op meest slinkse wijze de vrijheid in ons land heeft weten te beperken. De stemming geschiedde door middel van uitjouwen en boegeroep, en bij het horen van de namen van de genomineerden Rita Verdonk, Jan Peter Balkenende, Wouter Bos en Piet Hein Donner ontsteeg er een dusdanig afkeurend gezang, dat men dat tot in Den Haag kon horen. Er kon er uiteindelijk jammer genoeg maar één de winnaar zijn, en dat werd Piet Hein Donner. Zie hier de award waarmee Riet Jongen poseert:
<%image(20060612-P8140059.JPG|2288|1712|)%>

Om de versprijding van het libertarisme te bevorderen en een vrije samenleving dichterbij te brengen, zijn er een aantal mogelijkheden. Drie daarvan zijn er aan de orde gekomen: de Libertarische Partij, het European Freestate Project, en de libartarische charitatieve stichting LIFHAS (LIbertarisch Fonds voor HulpactieS).(Libertarian Foundation for Human ASsistance)

Na het afscheidswoord van Hub Jongen volgde het diehard diner in restaurant-cafe broers, wat bij nadere insprectie diverse libertarische posters bleek te herbergen.

Al met al ben ik zeer te spreken over de dag, en plan ik een nieuwe bijeenkomst, over ongeveer drie weken. Thema voor die bijeenkomst zal zijn: het oprichten van een libertarische vereniging. Nader bericht volgt, maar probeer op zondag 2 juli geen familie-dagjes te plannen.
Graag wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar komst en inzet om deze dag tot een succes te brengen, en hopelijk tot snel!

Tot slot voor de liefhebbers, mijn welkomstwoord van de 4de juni:

Beste aanwezigen,
welkom op de Dag van het Kapitalisme.
In de komende uren zal u veel te horen en te zien krijgen, en is er ook één en ander te doen. De onderwerpen zijn divers, maar uiteindelijk allemaal gecentreerd rond het centrale thema.
Mijn hoop is, dat we aan het eind van de dag een iets vrijere, oftewel een iets kapitalistischer samenleving hebben, en dat jullie geen parkeerbonnen krijgen.
Verder denk ik ook dat we met alle mensen die we vandaag ontmoeten, meer dingen kunnen doen om onszelf te bevrijden. Over de theorie zal ik daarom weinig zeggen, dat laat ik aan anderen over vandaag,

Bovendien hoef jullie niet te vertellen, dat de verzorgingsstaat leidt tot armoede, en dat iedereen beter af is zonder deze dwang.

Ik hoef jullie niet uit te leggen, hoe geheel open grenzen, zowel voor goederen als voor mensen, beter zijn voor iedereen.

Ik hoef jullie niet te laten zien, dat bij een land dat haar economie echt liberaliseert, iedere inwoner profiteert.

We weten dit allemaal, en we zien het keer op keer bewezen worden in de dagelijkse praktijk. Met dit in het achterhoofd hebbende, kunnen we verder gaan kijken, en zien we dat er drie gebieden zijn, waar bijzonder veel te bereiken valt.

Het eerste gebied is die van de politieke wereld binnen de samenleving. Er zijn goede redenen om niet deel te willen nemen aan het politieke instituut dat je juist wil opheffen. Tegelijkertijd zijn er minstens zoveel goede redenen op te noemen om dat wel te doen. Daar kunnen we best tussen de goede ideeen door over kibbelen. Hoe het ook zij, er valt hier veel winst te boeken.
Zoals velen weten bestaat er sinds 1993 al de Libertarische Partij, waarvan de voornaamste vertegenwoordiger, Toine Manders, later aan het woord zal komen. Verder zou politiek bedrijven ook op gemeentelijk niveau kunnen.

