Dit weekend is een grove fout van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) aan het licht gekomen. Op zondag 2 juli hield het KLPD op de A1 van Diemen naar Muiden een snelheidscontrole met apparatuur die niet meer gebruikt had mogen worden.

De radarapparatuur die het KLPD gebruikt zijn precisie-instrumenten die jaarlijks moeten worden geijkt. Zonder deze jaarlijkse ijking mag de apparatuur niet worden gebruikt om snelheidsovertreders te bekeuren. Als een set op 10 juni 2005 geijkt wordt, mag deze maar tot 9 juni 2006 gebruikt worden. De apparatuur die op die bewuste dag langs de A1 stond was niet geijkt. Deze fout werd ontdekt door een vrijwilliger van de website Flitsservice.nl. Voor deze website gaan verscheidene mensen dagelijks door het hele land om allerlei snelheidscontroles op de foto te zetten, waarbij dergelijke misstanden soms aan het licht worden gebracht. Overigens is het aannemelijk dat deze controleset zaterdag 1 juli ook is gebruikt. Ook op die dag mocht deze controleset niet worden gebruikt vanwege de verlopen ijking.

Flitsservice.nl is van mening dat alle foto’s die zijn gemaakt door deze apparatuur direct door het KLPD moeten worden vernietigd en dat de controleur nog eens goed wordt gewezen op de instructies voor het gebruiken van deze radarapparatuur. Verder roept Flitsservice.nl iedereen op, die op zondag 2 juli op de A1 is geflitst en toch een bekeuring in de bus krijgt, om bezwaar te maken tegen deze onterechte bekeuring. Bent u geflitst op zaterdag 1 juli op een rijksweg, dan wordt u aangeraden om een bezwaarschrift in te dienen met het verzoek om het ijkrapport te mogen inzien.

Het afgeven van het ijkrapport wordt al jarenlang afgewezen door de politie en Justitie. Hieruit blijkt wederom waarom ze toch afgegeven moeten worden! Voor hulp omtrent bezwaarschriften kunnen mensen terecht op het forum van Flitsservice.nl.