Een ander gebied met veel mogelijkheden, is de samenleving zelf. De enige manier waarop dit kan is door actief de concurrentie aan te gaan met de ‘overheid’, om deze zo van haar ‘taken’ te verdringen.
Mogelijke initiatieven hiervoor zijn:
– Het oprichten van voedselbanken
– Het stichten van private scholen, ziekenhuizen en bibliotheken.
– Naar het idee van couchsurfing.com waarbij leden van overal op de wereld logeeradressen met elkaar delen, een website oprichten die in plaats van logeeradressen, leden in staat stelt allerlei hand en spandiensten voor elkaar te doen, al dan niet betaald.
Deze initiatieven zullen op twee fronten werken: allereerst zal de bereidheid om gebruik te maken van overheidsdiensten afnemen, en ten tweede zal het de verspreiding van het libertarisme enorm ten goede doen komen. Er bestaat reeds een libertarische, charitatieve stichting. Door te netwerken kunnen we daar nu al de basis voor leggen.

Het laatste terrein waar we onze vrijheid werkelijk zouden kunnen bereiken, is buiten de samenleving en haar politiek. Wie op wikipedia gaat zoeken naar micro-nations of microstaten, zal versteld staan van de hoeveelheid initiatieven tot zelfbestuur die er in de recente geschiedenis genomen zijn. Sommigen zijn een grap, anderen zijn sektarisch of monarchistisch, slechts enkele zijn libertarisch en heel weinig slagen. De twee succelvolste voorbeelden zijn Sealand, een oud zeefort voor de kust van Engeland, en de Hut River Province in Australië.Deze twee hebben werkelijke onafhankelijkheid bereikt, van een groot westers land.
Op dit moment zijn er twee projecten aan de gang die pogen ditzelfde te bereiken, het Amerikaanse freestate-project, met als locatie New Hampshire, en het europese equivalent, the european freestate-project, wat nog meer in ontwikkeling is. Het is haalbaar, en als het goed is ook hiervan een vertegenwoordiger aanwezig.

Zoals u kunt zien in het programma, zal er zo direct een lunch zijn. Daarna volgt er een afwisselend programma, waaraan een iedereen mag bijdragen. Er is bijzonder veel tijd ingeroosterd om nieuwe contacten op te doen en de mensen aan de andere kant van dat scherm te leren kennen.
Om de bar en uzelf een lange wachtrij aan het eind van de dag te besparen, kunt u het beste uw drankjes direct betalen, in plaats van op een rekening.
Verder ligt er een gastenboek, waarin u allerlei ideeën, opmerkingen of hersenspinsels ongecensureerd in kwijt kunt

Voor de diehards, er zal na afloop van de dag gedineerd worden in restaurant-cafe Broers.

Rest mij nog u een hele succesvolle dag van het kapitalisme te wensen!

40 REACTIES

 1. De staat werkt zichzelf wel ten gronde met behulp van EU, verzorgingsstaat, immigratie en subsidieindustrie, daar heb je inderdaad geen Libertariers voor nodig. Zo veel is helder, en op dat punt heeft ACP dus best wel gelijk.
  De vraag is dus op welke manier het hele circus ten gronde moet gaan. We gaan richting afgrond, gaan we daarheen met parachute of met betonblok aan de enkels? De huidige tendens is die van het betonblok. Met als onvermijdelijk eindresultaat een dictatuur van een klein clubje machthebbers. De andere optie is zorgen dat de mensen, nu het nog kan, inzien dat de huidige trend op die wijze naar dictatuur leidt (the road to serfdom), en dat het nog omkeerbaar is, mits we eerst de juiste principes eens goed vastleggen. En die principes zijn de Libertarische principes. Ieder ander systeem leidt gegarandeerd en beredeneerd opnieuw naar de afgrond van de dictatuur.

 2. [21]

  die als voorbeelden citeerd dat het Libertarisme redelijk objectieven kent:

  1) vrije migratie op voorwaarde dat intenties productief en vredelievend zijn
  ==============
  het fenomeen "vrije" (dwz. weerstandloze) migratie bestaat niet. Ook niet eens in de natuurkunde aangezien kan worden bewezen dat weerstand steeds (bij gelijke druk) exponentiaal stijgt. Welk Libertarier die nep-notie van "vrije migratie" heeft bedacht moet wel een zeer simpele geest zijn …
  ================

  2) het individu bestaat, het collectief niet echt. Elke interactie van individu met een groep berust op een afspraak.
  ================
  Nogal wiedes, een collectief is geen natuurlijk persoon. Echter individuen staan het naast tot familie en daarna tot de plaatselijke clan, in die zin gaat het wel degelijk om realiteiten ( dat te maken heeft nmet affiniteit). Het is niet zozeer gebaseerd op afspraak als op een natuurlijke en logische gemeenschappelijk belang.
  ================

  3) het kapitalisme lijkt te werken
  ================
  What’s the point ? Kapitalisme was er laaaang voor "Libertarisme …" en nu is opeens een uitvinding van de laatsten…?
  ================

  4) de mens is een biologisch schepsel, met zijn hoofd in de wolken maar met zijn voeten in de modder.
  ================

  De meeste mensen zijn gelukkig niet daarmee behept. Individuele vrijheid moet men echter steeds bevechten en verdedigen, soms toekennen en/of garanderen … en al zeker de verwarde Libertariers niet

 3. Individuele vrijheid en/of soevereiniteit moet men echter steeds verwerven, afdwingen, bevechten en verdedigen, soms met geweld. Vrijheid is niet toe te kennen en/of te garanderen … en al zeker niet door de verwarde Libertariers die de eigen broeken nauwelijks kunnen ophouden …

  Thinking otherwise is … just whistling Dixie …

 4. [29] die uit zijn nek als volgt loelt:

  ""verblijd ons eens met hoe dat allemaal gerealiseerd kan worden.""

  WAT gerealiseerd? Toch zeker niet al die onwezenlijke ONZIN wat zogenaamde Libertarian uitkramen.

  Maja … als je blij bent ergens "bij te horen" … dan zeg je veel zonder er bij na te denken zoals nu … Ook al is het een spek-en-bonen clubje …

  Hangt dat glas-in-lood dingetje nog bij je voor het raam? "Habla Esperanto"

 5. [31]

  ik zei net op die andere draad:

  Er zijn in Nederland nu twee groepen. Te weten, PARASIETEN en geparasiteerden.

  Tot de eersten behoren de majesteit en politieke pachters, zowel als een kleine TACHTIG PROCENT van het electoraat ( van ambtenaren en onderwijs"kundigen" tot hulpverleners) en uiteraard de al die hier AANGESPOELDEN, (waarvan er inmiddels al MEER dan een miljoen zijn). Zij zijn echter allen mensen die geen rooie cent netto aan WELVAART weten te creeren of op te brengen. Het ironische daarvan is dat het toevallig net zo goed geldt voor de meesten die zich hier "libertariers" noemen … die zich "kapitalisten" noemen …(you name it)

  Het FEIT dat de parasieten hier reeds tot de grote meerderheid behoren bepaalt daarom ook het lot van dit land en volk dat onherroepelijk duidelijk finaal naar de knoppen gaat …

  Want van een netto besteedbare inkomen van rond 500 miljard ( waarbij reeds de belastingen zijn bijgeteld dat de overheid heeft weten binnen te graaien) geven de parasieten jaarlijk het leeuwendeel uit (300 miljard).

  Daarom is dit land als zodanig eenvoudig niet meer te redden. De parasieten eeten de geparasiteerden op, en uiteindelijk ook zichzelf. Want Nederland en de Nederlanders staan strax nog slechts bekend als de Rijn-Delta-Regio van de EU, dat oorspronkelijk door Nederlanders werd bevolkt. Daar kan het Libertarisme al heelemaal geen ruk aan doen …

 6. [35] ACP: "Daar kan het Libertarisme al heelemaal geen ruk aan doen"

  Daar hebben we ACP tenslotte voor. Die kan er wel een ruk aan doen.

 7. [36]

  Mwah … Dirty H. kan geen eens een rationeel gesprek voeren … Een vroege schoolverlater of zo …

 8. [32] H: vrije migratie op voorwaarde dat intenties productief en vredelievend zijn
  A: het fenomeen "vrije" (dwz. weerstandloze) migratie bestaat niet. Ook niet eens in de natuurkunde aangezien kan worden bewezen dat weerstand steeds (bij gelijke druk) exponentiaal stijgt. Welk Libertarier die nep-notie van "vrije migratie" heeft bedacht moet wel een zeer simpele geest zijn …
  H: Nee, &#8216;vrije&#8217; migratie komt niet uit de lucht vallen inderdaad. Er schuilt in mij geen mysticus. &#8216;Vrijheid&#8217; wordt verzonnen, gemaakt, zo je wilt. Het is een menselijke constructie.
  Vrije migratie is een afspraak, er worden voorwaarden gesteld: &#8216;productief&#8217; en &#8216;vreedzaam&#8217;.

  ***************************************
  H: het individu bestaat, het collectief niet echt. Elke interactie van individu met een groep berust op een afspraak.
  A: Nogal wiedes, een collectief is geen natuurlijk persoon. Echter individuen staan het naast tot familie en daarna tot de plaatselijke clan, in die zin gaat het wel degelijk om realiteiten ( dat te maken heeft nmet affiniteit). Het is niet zozeer gebaseerd op afspraak als op een natuurlijke en logische gemeenschappelijk belang.
  H: Niet zo wiedes. OK, familie kan zonder afspraak, maar school, club, dorpje, stadje, landje niet. Het &#8216;collectief&#8217; is een variabele afspraak. Zou een gewone overeenkomst moeten zijn zoals jij en ik die met onze handelspartners maken.

  ***************************************
  H: het kapitalisme lijkt te werken
  A: What’s the point ? Kapitalisme was er laaaang voor "Libertarisme …" en nu is opeens een uitvinding van de laatsten…?
  H: Niks uitvinding. De liberalen promoten het idee, tuurlijk bestond het allang; net als parasitisme trouwens. Lang voordat iemand dat socialisme ging noemen.
  Het kapitalisme is een goed idee, of niet soms?

  ***************************************
  H: De mens is een biologisch schepsel, met zijn hoofd in de wolken maar met zijn voeten in de modder.
  A: De meeste mensen zijn gelukkig niet daarmee behept. Individuele vrijheid moet men echter steeds bevechten en verdedigen, soms toekennen en/of garanderen … en al zeker de verwarde Libertariers niet
  H: Wel, geen mens kan ontsnappen aan zijn voorkeuren, instincten, reflexen, hormonen en volautomatische biochemie. Maarruh, de meeste van ons wéten dat ook, zijn het zich achteraf ook pijnlijk bewust.
  Dat is het enige ACP, de mensch is alleen achteraf wijs, wij menschen zijn hele goeie terugblikkers.
  En dat is tegelijk de kracht van dat koppie in de wolken. Het geeft wel degelijk toekomstperspectief.
  Want de tweede keer doe je het anders. En hopelijk beter.

  Ik behoor dus niet tot de objectivistische scherpslijpers. Biologen weten wel beter; alle eigenschappen zijn Gauss-verdeeld, je spreekt over gemiddelden en spreiding. Maar nooit over eenvormigheid; ondeugende exemplaren hou je toch.
  Dus met dat evenwicht van jou, ben ik het wel eens. At the end of the day is het onderhandelen geblazen, compromissen sluiten, geven en nemen, afwachten en op goed vertrouwen acteren.
  Net zoals je met je handelspartners omgaat eigenlijk.

  Basaler: elk mens dat geboren wordt, zit in het biotoop van een eerder mens. Er zal dus hoe dan ook gedeeld moeten worden. Er zijn dan twee mogelijkheden: roven & moorden (de natuurlijke reactie) of je telt tot 10 en je maakt een afspraak. En ik heb een vreemde voorkeur voor het laatste.
  Huub

 9. [38]

  H: Nee, &#8216;vrije&#8217; migratie komt niet uit de lucht vallen inderdaad. Er schuilt in mij geen mysticus. &#8216;Vrijheid&#8217; wordt verzonnen, gemaakt, zo je wilt. Het is een menselijke constructie.Vrije migratie is een afspraak, er worden voorwaarden gesteld: &#8216;productief&#8217; en &#8216;vreedzaam&#8217;.
  ACP: Bekijk het zo … "Vrijheid" is wat er van over blijft, of is overgebleven … nadat men uit men uit de moederschoot is "verlost". Er wordt weinig gemaakt, wel vernietigd …

  H: Niet zo wiedes. OK, familie kan zonder afspraak, maar school, club, dorpje, stadje, landje niet. Het &#8216;collectief&#8217; is een variabele afspraak. Zou een gewone overeenkomst moeten zijn zoals jij en ik die met onze handelspartners maken.
  ACP:Familie wordt men letterlijk mee opgescheept, evenals een zeer goed deel van school, club, dorpje, stadje, landje. Aan de eerste verandert men NIET, de rest is ook nog een serie samengestelde probaliteiten die zich weliswaar in een "normale" distributie laten vangen, maar sterk afhankelijk van variabels zoals intelligentie. Wat dat betreft zitten libertariers duidelijk in de extreme "tails" te wroeten ( met omgekeerd evennredige probaliteiten. Libertarische toestanden zijn niet helemaal uitgesloten maar NIET waarschijnlijk. Vrijheid is een AFTREKSOM en niet een optelsom waarvan je steeds meer van kan hebben. Gelukkiger of het "beter te hebben" dan in de eerste plaats er niet hoeven te zijn … bestaat niet. Dat is een natuurlijke limiet …

  H: Niks uitvinding. De liberalen promoten het idee, tuurlijk bestond het allang; net als parasitisme trouwens. Lang voordat iemand dat socialisme ging noemen.
  Het kapitalisme is een goed idee, of niet soms?
  ACP: Kapitalisme is geen eens een idee, maar naar omstandigheden een gegeven. Kapitaal en kapitaalvorming komen uitsluitend vanwege … SURPLUS, en "niet-consumptie", of uitgestelde consumptie, zodat men daar (tussentijds) een "multiplier effect" mee kan bewerkstelligen. DAAROM worden rijken ook steeds rijker en armen alsmaar … armer. Het is een natuurlijke fenonomeen. Sjosjialisme is in feite per definitie GEDEELDE deficieten oftewel tekorten …

  H: Wel, geen mens kan ontsnappen aan zijn voorkeuren, instincten, reflexen, hormonen en volautomatische biochemie. Maarruh, de meeste van ons wéten dat ook, zijn het zich achteraf ook pijnlijk bewust.Dat is het enige ACP, de mensch is alleen achteraf wijs, wij menschen zijn hele goeie terugblikkers.En dat is tegelijk de kracht van dat koppie in de wolken. Het geeft wel degelijk toekomstperspectief.Want de tweede keer doe je het anders. En hopelijk beter. Ik behoor dus niet tot de objectivistische scherpslijpers. Biologen weten wel beter; alle eigenschappen zijn Gauss-verdeeld, je spreekt over gemiddelden en spreiding. Maar nooit over eenvormigheid; ondeugende exemplaren hou je toch.Dus met dat evenwicht van jou, ben ik het wel eens. At the end of the day is het onderhandelen geblazen, compromissen sluiten, geven en nemen, afwachten en op goed vertrouwen acteren.
  Net zoals je met je handelspartners omgaat eigenlijk.
  ACP: Het "koppie-in-de-wolken" is slechts een gebrekkige uitvlucht, zo van … was het maar zo, of zo zou het moeten zijn … M.a.w. zuiver loelkoek. Het gaat echter steeds of wat je er van bakt. En dat weer het best als er een zekere equilibrium bestaat. Het grote gat in het Libertarisme is dat het "open ended" is, en geen "closed loop", terwijl zelfs de meest primitieve religien een "PLUG NUMBER" hanteren … genaamd het "hiernamaaals". Wat dat betreft is Libertarisme ook niets anders dan een behoorlijk achterlijke levensbeschouwing … dat op eigenschappen rekent dat niet eens des mens is …

 10. [39] Please explain: plug number, open ended vs closed loop.

  En: rationalisatie is niet helemaal loelkoek. De tweede keer doe je het anders, juist door de rationalisatie.
  Maakt ons net wat minder willoos dan een rollend steentje in de rivier…
  Huub

Comments are closed.